Allah, czyli kto?

Allah jest imieniem jedynego boga w islamie.  Jednak Allah jest przed-islamskim imieniem pochodzącym od złożonego arabskiego słowa Al-ilah, które oznacza boga, pochodzącego od al (przedimek określony, którego najbliższym polskim odpowiednikiem jest słowo ten) oraz ilah (bóstwo).

Arabskie imię dla “Boga” to słowo “Al-ilah“. Jest to ogólny tytuł dla każdego boga uważanego za najwyższego boga.  Różne plemiona arabskie używały słowa “Allah”, aby odnieść się do swojego osobistego wysokiego boga.

“Allah” był czczony w Kaa’ba w Mekce przez Arabów przed czasem Mahometa.  Dawniej było to imię głównego boga wśród licznych idoli (360) w Kaa’ba w Mekce zanim Mahomet uczynił ich monoteistami.  Historycy wykazali, że bóg księżycowy zwany “Hubalem” był bogiem, do którego Arabowie modlili się w Kaa’ba i kiedy modlili się używali imienia “Allah”.

Obecnie muzułmaninenm jest ten, który poddaje się bogu o imieniu Allah.

Islam oznacza poddanie się (Allahaowi), ale początkowo oznaczało to siłę, która charakteryzowała pustynnego wojownika, który nawet w obliczu niemożliwych przeciwności walczyłby na śmierć dla swojego plemienia.  (Dr M. Baravmann, Duchowe tło wczesnego islamu , EJ Brill, Leiden, 1972)


Etymologia

Wielu wierzy, że słowo “Allah” pochodzi od środkowo-wschodniego słowa “el”, które w języku ugaryckim, kananejskim i hebrajskim może oznaczać prawdziwego lub fałszywego Boga.  Tak nie jest.

“Pochodzenie tego (Allaha) sięga czasów przedmuzułmańskich.  Allah nie jest pospolitym imieniem oznaczającym “Boga” (lub “boga”), a muzułmanin musi użyć innego słowa lub formy, jeśli chce wskazać na coś innego niż własne, szczególne bóstwo.”( Encyklopedia religii i etyki (red. Hastings), I: 326.)

.


Kult bałwochwalczy

Odpowiednik Baala

Według Encyklopedii religii Allah odpowiadał bóstwu babilońskiemu Baalowi, a Arabowie znali go na długo przedtem, zanim Mohamet oddał mu cześć jako najwyższemu bogu.
.

Wódz innych bożków

Przed islamem Arabowie uznawali wielu bogów i bogiń, każde plemię miało własne bóstwo.  Byli także bóstwa natury.  Allah był bogiem miejscowego plemienia Quarish, które było plemieniem Mahometa, zanim wymyślił islam, aby wyprowadzić swój lud z ich politeizmu.  Allah był wtedy znany jako Bóg Księżycowy, który miał 3 córki (zobacz artykuł Córki Allaha), które były postrzegane jako wstawiennicy dla ludu w Boga.  Ich imiona to

 1. Al-at,
 2. Al-uzza
 3. Al-Mana

które były trzema boginiami;  pierwsze dwie córki Allaha miały imiona, które były kobiecymi formami Allaha.

Hubal był głównym bogiem Kaa’ba wśród innych 360 bóstw. Hubal był podobizną posągu człowieka, którego ciało było zrobione z czerwonych szlachetnych kamieni, których ramiona były ze złota.  (Odniesienia: Islam George Braswell Jr.)

“Historycy tacy jak Vaqqidi powiedzieli, że Allah był w rzeczywistości wodzem 360 bóstw czczonych w Arabii w czasie, gdy Mahomet rósł w siłę.  Ibn Al-Kalbi wykazał 27 imion przedislamskich bóstw … Co ciekawe, niewielu muzułmanów chce zaakceptować, że Allah był już czczony w Kaa’ba w Mekce przez arabskich pogan, zanim przybył tam Mahomet.  Niektórzy muzułmanie wpadają w złość, gdy spotykają się z tym faktem.  Ale historia nie jest po ich stronie.  Dowodzi tego przed-islamska literatura ” (GJO Moshay, Who Is This Allah? (Dorchester House, Bucks, Wielka Brytania, 1994), str. 138).

