Początki omamienia

Wychowałem się w rodzinie Chrystocentrycznej i Biblia oraz jej przekaz nie był mi obcy. Jednak dopiero w wieku 30 lat (1.01.2012) nawróciłem się i zacząłem chodzić z Panem.  Moja wiara opierała się tylko na Słowie Bożym, a moim rodzicom i ich najbliższemu otoczeniu obce były wszelkie dziwne ruchy charyzmatyczne.

Od tego momentu w moim życiu wydarzyły się różne dziwne rzeczy, w sensie pozytywnym, których nie można nazwać inaczej jak tylko cudami, które Bóg suwerennie dokonał widząc moje zaufanie do Niego i tego co zawarł w Piśmie.


Emisariusz diabła

5 Mojż. 13:1-5 1. Jeśli powstanie pośród was prorok albo ktoś, kto ma sny, i ukaże ci znak lub cud; 2. I stanie się ten znak albo cud, o którym ci oznajmił, i powie: Pójdźmy za innymi bogami, których ty nie znasz, i służmy im; 3. Nie usłuchasz słów tego proroka ani tego, który ma sny, gdyż PAN, wasz Bóg, doświadcza was, aby poznać, czy miłujecie PANA, swego Boga, z całego swego serca i całą swoją duszą. 4. Za PANEM, swoim Bogiem, będziecie chodzić, jego będziecie się bać, przestrzegać jego przykazań i słuchać jego głosu, będziecie mu służyć i do niego lgnąć. 5. A ten prorok albo ten, który ma sny, poniesie śmierć, gdyż namówił do odstępstwa od PANA, waszego Boga 

W listopadzie 2014 do naszego zboru przyjechał wysłannik Currego Blake’a ze swoim szkoleniem uzdrawiania Divine Healing Teaching. Uzdrawianie w imieniu Jezusa Chrystusa poprzez nakładanie rąk na chorych. Wraz z przyjaciółmi i braćmi w Chrystusie, postanowiliśmy wziąć udział w trzydniowej konferencji o uzdrawianiu.

Ku naszemu zdziwieniu, działało. A my byliśmy podekscytowani tym, że będziemy mieć pomocne narzędzie do głoszenia Ewangelii. Jednakże jeszcze przed konferencją zaczęły przychodzić mi do głowy różne wersety biblijne, które były niczym ostrzegawczy alarm. Niestety, zignorowałem to, pomimo tego, że dwoje innych moich przyjaciół zrezygnowało z konferencji, z powodu podobnych obaw, które mnie naszły, m.in.

Mat. 7:22-2322.Wielu powie mi tego dnia: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w twoim imieniu i w twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów, i w twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów?23.A wtedy im oświadczę: Nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość.

.,


Pragnąłem czegoś więcej… Chciałem fajerwerków…

Chciałem, aby coś się działo. Chciałem wejść na wyższy poziom duchowy. Chciałem doświadczać Bożej mocy w moim życiu. Z początku bardzo mi się podobało to, że, jak wówczas sądziłem, Bóg przeze mnie działa i dotyka ludzi, a oni w chorych miejscach czuli gorąco a ból odchodził, noga się wydłużyła, kręgosłup się wyprostował itp. Miałem przekonanie, że Bóg chce mnie używać, by uzdrawiać ludzi i łączyć to z głoszeniem Ewangelii. Czułem powołanie.

Jednak po kilku nieudanych “uzdrowieniach” oraz gdy trup w prosektorium nie chciał ożyć, a także słysząc dziwne dźwięki wychodzące z ust ludzi, którzy też się modlili, a które dane mi było usłyszeć pierwszy raz w życiu, jako rzekomy “dar języków”, obawy i zwątpienie powróciły.
.


Czas rozterki

Przez ostatnie 3-4 tyg. chodziłem wieczorami na spacery i się modliłem pytając Boga ze łzami w oczach, wręcz wołając do Niego z powodu mojej niepewności czy to jest właściwa droga, na którą ostatnio wszedłem… Pytałem i pytałem… i nie słyszałem odpowiedzi. Bóg jednak widząc moją szczerą chęć poznania prawdy, odpowiedział mi przez to, co zacząłem czytać na tym forum. Początkowo sądziłem, że ludzie tu atakują tych, co mają “dary”, ponieważ sami wcześniej tego nie doświadczyli i żywią zazdrość.Jednak im więcej czytałem publikacji członków forum Sola Scriptura, dochodziło do mnie, że nauka oparta mocno na Słowie Bożym, nie może być fałszywa.

