Uwagi na temat zastosowań przedimka określonego w greckim tekścieNowego Testamentu, zawierające wiele nowych dowodów Boskości Chrystusa z fragmentów błędnie przetłumaczonych w powszechnych wersjach Pisma – Granville Sharp, 10 czerwca 1778

Reguła pierwsza

Analiza Świętego Tekstu oparta być powinna o język, w jakim zostały spisane dane księgi, w przypadku Nowego Testamentu będzie to greka koine. I nie wystarczy sama znajomość znaczenia słów. Samo otwarcie tekstu Interlinearnego jeszcze o niczym nie przeświadcza. Potrzebna jest również dokładna znajomość zasad gramatycznych, które nadają słową odpowiednie znaczenie w zdaniu.

Pierwsza gramatyczna reguła Granvile Sharpa obala mity fałszywych kutlów takich jak Świadkowie Strażnicy, Badacze Pisma i Unitarianie, którzy odrzucają Boskość Chrsytusa. Zobaczmy zatem co wyniknie, gdy zastosujemy pierwszą zasadę do analizy oryginalnego greckiego tekstu Pisma:

Definicja: Kiedy spójnik łączny καί kai łączy dwa rzeczowniki w tym samym przypadku, [viz. rzeczowniki (materialne lub przymiotnikowe lub przymiotniki / imiesłowy) opisu osobistego odnoszące się do

 • urzędu,
 • godności,
 • powinowactwa
 • lub związku

oraz

 • atrybutów,
 • właściwości
 • lub jakości, dobrych lub złych

jeśli przedimek określony ho lub którykolwiek z jego przypadków poprzedza pierwszy tych rzeczowników, przymiotników lub imiesłów i nie jest powtarzany przed drugim rzeczownikiem, przymiotnikiem lub imiesłowem, ten ostatni odnosi się zawsze do tej samej osoby, która jest wyrażana lub opisywana przez pierwszy rzeczownik, przymiotnik lub imiesłów: tj. oznacza dalszy opis osoby o tej samej nazwie,

Konstrukcja gramatyczna
.
przedimek określony / pierwszy rzeczownik / spójnik καί kai / drugi rzeczownik


Ślepy i głuchoniemy Mat. 12:22

Mat. 12:22 Wtedy przyprowadzono do niego opętanego, który był ślepy i niemy. I uzdrowił go tak, że ten ślepy i niemy mówił i widział.

τον τυφλον και  κωφον 
ton tuflon kai kofon
ten konkretny ślepy i głuchoniemy
t_ Acc Sg m  a_ Acc Sg m  Conj  a_ Acc Sg m 
przedimek określony w bierniku przymiotnik w bierniku poprzedzany przez τον spójnik przymiotnik w bierniku nie poprzedzany przez τον
 • Oba przymiotniki są w tym samym przypadku (biernik)
 • Przedimek określony poprzedza pierwszy przymiotnik
 • Drugi przymiotnik nie jest poprzedzany przez przedimek określony
 • Drugi przymiotnik odnosi się do tej samej osoby, która jest opisywana przez pierwszy (ślepy i głuchoniemy to jedna i ta sama osoba)
  .

Bóg i Zbawiciel Tyt. 2:13, 2 Piotra 1:1

Tyt. 2:13 Oczekując błogosławionej nadziei i chwalebnego objawienia się wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa;

 του   μεγαλου   θεου   και   σωτηρος 
 tou  megalou  theou  kai  sōtēros
 wielkiego   Boga   i   Zbawiciela 
t_ Gen Sg m a_ Gen Sg m n_ Gen Sg m n_ Gen Sg m
przedimek określony w dopełniaczu przymiotnik rzeczownik w dopełniaczu poprzedzany przez του spójnik rzeczownik w dopełniaczu nie poprzedzany przez του
 • Oba rzeczowniki są w tym samym przypadku (dopełniacz)
 • Przedimek określony poprzedza pierwszy rzeczownik
 • Drugi rzeczownik nie jest poprzedzany przez przedimek określony
 • Drugi rzeczownik odnosi się do tej samej osoby, która jest opisywana przez pierwszy (Wielki Bóg to ta sama osoba co Zbawiciel czyli Jezus Chrystus)

2 Piotra 1:1 Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy otrzymali wiarę równie cenną jak nasza, dzięki sprawiedliwości naszego Boga i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

