Rzymski sukkub

Sukkub demon o wyglądzie pięknej kobiety, którego celem jest skuszenie do współżycia seksualnego. Sukkuby zbierały nasienie od uwiedzionych mężczyzn, przekazywały je inkubom, które nim zapładniały kobiety. W mitologii dzieci powstałe w taki sposób miały być szczególnie podatne na wpływ szatana.

Czym jest kościół watykański? To piękna kobieta kusząca do duchowego nierządu wszystkich władców świata. To duchowy sukkub pełen wszelkiej nieczystości, plugastwa i doktrynalnego odstępstwa. To twór powstały na kanwie Imperium Rzymskiego, od którego skopiował świecki sposób zarządzania strukturami i wyboru hierarchów. Tak jak w Rzymie Imperator uznawany był za boga, tak i papież. Kto współżyje z papiestwem płodzi duchowe bękarty.

Obrzydzeniem napawa widok pokątnie kopulujących z nierządnicą watykańską włodarzy protestanckich denominacji. Jeśli oni mają rozum powinni całym sercem przeciwstawiać się wrogiemu Chrystusowi i Świętej Ewangelii systemowi a nie myziać się i głaskać w ekumenicznym domu rozpusty. Oni, będąc napełnieni wszelką chciwością, nie tylko czynią zło, ale pochwalają wszystkich, którzy idą za ich przykładem.  I jakie dzieci wyjdą z takiego związku? Z pewnością podatne na nauki Rzymu.

Wystarczy drogi czytelniku, że zadasz w zborze pytanie: czy katolicy to nasi bracia? Twierdząca odpowiedź, niezależnie od uwarunkowań, oznacza, że rozmówca nie rozumie czym jest ewangelia oraz nie zna osoby Chrystusa.

Jakżesz odmiennego ducha byli reformatorzy
/


Jan Kalwin †1564

Konieczność reformowania Kościoła, w traktatach i listach, tom 1, strony. 219-220
.
Ale, aby zakończyć wywód w kilku słowach: zaprzeczam, że stolica (Rzym) jest Apostolską, w której nic nie widać, poza szokującą apostazją – odmawiam mu (papieżowi) bycia zastępcą Chrystusa, temu, który wściekle prześladując ewangelię, demonstruje swoim postępowaniem, że on jest Antychrystem – zaprzeczam mu, aby był następcą Piotra, ten który czyni wszystko, co w jego mocy, aby zburzyć każdą budowlę, którą zbudował Piotr – i odmawiam mu, aby był głową Kościoła, który przez swoją tyranię drwi i pogardza Kościołem, po oderwaniu go od Chrystusa, jego prawdziwej i jedynej Głowy.

.


David Dickson †1663

Szkocki teolog i reformator

Prawdziwe zwycięstwo nad błędem, był to pierwszy komentarz do Wyznania Westminsterskiego
.
Pytanie 9: Czy Papież jest Antychrystem, człowiekiem grzechu i Synem zatracenia, który wywyższa się w kościele Bożym przeciwko Chrystusowi i wszystkim, co nazywa się Bogiem?

Tak. 2 Tes. 2:3-4,8-9; Obj. 13:6; Mat. 23: 8-10. Chociaż Kościół Rzymu zaprzecza temu, jednak zgadza się z nim prawdziwy opis Antychrysta.

.fs


Wilhelmus A’Brakel †1711

Główny przedstawiciel holenderskiej drugiej reformacji. Ten ruch był pod wielkim wpływem angielskiego purytanizmu.

Rozsądna służba chrześcijanina, tom 2, str. 44
.
Pytanie: Kto jest antychrystem?

Odpowiedź: Z wszystkimi protestantami odpowiadamy: Papież Rzymu. Papiści zdecydowanie temu zaprzeczają.

.


John Wesley †1791

Duchowny anglikański, teolog, kaznodzieja przebudzeniowy

Uwagi na temat Nowego Testamentu, 2 Tes. 2:3
.
Człowiek grzechu, syn zatracenia … pod wieloma względami Papież ma niepodważalne roszczenia do tych tytułów. Jest, w dobitnym sensie, człowiekiem grzechu, ponieważ zwiększa wszelki grzech ponad miarę. On również jest odpowiednio stylizowanym, synem zatracenia, ponieważ spowodował śmierć niezliczonych tłumów, zarówno jego przeciwników, jak i wyznawców, i zniszczył niezliczone dusze, i sam zginie na wieki.

.


