Historia degeneracji Kościoła

1 Kor. 4:6 To wszystko zaś, bracia, odniosłem do samego siebie i do Apollosa ze względu na was, abyście się nauczyli na naszym przykładzie nie wykraczać ponad to, co jest napisane, żeby jeden nie pysznił się drugim przeciw innemu.

Kiedy Sola Scriptura została odrzucona we wczesnym Kościele i ponownie w stuleciach po Reformacji, uznano subiektywne źródła prawdy dzięki czemu zaczął się szerzyć religijny ubiektywizm. Odrzucając obiektywne Słowo Boże jako zasadę wiary i praktyki, koniecznym stało się opanowanie wynikającego z tego chaosu religijnego w kościołach.

Substytutem Biblii, który rozwijał się na przestrzeni wieków, był rzymski Kościół Państwowy. Władza kościelna koncentrowała się najpierw na biskupach, a następnie w ręku biskupa Rzymu.


Wbrew nakazowi Chrystusa

Mat. 23:8-9 8. Ale wy nie nazywajcie się Rabbi. Jeden bowiem jest wasz Mistrz (καθηγητής kathegetes – mistrz nauczyciel), Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. 9. I nikogo na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Jeden bowiem jest wasz Ojciec, który jest w niebie.

Przez wieki biskup Rzymu rozwinął biurokrację zwaną Kurią. Instytucja ta twierdziła, że jest nieomylna i przywłaszczyła sobie rolę nauczyciela, którego nazwano łacińską nazwą „Magisterium” [mistrz nauczyciel]. To nie przypadek, że rzymski Kościół Państwowy nadał tytuł przynależny Chrystusowi specjalnie temu złu wynalezionemu przez człowieka.

Kościół rzymski nazywa swoich księży ojcami a siebie nauczycielką. Tytuły te są odzwierciedleniem całkowitego antropocentryzmu rzymskiego Kościoła Państwowego i zaprzeczenia przez niego pełnego teocentryzmu chrześcijaństwa. 

Chrystus dał swoje polecenie aby nikogo nie nazywać nauczycielem czy ojcem, ponieważ

  • jest tylko jeden Ojciec
  • i jest tylko jeden Nauczyciel

W stuleciu, które upłynęło od Reformacji, przejście od obiektywności epistemologicznej do subiektywności epistemologicznej, od Sola Scriptura do pluralizmu epistemologicznego, przeniknęło całą teologię.

Wysiłki mające na celu kontrolowanie tego religijnego subiektywizmu w protestantyzmie przybrały również formę rozwoju władzy biskupów, co widać w metodyzmie, luteranizmie i anglikanizmie. Dziś mamy spektakl charyzmatyków i zielonoświątkowców, którzy przyjęli episkopalizm jako lekarstwo na nieporządek w swoich kościołach.

Bez Słowa Bożego władcy zarówno w rządach świeckich, jak i kościelnych są gotowi na autorytaryzm i tyranię, aby tylko położyć kres chaosowi i anarchii.

Porządek kościelny, w którym chroniona jest wolność chrześcijańska, opiera się na Sola Scriptura. I to właśnie ta zasada została odrzucona przez rzymski Kościół Państwowy i wiele pomniejszych organizacji. Biorąc pod uwagę ten teologiczny i kościelny upadek w ciągu ostatnich 400 lat, który pod wieloma względami podsumowuje upadek pierwszych wieków po Chrystusie, możemy teraz zauważyć, że „Ewangelicy i katolicy razem” oraz ich odpowiednicy w innych kościołach „Porozumienie luterańsko-romańskie”, które zostało niedawno zapowiedziane na przykład, są logicznym skutkiem odejścia od zasady Sola Scriptura.
.


Sojusz ku zagładzie

Nah. 3:1415 14. Naczerp sobie wody na oblężenie, umacniaj swoje twierdze. Wejdź w błoto, depcz glinę i napraw piec.  15. Tam cię pochłonie ogień, wytnie cię miecz, pożre cię jak larwa. Rozmnóż się jak larwa, rozmnóż się jak szarańcza.

Nie są to nagłe i niewytłumaczalne zmiany, są one prawie przewidywalne. Uświadomiwszy sobie, że nie istnieje wiele istotnych różnić teologicznych między współczesnymi kościołami protestanckimi a rzymskim Kościołem państwowym, po doświadczeniu wspaniałości rzymskiego Kościoła państwowego dla wielu jest on pełen blasku wyrażanemu przez:

  • piękno jej katedr,
  • jej liturgii,
  • jej tradycji,

Uznając wpływ polityczny, jaki posiada, nie tylko ze względu na jej dużą liczbę i ogromne bogactwo, ale także z powodu jej statusu jako instytucji politycznej, wielu współczesnych przywódców protestanckich wzywa do sojuszu teologicznego z Rzymem.

O ile nie nastąpi wylanie wiedzy o Bogu przez Ducha Świętego, trendy te będą kontynuowane i prawdopodobnie ulegną przyspieszeniu. Po tym, jak „Ewangelicy i katolicy razem” oraz Luteranie i Anglikanie z głównej linii oraz protestanccy i charyzmatyczni odpowiednicy wydadzą więcej oświadczeń i osiągną więcej korzyści, kongregacje protestanckie i być może całe wyznania przyłączą się do rzymskiego Kościoła państwowego.

Oczywiście będzie znacznie więcej indywidualnych dezercji do Rzymu, które do tej pory widzieliśmy w niewielkiej skali.

Mat. 15:14 Zostawcie ich! To są ślepi przewodnicy ślepych, a jeśli ślepy prowadzi ślepego, obaj w dół wpadną.


