Dziecko w kąpieli?

Ruch zielonoświątkowy jak żaden inny w historii kościoła spłodził największą ilość herezji i wydał na świat największą ilość fałszywych proroków, pseudouzdrowicieli, duchowych zwodzicieli i hochsztaplerów. Jednak gdy skrytykować ten ruch natychmiast pojawiają się głosy przywołujące niczym hymn narodowy ten oto frazes: „nie wylewajmy dziecka z kąpielą”. Jeśli nie dajesz przynajmniej milczącego przyzwolenia na kapryśne roszczenia i dziwaczne zachowania, będące właśnie na topie wśród charyzmatyków, zostaniesz uznany za sceptyka, zostaniesz nazwany racjonalistą, dowiesz się, że jesteś niebezpiecznie blisko popełnienia niewybaczalnego grzechu.

Pomyślcie o tym. Jeśli każda ostrożność lub rozwaga, każda próba rozeznania jest postrzegana jako bliski kuzyn niewiary, gdybyś był charyzmatykiem, pewnie uznałbyś, że lepiej nie czepiać się skrajnych dziwactw występujących w ruchu charyzmatycznym. W tekście Listu do Tytusa Paweł mówi, źe  obowiązkiem każego pastora jest trzymać się wiernie słów zgodnych ze zdrową nauką, aby móc napominać przez zdrową naukę, ale też przekonywać tych, którzy się jej sprzeciwiają.

Tyt. 1:9 Trzymający się wiernego słowa, zgodnego z nauką, aby też mógł przez zdrową naukę napominać i przekonywać tych, którzy się sprzeciwiają.

 


Zawartość zielonoświątkowej kąpieli

Przyjrzyjmy się bliżej zatem, co możemy znaleźć w charyzmatycznej kąpieli i zastanówmy się, czy mogło tam przetrwać jakieś „dziecko”.

Lista jest oczywiście tylko przykładowa i niewyczerpująca:
.
.

Active Ritual (aktywny rytuał)

(zadania psi) zaangażowanie bezpośredniego wyładowania energii od nadawcy do odbiorcy; wyładowanie skoncentrowanej energii psychicznej do celu. Przykłady:

 • Członkowie grupy wyciągają ręce w stronę osób o które się modlą.
  .
 • Telewizyjni uzdrowieciele którzy wyciągają swoje ręce aby ”wysłać” Ducha celem uzdrowienia widzów.
  .
 • Kaznodzieje telewizyjni wyciągający swe ręce do odbiornika i proszący oglądających o dotknięcie telewizorów jako „punktu kontaktowego”..

Anointed Ones (namaszczeni)

Czy w twoim zborze są namaszczeni nauczyciele i liderzy? Czy ich ciężka  praca skupia się na samokontroli i polepszeniu naszego świata (np. przez politykę), walce duchowej z siłami ciemności?

W systemie New Age ci ludzie to Anointed Ones (namaszczeni). Ci, którzy osiągnęli samokontrolę i panowanie nad ich myślami, działaniami, talentami i psychiczną energią; powołani do pracy dla lepszego rozwoju cywilizacji; pozycja jest zdobywana dzięki ciężkiej pracy i walce przez wiele wcieleń; działa w kierunku postępu planety w fizycznym wcieleniu lub z eterycznym świecie; piąta inicjacja wobec Boga.


Anxiety Attack (napad niepokoju)

A może znajdą się w twoim kościele ludzie ze stanami lękowymi, mający zaburzenia emocjonalne związane z napięciami duchowymi, raz będący w stanie euforii, raz w depresji?

To zjawisko wyznawcy New Age nazywają Anxety Attack (napad niepokoju) – (zawładnięcie) ogromne poczucie lęku i napięcia psychicznego, które występuje w osobie, która ma ataki przejmujące kontrolę nad jej umysłem; ulga przychodzi tylko gdy osoba w tym stanie zezwoli pochodzącej ze świata eterycznego istocie niższego rzędu na kontrolę ciała i zezwolenie na wybuch histerii.


Ap Thmop

Słyszałeś w swoim zborze przewidywania dotyczące państw i narodów? Niesamowite historie o przyszłości ludów wraz z ostrzeżeniami?

Bojownicy New Age nazywają takie osoby Ap Thmop – (Kambodża), medium specjalizujące się w widzeniu jasnowidzenia aury i przewidywaniu  przyszłości narodów i krajów, poprzez dostrajanie się do aury odcinków cywilizacji.