W broszurce Cuda“, którą opublikowano na forum, przeczytałem wypowiedzi Lutra, Spurgeona (jego kazania nie są mi obce) i innych reformatorów o tym, że apostolskie dary-znaki zaniknęły… i to jeszcze przed ich czasami! To ostatecznie wbiło gwóźdź do trumny z moimi przekonaniami nabytymi podczas konferencji o “darach Ducha” i “uzdrowieniach” i zacząłem zadawać pytania. Zwrócono mi uwagę na to, że w wykładach uzdrowicieli jak

 • Curry Blake (który “umie” kontrolować pogodę),
 • Benny Hinn (który mówi, że jest Chrystusem) czy
 • Todd White (który idealnie wpasowuje się w gnostycką naukę Montanizmu, twierdząc, że jest opętany przez Boga i nie może się powstrzymać),

nie ma głoszonej Ewangelii ani tego, aby co dzień brać krzyż i naśladować Jezusa Chrystusa w bezgrzesznym życiu będąc gotowym nawet na śmierć z powodu Jego imienia. Wcześniej tego nie widziałem, gdyż sądziłem, że nie ma potrzeby kierować takiego przesłania podczas nauczania o uzdrowieniu.Jednakże przesłanie było, ale fałszywe… Życie z Jezusem Chrystusem ma być łatwe, ładne, bogate i wygodne…Nie tego uczy Słowo Boże, które mówi:

Mat. 16:21-23 Odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: “Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie”. Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: “Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo myślisz nie na sposób Boży, lecz na ludzki.
.
Marek 8:34-37 Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: “Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je. Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić? Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę?
.
Łuk. 14:26-27 Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem.
.
Łuk. 8:20-21 Oznajmiono Mu: “Twoja Matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą”. Lecz On im odpowiedział: “Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je
.
2 Tym. 3:12 I wszystkich, którzy chcą żyć zbożnie w Chrystusie Jezusie, spotkają prześladowania.
.
Jan 16:33 To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat
.
Filip. 1,29 Wam bowiem z łaski dane jest to dla Chrystusa: nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć
.
Mat. 5:11-12 Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z Mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.
.
Dzieje 5:41 A oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia [Jezusa].
.
1 Piotra 2:19-23 To się bowiem podoba [Bogu], jeżeli ktoś ze względu na sumienie [uległe] Bogu znosi smutki i cierpi niesprawiedliwie. Co bowiem za chwała, jeżeli przetrzymacie chłostę jako grzesznicy? – Ale to się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, i znosicie cierpienia. Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami. On grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu. On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale oddawał się Temu, który sądzi sprawiedliwie.
.
2 Kor. 6,4-10 okazujemy się sługami Boga przez wszystko: przez wielką cierpliwość, wśród utrapień, przeciwności i ucisków, w chłostach,więzieniach, podczas rozruchów, w trudach, nocnych czuwaniach i w postach, przez czystość i umiejętność, przez wielkoduszność i łagodność, przez [objawy] Ducha Świętego i miłość nieobłudną, przez głoszenie Prawdy i moc Bożą, przez oręż sprawiedliwości zaczepny i obronny, wśród czci i pohańbienia, przez dobrą sławę i zniesławienie. Uchodzący za oszustów, a przecież prawdomówni, niby nieznani, a przecież dobrze znani, niby umierający, a oto żyjemy, jakby karceni, lecz nie uśmiercani, jakby smutni, lecz zawsze radośni, jakby ubodzy, a jednak wzbogacający wielu, jako ci, którzy nic nie mają, a posiadają wszystko
.
Łuk. 22:28-30 Wyście wytrwali przy Mnie w moich przeciwnościach. Dlatego i Ja przekazuję wam królestwo, jak Mnie przekazał je mój Ojciec: abyście w królestwie moim jedli i pili przy moim stole oraz żebyście zasiadali na tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela.

.


Twarda Ewangelia

Rzym. 9:15 Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, a zlituję się, nad kim się zlituję.

Co więcej, ja preferuję Ewangelię twardą, ciężką do przełknięcia, nierozwodnioną, która pokazuje twoją żałosną pozycję względem Boga i zmusza by paść na kolana w pokorze i drżeniu ze łzami w oczach i skruszonym sercem i błagać Najwyższego o miłosierdzie, łaskę i wybaczenie prosząc o ratunek. Żadne tam “Bóg ma dla ciebie plan…” czy tzw. prosperity… sukces w życiu… Ani typu “no ok… jak już tak Jezus się dobija to Mu otworzę. Ale co mi może za to dać…?”

