Izaj. 56:10-12 10 Jego stróżowie są ślepi wszyscy, nic nie wiedzą, wszyscy są niemymi psami, nie mogą szczekać; są ospali, leżą, kochają drzemać. 11 A są to psy żarłoczne i nienasycone; są to pasterze niezdolni do zrozumienia. Wszyscy udali się w swoją drogę, każdy w swoim miejscu szuka własnego zysku, mówiąc: 12 Przyjdźcie, wezmę wino i upijemy się mocnym napojem; jutro będzie tak jak dziś i jeszcze bardziej obficie.

Ilustracja owczarni

Chrystus to Arcypasterz (1 Piotra 5:4), Kościół to Jego owce (Jan 10:27), za które On oddał swoje życie (Jan 10:11). Stadem Chrystusa mają zajmować się wybrani przez Niego pasterze (1 Piotra 5:2) i strzec przed wilkami, które podszywają się pod owce

Mat. 7:15 Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, ale wewnątrz są drapieżnymi wilkami.

Wilk zatem będzie udawał owcę, będzie do czasu zachowywać się jak ona. Jednak w odpowiednim momencie zaatakuje aby pożreć. Przeciwstawić się takim łże-owcom mają pasterze.

Dzieje 20:28 Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli kościół Boga, który on nabył własną krwią.

A co najciekawsze wilki będą udawać pasterzy. Rozumiemy zatem, że tak jak fałszywy nauczyciel przyrównany jest do wilka tak dobry nauczyciel będzie porównany do psa pasterskiego.

Dzieje 20:29 Gdyż wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, które nie będą oszczędzać stada.

Owce nie mają możliwości bronić się przed wilkiem. Musi to czynić za nie pies pasterski a stawką jest życie owiec. Jeśli psy pasterskie nie potrafią rozpoznać wilka i nie umieją z nim walczyć, jeśli boją się wilka i kulą przed nim swoje ogony, rozpoczyna się rzeź owiec.


Ukochany kompan wilka

Pies ślepy, głuchy, niemy, leniwy dla wilka stanowi najlepszego kompana. Bo nie będzie reagować na wilka. Jeśli jeszcze taki pies myśli tylko o swoim brzuchu, o swoim bezpieczeństwie wilk ma gwarancję, że gdy tylko warknie ten ucieknie, podda się. W końcu są w jakiś sposób spokrewnieni i rozumieją swój język. Taki pies to zwykły najemnik, czyniący swoje zadanie nie dla Arcypasterza ale z wewnętrznych pobudek. Prawdziwy pies pasterski oddaje życie w walce z wilkiem, walczy do końca. Najemnik, gdy tylko jego status quo zostaje zagrożony albo ucieka, albo z wilkiem pertraktuje. Tym samym pokazuje, że na owcach mu nie zależy lecz na sobie samym.

Jan 10:12-13 12 Lecz najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk porywa i rozprasza owce. 13 Najemnik ucieka, bo jest najemnikiem i nie troszczy się o owce.

Najgorszym zaś z wszystkich będzie pies tak głupi, ślepy i głuchy, że wilka będzie nazywał psem pasterskim, oddawał mu stado w zarząd i zwalczał te, spośród owczarków, które o stado walczyć chcą. Taki kundel wbije swoje kły w kark stojącego w pierwszej linii psa obronnego, torując wilkowi drogę, w nadziei, że zostanie jego kamratem, że do sfory dołączy, byle tylko pasać swój nienażarty brzuch, ego, czy potrzebę zachowania pokoju ponad podziałami.

Filip. 3:2 Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników,

Bodajby taki fałszywy pasterz nigdy nie podjął się roli przywódcy stada. Chwiejny, bojaźliwy, niestabiliny. Taki pasterz będzie przytakiwał silniejszemu. Ale w momencie próby ucieknie, albo co gorsza, wbije nóż w plecy temu, który walczy o prawdę z wilkiem. Czemu? Bo w jego głowie wilk jest silniejszy, większy, ma mocniejsze szczęki. Ale Pan nakazał kłaść życie za braci!