Artificial Group Elemental (sztuczny żywioł grupowy)

Jeśli na zauważyłeś czy to na koncercie„chrześcijańskim” bądź w czasie „uwielbienia w kościele”, że często osoby płaczą z powodu jedności, radości czy innych silnych emocji biorących nad nimi kontrolę, musisz wiedzieć, że masz do czynienia ze zjawiskiem znanym w ideologii New Age jako Artificial Group Elemental (sztuczny żywioł grupowy) – Duże pole energii unoszące się nad głowami osób na spotkaniu, mające wpływ na każdego członka grupy

 • Składa się z energii myśli pochodzących od poszczególnych osób; pole jest tworzone i trwa ze względu na jedność myśli i emocji; wszystkie umysły są skoncentrowane na jednym temacie, jednym celu, jednei idei, lub jednej postawie przenoszonej telepatycznie przez ton i tembr głosu lidera, wypowiadanych przez niego słów oraz muzyki; żywioł zostaje naładowany w czasie przebiegu spotkania, jeśli grupa utrzymuje tę jedność emocji i myśli;
  .
 • Żywioł posiada niezależne istnienie poza świadomością myślicieli i jest w stanie wpływać na każdą osobę indywidualnie aby reagowała emocjonalnie w sposób w jaki normalnie, poza grupą nie miał by miejsca.
  .
 • Żywioł rozprasza się tak szybko, jak to powstaje, gdy grupa zostaje rozproszona, gdy tłum nie ma już ciągłości istnienia
  .
 • Dobrymi przykładami tego zjawiska duchowego mogą być festiwale rockowe, gdzie ludzie krzyczą i zdzierają z siebie ubrania, pod wpływem muzyki, ćwiczenia wojskowe żołnierzy uczestniczych w nich w identycznych mundurach, gdzie musztra i odpowiednia muzyka wzmacnia patriotyzm; destrukcyjne-pranie mózgu wśród członkowie sekty spotykających się raz lub dwa razy dziennie, aby angażować się w monotonne słowotok, wszystko to ma za zdanie kultowe programowanie w momencie w emocjonalnego szczytu.

Bantering Spirit (duch prześmiewczy)

Pijani w “Duchu Świętym”? Niekontrolowany napad śmiechu zwany radością Bożą? A może ”bracia” zachowujący się jak zwierzęta? To nie Duch Święty.

New Age nazywa istotę wywołującą takie zachowania Bantering Spirit – duch prześmiewczy. (zawładnięcie) Istota z eterycznego świata zdolna do przejęcia kontroli lub wpływania na ludzi dla złych intencji, przez ataki dziwacznego i nienormalnego zachowania. Najgorszym przykładem tego charyzmatycznego zwiedzenia to John Crowder


Baptism By Fire (chrzest ogniem)

Jeśli w zborze jesteś zachęcany do chrztu ogniem (zwany czasem chrztem Duchem Świętym) aby wieść bardziej duchowe i pełne „Bożej mocy” życie strzeż się. To odczuwalne na ciele przeżycie przeniknęło do nauk charyzmatycznych od wyznawców kundalini i nazywa się Baptism By Fire (chrzest ogniem).

Jest to ezoteryczny moment podniecenia i zwiększenia mocy kundalini, odczuwany przez osoby jako przypływ energii wchodzący do czakry Czakra – według wierzeń religii dharmicznych oraz ezoteryków, ośrodek energetyczny w ciele, czyli miejsce, gdzie krzyżuje się wiele kanałów energetycznych (nadi) i gromadzi się energia prana. Ośrodek ten odbiera, magazynuje i promieniuje energię o wibracji właściwej dla swojej funkcji (zob. ćakry główne), która konieczna jest do życia istot (w szczególności ludzi). Rozwijanie ćakr prowadzi do rozwoju wewnętrznego i duchowego wyzwolenia. Jezus obiecał ochrzcić niektórych ludzi ogniem jak plewy które się pali ogniem nieugaszonym… (Mat. 3:11-12)


Bioelectric Phenomena (bioelektryczny fenomen)

Czy kiedyś w „zborze” nałożono na ciebie ręce i poczułeś przepływ energii, jakby elektrycznej, i powiedziano ci że to moc Ducha Świętego? Nic bardziej mylnego. Zjawisko manifestuje się u większości charyzmatycznych „proroków” i „uzdrowicieli”, kiedy zostają „namaszczeni”. Nie ma ani jednego takiego przypadku opisanego w Słowie Bożym.

Jest to znany wyznawcom New Age Bioelectric Phenomena (fenomen bioelektryczny) – (ezoteryczny) przypadkowe uwolnienie nietypowej ilości elektrycznej energii z ciała jednej osoby powodującej nieprzyjemne odczucia i zjawiska u odbiorcy.; medium działa niczym kabel wysokiego napięcia w zetknięciu z osobami i przedmiotami. Zdolność wrodzona i czasem nie można złagodzić jej efektów; rzadkość w ruchu New Age


Blank Awareness (pusta świadomość)

Kiedy charyzmatycy uczą “jak modlić się na językach” zachęcają najpierw do oczyszczenia świadomości, każą nie myśleć o niczym a potem nakazują wypowiadanie sylab bez udziału umysłu.