To Bóg okazuje łaskę i miłosierdzie zgubionemu człowiekowi, a nie człowiek Bogu tym, że łaskawie się nawróci albo cokolwiek dostanie od Boga z tego tytułu. Owszem dostanie… gdy wytrwa w Jezusie Chrystusie do końca właśnie dzień po dniu niosąc krzyż, ale też radując się z tego, że może go nieść. Wydaje mi się, że wbrew pozorom, prawdziwe Chrześcijaństwo jest dla twardzieli. Ale twardzieli pełnych

 • miłości,
 • pokory,
 • troskliwości,
 • łagodności,
 • cierpliwości,
 • pokoju,
 • uprzejmości,
 • dobroci,
 • opanowania.

Możliwe do wykonania w tym upadłym świecie tylko z pomocą Ducha Bożego.Ale owszem… Bóg jest dobry i łaskawy i wynagradza (jeszcze za życia) tych, którzy są Mu ulegli, pokorni i pełni ufności do Niego. W moje ręce dostało się kilka materiałów z tłem historycznym, które ukazują jak to wielkie zwodzenie charyzmatyczne, którego autorem jest szatan, postępowało już od czasu Apostołów.
.


Kochani bracia… Jestem przerażony!

2 Tes. 2:9-12 9. Niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów; 10. Wśród całego zwodzenia nieprawości wobec tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, by zostali zbawieni. 11. Dlatego Bóg zsyła im silne omamienie (gr. πλάνη palneostry obłęd), tak że uwierzą kłamstwu; 12. Aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie niesprawiedliwość.

Nigdy by mi na myśl nie przyszło, że diabeł może udawać Ducha Świętego Boga. Przecież ten cały montanizm ogarnia nawet zwykłe zbory Chrystusowe. Przenika wszędzie i szerzy się jak gangrena! Jest powszechny! Więcej jest tych, którzy ulegają niż tych, którzy dają odpór! Znaczna część moich “braci” w Chrystusie ma “dar” bełkotu, nakładania rąk… itd. Nawet u baptystów to występuje… A są to przecudowni ludzie! Jedyne co pozostaje, to bić na alarm o upamiętanie się! Jestem śmiertelnie poważny!!! Tu chodzi przecież o zbawienie, o wieczność… I widzę jak bardzo te fałszywe nauki zaczynają wiązać. Jak bardzo są już związani nimi moi przyjaciele… bracia w Chrystusie, którzy po moim napominaniu twierdzą, że to ja głoszę herezje (choć nie wszyscy). Jeśli zdrowa nauka wynikająca z przesłania Słowa Bożego jest herezją, to wówczas całe Słowo Boże musimy uznać za heretyckie. A tak być przeciez nie może!
.


Uwolnienie z diabelskich okowów

Jan 8:32 I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.

Czuję, jakby Pan zerwał ze mnie pęta tej fałszywej nauki i jakby spadła mi z oczu zasłona. Czuję ponownie takie duże pragnienie nasiąkania tylko Słowem Boga i miłość do Jego Słowa.Myślę, że mogę śmiało powiedzieć, iż tak jak koncentracja na rytuałach prowadzi do duchowej martwoty… tak koncentracja na “darach duchowych”, prowadzi do nieustannego dążenia do uczuciowej ekstazy i pożądaniem coraz więcej znaków i cudów. Zaś obydwie te rzeczy sprawiają, że gardzi się prawdziwą Ewangelią… twardą, dla wielu niewygodną, gdyż nie rozmytą, ale prowadzącą do upamiętania. Prowadzi to również powoli do braku potrzeby Boga we własnym życiu.Zaś gdzie nie ma nauczania lub jest fałszywe, tam łatwo przenika szatan ze swoimi kłamstwami.

A kiedy nadchodzi duchowa ślepota, to niewielu ją rozpoznaje. Jest ona następstwem zwiedzenia oraz najwolniej rozpoznawalną rzeczą, która może się przytrafić dziecku Bożemu. Przecież chodzi o to, aby czytając Słowo, odbierać Prawdę jaką przekazuje i prosić Boga o jej zrozumienie, a nie wyczytywać z Pism to, w co się wierzy, utwierdzając się tym samym w błędzie

2 Piotra 3:16 Jak też [Paweł] mówi o tym we wszystkich listach. Są w nich pewne rzeczy trudne do zrozumienia, które, podobnie jak inne Pisma, ludzie niedouczeni i nieutwierdzeni przekręcają ku swemu własnemu zatraceniu.