Historia wykazała, że ​​Mekka i święty kamień al-Kaa’ba były świętymi miejscami dla przed-islamskich pogańskich Arabów.  Kaa’ba w Mekce była wcześniej nazywany Beit-Allah, co oznacza dom boga.  Mówi się nam, że najpierw zbudowano go w niebie. Jest to sprzeczne z tym, co zostało pouczone Mojżeszowi, co zostało przeoczone przez muzułmanów w ich czytaniu Biblii.

Hebr. 9:24 Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni zbudowanej ręką, która była odbiciem prawdziwej,
.

Monoteistyczna metamorfoza

Koran mówi nam, że Mahomet odrzucił innych bożków;  uczynił jednego boga i ustanowił się jego posłańcem. Utrzymywał Kaa’ba jako święte, święte miejsce i potwierdził, że czarny kamień miał moc zabrania grzechów człowieka.  Zobowiązał każdego wierzącego do pielgrzymki do kamienia przynajmniej raz w swoim życiu.  (Sura 22:26-37).

Żaden święty ze Starego Testamentu nigdy nie odbył pielgrzymki do Kaa’ba i nie pocałował jej czarnego kamienia pomimo opowieści, że  Abraham i Ismael tego nakazywali.

Mahomet używał imienia Allah, który wcześniej był imieniem konkretnego idola, nie odróżniając go od tego idola, wcześniej wielbionego przez czcicieli z Mekki.  To była modyfikacja ich dawnego kultu, ale nigdy nie była to całkowite oderwanie.  Nigdy nie powiedział ludziom, aby powstrzymali się od oddawania czci niewłaściwemu Allahowi i skierowali się do prawdziwego.  To monoteizm, ale uwielbienie Boga Biblii.

Al-Lat, posiada T na końcu imienia Allah, był reprezentowany przez kwadratowy kamień, którego główne sanktuarium znajdowało się w mieście Taif.  W sanktuarium znajdował się czarny kamień w mieście Qudayd między Mekką i Medyną.  Była to bogini losu, żeński odpowiednika Allaha.

Al-Uzza była boginią wschodniej Mekki.  Mówi się, że składano jej ludzkie ofiary, a islamska tradycja opowiada historię dziadka Mahometa, który niemal poświęca jej syna, ojca Mahometa.  To, co uniemożliwiło mu to, było jego poszukiwaniem rady od wróżki, która kazała mu odkupić syna setką wielbłądów. setką wielbłądów. Muzułmanie uważają to za wolę Allaha, aby wprowadzić Mahometa w do egzystencji.  (Referencja: Muhammad husain haykal, Hayat mohammed)

“Imię Allah, tak jak sam Koran świadczy, było dobrze znane w przedislamskiej Arabii.  Rzeczywiście, zarówno ona, jak i jej kobieca forma, Allat, występują nierzadko wśród boskich imion w inskrypcjach z Afryki Północnej. “(Arthur Jeffrey, red., Islam: Muhammad and His Religion (1958), s. 85).

Dosłowne imię ojca Mahometa po arabsku to Abd Allah.  Jego wujek nazywał się Obred Allah.  Te imiona pokazują pogańskie korzenie Mahometa, a także dowodzą, że Allah był częścią politeistycznego systemu wierzeń, zanim Allah został ustanowiony najwyższym i jedynym bogiem ponad innymi bogami.  To powinno być dowodem na przed-islamski korzeń imienia Allaha.