W systemie New Age ta niebezpieczna technika przeżywania bez udziału świadmości nazywa się Blank Aawaress (pusta świadomość). Osoba będąca w takim stanie czuje, że nic się nie dzieje a jednak jest aktywna; stan świadomosci w którym człowiek nie jest niczego świadomy a jednak nie śpi.To otwarcie i poddanie umysłu kontroli istot eterycznych.


Blank Mood (jałowy nastrój)

Czy nauczono cie w „zborze” polegać na intuicji podczas czytania Słowa Bożego, czy powiedziano ci, że gdy zostaniesz „ochrzczony Duchem” to według Jana 14:26 Duch będzie cie wszystkiego osobiście nauczał i nie potrzeba zbytnio zagłębiać się w Słowo, bo przecież masz Ducha i rozumiesz je właściwie? Czy nauczono cię ignorować nasuwające się niewygodne pytania niezgodne z zielonoświątkową doktryną?

Takie podejście do życia nazywa się teologii New Age Blank Mood (jałowy nastrój) – to antyintelekualny stan gdzie umysł jest aktywny, jednak neutralny i pozbawiony opinii; stosowany w pracy przez radiestetów


Call Down (wezwanie)

Skąd się biorą moce charyzmatycznych uzdrowicieli? Czy to Duch Święty działa przez ich ręce? Czy ci wielcy telewizyjni „mężowie Boży i prorocy” i reprezentują uzdrowicielską moc Jezusa i działają w Jego autorytecie? Mówią, że uzyskują swoje„namaszczenie” gdyż oddali się we władanie „Duchowi Świętemu”. Możemy z ich ust usłyszeć „przyjdź Duchu Święty, przyjdź i wypełnij nas, daj nam moc, ja rozkazuje w imieniu Jezusa” niczym mantre…

Wystarczy tylko zmienić nazewnictwo i wychodzi to, co New Age nazywa Call Down (wezwaniem) – (magia ceremonialna) przywołanie lub wezwaniie istoty ze świata eterycznego aby ta posiadła czyjeś ciało, czy to w części czy też całkowicie, w celu wykonywania czynności ponadnaturalnych, aby pomóc osobom, które mają kłopoty lub są chore.


Called Person (powołany)

Do 1 stycznia 1901 roku wierzący opierali się tylko na Słowie Bożym, zamkniętym kanonie 66 natchnionych ksiąg. Nie było w kościele Jezusa Chrystusa szczegónych osób w postaci „proroków”„uzdrowicieli”, duchowych doradców posiadających słowa wiedzy „wprost od Boga” czy przewodników duchowych, prowadzonych bezpośrednio przez „Ducha Świętego i Jego objawienie”. Zjawisko przeniknęło do chrześcijaństwa z religii wschodu.

Mistycy New Age nazywają takie wyjątkowe osoby Called Person – powołany – mistyk, któremu udzielono ponadnaturalnych zdolności (ze świata eterycznego), w celu prorokowania, uzdrawiania, doradztwa czy przewodnictwa duchowego.


Casting Out An Evil Spirit (wyrzucanie nieczystych duchów)

Namaszczony prorok lub grupa w zborze nałożyła na ciebie ręce mówiąc “ja rozkazuje ci demonie w imieniu Jezusa opuść ciało tego brata!” Potem coś dziwnego zaczęło dziać się z twoim ciałem i umysłem. Brzmi znajomo? Przeżyłeś coś takiego? Sesja wypędzania trwała może parę godzin, może kilkadziesiąt minut powodująca poprawę samopoczucia ale po jakimś czasie trzeba było rytuał powtórzyć? To nie ma nic z Biblią wspólnego. Autorytet ten posiadali wyłącznie Apostołowie i niektórzy ich najbliżsi współpracownicy i to tylko czasowo.

To co przeżyłeś jest powszechnym rytuałem magicznym, który system New Age nazywa Castin Out An Evil Spirit – wyrzucanie nieczystych duchów – usunąć lub rozproszyć istotę ze świata eterycznego, przejmującą kontrolę nad ciałem człowieka; powoduje napady spazmatyczne. Zła wiadomość dla ciebie. Chrześcijanin nie może mieć demona.


Catalepsy (katalepsja)

Czy zdarzyło ci się upaść będąc “powalonym Duchem Świętym” gdy “namaszczony mąż Boży” dotknął cię swoimi rękami lub zamachał marynarką? Ta herezja nie ma żadnego uzasadnienia w Słowie Bożym a jest to bardzo groźna manifestacja demoniczna.