τοῦ Θεοῦ ἡμῶν καὶ Σωτῆρος  ἡμῶν
tou Theou hemon kai Soteros hemon
tego konkretnego Boga naszego i Zbawiciela naszego
t_ Gen Sg m  n_ Gen Sg m  pp 1 Gen Pl  Conj  n_ Gen Sg m  pp 1 Gen Pl 
przedimek określony w dopełniaczu rzeczownik w dopełniaczu poprzedzany przez τοῦ zaimek osobowy w dopełniaczu spójnik rzeczownik w dopełniaczu nie poprzedzany przez τοῦ zaimek osobowy w dopełniaczu
 • Oba rzeczowniki są w tym samym przypadku (dopełniacz)
 • Przedimek określony poprzedza pierwszy rzeczownik
 • Drugi rzeczownik nie jest poprzedzany przez przedimek określony
 • Drugi rzeczownik odnosi się do tej samej osoby, która jest opisywana przez pierwszy (nasz Bóg to nasz Zbwiciel, czyli Jezus Chrystus)
  .

Bóg i Ojciec 2 Kor. 1:3, 2 Kor. 11:31, Filip. 4:20, 1 Tes. 3:11, Jakub 1:27

2 Kor. 1:3 Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy;

ο  θεος και  πατηρ 
ho Theos kai Pater
ten konkretny Bóg i Ojciec
t_ Nom Sg m  n_ Nom Sg m  Conj  n_ Nom Sg m 
przedimek określony w mianowniku rzeczownik w mianowniku poprzedzany przez ο spójnik rzeczownik w mianowniku nie poprzedzany przez ο
 • Oba rzeczowniki są w tym samym przypadku (mianownik)
 • Przedimek określony poprzedza pierwszy rzeczownik
 • Drugi rzeczownik nie jest poprzedzany przez przedimek określony
 • Drugi rzeczownik odnosi się do tej samej osoby, która jest opisywana przez pierwszy (Bóg to Ojciec)
ο  πατηρ  των  οικτιρμων  και  θεος 
ho Pater ton oiktirmon kai Theos
ten konkretny Bóg tego konkretnego miłosierdzia i Ojciec
t_ Nom Sg m  n_ Nom Sg m  t_ Gen Pl m  n_ Gen Pl m  Conj  n_ Nom Sg m 
przedimek określony w mianowniku rzeczownik w mianowniku poprzedzany przez ο przedimek określony w dopełniaczu rzeczownik w dopełniaczu spójnik rzeczownik w mianowniku nie poprzedzany przez ο
 • Rzeczowniki Bóg Ojciec i Bóg są w tym samym przypadku (mianownik)
 • Przedimek określony poprzedza rzeczownik Ojciec
 • Rzeczownik Bóg nie jest poprzedzany przez przedimek określony
 • Rzeczownik Bóg odnosi się do tej samej osoby, która jest opisywana przez rzeczownik Ojciec (Ojciec to Bóg)

2 Kor. 11:31 Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który jest błogosławiony na wieki, wie, że nie kłamię.

ο θεος  και  πατηρ 
ho Theos kai Pater
ten konkretny Bóg i Ojciec
t_ Nom Sg m  n_ Nom Sg m  Conj  n_ Nom Sg m 
przedimek określony w mianowniku rzeczownik w mianowniku poprzedzany przez ο spójnik rzeczownik w mianowniku nie poprzedzany przez ο
 • Oba rzeczowniki są w tym samym przypadku (mianownik)
 • Przedimek określony poprzedza pierwszy rzeczownik
 • Drugi rzeczownik nie jest poprzedzany przez przedimek określony
 • Drugi rzeczownik odnosi się do tej samej osoby, która jest opisywana przez pierwszy (Bóg to ta sama osoba co Ojciec)

Filip. 4:20 A Bogu i Ojcu naszemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.

τω δε  θεω  και  πατρι 
to de theo kai patri
tego konkretnego zaś Boga i Ojca
n_ Dat Sg m  Conj  n_ Dat Sg m  Conj  n_ Dat Sg m 
przedimek określony w celowniku spójnik rzeczownik w celowniku poprzedzany przez τω spójnik rzeczownik w celowniku nie poprzedzany przez τω
 • Oba rzeczowniki są w tym samym przypadku (celownik)
 • Przedimek określony poprzedza pierwszy rzeczownik
 • Drugi rzeczownik nie jest poprzedzany przez przedimek określony
 • Drugi rzeczownik odnosi się do tej samej osoby, która jest opisywana przez pierwszy (Bóg to ta sama osoba co Ojciec)

