Dwa aspekty dzieła Chrystusa

W dziele naszego zbawienia możemy wyróżnić dwa działania Chrystusa. Nie mam tu na myśli odwiecznego planu dotyczącego naszego zbawienia, ale tylko działania, które je umożliwiły, dokonane w historycznym czasie.

Te dwa historyczne działania Chrystusa to:

  1. Jego ofiarowanie siebie samego w przeszłości i
  2. Jego wstawiennictwo teraz


Ofiara w przeszłości

W ofierze Chrystusa zawiera się jego gotowość do wycierpienia tego wszystkiego, co wiązało się z Jego przyjściem na świat, by umrzeć:

  • wyzbycie się chwały

Filip. 2:5-7 5 Niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie; 6 Który, będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież; 7 Lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi;

  • narodziny z kobiety,

Mat. 1:16 A Jakub spłodził Józefa, męża Marii, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.
.
Łuk. 1:35 A anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to święte, co się z ciebie narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.

  • pokora i posłuszeństwo Ojcu w ciągu Jego całego ziemskiego życia

Hebr. 5:8 Chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał

  • i w końcu Jego śmierć na krzyżu.

Filip. 2:8 A z postawy uznany za człowieka, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej.

.


Wstawiennictwo teraz

Jeśli chodzi o Jego wstawiennictwo za nami zawiera się w tym także Jego zmartwychwstanie i wniebowstąpienie, które są fundamentem jego wstawiennictwa. Bez nich wstawiennictwo to nie byłoby możliwe.

Rzym. 8:34 Chrystus jest tym, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który też jest po prawicy Boga i wstawia się za nami.

Obydwa te działania cechuje ten sam zamysł. Ofiara i wstawiennictwo Chrystusa mają na celu „przywieść do chwały wielu synów

Hebr. 2:10 Wypadało bowiem temu, dla którego jest wszystko i przez którego jest wszystko, aby, doprowadzając wielu synów do chwały, wodza ich zbawienia uczynił doskonałym przez cierpienie.

Pożytek z obu tych działań mają ci sami ludzie, Jezus modli się za tych, za których umarł

Jan 17:9 Ja proszę za nimi. Nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, bo są twoi.

Możemy mieć pewność, że Jego wstawiennictwo odnosi skutek

Jan 11:42 A ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na stojących wokoło ludzi, aby uwierzyli, że ty mnie posłałeś.


Wnioski

Stąd wynika, że wszyscy za których Chrystus umarł otrzymują wszystkie te dobre rzeczy, które zostały osiągnięte przez Jego śmierć.

W sposób jasny niweczy to nauczanie o tym, że Chrystus umarł za wszystkich ludzi!

John Owen

Print Friendly, PDF & Email