New Age nazywa to zjawisko Catalepsy – katalepsja. To stan zawieszenia funkcji witalnych, podczas którego osoba nie może się ruszać. Czasem spowodowana przez hipnozę; to czasowe poczucie utraty kontaktu z rzeczywistością, bezwład i utrata świadomości;


Celestial Phenomena (niebiański fenomen)

A co z głoszącymi osobiste prowadzenie Boże, osobiste kierownictwo Ducha Świętego, co z osobami mającymi swoich duchowych przewodników w postaci aniołów czy umarłych świętych? Masz takich w „zborze”? Unikaj ich jak ognia.

Zjawisko określane przez New Age jako Celestial Phenomena – niebiański fenomen – starożytna nazwa nadawana na każdy rodzaj wydarzeń paranolmalnych, co do których wierzy się, iż pochodzą z nieba bez uprzedniego ich przywoływania; przybiera formę przewodnika, ochrony lub wsparcia wiedzą udzielaną osobom na ziemi.


Charismatic Hymn (hymn charyzmatyczny)

Zapewne niejeden członek “zboru” charyzmatycznego doświadczył podczas spotkania pięknej i chwytającej za serce muzyki, któremu czasem  towarzyszyło wspólne śpiewanie na językach, gdzie niezrozumiały bełkot wydobywający się z kilkudziesięciu a nawet kilkuset gardeł nazywany “śpiewem w Duchu Świętym” wprowadzał zgromadzonych w stan uniesienia.

New Age nazywa to zjawisko Charismatic Hymn – hymn charyzmatyczny – pieśń lub utwór skomponowany w specjalnej częstotliwości drgań, tak, że jego ton i rytm pobudza  emocje każdego członka zgromadzenia; muzyka grana jest bardzo głośno, a słowa są monotonne; wprowadza zgromadzenie w stan zmienionej świadomości i zachęca do mówienia językami oraz prorokowania.


Cherubim And Seraphim Movement (ruch cherubin i serafin)

W Polsce praktycznie niespotykane zjawisko, lecz powszechnte w krajach zachodnich, gdzie istnieje napływ imigrantów z Afryki. Zjawisko polega na wprowadzaniu ludzi w trans za pomocą muzyki (opartej o bębny) oraz tańca. Wywołuje odmienny stan świadomości, sprowadza inspirację, naukę i ochronę od  istot eterycznych.

To, co New Age nazywa istotami eterycznymi przeniknęło do ruchu charzymatycznego pod zmienioną nazwą jako „Duch Święty”.


Christ (chrystus)

Czy nauczano cię, że jesteś małym bogiem powołując się na słowa Jezusa w ew. Jana 10:34? Że jesteś jak Chrystus? Jest to element zwiedzenia mający swoje korzenie w systemie New Age, mającego na celu zmniejszenie wielkości Boga wszechmocnego i uczynienie z ludzi istot równych Bogu. – (greckie Χριστός Christos, „namaszczony”) słowo samo w sobie nie odnosi się do żadnej konkretnej osoby; każda osoba zasługująca na prawo bycia namaszczonym jest ”uchrystusowana”.

Słowo chrystus jest używane jako tytuł; Kenneth Copeland głosi aby usunąć z nauczania słowo „Chrystus” i zamienić je na„Namaszczony”. I tak otrzymujemy namaszczenie ponieważ otrzymaliśmy Chrystusa. Innymi słowy, tak jak w New Age, wszyscy są „uchrystusowieni”. Doktryna o małych bogach jest niebiblijna. Jezus cytuje słowa z psalmu 82, odnoszące się do ludzi sprawujących rolę skorumpowanych sędziów w Izraelu, których przeznaczeniem jest upadek i śmierć.

Psalm  82 1 Bóg stoi w zgromadzeniu Bożym, pośród bogów (אֱלֹהִ֣ים ’ĕ•lō•hîm – wielkich sędziów) sprawuje sąd: 2 Jak długo będziecie sądzić niesprawiedliwie i trzymać stronę niegodziwych? Sela. 3 Bierzcie w obronę ubogiego i sierotę, oddajcie sprawiedliwość strapionemu i potrzebującemu. 4 Wyzwólcie biedaka i nędzarza, ocalcie go z ręki niegodziwych. 5 Lecz oni nic nie wiedzą i nie rozumieją, ciągle chodzą w ciemności; zachwiały się wszystkie fundamenty ziemi. 6 Powiedziałem: Jesteście bogami (אֱלֹהִ֣ים ’ĕ•lō•hîm – wielkimi sędziami) i wszyscy wy jesteście synami Najwyższego. 7 Lecz pomrzecie jak inni ludzie i upadniecie jak jeden z książąt. 8 Powstań, Boże, osądź ziemię, bo ty otrzymasz w dziedzictwo wszystkie narody.