1 Jana 3:16 Po tym poznaliśmy miłość Boga, że on oddał za nas swoje życie. My również powinniśmy oddawać życie za braci.


Przykład z życia wzięty

Powyższe rozważanie nie jest czysto teoretyczne. Właśnie dziś ma miejsce kulenie ogonów, ucieczka i kolaboracja z fałszywymi prorokami, którzy chrześcijan pragną zjednoczyć z religią Watykanu. Właśnie w tym momencie odbywa się sąd nad pasterzami, którzy stanęli do walki z wilkiem. A głównym katem będzie nie sam wilk zwierzchnik-naczelnik, lecz skundlone psy, które mieniły się być pasterskimi, lecz okazało się, że mają serca bojaźliwe, skłonne raczej do posłuszeństwa swoim partnerkom niż Słowu Bożemu (wedle starej biblijnej tradycji – za każdym bojaźliwym Achabem stoi silna Jezebel). Są to psy niezdolne do rozumienia, niewidzące jakie będą konsekwencje ich zdradliwych działań. Tak dzieje się w wielu owczarniach.

Bóg was ostrzega, łże-pasterze

Ezech. 33:6-9 Ale jeśli stróż zobaczy nadciągający miecz, a nie zadmie w trąbę i ludu nie ostrzeże, a przyjdzie miecz i zabierze kogoś z nich, to ten jest porwany w swojej nieprawości, ale jego krwi zażądam z ręki tego stróża. Ciebie, synu człowieczy, ciebie ustanowiłem stróżem dla domu Izraela. Gdy usłyszysz słowo z moich ust, ostrzeżesz go ode mnie. Gdy mówię do bezbożnego: Bezbożniku, na pewno umrzesz – a ty mu tego nie powiesz, aby przestrzec bezbożnika przed jego drogą, to ten bezbożnik umrze z powodu swojej nieprawości; ale jego krwi zażądam z twojej ręki. Jeśli jednak ostrzeżesz bezbożnego przed jego drogą, aby odwrócił się od niej, a on się nie odwróci od swojej drogi, to umrze on z powodu swojej nieprawości; ale ty ocalisz swoją duszę

Wychodowani w seminariach na potulnych przytakiwaczy, którzy nie potraficie krytycznie myśleć. Ślepo podążający za zwodzicielami. Będziecie winni krwi i zatracenia dusz. Kundle! Oto jak o owce walczy owczarek z wilkiem. Do końca. Na śmierć. I bez litości.


Chwiejny umysł

Cóż ma do powiedzenia Pismo bojaźliwym psom, strachliwym pasterzom i spolegliwym przywódcom? Upamiętajcie się, rozpocznijcie walkę o prawdę Pisma. Nie patrzcie na wilka lecz na Pana, w Nim cała ufność, to On obiecał, że wspomoże w walce.

Izaj. 26:3 Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój, pokój mówię, bo tobie zaufał

Jeśli tego nie uczynicie, nic, absolutnie nic od Boga nie otrzymacie.

Jakub 1:6-8 6 Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej pędzonej przez wiatr i miotanej tu i tam. 7 Człowiek taki niech nie myśli, że coś otrzyma od Pana. 8 Człowiek umysłu dwoistego jest niestały we wszystkich swoich drogach.

Bóg nienawidzi chwiejnych pasterzy, którzy lekceważąc Słowo Bożę, gdy wilk tupnie nogą i warknie ze skowytem uciekają z pola walki.

Psalm 119:13 Nienawidzę chwiejnych myśli, ale miłuję twoje prawo.

Każdy, dla którego walka o wiarę raz przekazana świętym zdaje się być ciężarem nie do uniesienia, powinien natychmiast zrzec się swojego urzędu. Bezwarunkowo. Jeszcze dzisiaj.

