Gal. 1:8-9 8 Lecz choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba głosił wam ewangelię inną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. 9 Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Gdyby wam ktoś głosił ewangelię inną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty.

Doświadczenie miarą prawdy?

Chrześcijanin: Co byś mi powiedział, jestem Chrześcijaninem, czytałem też księgę Mormona. Co byś powiedział komuś takiemu jak ja, który mówi: modliłem się w sprawie księgi Mormona, przeszukałem Pismo, i wierzę że Joseph Smith jest fałszywym prorokiem, i że Mormonizm uczy fałszywej ewangelii, i odczuwam to całym swoim sercem. Co byś mi odpowiedział?

Mormon: Chyba… nie znam twojego życia, ani dokładnie tego jak czytałeś te wszystkie rzeczy, ale wiem że kiedy ja je czytałem, to otrzymałem świadectwo, i jest mi przykro że ty nie, ale wiem że każdy dokonuje swoich wyborów. Możesz wybrać za siebie, więc…

Chrześcijanin: Powodem dla którego to powiedziałem jest taki, że jest to przykład który pokazuje że w poszukiwaniu prawdy, Jezus powiedział

Jan 17:17 Uświęć ich w twojej prawdzie. Twoje słowo jest prawdą.

Mówi, że Słowo Boże jest prawdą. I jestem pewien że jesteś bardzo szczerym człowiekiem, i ty również. Posiadacie doświadczenie, ja też posiadam doświadczenie, i gdyby Muzułmanin przyszedł tu teraz, to powiedziałby nam że on również się modlił i czuje całym swoim sercem, ma pasję i wiedzę o tym że Allah jest Bogiem, a Mohamed jest jego prorokiem, i powiedziałby nam obu: jesteście świrami, Jezus nie umarł na krzyżu i nie jest boskim Synem Bożym. Ponieważ jego doświadczenia, jego odczucia, różnią się od naszych. I modlił się o to, jest bardzo gorliwy, ale jego własne uczucia mówią mu że Jezus nie umarł na krzyżu, że nie potrzebujemy go dla naszego zadośćuczynienia. Ale my obydwaj nie zgodzilibyśmy się z nim, ale on modlił się o to całym swoim sercem. A Biblia mówi że

Jer. 17:9 Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute, któż może je poznać?

Biblia mówi że jest nieuleczalnie chore. Więc ufanie swojemu własnemu sercu i uczuciom, gdy się jest upadłym, grzesznym człowiekiem, nie jest drogą do prawdy, ponieważ my wszyscy mamy różne doświadczenia i odczucia, i emocje, ale Jezus mówi:

Jan 17:17 Twoje słowo jest prawdą.

.


Pozabiblijne objawienie

Byliście misjonarzami, chodziliście od drzwi do drzwi i mówiliście ludziom o pierwszej wizji. Jest w niej powiedziane, że

  • Bóg Ojciec powiedział Josephowi że wszystkie wyznania Chrześcijańskiego kościoła są ohydą (Smith 1842c, p. 748.),
    .
  • wszyscy wyznawcy, czyli ja i inni Chrześcijanie są zepsuci . (Waite 1843; Smith 1842c, p. 748.).
    .
  • przybliżają się do Boga swoimi ustami, ale ich serce daleko jest od Niego.

Więc to było objawienie Josepha dla świata, to mu powiedział Bóg: że kościół Chrześcijański ostatecznie upadł, i musi zostać przywrócony na ziemi. Problemem jaki mam, jako Chrześcijanin, jest taki że Bóg już powiedział dużo wcześniej zanim pojawił się Joseph i miał to objawienie. Powiedział, że ustanowi królestwo, i nigdy nie zostanie ono zniszczone.

Dan. 2:44 Ale w dniach tych królów Bóg nieba wzbudzi królestwoc, które nigdy nie będzie zniszczone. To królestwo nie przejdzie na inny lud, ale połamie i zniszczy wszystkie te królestwa, samo zaś będzie trwać na wieki.
.
Łuk. 1:33 I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca.
.
Mat. 16:18 na tej skale zbuduję mój kościół, a bramy piekła go nie przemogą.

