Kilka definicji

Aby być pewnym zamierzonego skutku musisz użyć właściwych środków; zrobienie czegoś we właściwy sposób pewnie prowadzi do zamierzonego celu. Pismo jasno mówi o tym, że to Bóg (Ojciec, Syn i Duch) zaplanował zbawienie ludzi.

Dzieło Chrystusa to środek do realizacji tego planu. Jako że Bóg zawsze działa we właściwy sposób, musimy uznać, że wszyscy prawdziwie odkupieni to ci, których On postanowił odkupić. W przeciwnym razie, Bóg poniósłby porażkę w osiągnięciu tego, co zamierzył.


Dwa cele śmierci Chrystusa

Można powiedzieć, że śmierć Chrystusa miała dwa cele: cel główny i cel drugorzędny.

Cel główny

Głównym celem śmierci Chrystusa była Boża chwała. Bóg we wszystkim co robi, ma na celu przede wszystkim objawienie swojej chwały. Wszystko, co istnieje, istnieje przede wszystkim po to, by na wieki przynosić Bogu chwałę

Efez. 1:12 Abyśmy istnieli dla uwielbienia jego chwały, my, którzy wcześniej położyliśmy nadzieję w Chrystusie.
.
Filip. 2:11 I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.
.
Rzym. 11:36 Z niego bowiem, przez niego i w nim jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen.

Cel drugorzędny

Ale śmierć Chrystusa ma także inny, drugorzędny cel. Zbawienie mężczyzn i kobiet od ich grzechów i przyprowadzenie ich do Boga. Chcę wam więc teraz pokazać, że przez swoją śmierć Chrystus zdobył dla każdego, za kogo umarł, wszystko to, co jest niezbędne, byśmy bez żadnych przeszkód mogli cieszyć się Bożym zbawieniem.

1 Piotra 1:8-9 8 A choć go nie widzieliście, miłujecie; i w niego, choć teraz go nie widzicie, wierzycie; i cieszycie się radością niewysłowioną i pełną chwały; 9 Otrzymując koniec waszej wiary – zbawienie dusz.
.
Rzym. 6:22  Lecz teraz, uwolnieni od grzechu, gdy staliście się sługami Boga, macie swój pożytek ku uświęceniu, a na końcu życie wieczne.
.
Hebr. 7:25 Dlatego też całkowicie (παντελὲς panteles – do końca, przez cały czas, kompletnie) może (δύναται dynatai – ma moc) zbawić tych, którzy przez niego przychodzą do Boga, bo zawsze żyje, aby wstawiać się za nimi.

.


Dla czyjego dobra dokonała się śmierć Chrystusa?

Musi być dla nas jasnym, komu rzeczywiście przynosi korzyść śmierć Chrystusa. Są trzy możliwości:

  1. śmierć Chrystusa przynosi korzyść Bogu Ojcu, albo
  2. śmierć Chrystusa przynosi korzyść Jemu samemu, albo
  3. śmierć Chrystusa przynosi korzyść nam.
O śmierci dla korzyści Boga Ojca

Pamiętajcie, że mówię tutaj o drugorzędnym celu śmierci Chrystusa i możemy powiedzieć, że w tym sensie, nie dokonała się ona na korzyść Boga Ojca. Czasem mówi się, że Chrystus umarł, aby Bóg mógł przebaczyć grzesznikom, jakby nie mógł przebaczyć nam bez tego. Ma to być wskazanie na to, że i ten drugorzędny cel śmierci Chrystusa działał na korzyść Ojca. Takie spojrzenie jest nieprawdziwe i niemądre z następujących powodów:

1) oznacza to, że Chrystus umarł raczej po to, by uwolnić Boga Ojca od czegoś, co nie pozwalało mu zrobić tego, co chciał (tj. przebaczyć grzesznikom), nie zaś po to, by uwolnić nas od naszych grzechów. Ale Pismo wszędzie wyraźnie mówi, że Chrystus umarł, aby uwolnić nas od grzechu.

Rzym. 6:18 A będąc uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości.
.
Rzym. 8:22 Gdyż prawo Ducha życia, które jest w Jezusie Chrystusie, uwolniło mnie od prawa grzechu i śmierci
,
2 Kor. 5:14-15 14 Miłość Chrystusa bowiem przymusza nas, jako tych, którzy uznaliśmy, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy umarli. 15 A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już więcej nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i został wskrzeszony.
.
Rzym. 6:2 My, którzy umarliśmy dla grzechu, jakże możemy jeszcze w nim żyć?

2) Oznacza to, że nikt nie mógłby być naprawdę uwolniony od grzechu. Jeśli Chrystus po prostu dał Ojcu wolność do tego, by mógł przebaczyć grzesznikom, to Ojciec może, ale nie musi tej wolności użyć! Tak więc nadal nie jest pewne czy śmierć Chrystusa rzeczywiście zyskuje nam zbawienie. Ale Pismo wyraźnie mówi, że Chrystus przyszedł, by zbawić zgubionych.

Mat. 18:11 Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby zbawić to, co zginęło.
.
Łuk. 19:10 Bo Syn Człowieczy przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło.

O śmierci dla korzyści samego Jezusa

Następnie możemy z pewnością wykazać, że śmierć Chrystusa nie dokonała się, aby przynieść korzyść Jemu samemu:

1) Skoro Chrystus jest Bogiem, to już posiada wszelką możliwą chwałę i moc. Kiedy więc Jego ziemskie życie zmierzało do końca, prosi o uwielbienie w tej samej chwale, którą miał już przedtem. Nie musiał umierać, aby przez tę śmierć zyskać cokolwiek dla siebie.

Jan 17:5 A teraz ty, Ojcze, uwielbij mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u ciebie, zanim powstał świat.

2) Czasem próbuje się sugerować, że przez swoją śmierć Chrystus zyskał sobie prawo sądzenia. Ale jeśli celem Jego śmierci było zyskanie możliwości potępienia niektórych ludzi, to nie mógł umrzeć, aby ich zbawić. Jeśli więc nawet przyjmiemy to twierdzenie, nie możemy go użyć jako dowodu na to, że Chrystus umarł, aby zbawić wszystkich ludzi.

Cel śmierci Chrystusa

Dochodzimy więc do wniosku, że śmierć Chrystusa dokonała się dla naszego pożytku.

  • Nie po to, aby Ojciec zyskał możliwość, by nas zbawić.
  • Ani też po to, aby Chrystus mógł zyskać cokolwiek dla siebie samego.

Musiała się więc ona w rzeczywistości dokonać dla zyskania wszystkich tych dóbr, które zgodnie z przymierzem zawartym przez Syna z Ojcem, zostały obiecane wszystkim tym, za których On umarł. A więc umarł On tylko za tych którzy rzeczywiście te dobra przyjmują. Badajmy Pismo, by poznać, co ono mówi o tych wszystkich pożytkach, których już dziś możemy doświadczać.

John Owen

Print Friendly, PDF & Email