אֱלֹהִ֣ים ĕ•lō•hîm – Bóg, wielki sędzia, potężny, władca, Jesteśmy dziećmi Najwyższego przez adopcję, nie jesteśmy równi Chrystusowi.

Efez. 1:5 Przeznaczył nas dla siebie, ku usynowieniu (υοθεσίαν huiothesian – adopcji) przez Jezusa Chrystusa, według upodobania swojej woli;

υοθεσία huiothesia – adopcja


Convulsionary (konwulsje)

Niektórzy charyzmatycy przekazują przez dotknięcie “ogień Ducha Świętego”poprzez dotknięcie. Osoba będąca pod wpływem tej mocy dostaje konwulsji, nie kontroluje w pełni swojego ciała, czasem miewa halucynacje. Moc Boża? Nie, diabelska.

Convulsionary czyli konwulsje to odpowiednik tej demonicznej manifestacji w świecie New Age – (zawładnięcie) ktoś opętany przez istotę niższego rzędu,  często objawia się w napadach; osoba znajduje się w stanie przymusowego kataleptycznego transu, bez możliwości jego zatrzymania; ciało wpada w drgawki, mówi słowa, których zwykle nie wypowiada


Convulsive Medium (konwulsyjne medium)

Niektórzy tzw. “chrześcijanie” wpadadją w tak wielką ekstazę, że ”prorokują” nie mogąc opanować swojego ciała, które porusza się w szalonych paroksyzmach.

W terminologii New Age osoby takie to Convulsive Medium – medium konwulsyjne – osoba która się trzęsie i staje się podniecona i ekstremalnie podekscytowana gdy komunikuje się z istotą eteryczną. Konkubina wielkiego proroka Todda Bentleya jest takim właśnie medium.


Cosmic Fire (kosmiczny ogień)

Charyzmatycy wierzą  w chrzest ogniem z nieba, który udziela im mocy, energii do czynienia cudów wprost od Ducha Świętego. Zapominają przy tym, że Jan Chrzciciel mówiąc o chrzcie ogniem mówił o dniu sądu.

New Age zjawisko określa jako Cosmic Fire – kosmiczny ogień

 • Pierwotne źródło w stanie niezorganizowanym emanujące jako boskie światło, zanim stało się wszechświatem.
  .
 • Potencjalna energia drzemiąca u podstaw kundalini, może zapłonąć i pomóc ludzkiej rasie na drodze do na drodze do CAŁOŚCI (jedności / kompletności).

Creative Quiet (twórcza cisza)

Bywa wśród charyzmatyków, że po intensywnej modlitwie wszystkich naraz często przeplatanej bełkotem czyli modlitwą „na językach” cały ten chaotyczny zgiełk nagle ucicha. Wszyscy dalej tkwią na swoich miejscach w oczekiwaniu na głos Boga, na proroctwa, na słowo wiedzy czy mądrości. Biblijne? Nie bardzo.

Zjawisko pochodzi z kultu New Age i nosi nazwę Creative Quiet – twórcza cisza – poziom świadomości, w którym psychiczna informacja może być postrzegana z dokładnością; stan jest osiągany gdy  medytuje się odpowiednio długo, medium rozpoznaje ten stan przy pomocy uczuć; im więcej dana osoba jest zaawansowana w twórczy stan świadomości, tym mniej czasu medytacji trzeba; tryb odsłuchu.


Demonical Somnabulism (demoniczny somnabulizm)

Niekiedy po nałożeniu rąk przez „namaszczonych mężów Bożych” dotknięte osoby zaczynają dziwnie się zachowywać. Krzyczą, szczekają, tańczą w szalonym tempie, wykonują fikołki, przewroty, i tym podobne ruchy. Oczywiście wszystko w „mocy Ducha Świętego” bo Dawid przecież tańczył nago dla Pana…

Jest to nic innego jak znany wyznawcom New Age Demoniczny Somnabulizm – (zawładnięcie) przejęcie przez istotę eteryczną niższego rzędu  ciała fizycznego w złym zamiarze; występuje z taką szybkością i siłą, że ofiara traci przytomność a cało nabiera osobowości istoty eterycznej; twarz przybiera powykrzywiane grymasy, język jest obscenicznych i wulgarny, mimo iż osoba jest dobrze wychowana; ciało wykonuje niezwykłe i nienormalne ewolucje; czasami zachowuje się jak zwierzę; ciało staje się tak silne, że potrzeba wielu osób aby je ujarzmić; czynności wykonywane wbrew woli.