Biblia uczy bardzo jasno że królestwo Boże przyjdzie na świat, i będzie miał panowanie które będzie wieczne, które się nie skończy, i nigdy nie zostanie zniszczone. Jezus powiedział Piotrowi że bramy piekielne nie przemogą kościoła, a w Liście Judy jest napisane:

Judy 1:3 Umiłowani, podejmując usilne starania, aby pisać wam o wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i zachęcić do walki o wiarę raz (ἅπαξ hapax) przekazaną świętym.
.
ἅπαξ hapaxraz na zawsze

Joseph powiedział: cóż, to nieprawda, kościół upadł, królestwo zostało ostatecznie zniszczone i musi zostać na nowo przywrócone, a potem Joseph nauczał poglądu na Boga, który jest niezgodny z tym, czego Pismo tak naprawdę uczy o Bogu.
.


Inny bóg, inna ewangelia

Powód dla którego tu jesteśmy, nie jest taki, że próbujemy wam ubliżyć, naprawdę zależy nam na was. Wierzę w to. Święci dni ostatnich, jesteście jednymi z moich ulubionych ludzi na świecie, jeżeli mam być szczery, ale moja obawa o was, jako Chrześcijanina, jako pastora, jest taka, że uczycie ludzi czegoś na temat Boga, co nie jest tak naprawdę tym co Bóg mówi o Sobie. Jest to inny Bóg, uczycie ewangelii która jest inną ewangelią, która ostatecznie nie zbawia. I dam wam jeden przykład, i chętnie posłucham, co odpowiecie.

Joseph nauczał że musimy nauczyć się tego jak stać się bogami, tak samo jak wszyscy bogowie uczynili to przed nami. I powiedział że Bóg nie od zawsze był Bogiem, że stał się Bogiem, jest to w dyskursie Kinga Folletta, ale w Biblii Bóg mówi

Izaj. 43:10 Przede mną nie został stworzony żaden Bógb ani po mnie nie będzie.

Izaj. 44:6 Ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga.

Izaj. 44:8 Czy jest Bóg oprócz mnie? Nie ma innej Skały; nie znam żadnej.

Izaj. 45:5 Ja jestem PANEM i nie ma żadnego innego, oprócz mnie nie ma żadnego Boga.

Izaj. 46:9 Wspomnijcie rzeczy dawne i odwieczne, bo ja jestem Bogiem, nie ma żadnego innego, jestem Bogiem i nie ma nikogo podobnego do mnie;

5 Mojż. 4:39 Poznaj więc dziś i weź to sobie do swego serca, że PAN jest Bogiem wysoko na niebiei i nisko na ziemi. Nie ma innego.

Powiedział że jest pierwszy i ostatni, i poza nim nie ma Boga. Mówi w 5 Mojżeszowej 4:39, że On jest jedynym Bogiem na niebie w górze i na ziemi w dole, nie ma innego.

Ale Joseph nauczał że są trzej bogowie tej ziemi, wielu bogów będących przed Bogiem, i że my sami możemy stać się bogami pewnego dnia.

Jak długo jesteście świętymi dni ostatnich?

Mormon: Całe moje życie.

Chrześcijanin: Więc jesteście pewnie po seminarium, znacie więc pewnie to: tak jak człowiek, którym kiedyś był Bóg, tak samo – tym kim jest Bóg, człowiek może się stać. Prawda? Więc to jest podstawa w teologi świętych dni ostatnich, to że możecie stać się kiedyś bogami.

Mormon: W co wierzysz jeśli chodzi o cel naszego życia na ziemi?

Chrześcijanin: Naszym głównym celem jest uwielbienie Boga i radowanie się Nim na wieki.

Mormon: A jaki jest nasz cel w wieczności?

Chrześcijani: Aby przynieść chwałę Bogu przez całą wieczność, aby radować się w Bogu poprzez całą wieczność. To byłoby naszym celem.


Błąd ekwiwokacji

Tak więc powodem dla którego tak bardzo mi na was zależy, używamy tego samego języka, gdy mówimy o niebie, o Ojcu niebieskim, o Jezusie, o Duchu Świętym, o Biblii.

Ale na przykład gdy mówię Jezus, to mam na myśli to co jest napisane w Jana 1, że na początku było Słowo, On istniał od zawsze, i był z Ojcem, w intymnej relacji z Ojcem przez całą wieczność, i był Bogiem, i bez niego nic nie powstało, co powstało.