Przysłów 24:21 Synu mój, bój się PANA i króla, a nie przestawaj z chwiejnymi;

.


Wojownicy prawdy

501 lat temu rozpoczęła się Reformacja Protestancka. Nie robili jej potulni służalcy papieża, lecz wojownicy prawdy, dla których prawda była ważniejsza niż ich własne życie. Niektórzy mówią, żeby nie krytykować błędu. Cóż, dawni protestanci mieli zgoła inne podejście.

„Rycerze prawdy: Do boju, nie oszczędzajcie, lecz niszczcie. Niech błąd zostanie zabity, aż prawda i tylko prawda stanie się królem całego świata”. – Ch. H. Spurgeon

Kilka osób zarzuca nam brak miłości i pokory, ponieważ obnażamy brudne ekumeniczne układy, wskazujemy na herezje a według nich powinniśmy “modlić się o kościoły Boże“. Reasumując: zamiatajmy brudy pod dywan, módlmy się o zwodzicieli i zwiedzionych a nie daj Boże nie napominajmy i nie ostrzegamy bo jest to brak miłości, tolerancji dla odmiennych poglądów.

Lepiej w boju polec dla Pana, niż pokątnie chłeptać krew owiec z miski wilka.

“Bracia, to wspaniała rzecz być zupełnie samotnym w boju Pańskim. Przypuśćmy, że jest nas tylko pół tuzina. Sześciu mężczyzn nie jest zbyt silnych i może być przyczyną słabości gdyż sami wymagają opieki. Jeśli jesteś zupełnie sam, tym lepiej. Wtedy pozostaje więcej miejsca dla Boga. Kiedy dezercja oczyściła już miejsce i nie pozostawiła ci żadnych przyjaciół, teraz każdy zakątek może być wypełniony Bóstwem. Dopóki istnieją rzeczy, na których można polegać, i na które można liczyć i pokładać w nich nadzieję, nie ma wtedy miejsca na proste zaufanie Bogu: lecz teraz nasza pieśń jest tylko dla Pana; “Bo wielki jest Święty Izraelski w pośrodku ciebie”. – Ch. H. Spurgeon

Litości…Wrażliwi dyplomaci: ekumenizm i charyzmania są wymierzone przeciwko czystej doktrynie. Żaden zbór otwierający się na fałszywe dary Ducha i “współczesne objawienia” nie należy do Bożego kościoła, bo Biblia jest objawieniem zamkniętym. Ekumenia zaś jest fałszywą jednością w duchu antychrysta i każdy kaznodzieja, pastor, starszy, etc. uczestniczący w tym cyrku działa właśnie w tym duchu. Nie ma nietykalnych mężów i pomazańców Bożych – każdy chrześcijanin jest równy przed Bogiem i podlega weryfikacji, w szczególności zaś ci, którzy mienią się przewodnikami

1 Tym. 5:20 A tych (spośród starszych), którzy grzeszą, strofuj w obecności wszystkich, aby i inni się bali.

Paweł przeciwstawiał się postawom samego Piotra którego padający cień uzdrawiał ludzi! To dopiero namaszczony mąż Boży! Paweł powinien natychmiast owrzodzieć albo wpaść w powstałą w tym momencie wyrwę w ziemi. Jednak tak się nie stało. Przeciwnie – skrytykowany i upomniany Piotr nie raczy Pawła zestawem przekleństw w odwecie za krytykę, ale przykładowo nazywa go „umiłowanym bratem, któremu dana jest mądrość” w swoim liście (2 Piotra 3:15). Apostołowie wyraźnie (i po imieniu) odnoszą się do herezji i doktryn wypaczających prostotę Ewangelii np.:

1 Tym. 1:19-20 19 zachowując wiarę i dobre sumienie, które pewni ludzie odrzucili i stali się rozbitkami w wierze; 20 do nich należą Himeneusz i Aleksander, których oddałem szatanowi, aby zostali pouczeni, że nie wolno bluźnić.