1 Tes. 3:11 A sam Bóg i nasz Ojciec i nasz Pan Jezus Chrystus niech utoruje naszą drogę do was.

ο  θεος και  πατηρ 
ho Theos kai Pater
ten konkretny Bóg i Ojciec
t_ Nom Sg m  n_ Nom Sg m  Conj  n_ Nom Sg m 
przedimek określony w mianowniku rzeczownik w mianowniku poprzedzany przez ο spójnik rzeczownik w mianowniku nie poprzedzany przez ο
 • Oba rzeczowniki są w tym samym przypadku (mianownik)
 • Przedimek określony poprzedza pierwszy rzeczownik
 • Drugi rzeczownik nie jest poprzedzany przez przedimek określony
 • Drugi rzeczownik odnosi się do tej samej osoby, która jest opisywana przez pierwszy (Bóg to Ojciec)

Jakub 1:27  Czysta i nieskalana pobożność u Boga i Ojca polega na tym, aby przychodzić z pomocą sierotom i wdowom w ich utrapieniu i zachować samego siebie nieskażonym przez świat.

τω θεω  και  πατρι 
to theo kai patri
tego konkretnego Boga i Ojca
n_ Dat Sg m  n_ Dat Sg m  Conj  n_ Dat Sg m 
przedimek określony w celowniku rzeczownik w celowniku poprzedzany przez τω spójnik rzeczownik w celowniku nie poprzedzany przez τω
 • Oba rzeczowniki są w tym samym przypadku (celownik)
 • Przedimek określony poprzedza pierwszy rzeczownik
 • Drugi rzeczownik nie jest poprzedzany przez przedimek określony
 • Drugi rzeczownik odnosi się do tej samej osoby, która jest opisywana przez pierwszy (Bóg to ta sama osoba co Ojciec)
  .

Brat i sługa Efez. 6:21

Efez. 6:21 Żebyście zaś wiedzieli i wy, co się ze mną dzieje i co robię, wszystko oznajmi wam Tychik, miły brat i wierny sługa w Panu;

ο  αγαπητος αδελφος  και  πιστος  διακονος 
ho agapetos adelfos kai pistos diakonos
ten konkretny umiłowany brat i wierny sługa
t_ Nom Sg m  a_ Nom Sg m  n_ Nom Sg m  Conj  a_ Nom Sg m 
przedimek określony w mianowniku przymiotnik w mianowniku poprzedzany przez ο rzeczownik w mianowniku poprzedzany przez ο spójnik przymiotnik w mianowniku nie poprzedzany przez ο rzeczownik w mianowniku nie poprzedzany przez ο
 • Dwa rzeczowniki i dwa przymiotniki są w tym samym przypadku (mianownik)
 • Przedimek określony poprzedza pierwszy rzeczownik i przymiotnik
 • Drugi rzeczownik i drugi przymiotnik nie są poprzedzane przez przedimek określony
 • Drugi rzeczownik i drugi przymitniok odnoszą się do tej samej osoby, która jest opisywana przez pierwszy (umiłowany brat to ta sama osoba co wierny sługa)
  .

Apostoł i Arcykapłan Hebr. 3:1

Hebr. 3:1 Dlatego, bracia święci, uczestnicy niebieskiego powołania, zwróćcie uwagę na Apostoła i Arcykapłana naszego wyznania, Chrystusa Jezusa;

τον  αποστολον  και  αρχιερεα 
ton apostolon kai archierea
tego konkretnego apostoła i arcykapłana
t_ Acc Sg m  n_ Acc Sg m  Conj  n_ Acc Sg m 
przedimek określony w bierniku rzeczownik w bierniku poprzedzany przez τον spójnik rzeczownik w bierniku nie poprzedzany przez τον
 • Oba rzeczowniki są w tym samym przypadku (biernik)
 • Przedimek określony poprzedza pierwszy rzeczownik
 • Drugi rzeczownik nie jest poprzedzany przez przedimek określony
 • Drugi rzeczownik odnosi się do tej samej osoby, która jest opisywana przez pierwszy (Apostoł i Arcykapłan to jedna i ta sama osoba, Jezus Chrystus)
  .

Pan i Zbawiciel 2 Piotra 2:20, 2 Piotra 3:2

2 Piotra 2:20 Bo jeśli uciekli oni od plugastw świata przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, a potem znowu się w nie wikłają i zostają pokonani, to ich ostateczny stan jest gorszy niż pierwszy.