Jan 1:1-4 1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. 2 Ono było na początku u Boga. 3 Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. 4 W nim było życie, a życie było światłością ludzi.

Więc rozróżnienie jest takie, że gdy mówię Jezus, to mam na myśli wiecznego Boga, stworzyciela wszystkich rzeczy. Kiedy wy słyszycie Jezus, to myślicie: Jezus, potomek niebieskiego ojca i jednej z jego boskich żon, brat lucyfera. Prawda?

Mormon: Prawda.

Chrześcijanin: To jest inny Chrystus.

Mormon: Och, zaczynam rozumieć, Jezus Chrystus jest Ojcem niebieskim.

Chrześcijanin: Nie, nie. Czasem nawet czytam literaturę Świętych Ostatnich Dni, i często starają się krytykować kościół Chrześcijański, że przez 2000 lat, Chrześcijanie wierzyli że Jezus jest Ojcem. My w to nie wierzymy, Biblia tego nie uczy, nigdy w to nie wierzyliśmy.

Biblia uczy że jest jedna istota – Bóg, i Bóg istnieje w wieczności jako trzy wieczne współ-równe osoby. Ojciec jest Bogiem, Syn jest Bogiem, Duch Święty jest Bogiem. Ew. Jana rozdział 1 naucza tego, że Jezus istniał od zawsze z Ojcem, a jednak jest Bogiem.

Ale teologia świętych ostatnich dni, możecie mi pomóc jeśli coś pomylę, nie chcę czegoś przekręcić, naucza że Bóg był kiedyś człowiekiem – Elohim, i stał się Bogiem, Joseph nauczał tego w dyskursie Kinga Folletta, i uczył że ojciec niebieski razem z jedną ze swoich żon zrodził Jezusa przed wcieleniem. Więc Jezus zaistniał ostatecznie jako osoba Jezus przed wcieleniem, poprzez seksualny związek ojca niebieskiego i jednej z jego żon. I my wszyscy podobnie. Jezus powiedział

Jan 14:6 Jezus mu odpowiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie.

Więc On jest jedyną drogą do zbawienia. Zgodzilibyśmy się z tym, że Jezus jest jedyną drogą do zbawienia. Ale Biblia uczy w 2 Liście do Koryntian, że może być inny Jezus, inny Chrystus, inna Ewangelia, która nie może was zbawić.

2 Kor. 14:4 Gdyby bowiem przyszedł ktoś i głosił innego Jezusa, którego my nie głosiliśmy, albo gdybyście przyjęli innego ducha, którego nie otrzymaliście, albo inną ewangelię, której nie przyjęliście, znosilibyście go z łatwością.
.
Gal. 1:7 Która nie jest inną; są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą wypaczyć ewangelię Chrystusa.

W tym jednym punkcie: ja wierzę że Jezus stworzył szatana, wy wierzycie że jest on jego bratem. To jest inny Chrystus, i gdybyśmy wzięli Muzułmanina, to Muzułmanin by powiedział: nie, obydwaj jesteście szurnięci, Jezus nie jest boskim Synem Bożym, on jest prorokiem, jest mesjaszem, ale nie umarł za nasze grzechy, i nie powstał z martwych. To jest inny Chrystus.
.


Kwestia autorytetu

Mogę zadać wam pytanie, w ramach umysłowego eksperymentu, bo chciałbym wiedzieć co odpowiecie. Powiedzmy na przykład, że podszedłby tu Muzułmanin gdy tu rozmawiamy, i powiedziałby wam:

Nie, Jezus nie umarł za nasze grzechy, i nie powstał z martwych.

Dokąd byś poszedł żeby wykazać mu że się myli?

Mormon: Dokąd poszedłbym? Dobre pytanie. Cóż, szczerze, nie jestem zaznajomiony z tym jakie jest podobieństwo między Islamem, a Chrześcijaństwem, jak to się ze sobą łączy.

Chrześcijanin: Nie chodzi mi o szczegóły, bardziej o ogólną ideę. On mówi:

Jezus tak naprawdę nie umarł, i nie powstał z martwych.

Mormon: Powiedziałbym mu to co uważam że jest prawdą.