Oto duch protestantyzmu, oto jak nasi poprzednicy walczyli o prawdę Pisma

„Nie możemy mieć rozejmu ani traktatu z Rzymską religią. Wojna! Wojna! Wojna z nią! Nie może być pokoju. Ona nie może mieć pokoju z nami, my nie możemy mieć pokoju z nią. Ona nienawidzi prawdziwego Kościoła, my możemy powiedzieć, że ta nienawiść jest odwzajemniona. Nie położymy ręki na jej księży, nie dotkniemy nawet włosa ich głów. Niech będą wolni. Ale będziemy dążyć do tego by zniszczyć ich doktrynę z powierzchni ziemi, ponieważ jest to doktryna demonów. O Boże, spraw by przepadł Kościół rzymskokatolicki i został pochłonięty w ogniu”. Ch. H. Spurgeon

Oni nie byli ekumenistami. Oni nie ustępowali rzymskokatolickiej herezji nawet o krok, bywało że za wiarę ginęli. Czynili tak ponieważ stawką zawsze była, jest i będzie ewangelia.

Gal. 2:5 Nie ustąpiliśmy im ani na chwilę i nie poddaliśmy się, aby pozostała wśród was prawda ewangelii.

Słowo protestant posiada dwie konotacje:

 1. pro -za, za czymś, za Biblią i Jej nauczaniem(5xsola);
 2. protestować, przeciwko czemuś, przeciwko kłamstwom KRK.

Jeśli tak, to patrząc na dzisiejszy Protestantyzm trzeba wyraźnie powiedzieć, że go nie ma. Pozostała fasada, skorupa, wydmuszka, które jeśli coś w sobie mieszczą, to jest to bezprawie, zepsucie i duchowa prostytucja, kulący się ze strachu pastorzy, wilki na mównicach. I znów historia i życie przekonują, iż Pismo nigdy się nie myli. A to Pismo zapowiada także, że Bóg zachowa swoją świętą resztkę….

“Warto tu wspomnieć, że II Sobór Watykański, nie zdjął klątw z ewangelicznych chrześcijan i ich drogę do zbawienia, uważa nadal za heretycką. Sobór ten, nie wycofał się również z nauk takich jak odpusty, czyściec, zbawienie z uczynków, brak pewności zbawienia do ostatnich chwil życia. Teologia Tomasza z Akwinu wciąż jest aktualna, choć niebiblijna jak chociażby w nauce o upadku człowieka. Twierdził on, że wola człowieka doznała upadku, jednak intelekt nie. Stał się on w pełni autonomicznym. Dowodził, że istnieje naturalny świat i naturalna wiedza, która nie zależy od łaski. Dlatego niechrześcijanin, jak Arystoteles, może dojść tą naturalną drogą do poznania Boga. Dlaczego wspominam o tym fakcie? Ponieważ to Arystoteles jest wsparciem katolickiej nauki o transsubstancjacji. Niebiblijne wnioski, prowadzą do niebiblijnych nauk. Jednak spotkania ekumeniczne, pomimo takich różnic mają się bardzo dobrze.” – Kamil Kranc, źródło

.f


Przypominamy

“Możemy (katolicy i protestanci) żywić nadzieję… że będziemy coraz bardziej do siebie podobni. Nabierzemy do siebie zaufania. Zaczniemy rozmawiać o naszej pracy, o tym, co nam idzie, a co nie. I być może w takiej dobrej atmosferze będziemy w stanie budować owe systemy znacznie bardziej do siebie podobne, bardziej skuteczne, nawzajem zachęcając się do pracy. A może nawet kiedyś zupełnie dobrowolnie uznamy, że warto gdzieniegdzie je ze sobą połączyć? – ksiądz ekumenista Mateusz Wichary, źródło