 Thomas Chalmers †1847

Szkocki duchowny i teolog prezbiteriański

Odczytanie Pism Świętych, tom. 1, str. 310, 1848, Edynburg
.
Chroń nas, Panie, przed upadkiem, abyśmy nie mieli udziału w zatraceniu, które czeka na wielkie odstępstwo. Trzymamy uzurpację Rzymu, aby być widocznie wskazanym, a zatem zachowajmy dystans i podtrzymujmy nasz zdecydowany protest przeciwko jego wielkim obrzydliwościom.

.


Patrick Fairbairn †1875

Szkocki pastor nurtu prezbiteriańskiego

Interpretacja proroctwa, The Banner of Truth, Trust, 1996, s. 369
.
[Wymieniwszy wcześniej kilka głównych błędów i nadużyć papiestwa] Wszystko to pokrywa się tak niezwykle z warunkami proroctwa św. Pawła, a także z jego historią i rozwojem, również z epoki apostolskiej tak uderzająco zgadzającej się z ostrzeżeniami o jego stopniowym i ukradkowym podejściu , że, gdziekolwiek indziej antychryst może istnieć, ludzie ci muszą być dziwnie tendencyjni, którzy nie dostrzegają jego podobieństwa w apostazji Rzymu

.


Jain Paisley †2014

Protestancki przywódca religijny z Irlandii Północnej. W 1988 r., uprzedzając o swoich zamiarach, Paisley przerwał przemówienie wygłoszone przez Papieża Jana Pawła II w Parlamencie Europejskim. Paisley krzyknął:

“Obnażam cię jako Antychrysta!”

i podniósł plakat

“Papież Jan Paweł II ANTYCHRYST”.

.


Rzymskokatolicki kardynał Henry Manning †1892

Cytowany przez Iana Paisleya (wielkiego protestanckiego antypapistę),

Antichrist, Belfast: Martyrs Memorial Productions, str. 69
.
Kościół katolicki jest albo arcydziełem Szatana albo Królestwem Syna Bożego.

.


Rzymskokatolicki kardynał John Henry Newman †1890

Ponownie cytowany przez Iana Paisleya

Antichrist, Belfast: Martyrs Memorial Productions, brak daty, str. 71.
.

Zakon kapłański jest historycznie istotą Kościoła rzymskiego; jeśli nie jest ustanowiony przez Boga, jest doktrynalnie istotą antychrysta.

.


Dr Bartholomew F. Brewer pisze:

“W Mateusza 24 Jezus odnosi się do prześladowań chrześcijan i zniszczenia Jerozolimy przez pogański Rzym. Papieski Rzym, tak jak pogański Rzym jest systemem dewiacji, fałszywą religią prześladującą lud Boga na całym świecie. Tak jak starodawni imperatorzy, papież posiada władzę świecką i religijną. Panteon pogańskich bożków Rzymu został zastąpiony Marią i świętymi.

Nieco historii
  • Podczas gdy potęga pogańskiego Rzymu zanikała (351-476 a.d.), potęga papieskiego Rzymu zwiększała się a kościół akumulował władzę i wpływy.
    .
  • Gdy około roku 321 a.d. imperator Konstantyn (306-337 a.d.) połączył pogaństwo z chrześcijaństwem, Rzym stał się religijną stolicą świata.
    .
  • Kiedy Konstantyn przeniósł stolicę do Konstantynopolu (330 a.d.), papież odziedziczył władzę, prestiż, a nawet tytuły rzymskich imperatorów. Najważniejszym z nich był tytuł Pontifex Maximus, pogańska ranga oznaczająca „budującego mosty między niebem a ziemią”.
    .
  • W 538 a.d. imperator Justynian ustanowił dekret proklamujący papieża jako najwyższy autorytet w sprawie religijnych zagadnień. Od tamtej pory papież został uznany za reprezentanta Jezusa Chrystusa na ziemi. W czasie pierwszego tysiąclecia kolejne element pogaństwa zostały włączone do rzymskiego papiestwa w postaci symboli, rytuałów i ceremonii.

Na przykład rzymscy klerycy noszą takie same szaty co kapłani Dagona, boga-ryby. Głowa ryby, noszona przez biskupów i papieży jest tym samym nakryciem, jakiego używali kapłani Babilonu. Klucze pogańskich figurek bożków zostały zchrystianizowane jako „klucze Piotrowe”. Laska papieska to nic innego jak symbol węża, używanego przez starożytnych imperatorów od czasów Babilonu.