Chrześcijanin: Nie poszedłbyś do Pisma, żeby pokazać mu gdzie pisze że On umarł i zmartwychwstał?

Mormon: Oczywiście możemy to zrobić, jeśli on wierzy w Pismo, może tak, może nie.

Chrześcijanin: Muzułmanie w zasadzie zgadzają się z tym że Bóg przemówił, i że dał nam Pisma, i potwierdzają Pisma Starego Testamentu, które mówią o nadejściu Chrystusa. Ale jako przykład, powiedziałeś że masz świadectwo, ale on też posłużyłby się swoim świadectwem. A potem przychodzi Ateista, i przynosi swoje świadectwo, i mówi: odczuwam całym swoim sercem że moje życie jest teraz lepsze, mam więcej swobody, jako wolno myśliciel, jako Ateista, i moje doświadczenie jest lepsze niż wasze doświadczenie.

Więc to co teraz macie, jest jak meksykański impas.

Meksykański impas – to konfrontacja pomiędzy dwiema lub więcej stronami, w których nie istnieje żadna strategia pozwalająca dowolnej stronie osiągnąć zwycięstwo. W rezultacie wszyscy uczestnicy muszą utrzymywać napięcie strategiczne, które pozostaje nierozwiązane, dopóki jakieś zewnętrzne wydarzenie nie umożliwi rozwiązania problemu.

Mormon: Jest to w zasadzie doświadczenie przeciwko doświadczeniu. I oczywiście wszyscy pochodzimy z różnych środowisk i mamy różne doświadczenia, i kiedy czas jest właściwy to osoba ma możliwość żeby zaakceptować Chrystusa. I oczywiście nie możemy wymusić naszych wierzeń na innej osobie. Tak jak robimy to teraz, rozmawiamy, dyskutujemy, argumentujemy, dzielimy się swoim świadectwem, wierzeniami, ale ostatecznie sprowadza się to do ich wyboru.
.


Źródło prawdy

Chrześcijanin: Ale pytanie brzmi: Skąd wiesz co jest prawdą?

Mormon: Opieram się na moich własnych doświadczeniach.

Chrześcijanin: Wiesz że typowa radykalna feministka współcześnie, liberalny student, którzy mówią że nie ma rozróżnienia między płciami, możesz mieć relację mężczyzna – mężczyzna, kobieta – kobieta, i wierzę z mojego doświadczenia że to jest prawda. Myślę że obaj bylibyśmy po tej samej stronie. Powiedzielibyśmy: Hej, poczekaj chwilę. Twoje własne doświadczenie nie określa tego co faktycznie jest prawdą. Musisz iść do samego Boga po prawdę, i Jezus tak właśnie powiedział

Jan 17:17 Twoje słowo jest prawdą.

I powodem dla którego tu jestem, jest to, że chcę się z wami tym podzielić. Zależy mi na was, jako Chrześcijaninowi, jako bliźniemu, i poświęcę wieczór ze swoją rodziną, poświęcę wieczór w którym robiłbym coś innego, ponieważ bardzo mi na was zależy, i wskażę wam to co Pismo mówi o Bogu.
.


Bóg jest Trójjedyny

Pismo mówi że jest tylko jeden Bóg, żaden przed Bogiem, i żaden po Nim, że Jezus Chrystus jest wiecznym Bogiem, stworzycielem wszystkich rzeczy, włącznie z szatanem i z nami, nie jako nasz brat.

I Jezus powiedział że jest On jedyną drogą do Ojca, i jeśli macie innego Chrystusa, to macie wyobrażonego Chrystusa, jest to Chrystus który nie może was zbawić.

Jan 14:6 Jezus mu odpowiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie.

I to odnosi się również do mnie, więc to jest miecz o dwóch ostrzach.

Hebr. 4:12 Słowo Boże bowiem jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne rozsądzić myśli i zamiary serca.
.
1 Piotra 2:7-8 7 Dla was więc, którzy wierzycie, jest on (Chrystus) cenny, dla nieposłusznych zaś ten kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym; 8 Kamieniem potknięcia i skałą zgorszenia dla tych, którzy nie wierząc, potykają się o słowo, na co też są przeznaczeni.

