Problem wielu

Przebaczenie jest problemem dla wielu ludzi. Powód tego nieporozumienia dotyczy tego, co przebaczenie obejmuje i zamieszania w kwestii tego, czym naprawdę jest przebaczenie. Częścią problemu jest to, że czasami nie jesteśmy w stanie odróżnić przebaczenia od poczucia wybaczenia. Czasami nasze uczucia mogą się zsynchronizować z rzeczywistością przebaczenia.

Grzech arogancji

Kiedyś przyszedł do mnie człowiek porozmawiać o tym, że czuje się bardzo strapiony z powodu swojej winy. Powiedział, że popełnił jakiś konkretny grzech, modlił się i modlił o to, ale nie doznał żadnej ulgi. Chciał wiedzieć, co musi zrobić, aby doświadczyć Bożego przebaczenia. Ale odkąd wyznał swój grzech i błagał Boga, aby mu wybaczył, powiedziałem mu, że musi prosić Boga, aby wybaczył mu inny grzech – grzech arogancji. Bóg mówi:

1 Jana 1:9 Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości

Kiedy nie wierzymy, że Bóg nam wybaczył, kiedy wyznaliśmy swój grzech, podważamy Jego wierność. Mówimy, że obietnicy Boga nie można ufać. To jest najwyższa arogancja, więc musimy prosić Boga o przebaczenie nam braku wiary w Jego obietnicę.
.


Grzech dumy

W problemie przebaczenia jest coś więcej. Kiedy grzeszymy, jedną z najtrudniejszych rzeczy dla nas jest przyjęcie wolnego, łaskawego, miłosiernego przebaczenia. Jesteśmy stworzeniami dumy. Uważamy, że Boże przebaczenie jest dobre dla innych ludzi, ale kiedy my robimy coś złego, chcemy temu w jakiś sposób zaradzić. Jednak jest to absolutnie niemożliwe do wykonania. Bóg wymaga doskonałej świętości. Gdy doskonałość zostanie utracona, nie możemy jej odzyskać. Jesteśmy dłużnikami z długiem, którego nie możemy zapłacić. Jest to dla nas trudne do zaakceptowania, ponieważ chcemy być w stanie zapłacić za to na swój własny sposób.

Dzieje się tak z powodu naszej dumy i arogancji, obydwu owoców naszej grzeszności, poprzez które odmawiamy przyjęcia przebaczenia Boga.
.


Uczucie wybaczenia

Powracamy do rozróżnienia między przebaczeniem, a uczuciem wybaczenia:

  • przebaczenie jest obiektywne,
  • ale poczucie przebaczenia jest subiektywne.

Mogę czuć, że mi wybaczono, ale nie dostąpię wybaczenia, ponieważ nie odpokutowałem, nie okazałem żalu za grzechy. Mogę sobie wybaczyć, kiedy Bóg mnie nie usprawiedliwił, ale to fałszywe uczucie przebaczenia może sprowadzić mnie na manowce.

Ale również mogę nie czuć się wybaczonym, nawet jeśli rzeczywiście mi wybaczono. Jeśli Bóg oświadcza, że ​​danej osobie wybaczono, to w rzeczywistości jej przebaczono. Nasz brak poczucia przebaczenia nie neguje rzeczywistości tego, co uczynił Bóg.autorytetu

Co jest autorytetem w naszym życiu?

  • Nasze uczucia, które są subiektywne?
  • czy Słowo Boże, które jest obiektywną prawdą?

Chrześcijanin musi żyć praktycznie każdego dnia wprowadzając w życie Słowo Boże, a nie żyć poprzez swoje odczucia.

Kwestia przebaczenia nie polega na tym, czy czujemy, że nam wybaczono, ale czy odpokutowaliśmy. Jeśli wyznajemy nasz grzech i prosimy Boga o przebaczenie poprzez Chrystusa, możemy być pewni, że On nam przebaczy. Czasami sami sobie nie wybaczamy pomimo tego, że Bóg nam przebaczył.