Słowo Boże o urzędzie papieża

Piotr nazywał siebie starszym, nie papieżem. Nie zgodził się żeby ktoś klękał przed nim

Dzieje  10:25-26  25 A gdy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu naprzeciw, padł mu do nóg i oddał mu pokłon. 26 Lecz Piotr podniósł go, mówiąc: Wstań, ja też jestem człowiekiem

Apostołowie kłócili się ze sobą o to, kto jest największy w Królestwie, co oznacza, że nie wiedzieli nic na temat tego, jakoby Piotr miął być Głową Kościoła.

Mat. 18:1 W tym czasie podeszli do Jezusa uczniowie, pytając: Kto jest największy w królestwie  niebieskim?

Piotr i inni Apostołowie mogliby cieszyć się bogactwem i władzą, jaką mają rzymscy papieże, gdyby tylko chcieli. Potrafili pociągać za sobą tłumy, mogli uzdrawiać chorych i wskrzeszać umarłych oraz dokonywać wiele innych cudów. Mogliby nagromadzić wiele złota i bogactw i dowodzić zwycięskimi armiami, ale rozdawali wszystko, co składano u ich stóp

Dzieje 4:37 Sprzedał ziemię, którą posiadał, a pieniądze przyniósł i położył u stóp apostołów
.
Dzieje 3:6 Wtedy Piotr powiedział: Nie mam srebra ani złota, lecz co mam, to ci daję: W imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu, wstań i chodź!

Apostołowie cieszyli się, że zostali uznani za godnych cierpieć dla imienia Jezusa Chrystusa, nie przyjmowali chwały od ludzi.

Dzieje 5:41 A oni odchodzili sprzed Rady, ciesząc się, że stali się godni znosić zniewagę dla imienia Jezusa

Jak ktoś mógłby być tak naiwny, by sądzić, że papiestwo wyrosło z ich pokory i prostoty?

Urząd papieża ma pochodzenie pogańskie i nie jest możliwe uzasadnienie go w jakikolwiek sposób na podstawie Biblii. Ze względu na działanie i posługę Ducha Świętego urząd taki nie jest ani konieczny, ani pożyteczny.”
.


Watykan potwierdza, że papież to Antychryst

Na oficjalnej stronie Watynaku znajdziemy dokument o papieskiej tiarze. Jest on bardzo wymowny ponieważ papieska tiara posiada symbolikę Antychrysta. Na stronie czytamy:

“Papieska tiara symbolizuje potrójną władzę papieża: Ojciec królów, władca świata i zastępca Chrystusa”I to jest na oficjalnej stronie Watykanu…”źródło

W Słowie Bożym czytamy, że nie kto inny jak Antychryst

Ustanawia się w miejsce Chrystusa,

2 Tes. 2:3-4 3. Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi. Ten dzień bowiem nie nadejdzie, dopóki najpierw nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia; 4. Który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co się nazywa Bogiem lub co jest przedmiotem czci, tak że zasiądzie w świątyni Boga jako Bóg, podając się za Boga.

Dąży do utworzenia jednego światowego rządu

Obj. 13:7 Pozwolono jej też walczyć ze świętymi i zwyciężać ich. I dano jej władzę nad każdym plemieniem, językiem i narodem.

I tym samym czyni się ojcem wszystkich władców świata….
.


Konkluzja

1 Jana 2:18 Dzieci, to już ostatnia godzina i jak słyszeliście, że antychryst ma przyjść, tak teraz pojawiło się wielu antychrystów. Stąd wiemy, że jest już ostatnia godzina.

Każdy papież jest antychrystem. Jednym z wielu. Taka zawsze była pozycja protestanckiego kościoła, niezależnie czy kalwinistycznego czy arminianistycznego. Jeśli zatem dziś jest inaczej, jeśli ktoś nie rozumie kim jest urząd Vicariusa Fili Dei protestantem być nie może. Taki ktoś będzie raczej duchowym bękartem spłodzonym przez rzymskiego sukkuba, który uwiódł liderów tzw. “chrześcijańskich” denominacji, będzie dzieckiem szczególnie podatnym na nauki szatana i jego przedstawiciela, papieża – antychrysta.

Drogi “protestancie”. Ile lat przesiedziałeś w ławie kościelnej? 10, 20, 30? Czy przez te lata nauczyłeś się, że papież to brat w Chrystusie?


Zobacz w temacie

 

Print Friendly, PDF & Email