Jest to też prawdą dla mnie, jeśli to w co wierzę o Chrystusie jest nieprawdziwe, to mam fałszywego Chrystusa, Chrystusa który nie może mnie zbawić. Więc moją nadzieją jest, że nawet jeśli macie to niesamowite doświadczenie, o którym mówiłeś, że czułeś że to jest prawda. Jeśli to zaprzecza Słowu Bożemu, jeśli to zaprzecza temu co Chrystus tak naprawdę powiedział o sobie, to cokolwiek byś nie odczuwał, to nie jest to prawda. I ostatecznie jest to ku potępieniu. Innym przykładem jest sama ewangelia.

Wasz trzeci artykuł wiary mówi:

wierzymy że poprzez zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa cała ludzkość może zostać zbawiona… przez posłuszeństwo prawom i nakazom ewangelii. Więc w 2 Nefi 25:23 jest napisane: jesteście zbawieni z łaski, gdy zrobicie wszystko, co możecie zrobić.

Biblia w zasadzie szczegółowo omawia tego rodzaju ewangelię, i nazywa ją przeklętą, żeby uczyć że możesz przez wiarę w Jezusa i przez posłuszeństwo, stać się sprawiedliwym przed Bogiem.

Efez. 2:8-9 8 Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga. 9 Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił.
.
Tyt. 3:5 Nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego
.
Rzym. 11:6 A jeśli przez łaskę, to już nie z uczynków, inaczej łaska już nie byłaby łaską. Jeśli zaś z uczynków, to już nie jest łaska, inaczej uczynek już nie byłby uczynkiem.
.
Rzym. 3:20 Dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało w jego oczach, gdyż przez prawo jest poznanie grzechu.
.
Gal. 2:16 Wiedząc, że człowiek nie jest usprawiedliwiony z uczynków prawa, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa, i my uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusa, a nie z uczynków prawa, dlatego że z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało.
.
Efez. 1:7 W którym mamy odkupienie przez jego krew, przebaczenie grzechów, według bogactwa jego łaski;
.
2 Tym. 1:9 Który nas zbawił i powołał świętym powołaniem nie na podstawie naszych uczynków, ale na podstawie swojego postanowienia i łaski, która została nam dana w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasy.

Gal. 2:20 Nie odrzucam łaski Boga. Jeśli bowiem przez prawo jest sprawiedliwość, to Chrystus umarł na próżno.

Jeśli pójdziesz drogą Mormonów, to Paweł mówi że jesteś pod przekleństwem prawa i musisz je wypełnić w całości. Albo otrzymujemy sprawiedliwość Chrystusa przez wiarę, i Jego dzieło jest nam przekazane jako dar, albo musimy stanąć przed Bogiem z naszym własnym grzechem i z naszą własną nieprawością. Albo jesteś w Chrystusie, albo staniesz przed Bogiem ze swoim własnym grzechem.

Gal. 5:1-5 1 Trwajcie więc w tej wolności, którą nas Chrystus wyzwolił, i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. 2 Oto ja, Paweł, mówię wam, że jeśli dacie się obrzezać, Chrystus na nic wam się nie przyda. 3 A oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że jest zobowiązany wypełnić całe prawo. 4 Pozbawiliście się Chrystusa wszyscy, którzy usprawiedliwiacie się przez prawo; wypadliście z łaski. 5 My bowiem przez Ducha oczekujemy nadziei sprawiedliwości z wiary.

A jedyną drogą do Chrystusa, według Apostoła Pawła, według Pisma, jest – wiara. I jest to wiara niezależna od uczynków zakonu.

Rzym. 3:28 Tak więc twierdzimy, że człowiek zostaje usprawiedliwiony przez wiarę, bez uczynków prawa.

A Mormonizm naucza, że ostatecznie przez wywyższenie, docieramy do Boga poprzez nasze posłuszeństwo, przez naszą własną sprawiedliwość.

Mormon: Wiara bez uczynków jest martwa.

