Kwestia nieporozumienia

Nie ma wątpliwości, że spośród wszystkich doktryn Kalwninizmu tak zwane Limitowane Odkupienie jest najbardziej niezrozumianą i kontrowersyjną. Niestety wielu interpretuje ją jako wskazanie na zbawienie ograniczone samo w sobie, czego skutkiem jest niewielu zbawionych. Charles H. Spurgeon książę kaznodziejów i kalwinista z pewnością tak nie myślał, co wykaże jego poniższe kazanie.

Kazanie Spurgeona

Mat. 8:11-12 A mówię wam: Wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu i zasiądą za stołem z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim. Lecz synowie królestwa będą wyrzuceni do ciemności zewnętrznych. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Wiara ograniczonych bigotów

Mój tekst ma wszakże większą głębie słodkości, ponieważ stwierdza on, że „wielu przyjdzie i zasiądzie.” Niektórzy ograniczeni intelektualnie bigoci myślą, że niebiosa będą bardzo małym miejscem, gdzi będzie niewielu ludzi, ktrzy chodzili do swoich kaplic i kościołów. Wyznaję, że nie życzyłbym sobie małego nieba, i kocham czytać w Piśmie, że jest wiele mieszkań w domu Ojca. Jakżesz częsteo słyszę ludzi mówiących

„Ah! Ciasna jest brama i wąska droga i niewielu, którzy ją znajdują. Niewielu będzie w niebie; większość będzie zgubiona.”

Niezliczony tłum w niebie

Mój przyjacielu, tu się różnimy. Czy myślisz, że Chrystus pozwoliłby aby diabeł go pokonał? Że pozwoliłby diabłu mieć więcej w piekle niż będzie ludzi w niebie? Nie: to niemożliwe. Gdyż szatan śmiałby się z Chrystusa. Więcej będzie w niebie niż pomiędzy straconymi. Bóg mówi, że “będzie wielki tłum zbawionych, którego nikt nie będzie potrafił policzyć.” Lecz nigdy nie mówi, że będzie wielki tłum potępionych, którego nikt nie będzie mógł zliczyć. Będzie zastęp większy ponad miarę wszystkich tych, którzy dostaną się do nieba.

Co za miła wieść dla ciebie i dla mnie! Bo jeśli jest tak wielu zbawionych, czemuż ja nie miałbym być zbawiony? Czemu ty nie miałbyś być zbawiony? Czemu człowiecze stojący tu w tłumie, miałbyś powiedzieć: „Czy ja nie mogę być pomiędzy zbawionymi?” A tak biedna kobieta, czy nie mogłaby ona z serca rzec „Cóż, skoro tylko pół tuzina miałoby być zbawionych, bałabym się, że nie będę jedną z nich; ale skoro wielu będzie zbawionych, czemu ja nie miałabym być wśród nich?” Rozchmurzcie się niepocieszony! Rozchmurz się synu żałoby, dziecko smutku, ciągle jest dla was nadzieja! Nikt nie może wiedzieć, czy jest pozbawiony łaski Bożej.

Niewielu zgrzeszy grzechem ku śmierci i Bóg ich odda, lecz wielki zastęp ludzkości w zasięgu suwerennej łaski – „wielu przyjdzie ze wschodu i zachodu, i zasiądzie w królestwie niebieskim.”

Rzesze ze wschodu i zachodu

Spójrzcie znowu na mój tekst, i zobaczycie skąd ci ludzie przyjdą. Przyjdą „ze wschodu i zachodu.” Żydzi mówili, że wszyscy przyjdą z Palestyny, każdy z nich, każdy mężczyzna, kobieta i dziecko; że w niebie nie będzie nikogo poza Żydami. A faryzeusze myśleli, że jeśli nie byliby faryzeuszami to nie mogliby być zbawieni.  Lecz Jezus Chrystus powiedział, że będzie wielu, którzy przyjdą ze wschodu i zachodu. Będzie rzesza z dalekich Chin, bo Bóg czyni tam wielkie dzieło, i mamy nadzieję, że ewangelia zwycięży w tamtych kraju. Będzie rzesza z tego zachodniego kraju, z Anglii; z zachodniego kraju zamorskiego, z Ameryki; i z południa, z Australii; i z północy, z kanady, Syberii i Rosji. Z najbardziej odległych zakątków ziemi wielu przyjdzie aby zasiąść w królestwie Boga…

Przymuszająca moc ewangelii

Jest jeszcze jedno słowo, które trzeba zanotować zanim uporam się z tą słodką porcją – to jest słowo „będzie”. Oh! Kocham Boże „będę” i „zechcę”. Nic im nie może się równać. Gdy człowiek powie “będę”, na co mu to się przyda? „Chcę” mówi człowiek, a nigdy nie dokonuje; „będę” mówi i łamie obietnicę. Ale tak nigdy nie jest z Bożym „będę”. Jeśli powie „będę”, tak będzie, gdy powie „zechcę”, tak się stanie.