 

Ośrodek pogańskiego kultu

Mekka była miejscem, w którym znajdował się bożek Allah, więc ludzie modlili się w tym kierunku.  Przed islamem ludzie modlili się 5 razy dziennie przed Mekką (The Encyclopedia of Islam, s. 303). Przed powstaniem islamu każde arabskie plemię używało Allaha, by odnosić się do swojego własnego wielkiego boga.  Dlatego właśnie Hubal, bóg księżyca (znany pod innymi imionami) był centralnym punktem modlitwy w Kaa’bah, a ludzie modlili się do Hubala i używali imienia Allah.  Półksiężyc był symbolem księżyca boga Allaha (Hubala) i jest nadal używany jako symbol islamu dzisiaj. Historia opisuje to jako pradawny pogański symbol płodności, który można znaleźć na całym Bliskim Wschodzie.  Mahomet rozbił wszystkie bożki, które doprowadziły lud do bałwochwalstwa, ale utrzymano czarny kamień, który muzułmanie nadal całują do dzisiaj.  Była to kolejna praktyka, która poprzedzała Mahometa.
.


Allah to nie Jahwe

Mahomet uczynił Allaha jedną istotą, która w przeciwieństwie do Boga Biblii nazywanego Ojcem, nie ma Syna.  Dlatego też nie ma społeczności ani miłości u tego boga. Stworzenie i człowiek stają się zatem koniecznością dla Allaha aby wyrazić jego cechy.  Ten Bóg nigdy nie objawił się człowiekowi, ale objawić swoją wolę.  Ten Bóg jest tak bardzo oderwany od człowieka, że ​​nie można go poznać osobiście, on odnosi się do człowieka tylko poprzez swoją wolę i prawo.  Jest to religia całkowitego posłuszeństwa.

Dla muzułman Allah jest ściśle pojedynczy, wszystko widzący, wszystko słyszący, wszechmocny, on jest pierwszy i ostatni.  Różnica polega jednak na tym, że nie ma on Syna i nie można go nazwać Ojcem, który odnosi się do swojego Syna w wyjątkowy sposób.

Jezus zamiast tego uczył chrześcijan modlić się “Ojcze nasz, który jesteś w niebie“.  W całym Starym Testamencie Bóg był prawdziwy dla proroków, którzy rozmawiali z Nim osobiście.

Mal. 2:10  Czy nie mamy wszyscy jednego ojca? Czy nie stworzył nas jeden Bóg? Czemu więc brat zdradza swego brata, naruszając przymierze naszych ojców?

W islamie niektórzy twierdzą, że jeśli ktoś zapamięta 99 imion Boga i powtarza je, dostanie się do raju, ponieważ dają one wierzącym moc, czyniąc ich świadomymi Allaha.  Ani Koran, ani Hadisy nie mówią w ten sposób o tych imionach.  Sury w Koranie zaczynają się od “W imię Allaha, najbardziej łaskawego, najbardziej miłosiernego.”  Jednak w praktyce bóg islamu jest przedstawiany jako surowy,  współczujący tym, którzy postępują słusznie i traktujący go poważnie z tymi, którzy tego nie robią.

Dla muzułmanina, Bóga Biblii, który jest opisany jako Trójjedny, jest obraźliwy i pogański, przypominający o tym, co Mahomet zniszczył.  To jest zapisane w ich Koranie.  Interpretują to jako trzech odrębnych Bogów, a nie Boga Trójjedynego.

“Oto ludzie niewierzący, którzy twierdzą, że Bóg jest jedną trzecią z trzech.  Nie ma Boga, oprócz jednego Boga.”

Podczas gdy muzułmanie potwierdzają dziewicze poczęcie Jezusa, zaprzeczają, że miał On jakiekolwiek wcześniejsze istnienie, które sugerowałoby, że jest Bogiem. Nazywanie proroka Bogiem jest ostatecznym dla nich bluźnierstwem.

“Prawdę mówiąc, Bóg nie przebaczy związku innych bogów z samym sobą .”

Muzułmanie są w jedności z innym niż prawdziwy Bóg.
.


Allah wróg dzieci Bożych

Muzułmanie twierdzą, że imię Allah można znaleźć w Biblii.  Nie różni się to od tego, co Świadkowie Jehowy robią z imieniem Jehowa.