Chrześcijanin: To prawda, List Jakuba 2, wiara bez uczynków jest martwa, to nie ma nic wspólnego z tym, jak jesteśmy usprawiedliwieni przed Bogiem. Chodzi w tym o to, czy wiara którą mamy jest żywa, czy martwa. Żywa wiara posiada uczynki, więc Chrześcijanie w to wierzą, wierzymy że przez wiarę w Jezusa Chrystusa zostajesz pojednany z Bogiem, zostajesz zbawiony, otrzymujesz dar żywota wiecznego, teraz jesteś żywy, jesteś nowy, a uczynki które robisz są rezultatem tego że masz nowe serce, że Bóg mieszka w tobie. I uczynki które robisz nie zbawiają cię, ani nie usprawiedliwiają.

Efez. 2:10 Jesteśmy bowiem jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali.
.
Tyt. 2:14 Który wydał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.
.
Jan 15:16 Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem, abyście wyszli i wydali owoc, i aby wasz owoc trwał, i aby Ojciec dał wam to, o cokolwiek poprosicie go w moje imię.
.
Jakub 2:26 Jak bowiem ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa.

Mormon: Kto wytrwa do końca ten będzie zbawiony.

Chrześcijanin: Uczynki które robisz są dowodem na to, że twoja wiara jest żywa, a nie martwa, ale Mormonizm naucza że jesteśmy tak naprawdę zbawieni przez łaskę Bożą, przez wiarę i przez nasze posłuszeństwo. A Biblia mówi na to, w Liście do Galacjan, Apostoł Paweł mówi bezpośrednio o tego rodzaju ewangelii. Nie tylko nazywa ją przeklętą i potępioną przez Boga, nie mówi tylko że jesteście teraz pod przekleństwem, bo musicie teraz doskonale wykonywać całe prawo, ponieważ Bóg jest świętym Bogiem i jest sprawiedliwy. On powiedział że Chrystus wam nic nie pomoże. Ktokolwiek próbuje być usprawiedliwiony przez prawo, czy uczynki, odpadliście od łaski. Więc ostatecznie mówi do ludzi którzy nauczali wiary w Jezusa:

“tak, ale to również zachowywanie tego jednego aspektu prawa, po to aby zostać usprawiedliwionym przed Bogiem.”

Obrzezanie. On mówi do ludzi którzy tego nauczają: jesteście przeklęci, jesteście potępieni przez Boga, i teraz jesteście pod zobowiązaniem przestrzegania całego prawa, jeśli w ten sposób próbujecie stać się sprawiedliwymi przed Bogiem. Ale to jest to, czego uczy ten kościół.
.


Upamiętajcie się

Więc, chcę po prostu żebyście wiedzieli jak bardzo troszczymy się o was. Kochamy was, nie chcemy tu przychodzić żeby was potępiać. Wierzymy że podążacie za fałszywym Chrystusem i że macie fałszywą ewangelię, i chcę żebyście o czymś wiedzieli. Kiedy pójdziecie stąd dzisiaj, pamiętając tego gościa który zakłócił wasz czas. Chcę żebyście wiedzieli że nie mam pragnienia, w ogóle, żeby zabrać wam radość, albo wiarę, albo Chrystusa.

Moim pragnieniem jest po prostu dać wam znać, że podążacie za fałszywym Chrystusem i za fałszywą ewangelią, i że możecie mieć żywego Boga, żywego Chrystusa. Możecie mieć pokój z Bogiem i zbawienie jako dar, już teraz, nie poprzez waszą własną sprawiedliwość, nie przez wasze uczynki, ale poprzez Jezusa Chrystusa i Jego dzieło. I możecie powiedzieć: Cóż znam całe to słownictwo Jeff, używałem tego słownictwa.

Problem w tym, że kiedy mówisz Jezus, to masz na myśli innego Jezusa, kiedy mówisz ewangelia to masz na myśli inną ewangelie. I chce żebyście wiedzieli, że kochamy was.
.


Mormoni

Cały swój system wyznaniowy opierają na Księdze Mormona, rzekomym objawieniu danym Józefowi Smithowi. Obok Księgi Mormona dwie inne książki Józefa Smitha mormoni stawiają na równi z Pismem Świętym: Doktryny i przymierza oraz Drogocenna perła. Z tych „dalszych objawień” obfitym strumieniem leją się błędy odnośnie Boga, natury człowieka, osoby i dzieła Chrystusa. Skutkiem tego jest teologiczny chaos.


Zobacz w temacie

https://www.youtube.com/watch?v=af-66Yodfa8&feature=youtu.be

Print Friendly, PDF & Email