Demonomania

Jeśli w “zborze” do którego należysz istnieje szczególne zainteresowanie walką duchową, walką z demonami oraz wypędzaniem demonów z chrześcijan, bierz nogi za pas. Jeśli byłeś świadkiem takich praktych, gdzie oczywiście z nałożeniem rąk czy to przez grupę czy przez „starszych zboru” wykonywano „egzorcyzmy”, podczas których działy się cuda w postaci dziwnych zachowań, głosów, krzyków, konwulsji musisz wiedzieć jedno: osoby wierzące nie mogą mieć demona. Organizacja, do której należysz nie jest kościołem Chrystusa.

Przekonanie o możliwości posiadania demona przez wierzącego przeniknęło do „chrześcijaństwa” z kultów New Age gdzie zjawisko to nazywane jest Demonomanią


Dervish

Bądź sobą! Tańcz dla Pana! Pan cię kocha i akceptuje jakim jesteś! Pozbądź się ograniczeń kulturowych, nie wstydź się! Tak zachęcają liderzy charyzmatyczni do nienaturalnych zachowań skutkujących wejściem w pełen ekstazy stan podobny do transu.

Zjawisko doskonale znane muzułanom jako Derwisz – święty człowiek muzułman (medium) podążający za porządkiem filozofii i kultury Sufi; znany z możliwości podnoszenia swego stanu świadomości przez specjalny taniec grupowy, w którym dana osoba wiruje i podskakuje nucąc do czasu doświadczenia stanu błogości, ekstazy lub psychicznej pomocy i wskazówek w odneiesieniu do życia codziennego; taniec, śpiewy, formacja koła działają w harmonii z energią polaryzacji, która powstrzymuje tancerza od zmęczenia lub zawrotów głowy.


Divine Idea (boski pomysł)

Co bardziej zwiedzione organizacje charyzmatyczne zakładają szkoły proroków, gdzie zarówno mężczyźni jak i kobiety trenowani są do słuchania „głosu Boga” oraz szkolą się w nowych objawieniach i słowach wiedzy. Koncepcja zaczerpnięta z ruchu New Age gdzie to samo zjawisko zwane jest Divine Idea – boskim pomysłem – informacje, wiedza, sugestie i koncepcje, które przychodzą bezpośrednio do umysłu osoby za pomocą umiejętności / metody inspirujących myśli. Przykład wstępu do kursu:

 „Być może będzie ci trudno uwierzyć w niektóre pomysły jakie zawiera niniejsze nauczanie a inne mogą wydawać się dość zaskakujące. To nie ma znaczenia. Twoim zadaniem po prostu jest zastosować się do nich, podporządkować się im i wykonać je. Nie jesteś proszony o ich osądzanie. Jedyne co się liczy to ich zastosowanie, które nada im znaczenie dla Ciebie i pokaże, że są one prawdziwe”. – z podręcznika cudotwórstwa


Divine Intoxication (boskie odurzenie)

Charyzmatycy uczą, że Bóg przejawia się w ekstazie. Charyzmatyczne „proroctwa” wypowiadane są w uniesieniu emocjonalnym, „mówienie językami” daje poczucie elewacji duchowej. To samo czynią wszystkie pogańskie religie. Niektórzy posunęli się do takiego stopnia bluźnierstwa Duchowi Świętemu, że nauczają o paleniu duchowych jointów zwanych jehovahuaną (od słów Jehova i marihuana), gdzie „Duch Święty” odurza wierzących, przejmując całkowicie kontrolę nad ich ciałami i emocjami, dając wizje, poczucie rozluźnienia.  Prekursorem tej nauki jest John Crowder.

New Age stan taki nazywa Divine Intoxication – boskim odurzeniem – (starożytne) otrzymać w krótkim czasie masę duchowych doświadczeń, w wyniku duchowego uniesienia; uniesienie następuje bez żadnej logicznej i świadomej przyczyny.


Emotional High (haj emocjonalny)

Kiedy neo-montaniści potocznie zwani zielonoświątkowcami, czy też charyzmatykami zbierają się na spotkaniach i konferencjach, zachęcają do emocjonalnego przeżywania „transcendentalnego zjednoczenia i społeczności z Bogiem”. Ma się to wyrażać w wielkiej radości, łzach, nikontrolowanym śmiechu. Emocje biorą kontrolę nad człowiekiem.

Jest to pogański zwyczaj, obecnie nazywany przez New Age hajem emocjonalnym. – (ezoteryczne) ekstatyczny stan samohipnozy, przyjemności i szczęścia; uczucie oderwania od ciała i jedności z absolutem; zwykle towarzyszy mu wylanie psychicznej energii, skutkującej w doświadczaniu przyjemności; stan uzyskiwany spontanicznie lub przez medytację, długą i intensywną modlitwę lub śpiewanie powtarzalnych hymnów charyzmatycznych. Także efekt spotkań których celem jest świadomość religijna, metafizyczna, filozoficzna.