του κυριου  και  σωτηρος 
tou kuriou kai soteros
tego konkretnego Pana i Zbawiciela
t_ Gen Sg m  n_ Gen Sg m  Conj  t_ Gen Sg m
przedimek określony w dopełniaczu rzeczownik w dopełniaczu poprzedzany przez του spójnik rzeczownik w dopełniaczu nie poprzedzany przez του
 • Oba rzeczowniki są w tym samym przypadku (dopełniacz)
 • Przedimek określony poprzedza pierwszy rzeczownik
 • Drugi rzeczownik nie jest poprzedzany przez przedimek określony
 • Drugi rzeczownik odnosi się do tej samej osoby, która jest opisywana przez pierwszy (Pan to jedna i ta sama osoba co Zbawiciel, czyli Jezus Chrystus)

2 Piotra 3:2 Abyście pamiętali słowa wcześniej wypowiedziane przez świętych proroków oraz przykazanie od nas, którzy jesteśmy apostołami Pana i Zbawiciela.

του κυριου  και  σωτηρος 
tou kuriou kai soteros
tego konkretnego Pana i Zbawiciela
t_ Gen Sg m  n_ Gen Sg m  Conj  t_ Gen Sg m 
przedimek określony w dopełniaczu rzeczownik w dopełniaczu poprzedzany przez του spójnik rzeczownik w dopełniaczu nie poprzedzany przez του
 • Oba rzeczowniki są w tym samym przypadku (dopełniacz)
 • Przedimek określony poprzedza pierwszy rzeczownik
 • Drugi rzeczownik nie jest poprzedzany przez przedimek określony
 • Drugi rzeczownik odnosi się do tej samej osoby, która jest opisywana przez pierwszy (Pan to jedna i ta sama osoba co Zbawiciel, czyli Jezus Chrystus)

2 Piotra 3:18 Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i teraz, i na wieczne czasy. Amen.

του κυριου  ημων  και  σωτηρος 
tou kuriou hemon kai soteros
tego konkretnego Pana naszego i Zbawiciela
t_ Gen Sg m  n_ Gen Sg m  pp 1 Gen Pl  Conj  t_ Gen Sg m 
przedimek określony w dopełniaczu rzeczownik w dopełniaczu poprzedzany przez του zaimek osobowy w dopełniaczu poprzedzany przez του spójnik rzeczownik w dopełniaczu nie poprzedzany przez του
 • Oba rzeczowniki i zaimek osobowy są w tym samym przypadku (dopełniacz)
 • Przedimek określony poprzedza pierwszy rzeczownik i zaimek osobowy
 • Drugi rzeczownik nie jest poprzedzany przez przedimek określony
 • Drugi rzeczownik odnosi się do tej samej osoby, która jest opisywana przez pierwszy rzeczownik oraz przez zaimek osobowy (nasz Pan to jedna i ta sama osoba co Zbawiciel, czyli Jezus Chrystus)

Czuwający i strzegący Obj. 16:15

Obj. 16:15 Oto przychodzę jak złodziej. Błogosławiony, kto czuwa i strzeże swoich szat, aby nie chodził nago i aby nie widziano jego hańby.

ο  γρηγορων  και  τηρων 
ho gregoron kai teron
ten konkretny czuwający i strzegący
t_ Nom Sg m  vp Pres Act Nom Sg m  Conj  vp Pres Act Nom Sg m 
przedimek określony w mianowniku imiesłów w mianowniku poprzedzany przez ο spójnik imiesłów w mianowniku nie poprzedzany przez ο
 • Oba imiesłowy są w tym samym przypadku (mianownik)
 • Przedimek określony poprzedza pierwszy imiesłów
 • Drugi imiesłów nie jest poprzedzany przez przedimek określony
 • Drugi imiesłów odnosi się do tej samej osoby, która jest opisywana przez pierwszy imiesłów (czuwający jedna i ta sama osoba co strzegący)

Podsumowanie

Nie ma wyjątku ani przykładu tego sposobu wśród znanych mi ekspresji, który koniecznie wymagałby konstrukcji różnej od tego, co tutaj zostało określone, za wyjątkiem rzeczowników będących imionami własnymi lub w liczbie mnogiej; w tych przypadkach istnieje wiele wyjątków; choć nie ma tu niepotrzebnych przykładów, nawet w liczbie mnogiej rzeczowników, które wyrażają się dokładnie zgodnie z tą regułą.

Poniższe zasady mają na celu jedynie zilustrowanie szczególnego charakteru kilku zdań, które wchodzą w zakres pierwszej reguły, poprzez pokazanie w innych zdaniach różnych znaczeń wynikających z dodawania, pomijania lub powtarzania przedimka określonego ze spójnikiem jak też i bez niego.

Źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email