Zalotne kuszenie

Obj. 17:1-2 1. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz, i odezwał się do mnie, mówiąc mi: Chodź, pokażę ci sąd nad wielką nierządnicą, która siedzi nad wieloma wodami; 2. Z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi upili się winem jej nierządu.

Rzymski Kościół Państwowy będzie stawał na głowie, aby pomieścić swoje marnotrawne dzieci i powitać je w domu, oddając wszystko, co nie narusza jego głównej doktryny, Magisterium rzymskiego Kościoła Państwowego. Religia Rzymu zamierza zostać dominą świata, tak jak była dominą Europy w średniowieczu. Ze względów praktycznych porzuciłą tradycyjną mszę łacińską. Nowa posługa rzymska obecnie bardziej przypomina nabożeństwo neoewangelickie niż miało to miejsce 40 lat temu.

Dokonując takich kosmetycznych zmian, rzymski Kościół Państwowy nie stracił niczego znaczącego ani trwałego, ale wiele zyskał.

Mat. 23:27-28 27. Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo jesteście podobni do grobów pobielanych, które z zewnątrz wydają się piękne, ale wewnątrz pełne są kości umarłych i wszelkiej nieczystości. 28. Tak i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, ale wewnątrz jesteście pełni obłudy i nieprawości.


Prognozy z 2012 roku

Mat. 16:3 Obłudnicy, wygląd nieba umiecie rozpoznać, a znaków tych czasów nie możecie?

Zaryzykuję dzisiejszego wieczoru, aby dokonać pewnych konkretnych prognoz.

A) Billy Graham, najbardziej widoczny przywódca neoewangelików, oby Bóg darował mu życie, wesprze przyszłe oświadczenia proromańskie. On już pochwalił rzymskich katolików i romanizm, włączając ich do swoich krucjat. [Prognoza sprawdziła się]

B) Jego syn Franklin Graham podejmie dalsze kroki ku Rzymowi, podobnie jak inni arminianistyczni ewangeliści i przywódcy. [Prognoza sprawdziła się]

C) Niektórzy wybitni przywódcy, na których, jak sądzimy, dzisiaj możemy liczyć, albo milczą, albo poprą ruch ekumeniczny. [Prognoza sprawdziła się]

D) Sojusz między neoewangelikami i romanistami w wojnach kulturowych doprowadzi do różnego rodzaju nowych wspólnych przedsięwzięć i instytucji. [Prognoza sprawdziła się]

E) Doprowadzi to do wyboru naszego drugiego rzymskiego prezydenta. [Prognoza sprawdziła się, jest nim Joe Biden]

F) Doprowadzi to do przyjęcia większej liczby programów na poziomie stanowym i federalnym, aby kierować pieniądze do rzymskiego Kościoła państwowego i instytucji neoewangelickich. [Prognoza sprawdziła się]

G) Następny papież będzie jeszcze bardziej energicznie naciskał na ekumeniczny program rzymskiego Kościoła państwowego, spotykając się z przywódcami amerykańskiego kościoła, a nie tylko wysyłając swojego trzeciego dowódcę kardynała Edwarda idrisa Cassidy’ego. Ci przywódcy z kolei zostaną oszukani przez blask papiestwa. [Prognoza sprawdziła się]

H) Wraz z rozwojem tego ruchu będzie oczywiście wielu, którzy mu się przeciwstawią, ale będą coraz bardziej izolowani w swoich kościołach. Będą krytykowani jako wichrzyciele, jako dzielący, niechrześcijańscy i pozbawieni miłości. Wielu będzie zmuszonych do opuszczenia kościołów, do których teraz uczęszczają, i nauczą się współpracować z chrześcijanami, którzy nie należą do ich denominacji. [Prognoza sprawdziła się]

I) Granice wyznaniowe zostaną całkowicie załamane, gdy wielka koalicja romanistów – charyzmatyków i ewangelików nabierze rozpędu wpływów i władzy. [Prognoza sprawdziła się]

J) Z jednej strony będzie międzynarodowy ruch na rzecz ewangelizacji świata. Z drugiej strony pozostanie resztka wiernych chrześcijan, którzy zrobią wszystko, co w ich mocy, by chronić i głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa. [Prognoza sprawdziła się]

Moje prognozy zakładają, że historia dobiega końca, że nadszedł czas sądu, że wkraczamy w ostateczny konflikt.
.


Nadzieja w Bogu

Ale może tak nie być. Być może łaskawy Bóg da milionom upamiętanie, gdy ostatek wiernych będzie głosił Jego Ewangelię coraz wyraźniej i śmielej. Gdyby doszło do takiego wylania wiedzy o Bogu, gdyby Ewangelia usprawiedliwienia przez samą wiarę była głoszona w jej nieskazitelnej czystości i mocy, możemy oczekiwać, że rzymski Kościół państwowy poniesie kolejną porażkę w swoich planach dominacji nad światem.

Ale wiemy też z Pisma Świętego, że ostatecznie i chwilowo religia rzymska zwycięży tylko po to, by zostać pochłoniętą przez oddech tego, który przyjdzie w mgnieniu oka, aby usprawiedliwić swoich Świętych w swoim kościele.

Na dłuższą metę chrześcijanie mają wszelkie powody, by być optymistami nie dlatego, że jesteśmy tak potężni lub tak liczni, ale dlatego, że po naszej stronie jest właściwy Człowiek. Człowiek wybrany przez Boga. Jedno krótkie słowo od Niego położy kres tyranii Rzymu na zawsze.

Obj. 17:14 Oni będą walczyć z Barankiem, a Baranek ich zwycięży, bo jest Panem panów i Królem królów, a ci, którzy są z nim, są powołani, wybrani i wierni.

Dr John W. Robbins, Beczące wilki i ekumeniści, źródło

Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email