Jest wiele wersetów biblijnych, których mógłbym użyć do wykazania, że Chrystus nie umarł za grzechy wszystkich ludzi. Wybrałem tylko dziewięć i nimi zakończę naszą argumentację w tej części.

Dwa różne potomstwa

1 Mojż. 3:15 I wprowadzę nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zrani ci głowę, a ty zranisz mu piętę

– Jest to pierwszy werset w Biblii, w którym Bóg wskazuje na różnicę pomiędzy ludem Bożym, a jego wrogami. „Potomstwo kobiety” to Jezus Chrystus, a następnie także wszyscy wierzący w Chrystusa (Wynika to jasno z faktu, że to proroctwo o potomstwie kobiety wypełnia się w Chrystusie i Jego ludzie). „Potomstwo węża” to wszyscy niewierzący ludzie świata (Wy jesteście z waszego ojca – diabła i chcecie spełniać pożądliwości waszego ojca. On był mordercą od początku i nie został w prawdzie, bo nie ma w nim prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa Jan 8:44). Skoro Bóg ogłasza nienawiść pomiędzy potomstwem węża a potomstwem kobiety, jest oczywistym, że Chrystus potomstwo kobiety, nie umierał za potomstwo węża!


Lud i nie-lud

Mat. 7:23 A wtedy im oświadczę: Nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość

– Tutaj Chrystus stwierdza, że są ludzie, których On nigdy nie znał. Jednakże w innym miejscu  mówi, że zna wszystkich ze swojego ludu.

Jan 10:14-17 14. Ja jestem dobrym pasterzem i znam moje owce, a moje mnie znają. 15. Jak mnie zna Ojciec, i ja znam Ojca; i oddaję moje życie za owce. 16. A mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. Również te muszę przyprowadzić i będą słuchać mego głosu, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. 17. Dlatego Ojciec mnie miłuje, bo ja oddaję swoje życie, aby je znowu wziąć.

Z pewnością zna wszystkich, za których umarł. Jeśli są tacy, których nie zna, nie mógł za nich umrzeć.
/


Zakryta i objawiona Ewangelia

Mat. 11:25-27 25. W tym czasie Jezus powiedział: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te sprawy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je niemowlętom. 26. Tak, Ojcze, gdyż tak się tobie upodobało. 27. Wszystko zostało mi dane od mego Ojca i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.

– z tych słów jasno wynika, że są tacy przed którymi Bóg skrywa Ewangelię. Jeśli jest wolą Ojca, by Ewangelia nie została im objawiona, Chrystus nie mógł za nich umrzeć. Powinniśmy też zauważyć, że Chrystus dziękuje tutaj Ojcu za uczynienie tej różnicy między ludźmi – różnicy w którą niektórzy nadal nie chcą uwierzyć!
.


Śmierć za owce dane przez Ojca

Jan 10:11, 15, 16, 27, 28
.
11. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz oddaje swoje życie za owce.

15. Jak mnie zna Ojciec, i ja znam Ojca; i oddaję moje życie za owce.

16. A mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. Również te muszę przyprowadzić i będą słuchać mego głosu, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz.

27. Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną.

28. A ja daję im życie wieczne i nigdy nie zginą ani nikt nie wydrze ich z mojej ręki.

– z tych wersetów z kolei jasno wynika, że:

  • nie wszyscy ludzie są owcami Chrystusa,
  • pewnego dnia ta różnica między ludźmi stanie się oczywista
  • owce Chrystusa to te, które „głosu Jego słuchają”; inne go nie słuchają
  • niektóre z nich jeszcze nie zostały przyprowadzone, ale już są wybrane i dołączą („inne owce”)
  • Chrystus umarł nie za wszystkich, ale za swoje owce
  • Ci za których Chrystus umarł, to ci, których dał Mu Ojciec. Nie mógł więc umrzeć za tych, których od Ojca nie dostał.
    .

Śmierć za wybranych

Rzym. 8:32-34 32. On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale wydał go za nas wszystkich, jakże nie miałby z nim darować nam wszystkiego? 33. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Bóg jest tym, który usprawiedliwia. 34. Któż potępi? Chrystus jest tym, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który też jest po prawicy Boga i wstawia się za nami.

– te wersety jasno wskazują na to, że śmierć Chrystusa należy tylko do wybranych Bożych i że wstawia się On też tylko za nimi
.


Odkupienie i odpuszczenie nie dla wszystkich

Efez. 1:7 W którym mamy odkupienie przez jego krew, przebaczenie grzechów, według bogactwa jego łaski;

– Na podstawie tego wersety musimy jasno powiedzieć, że jeśli krew Chrystusa została przelana za wszystkich, to wszyscy „mają odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie grzechów według bogactwa Jego łaski”. Jest jednak najzupełniej pewne, że nie wszyscy to mają.
.


Sprawiedliwość nie dla wszystkich

2 Kor. 5:21  On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.

– W swojej śmierci Chrystus został uczyniony grzechem za tych wszystkich, którzy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Jeśli On stał się grzechem za wszystkich, dlaczego nie wszyscy stali się sprawiedliwością?
.


Wstawiennictwo nie za wszystkich

Jan 17:9 Ja proszę za nimi. Nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, bo są twoi.

– Chrystus nie wstawia się za wszystkimi, nie za wszystkich więc też umarł
.


Umiłowanie kościoła, nie wszystkich

Efez. 5:25  Mężowie, miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował kościół i wydał za niego samego siebie;

– Chrystus kocha Kościół i jest to przykład jak mąż powinien kochać swoją żonę. Ale jeśli Chrystus kocha innych tak samo jak swój Kościół, tak że i za nich umarł to i mężczyzna może pewnie kochać oprócz swej żony i inne kobiety!
.


Posłowie

Myślałem o tym, że mógłbym dodać jeszcze inne argumenty, ale przyglądając się temu, co już powiedziałem, jestem pewny, że to co tu wykazałem wystarczy, by przekonać każdego, kto może zostać przekonany. Uparci, bez względu na to, co jeszcze bym tu dodał i tak przekonać się nie darzą. Tutaj więc mój wywód zakończę.

John Owen, Ograniczone odkupienie


Zobacz w temacie

 

Print Friendly, PDF & Email