Definicje

Ekspozycja – wyjaśnienie, interpretacja jednego fragmentu Pisma w odniesieniu do tła kulturowego, językowego, historycznego, politycznego i religijnego pierwotnego odbiorcy tego tekstu

Konsekutywny / sekwencyjny – następujący po czymś, sekwencyjny

Ekspozycja konsekutywna – polega na wyjaśnianiu znaczenia wersów następujących po sobie (wers za wersem)

[Kazanie ekspozycyjne to] prezentacja biblijnej prawdy, pochodzącej z, oraz przekazanej przez historyczno-gramatyczne, Duchem prowadzone studium fragmentu w jego kontekście, które Duch Święty stosuje najpierw do życia kaznodziei a potem przez niego do jego kongregacji”  – Haddon W. Robinson, “What is Expository Preaching?”

Według powyższej definicji nauczanie ekspozycyjne:

  • jest to zatem konkretny proces
  • stosowany najpierw w życiu kaznodziei
  • następnie w całej kongregacji

“Nie ważne jaka miałaby być długość tłumaczonego tekstu, jeśli porcja ta jest potraktowana w taki sposób, że jego istotne znaczenie – tak jak istniało w umyśle konkretnego pisarza Biblijnego i tak jak istnieje w świetle całościowej koncepcji Pisma – to znaczenie zostaje wyjaśnione i zastosowane to potrzeb słuchaczy żyjących współcześnie, można prawdziwie powiedzieć, że to nauczanie ekspozycyjne.- Meril Unger

Główne założenia definicji:

  • nie jest istotnym długość tekstu (może to być jedno słowo, wers, czy też całe rozdziały a nawet Księgi)
  • istotnym jest wytłumaczenie istotnego znaczenia
  • oraz ich zastosowanie do potrzeb współczesnego słuchacza
    ,

Kazanie ekspozycyjne

Aby stworzyć kazanie ekspozycyjne należy:

1. Zacząć od tekstu zawartego w Biblii, jako źródła
2. Przeprowadzić ostrożną egzegezę tego tekstu w celu dotarcia do autorskiej intencji
3. Zinterpretować zinterpretować tekst dosłownie i w jego kontekście

Augustyn jako pierwszy powiedział, że tekst pozbawiony kontekstu to pretekst

4. Przygotować i zaprezentować kazanie, które w jasny i uporządkowany sposób wytłumaczy oryginalną intencję fragmenty i zastosuje go współcześnie

Prawie jedynym zadaniem [interpretatora] jest ukazanie zamysłu pisarza, którego zobowiązał się objaśnić, [gdy tego nie czyni] traci on grunt pod nogami, a przynajmniej odchodzi poza wyznaczone granice, w stopniu, w jakim odwodzi swoich czytelników od zamierzenia autora. Jest zarozumiałym i niemal bluźnierczym, aby zmienić znaczenie Pisma Świętego bez należytej staranności, jakby to była jakaś gra, w którą gramy. A jednak wielu uczonych uczyniło to w jakimś czasie.Jan Kalwin, Komentarz do Listu do Rzymian

Kalwin stwierdził, że naszym zadaniem jest dotarcie do umysłu pisarza a przez to rozeznanie autorskiej intencji danego fragmentu.

Gdy to się uda, należy przygotować kazanie, które w najbliższy możłiwy sposób zastosuje tę autorską intencję. Najpotężniejsze zastosowania tekstu to te, które w najbliższy możliwy sposób oddają autorską intencję tekstu.
.


Rola kaznodziei

1. Egzegeza

Czyli  Racjonalne zrozumienie obiektywnego objawienia Bożego, To dotarcie do pojedynczego znaczenia zawartego w danym fragmencie Pisma, staranna detektywistyczna analiza autorskiej intencji

Egzegeza to praktyka ustalonych procedur w celu odkrycia znaczenia autorskiej intencjiWalter Kaiser

Egzegeza wydobywa prawdę Bożą

2. Ekspozycja

Czyli zakomunikowanie tej objawionej prawdy jasno i z pasją w celu nakłonienia słuchacza do działania.

Mówią obrazowo: nie jesteśmy kucharzami, nie wymyślamy dania. Jesteśmy kelnerami, którzy dostarczają przygotowane wcześniej posiłki bez ich zniszczenia.


Elementy kazania ekspozycyjnego

Według G. Campbell Morgana możemy wyróżnić trzy główne elementy kazania ekspozycyjnego

1. Prawda: to produkt egzegezy

2. Przejrzystość: to produkt uporządkowania, wyjaśnienia, argumentacji, ilustracji i zastosowania

3. Pasja: Zademonstrowana w głoszeniu i życiowej integralności (prawda zastosowana w osobistym życiu)

Warto zapamiętać, że namalowany ogień nigdy nie parzy. Kaznodzieja powinien rzeczywiście żyć prawdą, którą głosi

Na podstawie nauczania Toma Penningtona, źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email