„Uważam jednak, że jako protestanci nie powinniśmy odmawiać Bogu prawa powołania autentycznie gorliwego chrześcijanina na zwierzchnika kościoła rzymskokatolickiego” – ksiądz ekumenista Mateusz Wichary, źródło

Ów Kościół, o którym mówi (Papież Franciszek), jest tworem dynamicznym, który stoi wyznawaniem Chrystusa, wiarą, nie zaś – jak zazwyczaj w katolickim ujęciu – nienaruszalną, ale i martwą „sakramentalną obecnością Chrystusa.” – ksiądz ekumenista Mateusz Wichary, źródło

“Nawrócenie to osobiste spotkanie z Bogiem i osobista decyzja. W podsumowaniu cytowanego kazania Graham ujął to następująco: powinieneś sam podjąć decyzję, ponieważ Bóg obdarzył cię wolną wolą. Do niczyjego życia nie wdziera się On gwałtem. Sam musisz o tym zadecydować.” – ksiądz pseudokalwinista Mateusz Wichary, źródło

“Sceptycznie do uchwały (o wyjściu z ekumenii) Zboru (I zbór KCHB Warszawa) odniósł się w rozmowie z ekumenizm.pl ksiądz doktor Mateusz Wichary, od 2013 roku prezbiter naczelny Kościoła Chrześcijan Baptystów, przekonując, że decyzja I Zboru w Warszawie nie jest stanowiskiem władz Kościoła, a jedynie autonomicznym postanowieniem Zboru. – Nie rozumiem tej decyzji, szczególnie biorąc pod uwagę zaangażowanie zboru w projekt EUTW – zaznaczył pastor Wichary.”źródło

“W nabożeństwie (ekumenicznym) wzięli udział chrześcijanie różnych wyznań, a także duchowni reprezentujący Kościoły Polskiej Rady Ekumenicznej oraz Kościół rzymskokatolicki. Obecni byli zwierzchnicy Kościoła metodystycznego oraz baptystycznego – ks. superintendent Andrzej Malicki i ksiądz doktor Mateusz Wichary. W liturgię, której przewodniczył ks. proboszcz Piotr Gaś czynnie zaangażowali się również duchowni różnych wyznań. Przed modlitwą powszechną Kościoła ks. Piotrr Gaś odczytał imperatywy ekumeniczne z rzymskokatolicko-luterańskiego dokumentu „Od konfliktu do komunii”, którego drugie wydanie ukazało się w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan.”źródło

“W sobotę 27 stycznia o godzinie 19.00 w naszym kościele (Rzymskokatolicka Parafia Św. Alojzego Orione w Warszawie) miało miejsce Nabożeństwo Ekumeniczne, któremu przewodniczył Prymas Polski Jego Ekscelencja ks. abp Wojciech Polak…. Modlitwę o pojednanie poprowadzili zwierzchnicy Kościołów Chrześcijańskich: JE ks. bp Andrzej Malicki – Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP, Jego Ekscelencja prezbiter Mateusz Wichary, Kościół Chrześcijan Baptystów”źródło

“Słowa pozdrowień przekazał nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio, który mówił m.in. o orędziu papieża Franciszka na Światowy Dzień Pokoju. … W Ekumenicznym Spotkaniu Noworocznym – oprócz wymienionych osób – udział wzięli zwierzchnicy Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej: pastor Mateusz Wichary (Kościół Chrześcijan Baptystów)”źródło

Jego Ekscelencjo Księże Mateuszu Wichary,

 • Po pierwsze, Kościół nie jest to twój Kościół ale Pański, który On nabył własną krwią.
  .
 • Po drugie, twoja współpraca na polu duchowym z odstępczym i przestępczym KRK jest oczywista i żaden prawdziwy chrześcijanin nie ma co do tego żadnych wątpliwości.
  .
 • Po trzecie, wzorujesz się na hierarchii KRK uzurpując sobie zwierzchnictwo nad wszystkimi lokalnymi baptystycznymi zborami łamiąc tym samym kolejne nauki Pisma.
  .
 • Po czwarte, twoja postawa proekumeniczna jest zgorszeniem dla wielu maluczkich.