 • Bóg w Koranie ani razu nie jest nazwany Jahwe ani też ani razu w Biblii nie jest nazwany Allah. Więc nie mogą być tym samym Bogiem.
 • W Koranie nie ma też słowa Elohim, które stosuje się do Jahwe ponad 2500 razy w Biblii.
 • Nie jest też nazywany Ja Jestem, a to, co powiedział do Mojżesza, będzie Jego imieniem na zawsze.

Bóg Biblii określa siebie jako Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba.  Imię Jakub zostaje później zmienione na imię Izrael, który jest ojcem 12 plemion Izraela.  Bóg Biblii nazywa Jerozolimę miastem Dawida i stwierdza, że Mesjasz zstąpi z jego linii.  Bóg Biblii nie wspomina ani Mekki ani Medyny, ale zamiast tego Jerozolimę 800 razy.  Jednak Jerozolima nie jest wymieniona w Koranie.

Bóg w Biblii nazywany jest Bogiem Żydów, to niemożliwe w przypadku Allaha.  Nazywani są jego wybranym ludem, ale nie są wybranymi przez Allaha.  Allah nakazuje muzułmanom, aby nie przyjmowali Żydów ani chrześcijan jako przyjaciół, (Sura.5:52) gardzi Żydami.

 

Mahomet powiedział:

“Ostatnia godzina nie nadejdzie, zanim muzułmanie będą walczyć z Żydami, a muzułmanie ich zabiją” (Mishkat Al Masabih Sh.M. Ashraf pp.147, 721, 810-11, 1130).

Jakże więc Izrael mógł odziedziczyć ziemię lub obietnice Boga od Allaha, jeśli nie jest ich Bogiem? Najwyraźniej Allah nie jest Bogiem Biblii.
.


Manipulacja

Muzułmanie próbujący udowodnić swoją pozycję z Biblii wskazują na Stary Testament na słowo alleluja, interpretując pierwszą część tego słowa jako Allaha.  Słowo alleluyah nie jest złożonym hebrajskim słowem.  To nie są dwa słowa, ale pojedyncze słowo, które oznacza chwałę dla Jahwe.  (alle- chwała, lu- dla, yah-Yaweh).  Początkiem tego słowa jest Hallel, czyli pochwała.  To nie ma nic wspólnego z Bogiem, a ostatnia sylaba słowa jest odniesieniem do Jahwe, Boga Biblii, nie jest to żaden dowód na ich twierdzenia.

Ta gra słów staje się bardziej absurdalna, gdy starają się udowodnić, że Jezus wypowiadał imię ich Allaha.  Kiedy Jezus był na krzyżu, twierdzą, że zamiast wołać Eli, Eli tak naprawdę wołał Allah Allah. Nowy Testament został napisany po grecku, ale wskazuje nam, że mówi językiem aramejskim, a nie arabskim.  Jezus cytował Psalm 22:1, który w całości brzmi: “Eli, Eli Sabbathani” Mój Boże, Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? “.

Ich stanowisko staje się jeszcze bardziej absurdalne gdy zrozumiemy, że według nich na krzyżu nie było Jezusa ale że kto inny zajął jego miejsce. Niektórzy myślą, że to był Judasz;  więc to był Judasz, wołający do Boga, Allahu?
.


Arabska Biblia

Pierwsze arabskie tłumaczenie Biblii dokonano około IX wieku.  Nigdzie imię Allah nie znajduje się w Starym lub Nowym Testamencie jako imię Boga.  Kiedy islam stał się dominującą siłą polityczną, ludzie byli zmuszani do używania imienia Allah dla Boga lub cierpieli konsekwencje z rąk wojujących muzułmanów.  Z powodu dominacji islamu Allah stał się powszechnym imieniem Boga.  Tłumacze Biblii poddali się religijnym naciskom i wprowadzili Allaha zamiast Jahwe w arabskich Bibliach, ale nie jest to imię Boga Hebrajczyków, ani Stwórcy, który stworzył niebo i ziemię. Allah ma swoje w pogaństwie.  Jego natura i cechy mają tylko kilka podstawowych podobieństw do Boga Biblii ale też wiele więcej różnic.

