Motto

„Prawdopodobnie najgorszą rzeczą jaką można zrobić w świetle faktu, że czasami doktryna wprowadza podziały, to odrzucić doktrynę. To tak, jakby powiedzieć: prawda Boża się nie liczy i broń Boże abyśmy mieli kiedykolwiek posiadać doktrynę w kościele ponieważ jeśli ktoś się przez nią zdenerwuje lub zostanie przez nią urażony, będziemy mieli podział w kościele. Kościół, który nigdy się nie troszczy o doktrynę jest martwym kościołem.” – R. C. Sproul

Robert Charles Sproul, szerzej znany jako: R.C. Sproul (ur. 13 lutego 1939 zmarł 14 grudnia 2017) – amerykański duchowny, ewangelista i teolog prezbiteriański, autor ponad 90 książek. Był jednym z czołowych przedstawicieli konserwatywnego ewangelikalizmu w USA.
.

Wykształcenie

Ukończył studia teologiczne w Westminster College, Pittsburgh Theological Seminary i na Wolnym Uniwersytecie w Amsterdamie. Założył instytucje religijne:

  • Ligonier Ministries,
  • Reformation Bible College
  • oraz Ligonier Academy of Biblical and Theological Studies.
    .
Życie zawodowe

Był pastorem (co-pastor) Kaplicy Św. Andrzeja (Saint Andrew’s Chapel) w Sandford na Florydzie. Był ekspertem od apologetyki i filozofii, nauczał w

  • Knox Theological Seminary,
  • Seminarium Teologicznym Gordona-Conwella,
  • Zreformowanym Seminarium Teologicznym
  • i Westminsterskmgo Seminarium Teologicznym.
Teologia

Reprezentował konserwatywny kalwinizm.  Był znanym krytykiem zawartego w 1994 w USA katolicko-ewangelikalnego porozumienia Evangelicals and Catholics Together. Swoje poglądy w tym zakresie wyraził m.in. w książce: Are We Together? A Protestant Analyzes Roman Catholicism (2012). Był także cesacjonistą.
.

Służba w Ligonier Ministries

Sproul założył Ligonier Ministries jako ośrodek studiów poza Pittsburghiem we wczesnych latach siedemdziesiątych.  W 1973 r. zorganizował pierwszą konferencję, w której udział wzięli John Gerstner, JI Packer, John Frame i Clark Pinnock, z której przyszło oświadczenie w sprawie biblijnej nieomylności, które wyrosło w Deklaracji z Chicago z 1978 r. o Biblijnej nieomylności.

Ligonier Ministries przeniósł się do nowej siedziby w Orlando w połowie lat 80. XX wieku, gdzie jego radio, czasopismo i działalność edukacyjna nadal się rozwijały, wzbogacając zasoby online.  W trosce o Biblijną ortodoksję, Ligonier Ministries zlecił przełomowe badania w 2014 i 2016 r. dotyczące teologicznych przekonań (i niewiary) amerykańskich ewangelików.
.

Spuścizna

Dziedzictwo Sproula żyje w pokoleniach ludzi świeckich i przywódców reformowanych, których teologia została wzmocniona i ukształtowana przez Ligonier Ministries , organizację, którą założył w 1971 roku, aby wypełnić lukę między szkołą niedzielną a seminarium. Ordynowany w Presbyterian Church in America (PCA), Sproul wprowadził edukację teologiczną do mas poprzez swój program radiowy Odnawiając Twój Umysł, gdzie miało miejsce ponad 300 serii wykładów.

Na początku tego roku Sproul powiedział:

“Są tylko dwa sposoby umierania.  Możemy umrzeć z wiarą lub umrzeć w naszych grzechach.”

“Trudno przecenić jego wpływ na ewangelicki odradzający się ewangelizm” – napisał Russell Moore, przewodniczący Komisji ds. Etyki i Wolności Religijnej.

Z całą pewnością R. C. Sproul był jednym z największych teologów, jakich Bóg wzbudził kościołowi naszych czasów.

Wybrane Książki

Print Friendly, PDF & Email