Sola Scriptura – tylko Słowo.

1 Kor. 4:6 To wszystko zaś, bracia, odniosłem do samego siebie i do Apollosa ze względu na was, abyście się nauczyli na naszym przykładzie nie wykraczać ponad to, co jest napisane, żeby jeden nie pysznił się drugim przeciw innemu.

Bo wszystko przeminie, ale Słowo Boże będzie trwało na wieki.

Słowo Boże wywołuje wiarę potrzebną do podążania za Bogiem aż do końca. Wszelkie doznania są złe, jeśli usuwają Biblię na bok, z najważniejszego miejsca we wspólnocie wierzących. Tylko przyjęcie Słowa Bożego, trwanie w Nim i zaufanie Mu, sprawią, że wytrwasz do końca na drodze do Zbawienia

Izaj 2:3 I pójdzie wiele ludów, i powie: Chodźcie, wstąpmy na górę PANA, do domu Boga Jakuba; on będzie nas uczył swoich dróg, a my będziemy kroczyli jego ścieżkami. Z Syjonu bowiem wyjdzie prawo, a słowo PANA z Jerozolimy
.
Kol. 3:16 Słowo Chrystusa niech mieszka w was obficie ze wszelką mądrością, nauczajcie i napominajcie się wzajemnie przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, z wdzięcznością śpiewając w waszych sercach Panu.

Tak więc, przylgnij do Słowa Bożego i nie naśladuj światowych zwyczajów oraz trendów, gdyż cały ten “świat leży w mocy Złego” (1 Jana 5:19). Nie ufaj wszystkiemu co usłyszysz. Ale jak szlachetni Berejczycy, badaj Pismo czy tak się rzeczy mają (Dzieje 17:11). Gdy odkryjesz, co jest Słowem Boga, zajmiesz stanowisko po stronie Prawdy.

A kto stoi za Prawdą: ten, kto chce obnażyć kłamstwo czy ten, kto kłamstwo usprawiedliwia? Gonitwa za proroctwami, objawieniami, znakami i cudami zgubi cię. Wiara nigdy nie bazowała na emocjach, gdyż Duch Świętości jest Duchem miłości, odwagi i trzeźwego myślenia

2 Tym 1:7  Nie dał nam bowiem Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i zdrowego umysłu.

Uczyń z Pisma Świętego swojego doradcę, nie będziesz wtedy słuchał obcego głosu, ani za nim podążał.

2 Piotra 1:19 Mamy też mocniejsze słowo prorockie (czyli Biblię), a wy dobrze czynicie, trzymając się go jak lampy, która świeci w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i jutrzenka nie wzejdzie w waszych sercach

Jezus Chrystus jest jedynym pasterzem, a Jego owce słuchają Jego głosu. I zapamiętaj… jest wiele dróg. Ale Jezus Chrystus nie jest żadną z nich. Jezus Chrystus jest jedyną Drogą, i Prawdą i Życiem

Jan 10:27  Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną
.
Jan 14:6 Jezus mu odpowiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie.

Zaś inne drogi mogą wydawać się słuszne, lecz w końcu prowadzą do zguby

Przysłów 12:26 Sprawiedliwy jest zacniejszy od swego bliźniego, a droga niegodziwych prowadzi ich na manowce.

A jeśli chcesz oglądać cuda… to głoś Ewangelię. Bo ona jest prawdziwą mocą Bożą

Rzym. 1:16  Nie wstydzę się bowiem ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto uwierzy, najpierw Żyda, potem i Greka.

I cudem jest zbawienie człowieka… śmiecia, który jest niczym więcej jak tylko grzeszną masą, o której potępienie woła całe stworzenie Boże. Głoś Ewangelię. A będziesz oglądał jak Pan cudownie przemienia ludzkie serca. To jest cud!

Obyś nie należał do grupy ludzi, o których napisał Paweł:

2 Tym. 4:3 Przyjdzie bowiem czas, gdy zdrowej nauki nie zniosą, ale zgromadzą sobie nauczycieli według swoich pożądliwości, ponieważ ich uszy świerzbią.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email