A on powiedział “wielu będzie, którzy przyjdą”. Diabeł mówi, „nie przyjdą”, ale „mają przyjść”. Ich  grzechy mówią .”nie możesz przyjść”; Bóg mówi „przyjdziesz”. Wy, wy sami mówicie „nie możemy przyjść”, Bóg mówi „przyjdziecie”. Tak! Są tu tacy, co się śmieją ze zbawienia, którzy drwią z Chrystusa i obrażają ewangelię; ale powiadam, niektórzy z was jeszcze przyjdą. „Co takiego!?” powiecie, „Czy Bóg może mnie zmusić abym stał się chrześcijaninem?” Powiadam wam, tak, bo w tym spoczywa moc ewangelii. Nie prosi ona was o zgodę, ale ją zdobywa. Nie mówi, że będziecie to mieli lecz czyni was pragnącymi w dniu Bożej mocy. Nie przeciw waszej woli, ale czyni was chcącymi. Pokazuje wam swoją wartość – i wtedy popadacie w miłość do niej, i prędko za nią biegniecie i ją macie.

Nie pomoże zatykanie uszu

Wiele osób powiedziało, „nie chcemy mieć nic wspólngo z religią”, a mimo to się nawróciło. Słyszałem o człowieku, który swego czasu przyszedł do kaplicy posłuchać śpiewu, a gdy tylko kaznodzieja ropoczął kazanie wetknął palce do uszu aby niczego nie usłyszeć. Lecz w pewnym momencie mały insekt usiadł mu na twarzy, przez co był zmuszony wyjąć jeden palec z ucha aby go strącić. Właśnie w tym momencie kaznodzieja powiedzia, „kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha.”

Człowiek słuchał; a Bóg go spotkał w tym momencie aby nawrócić jego duszę. Wyszedł jako nowy człowiek, ze zmienionym charakterem. Ten kto oddaje się śmiechowi skończył w modlitwie; ten kto oddał się obrażaniu skończył na kolanach w upamiętaniu: ten kto przyszedł bezczynnie spędzić jedną godzinę wrócił do domu spędzić godziny w oddaniu swemu Bogu. Grzesznik stał się świętym;  rozrzutnik pokutnikiem. Kto wie czy tacy nie są tu z nami? Ewangelia nie chce waszej zgody, ona ją zdobywa. Puka do wrogości waszych serc. Powiesz “nie chcę być zbawiony”; Chrystus mówi, że będziesz. Sprawi, że twoja wola zawróci, i wtedy zapłaczesz “Panie, ratuj lub zginę”.

Bóg stąpa po ludzkiej woli

Ah, może niebo zawołać, “wiedziałem że sprawię iż to powiesz”; i wtedy raduje się z twojego powodu ponieważ zmienił twoją wolę i uczynił cię chcącym w dniu jego mocy. Jeśli Jezus Chrystus miałby tu stanąć na scenie dziś wieczorem, co wielu ludzi chciałoby uczynić? „O!” powiedzą niektórzy „chcielibyśmy aby był królem”. Nie wierzę w to. Znowu by go ukrzyżowali gdyby tylko mieli okazję. Gdyby miał przyjść i powiedzieć, „Oto jestem, kocham cię, chcesz być przeze mnie zbawionym?” Żaden by się nie zgodził, gdyby to zależało od waszej woli. Gdyby miał spojrzeć na was tmi oczyma, przed którymi moc lwa kruszeje, gdyby przemawiał tym głosem wylewającym wodospad elokwencji, strumień nektaru toczący się w dół z klifu nad nami, ani jedna osoba nie stałaby się jego uczniem; nie, potrzeba mocy Ducha aby zmusić ludzi do przyjścia do Jezusa Chrystusa.

On sam powiedział,

Jan 6:44 Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie mój Ojciec, który mnie posłał. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

Limitowane odkupienie

Ah! Tego chcemy; i to mamy. Oni przyjdą! Oni przyjdą! Możecie się śmiać, gardzić name, lecz jezus Chrsytsu nie umarł za nic. Jeśli niektórzy z was odrzucają Go, są też tacy, którzy Go nie odrzucą. Jedni są niezbawieni, inni będą zbawieni. Chrystus ujrzy swoje nasienie, przedłuży swoje dni, a błogość Pańska będzie kwitnąć w jego rękach.

Przetrwanie świętych

Niektórzy myślą, że Chrystus umarł a mimo to niektórzy z odkupionych zostaną straceni. Nigdy nie mogłem zrozumieć tej doktryny. Jeśli Jezus, moje poręczenie, poniósł moje smutki długi, wierzę że jestem tak zabezpieczony jak aniołowie w niebie. Bóg nie może żądać podwójnej zapłaty. Jeśli Chrystus zapłacił moje długi czy mam płacić ponownie? Nie.

“Wolny od grzechu chodzę na wolności
Krew zbawiciela jest mą pełną spłatą;
U jego stóp szczęśliwy leże
Zbawiony grzesznik, oddający chwałę”

Oni przyjdą! Oni przyjdą! I nic w niebie, ani na ziemi, ani w piekle nie może ich powstrzymać od przyjścia.

Wypróbuj zbawiciela

Idź i wypróbuj mojego Zbawieciela! Idź i wypróbuj mojego Zbawieciela! Jeśli cię odrzuci po tym jak go szukałeś, opowiedz o tym w jamie piekła, powiedz że Chrystus nie chciał cię wysłuchać. Ale tego nigdy nie uczynisz. Bóg odrzucający pokutującego grzesznika – to zbeszcześciło by łaskę przymierza; i to się nigdy nie stanie, gdyż jest napisane Wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu i zasiądą za stołem z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim.”

Kazanie Spurgeona numer 39 źródło


Zobacz w temacie

 

Print Friendly, PDF & Email