Enchanter (zaklinacz)

W miejsce nauki o codziennym upamiętaniu i dźwiganiu krzyża w gotowości na śmierć dla wiary – nauka o uzdrowieniu i finansowej prospericie. W miejsce Boga – człowiek. W miejsce Ducha Świętego – emocjonalna duszewna muzyczka. Muzyka i przygaszone światło tak naprawdę napędzają ruch charyzmatyczny.

W systemie New Age muzyka odgrywa bardzo ważną rolę, a kierujący nią lider nazywany jest Enchanter czyli swoiski zaklinacz – to mężczyzna – medium który specjalizuje się w zdolnosciach wpływających pozytywnie i negatywnie na ludzi poprzez tworzenie atmosfery dzieki muzyce, śpiewowi i rytmicznym dźwiękom.


Entrancer (wprowadzający w trans)

Czemu cuda charyzmatyków są tak popularne pomimo braku prawdziwych, potwierdzonych medycznie uzdrowień? Skąd biorą się tłumy na spotkaniach, których jedynym skutkiem są poprawa samopoczucia, ekstaza, ustąpienie bólu głowy? Odpowiedzialny jest za to charyzmatyczny człowiek głoszący posiadanie mocy apostolskich.  Najczęściej zamożny.

New Age klasyfikuje takich ludzi jako Entrancer – wprowadzający w trans – medium specjalizujące się w technikach manipulacji ludźmi; tworzący u ofiary stan oszołomienia świadomości; umiejętność wykorzystywana do osiągnięcia osobistych korzyści.


Exploitation Of Instinct (eksloatacja instynktu)

Ile razy słyszałeś od “braci”: …czuję, że Bóg…  albo: …mam wrażenie, że Bóg…. a także: …odczuwam, że wola Boża jest taka… To nie jest chrześcijaństwo, to oparty o instynkty nie podlegający rozeznawaniu neobaalizm.

New Age definiuje to jako Exploitation Of Instinct – eksploatacja instynktu. Czyli wykorzystywanie  wewnętrznych uczuć, przeczuć, wiedzy intuicyjnej bez ich kwestionowania zgodnie z przekonaniem, że ta informacja pochodzi od Absolutu a Absolut jest ponad ludzką logiką i rozumem; to także bycie pod wpływem cudownego prowadzenia, aby czynić wolę Absolutu, korzystać z jego wytycznych.

Zielonoświątkowcy zastępują występujące w systemie New Age pojęcie „Absolut” słowem „Duch Święty”.


Flick (pstryknięcie)

W czasie swoich krucjat uzdrowieńczych Benny Hinn, Mike Perky, Rod Parsley klaskają dłońmi, podczas gdy Tim Story pstryka palcami podczas dokonywania „cudu uzdrowienia.” Forma hipnozy.

(psychiczne leczenie) W systemie New Age pstryknięcie palcami kub klaśnięcie dłońmi mające na celu wyzwolenie chorego z przypadłości.


Frenzied Hysterical Possession Trance (wściekły histeryczny opętańczy trans)

Niektóre ekstremalne organizacje charyzmatyczne zachęcają swoich wyznawców do brania węży w ręce. Odbywa sie to przy akompaniamencie duszewnej muzyki, której towarzyszy taniec wprowadzający w trans, czasem nakładanie rąk, proroctwa i mowa wiedzy. Niestety, gdy ktoś zostanie ukąszony i nie zostanie tej osobie podane antidotum, fragment mówiący „a choćby coś trującego wypili nie zaszkodzi im” nie chce jakoś działać…

Tradycja przywędrowała ze starożytnej Grecji, adaptowana przez sekty New Age jako Frenzied Hysterical Possession Trance – wściekły histeryczny opętańczy trans – opętanie ciała przez eteryczną istotę dającej opętanej osobie wiedzę, emocjonalne uniesienia; powodowane przez długotrwały taniec, śpiew, branie węży do rąk itp. czego przeznaczeniem jest wprowadzenie osoby w trans.

Charyzmatycy w czasie opętania i hipnozy:


Giddiness (opętany prez boga)

Zarówno pan zielonoświątkowiec Sergiej Niczytajlo jak i pan Todd White z ruchu wiary używają sformuowania, że musimy być opętani przez Boga. Ciekawym jest, że tego samego sformuowania używali pierwsi zielonoświątkowcy czyli montaniści już w II wieku naszej ery. Może to przybierać różne formy ale zawsze prowadzi do odmiennego stanu świadomości

”I on (Montaniusz) wyszedł z siebie, i stał się nagle jakby wściekły, jakby w ekstazie. Zaczął bredzić i bełkotać(!), wypowiadać dziwne rzeczy prorokując w sposób sprzeczny z tym, jaki był przyjęty w kościele od samego początku.”

