Biblijne założenia

Oto lista wstępnych wniosków pastorów naszego zboru, do których doszliśmy po rozmowach z ewangelicznymi doktorami. Wszystkie konkluzje odzwierciedlają następujące biblijne założenia:

Bóg otwiera i zamyka łono kobiety zgodnie z Jego suwerenną wolą

1 Mojż. 29:31 A widząc Pan, że nienawidził Liję, otworzył łono jej; a Rachel niepłodna była.
.
1 Mojż. 30:22 Wspomniał też Bóg, na Rachelę, i wysłuchał ją Bóg, a otworzył jej łono
.
1 Sam. 1:5-6 5 Ale Annie dał jednę część wyborną; bo Annę miłował, chociaż był Pan łono jej zamknął. 6 I draźniła ją bardzo przeciwnica jej, aby ją tylko rozgniewała, dla tego, iż zamknął był Pan łono jej.
.
Psalm 127:3 Oto dzieci są dziedzictwem od PANA, a owoc łona nagrodą

Można zaakceptować używanie przez chrześcijan istniejących medycznych technologii tak długo, jak konkretne metody nie naruszają jasnego nauczania Pisma (Rzymian 14)

Życie zaczyna się w czasie zapłodnienia

Psalm 51:5 Oto zostałem zrodzony w nieprawości i w grzechu poczęła mnie moja matka.
.
Psalm 139:13-16 13 Ty bowiem panujesz nad moimi nerkami; okryłeś mnie w łonie mojej matki.14 Wysławiam cię, bo zostałem stworzony w sposób zadziwiający i cudowny; przedziwne są twoje dzieła, a moja dusza zna je bardzo dobrze. 15 Żadna moja kość nie była zakryta przed tobą, gdy zostałem stworzony w skrytości i misternie złożony w głębiach ziemi. 16 Twoje oczy widziały niedoskonały płód mego ciała; w twojej księdze są zapisane wszystkie moje członki i dni, w które były kształtowane, gdy jeszcze żadnego z nich nie było.

.

Aborcja nie jest opcją ponieważ niszczy ludzkie życie

1 Mojż. 9:6 Kto wyleje krew człowieczą, przez człowieka krew jego wylana będzie: bo na wyobrażenie Boże uczynion jest człowiek.
.
2 Mojż. 20:13 Nie będziesz mordował.

.

Fizyczne zbliżenie pomiędzy żoną a mężem jest sposobem, w jaki Bóg zaplanował posiadanie potomstwa

1 Mojż. 2:24 Przetoż opuści człowiek ojca swego i matkę swoję, a przyłączy się do żony swojej, i będą jednem ciałem


Wstępne wnioski

Mając na uwadze biblijne założenia przedstawiamy wstępne wnioski:

 1. Wszystkie pary pragnące dzieci, czy to naturalnie czy z pomocą medyczną, powinny dokładnie zbadać swoje motywy upewniając się, że chęć posiadania dziecka nie stała się w ich sercu bałwochwalstwem. Ten rodzaj samoegzaminacji powinien być kontynuowany nawet po urodzeniu dzieci.
  .
 2. Ani zapłodnienie in vitro ani surogatki nie są opcją dla singla, które chce dziecka bez biblijnego małżeństwa.
  .
 3. Ani zapłodnienie in vitro ani surogatki nie są opcją dla pary trwającej w niebiblijnym związku (np. Homoseksualiści, lesbijki, partnerzy bez ślubu).
  .
 4. Każdy embrion stworzony między mężem a żoną – to jest każde zapłodnione jajo – musi zostać zaimplementowane.
  .
 5. Najwyżej trzy jaja (optymalnie dwa) powinny być zapłodnione, ponieważ to największa liczba, jaką łono może podtrzymać (patrząc zdroworozsądkowo); jeśli więcej niż trzy zostają zaimplementowane, nadliczbowe embriony giną lub zostają poważnie uszkodzone.
  .
 6. Jeśli zamrożenie jest niezbędne jako część procesu in vitro w związku z zaimplementowaniem zabiegów medycznych (np. napromieniowanie czy chemioterapia), jaja żony i sperma męża powinny być zamrożone osobno.
  .
 7. Jeśli istnieją zamrożone zapłodnione jaja, powinny być traktowane jak następuje
  .
  a) wszystkie z nich (bez przekroczenia liczby trzech na raz) powinny być zaimplementowane w biologicznej matce
  b) nigdy nie można się ich pozbyć ani zniszczyć
  .
 8. Pismo nie odnosi się bezpośrednio do zapłodnienia in vitro i surogatki. Jednakże, jak na wstępie wyrażono, fizyczne zbliżenie między mężem a żoną jest sposobem wyznaczonym przez Boga do tworzenia potomstwa. Z tego powodu wierzymy, że chrześcijanie nie powinni korzystać z metod, które zawierają jaja czy spermę od osób trzecich. Nie powinni także korzystać z metod włączających osoby trzecie jako nosiciele dla dzieci wynikających z implementacji zarodka u surogatki. I choć nie jest to dokładna paralela, tragiczne działania Abrahama i Sary korzystających z Hagar jako osoby trzeciej w celu przedłużenia linii rodzinnej Abrahama w 1 Mojż. 16 – w szczególności napięcia między dwiema kobietami – mogą służyć za ostrzeżenie dla osób zamierzających korzystać z surogatki.
  .
 9. Wzrastające legalne problemy i problemy opieki surogatek nad dzieckiem dostarczają kolejnego ostrzeżenia dla wszysktich rozważających metodę surogacji.
  .
 10. Na równi z różnymi medycznymi możliwościami, chrześćijańskie pary powinny poważnie rozważyć adopcję, co jest zarówno wykonalne jak i podoba się Bogu.

Jakub 1:27 Czysta i nieskalana pobożność u Boga i Ojca polega na tym, aby przychodzić z pomocą sierotom i wdowom w ich utrapieniu i zachować samego siebie nieskażonym przez świat.

Na podstawie, źródło


Zobacz w temacie

 

Print Friendly, PDF & Email