Najważniejsze jest to, że przez cały czas mówi się, że Allah nie ma syna.

 


Współcześna nomenklatura

Ale chwileczkę, niektórzy powiedzą:

A co z arabskimi chrześcijanami, którzy nazywają Boga Biblii “Allahem”? Czy to nie ilustruje faktu, że Allah i Jahwe odnoszą się do tego samego Boga?

W rzeczywistości, kiedy arabscy ​​chrześcijanie odnoszą się do “Allaha” w tłumaczeniu Biblii, wierzą, że “Allah” jest ojcem Jezusa i wierzą, że “Allah” jest trójjedny. Dlatego Allah arabskich chrześcijan nie może być Allahem Muzułmanów!  Może to zostać wyjasnione semantycznie jeśli pamiętamy, że słowa mają znaczenie zarówno denotacyjne, jak i konotacyjne.

 • Denotacja odnosi się do definicji słownikowej, więc można powiedzieć, że słowa Jahwe, jak i Allah odnoszą się do koncepcji Boga
 • Konotacja zależy jednak od tego, co człowiek pojmuje jako desygnat danego słowa. Na przykład arabski chrześcijanin może nadal używać słowa “Allah” do oznaczenia Boga, ale jego rozumienie tego terminu byłoby zupełnie inne niż u muzułmanina, ponieważ chrześcijanin uznałby, że Jezus Chrystus jest Bogiem (Allahem), podczas gdy muzułmanin nigdy rozważa takiej konotacji.

Tak więc denotatywnie słowo “Allah” odnosi się jedynie do “boga, bóstwa itd.”. Rozumiemy jednak denotacyjne użycie przez nasze konotacyjne założenia. Dlatego “Allah” dla muzułmanina nie może się pogodzić z “Jezusem który jest Allahem” arabskich chrześcijan. Nadal istnieje różnica między treścią słowa (konotacją), nawet jeśli denotacja jest taka sama. Bez tego bardzo ważnego rozróżnienia, kiedy odnosimy się do “Allaha” i “Boga” (Jahwe), wielu chrześcijan będzie zdezorientowanych.
.


Wnioski

Po porównaniu Allaha z Koranu i Jahwe Biblii, powinno być oczywiste, że nie mogą odnosić się do tego samego Boga. Albo muzułmański Allah jest prawdziwym Bogiem, albo chrześcijański Jahwe jest prawdziwym Bogiem. Zgodnie z tym, czego naucza Prawo niezaprzeczania obaj nie mogą być prawdziwi. Jedna rzecz powinna być jednak pewna, że ​​Allah Mahometa nie może być Ojcem Jezusa i nie jest Bogiem Jawhe


Mądrości Allaha

W Koranie przeczytamy, że gwiazdy to nic innego jak pochodnie w dolnym niebie, gory zapobiegają trzęsieniom ziemi, kości płodu powstają przed ciałem a ludzie zrobieni są z niczego lub z kropli spermy lub z prochu lub czarnego błota, lub też grudki zakrzepłej krwi:

 • sura 3:59 on stworzył go z prochu
 • sura 15:26 „Zaprawdę przywiedliśmy człowieka do istnienia z suchej gliny obrobionej z czarnego błota
 • sura 16:4 „stworzył człowieka zaledwie z kropli spermy
 • sura 19:67 „czy człowiek nie pamięta, że stworzyliśmy go z niczego?”
 • sura 96:2 „stworzył człowieka z grudki zakrzepłej krwi

Zaś sama sperma tworzona jest pomiędzy kręgosłupem a żebrami…

 • sura 86:6-7 Powstaje z wyrzuconej kropli – przechodzącej pomiędzy kręgosłupem i żebrami

Tych nonsensów naucza święta księga islamu.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email