– Kim my jesteśmy, żebyśmy mieli odmówić wybaczenia komuś komu Bóg przebaczył?
– Co czyni nas tak nikczemnymi, że Boże przebaczenie nie wystarcza, aby przykryć nasz grzech?

W efekcie mówimy, że jesteśmy aż tak źli, że nawet łaska Boga nie może nam pomóc. Jesteśmy tak dumni, że odmawiamy Bożej łaski.
.


Czym jest przebaczenie?

Biblia uczy, że kiedy Bóg wybacza nam, zapomina o naszych grzechach. To nie znaczy, że usuwa je ze Swojej pamięci. Oznacza to, że On już ich nie trzyma przeciwko nam.

Ile razy ktoś ci powiedział, że przebaczył ci grzech, który popełniłeś przeciwko niemu, a potem, gdy następnym razem się sprzeczacie, przywołuje to, co zrobiłeś ostatnim razem? Ta osoba w pewnym sensie cofnęła swoje przebaczenie.

Bóg tego nie robi.

Jeśli jestem ułaskawiony przez Boga to jest to rozstrzygnięte i nigdy nie zostanie ponownie wspomniane. Bóg odrzuca te grzechy i już ich nigdy nie wspomina. Niemniej jednak my często ponownie otwieramy stare rany. Pozwalamy im zakłócać nasz związek. Jeśli komuś wybaczyłem, nigdy więcej nie powinienem wspominać tego grzechu.

Przebaczenie oznacza nie wypominanie grzechów. Jest jeszcze inny problem, na który musimy zwrócić uwagę, a mianowicie że naszym obowiązkiem jest wybaczyć innym, którzy grzeszą przeciwko nam. Jeśli tacy ludzie wyznają grzech i odpokutują, naszym moralnym obowiązkiem jest przebaczanie im.

Jednakże, jeśli nie okazują skruchy, nie musimy wybaczać.

Możemy wybaczyć, tak jak Jezus wybaczył tym, którzy Go zabili

Łuk. 23:34 Wtedy Jezus powiedział: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Potem podzielili jego szaty i rzucali o nie losy.

Ale czyniąc to Jezus nie nakazał nam, abyśmy zawsze wybaczali tym, którzy się nie nawrócili, nie odpokutowali. Możesz udać się do tych, którzy cię skrzywdzili i powiedzieć im, że cię urazili

Mat. 18:15 Jeśli twój brat zgrzeszy przeciwko tobie, idź, strofuj go sam na sam. Jeśli cię usłucha, pozyskałeś twego brata.

Jeśli odpokutują, pozyskałeś ich. Ale nie jesteśmy powołani, aby wybaczyć, jeśli się ktoś nie nawrócił, nie odpokutował, nie okazał żalu za grzechy i skruchy. Nie wolno ci być zgorzkniałym, ani mściwym. Musisz być kochający, troskliwy, zainteresowany i współczujący, ale nie musisz wybaczać. Nadal możesz o tym mówić i zabiegać o publiczną windykację.
.


Praktyczne zastosowanie

Oto ostatni problem związany z przebaczeniem, z którym często się spotykamy jako starsi w kościele Chrystusa. Mąż lub żona popełnia cudzołóstwo, głęboko żałuje, a następnie prosi swojego współmałżonka o przebaczenie. W takiej sytuacji obrażony małżonek musi wybaczyć winnemu partnerowi.

Jednak ten małżonek nie jest zobowiązany do pozostania w związku małżeńskim z tym partnerem.

Biblia zawiera postanowienie o rozwiązaniu małżeństwa w przypadku cudzołóstwa. Osoba ta jest zobowiązana traktować pokutującą osobę jako brata lub siostrę w Chrystusie, ale nie jako małżonka.

R.C. Sproul, źródło

Tłumaczyła Marlena Wozowicz


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email