Ta piękna pogańska tradycja przeniknęła do kościoła dzięki ruchowi New Age: Giddiness – opętany przez boga (od staroangielskiego słowa „gidig” – opętany bogiem. To stan ekstazy i uniesienia emocjonalnego, rajskie odczucie, zazwyczaj powodowane przez zaawansowane duszewne, umysłowe i religijne doświadczenie.

Nauka o opętaniu przez Boga nie występuje w Słowie Bożym a jest głoszona np. przez zielonoświąkowego zwodziciela Sergeja Nieczytajłę.


Glamourie (oczarowanie)

Odnotowane są przypadki w ruchu charyzmatycznym, gdzie lider przy pomocy „ducha” kontroluje część widowni w hipnotyczny sposób wywołując śmiech, który potem zatrzymuje jednym ruchem ręką (przykładem tego jest „pastor” Browne)

Tak, New Age nazywa takie zjawisko glamourie – oczarowanie- nienormalne uczucie “bezruchu” w czasie gdy świadomy umysł jest manipulowany przez guru. Zaczyna się w momencie, gdy medium wzrokiem penetruje umysł danej osoby wywołujac mocny stan strachu lub ekstazy; ofiara pozostaje w stanie oczarowania do czasu uwolnienia przez medium.

Przykład działania tej demonicznej mocy


Holy Fire (święty ogień)

Według New Age to inspirowane przez bogów przepalanie informacji w odmiennym stanie świadomości. Według ich teorii bóg jest kulą ognia a zbliżyć się do boga to zbliżyć się do ognia i otrzymać od niego światło oraz chrzest w ogniu.

Często występująca u zielonoświąkowców manifestacja demonicznych mocy przejawiająca się poczuciem płonącego ciała. Przykład tutaj


Jumping Magicians (skaczący magicy)

W New Age to specyficzny rodzaj podskakiwania przez dłuższy czas w celu wywołania i pogłębienia stanu emocjopnalnej ekstazy i transu oraz wywołania doświadczeń duchowych.

Powszechnie stosowana praktyka na młodzieżowych spotkaniach zielonoświątkowych. Przykład takiego zachowania u zielonoświąkowców


Mana Surcharge (magazynowanie many)

Zielonoświąkowa “uzdrowicielka” Marilyn Hickey rozlewała olej na uzdrawiające szaty, kładła na nie ręce a następnie tłumaczyła w jaki sposób  “namaszczenie” zostaje w  nich zmagazynowane.

New Age rozumie to jako obfitość witalnej energii (duch) pobranej z ciała w celu przechowania i późniejszego użycia.


Qi

(Chiny) powietrze lub oddech; w New Ageenergia witalna niezbędna dla każdego życia; pobierana z ciała poprzez oddychanie, następnie rozdzielana między negatywne i żeńskie Yin oraz pozytywne i męskie Yang.

Identyczne ćwiczenia stosowane są na zielonoświątkowych spotkaniach przebudzewniowych w celu rozdzielenia “namaszczenia”.


Raise The Vibrations (podniesienie wibracji)

W New Age to szybkie, głośne i radosne piosenki, klaskanie w dłonie połączone ze skakaniem do rytmu; powtarzane w celu dodania energii istotom eterycznym w celu wywołania fizycznych fenomenów w czasie seansu.

Tak samo działają zielonoświąkowcy wprowadzając wyznawców w trans i emocjonalne uniesienie i tym samym udzielenie prowadzącemu mocy leczniczych.


Co z tą kąpielą?

W swojej XIX wiecznej pracy „Historyczna Teologia” dotyczącej historii kościoła, William Cunningham przegląda fałszywe doktryny, jakie mnożyły się w pierwszym stuleciu chrześcijaństwa, napisał on cytuję:“Wiele herezji pierwszego i drugiego wieku było jak majaczenia szaleńców idących bez określonego standardu czy to naturalnego czy ponadnaturalnego, czy to rozsądku czy Pisma, szaleńców, którzy całkowiecie skupili się na ich fantazjach tworzących ich systemy wierzeń”.

To mogłby być opis współczesnego ruchu charyzmatycznego. Ludzie śniący doktryny wprost ze swoich serc i swych fantazji, twierdząc przy tym, że to Bóg im tak powiedział. Dokładnie tak się dzieje we współczesnym ruchu charyzmatycznym, i przenika to dalej do kręgów teologicznych, w których przebywamy, musimy odważnie przeciwstawić się temu, zatrzymać to.

Proszę bardzo, wylejcie tę kąpiel ze stuletnim osadem na dnie, nie ma w niej dziecka, czas oczyścić kloakę.

Print Friendly, PDF & Email