Wystarczy tego wyliczania. Pismo w jednoznaczny sposób identyfikuje takie osoby jak ty: jesteś wilkiem w owczej skórze, fałszywym bratem, człowiekiem potajemnie wprowadzającym herezje zatracenia. Chwała Bogu, że otwiera ludziom oczy na twoją bezbożną działalność.

Nie wiadomo czy Bóg da tobie upamiętanie, nie wiadomo czy jesteś naczyniem miłosierdzia czy gniewu Bożego ale wiadomo jedno: każdy szczery chrześcijanin będzie przed tobą ostrzegał innych chrześcijan i ufamy, że Bóg pozwoli również i nam mieć w tym swój udział.

Jezu Chryste, stanęliśmy do walki. Miej nad nami zmiłowanie. Chroń nas, wiernych Tobie.

Obj. 2:8-11 8 A do anioła kościoła w Smyrnie napisz: To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył: 9 Znam twoje uczynki, ucisk i ubóstwo – lecz jesteś bogaty – i bluźnierstwo tych, którzy mówią, że są Żydami, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. 10 Nic się nie bój tego, co masz cierpieć. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli doświadczeni, i będziecie znosić ucisk przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę życia. 11 Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów: Ten, kto zwycięży, nie dozna szkody od drugiej śmierci.
.
Obj. 3:7-13 7 A do anioła kościoła w Filadelfii napisz: To mówi Święty, Prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera i nikt nie zamknie, zamyka i nikt nie otworzy. 8 Znam twoje uczynki. Oto postawiłem przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć masz niewielką moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie wyparłeś się mego imienia. 9 Oto dam ci ludzi z synagogi szatana, którzy mówią, że są Żydami, a nimi nie są, lecz kłamią. Oto sprawię, że przyjdą i pokłonią się przed twoimi nogami, i poznają, że ja ciebie umiłowałem. 10 Ponieważ zachowałeś słowo mojej cierpliwości, ja też zachowam cię od godziny próby, która przyjdzie na cały świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi. 11 Oto przyjdę wkrótce, trzymaj to, co masz, aby nikt nie wziął twojej korony. 12 Tego, kto zwycięży, uczynię filarem w świątyni mojego Boga i już nie wyjdzie na zewnątrz. Napiszę też na nim imię mego Boga i nazwę miasta mego Boga, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od mego Boga, i moje nowe imię. 13 Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów.

.


Warownym grodem jest nasz Bóg

Warownym grodem jest nasz Bóg,
Orężem nam i zbroją.
Wybawia On ze wszelkich trwóg,
Co nas tu niepokoją!
Stary, chytry wróg
Czyha, by nas zmógł;
Swych mocy złych rój
Prowadzi na nas w bój,
Na ziemi któż mu sprosta?

My złego nie zdołamy zmóc,
Nam zginąć wnet by trzeba;
Lecz walczy za nas chrobry Wódz
Anielskich hufców z nieba.
Kto On? – pytasz się,
Jezus On się zwie,
To Chrystus, nasz Pan,
Szatański zburzy plan,
Innego nie masz Boga.

Choć diabłów pełen byłby świat,
Co połknąć nas by chcieli,
My nie boimy się ich zdrad,
Będziemy tryumf mieli.
Książę ziemi tej
W całej złości swej
Nie szkodzi już nam,
Bo jest skazany sam
Wszechmocnym Boga Słowem.

Niech Słowo wzruszać strzegą się,
Im go nie zawdzięczamy,
Sam Chrystus przy nas z Duchem swym
I z łaski swej darami.
Niech pozbawią źli
Żony, dzieci, czci;
Niech biorą, co chcą,
Ich zyski liche są,
Królestwo nam zostanie!

Print Friendly, PDF & Email