Pozycja ruchu zielonoświątkowego

Kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą. – Joseph Goebbels

I tak nauczyciele skupieni w ruchu zielonoświątkowym wmawiają, że posiadają apostolskie dary Ducha Świętego, w tym uzdrawianie przez nakładanie rąk. W ich mniemaniu dar uzdrawiania przez nażenie rąk ma następujące cechy:

 • efekt jest niepewny, chory nie musi zostać uzdrowiony
  .
 • uzdrowienie może nastąpić wiele lat po nałożeniu rąk
  .
 • może czasowo poradzić sobie z symptomami chorób funkcjonalnych takich jak bolące ramię, migrena, ból dolnej partii pleców, kłucie w piersiach, ból żołądka
  .
 • nie potrafi sobie poradzić z chorobami organicznymi jak odcięte kończyny, wrodzone zniekształcenia, skaleczenia, nowotwory i inne widoczne choroby
  ..
 • poważne choroby rzekomo leczone, jednak jedynym tego dowodem są zasłyszane opowieści o tego typu przypadkach jakie wydarzyły się w odległych i niedostępnych miejscach
  .
 • jest zależny od wiary uzdrawianej osoby i jeśli nieudany, winą obarcza się chorego

Szczerze mówiąc każdy używający rozumu człowiek zastanowiłby się głęboko na wiarygodnością osoby, która stara się nadać sobie rangę Bożego Wysłannika przy pomocy tego typu zabiegów. Mówiąc prościej, gdyby Pan Jezus chodząc po świecie od miasta do miasta, przebywając wśród tłumów produkowałby tego typu “cuda” z całą pewnością nikt nie brałby na poważnie Jego nauki. Wyobraźmy sobie sytuację, gdy Pan Jezus pozostaje bezsilny wobec choroby i twierdzi jednocześnie, że tylko w Nim jest zbawienie (to jest ożywienie do życia wiecznego pozbawionego między innymi chorób i grzechu).

Wyobraźmy sobie teraz Pana Jezusa, który po nieudanym uzdrowieniu mówi do osoby:

Przykro mi przyjacielu, nie masz wystarczającej wiary, nie byłem w stanie przez to cię uzdrowić. Musisz nad tym popracować. Możliwe, że masz jakieś niewyznane grzechy, które stoją na przeszkodzie. Pamiętaj, że ja wprawdzie nakładam ręce ale to Bóg uzdrawia….

Tak nie zdarzyło się nigdy.


Świadectwo Pisma

Według Słowa Bożego uzdrawianie przez nałożenie rąk polegało na tym, że jedna osoba nakładając ręce leczyła natychmiast każdej choroby bez wyjątków, pomimo niewiary osoby chorej, efekty były niezaprzeczalne.
.

Jezus

Uzdrawiał wszędzie, natychmiast i z wszystkich chorób

Mat 4:23 I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w ich synagogach, głosząc ewangelię królestwa i uzdrawiając wszystkie choroby i wszelkie dolegliwości wśród ludzi.

Mat 4:24 A wieść o nim rozeszła się po całej Syrii. I przyprowadzano do niego wszystkich, którzy się źle czuli, którzy byli nękani różnymi chorobami i cierpieniami, a także opętanych, obłąkanych i sparaliżowanych, a on ich uzdrawiał.

Mat. 8:16 Kiedy nastał wieczór, przyprowadzono do niego wielu opętanych. A on wypędził duchy słowem i uzdrowił wszystkich chorych;

Mat. 9:35 I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczając w ich synagogach i głosząc ewangelię królestwa, uzdrawiając wszystkie choroby i wszelkie słabości wśród ludzi.

Mat. 12:15 Lecz Jezus, poznawszy to, odszedł stamtąd. Poszło za nim mnóstwo ludzi, a on uzdrowił ich wszystkich.

Łuk. 6:19 A wszyscy ludzie starali się go dotknąć, ponieważ moc wychodziła z niego i uzdrawiała wszystkich.
.

Natychmiastowo leczone były wszystkie choroby
Trędowaty – Mat. 8:1-4Marek 1:40-44Łuk. 5:12-14 natychmiastowe, calkowite
Sługa centuriona – Mat. 8:5-13Łuk. 7:1-10 natychmiastowe, calkowite
Teściowa Piotra– Mat. 8:14-15Marek 1:30-31Łuk. 4:38-39 natychmiastowe, calkowite
Dwóch opętanych przez diabła – Mat. 8:28-34Marek 5:1-15Łuk. 8:27-39 natychmiastowe, calkowite
Człowiek z paraliżem – Mat. 9:2-7Marek 2:3-12Łuk. 5:18-26 natychmiastowe, calkowite
Krwawiąca kobieta – Mat. 9:20-22Marek 5:25-34Łuk. 8:43-48 natychmiastowe, calkowite
Dwóch ślepców – Mat. 9:27-31 natychmiastowe, calkowite
Niemowa – Mat. 9:32-33 natychmiastowe, calkowite
Córka kanaanitki – Mat. 15:21-28Marek 7:24-30 natychmiastowe, calkowite
Opętany chłopiec –- Mat. 17:14-21Marek 9:17-29Łuk. 9:38-43 natychmiastowe, calkowite
Dwóch ślepców– Mat. 20:29-34Marek 10:46-52Łuk. 18:35-43 natychmiastowe, calkowite
Opętany w synagodze – Marek 1:21-28Łuk. 4:31-37 natychmiastowe, calkowite
Ślepiec w Betsaidzie – Marek 8:22-26 natychmiastowe, calkowite
Sparaliżowana kobieta – Łuk. 13:10-17 natychmiastowe, calkowite
Człowiek z puchliną – Łuk. 14:1-4 natychmiastowe, calkowite
Dziesięciu trędowatych – Łuk. 17:11-19 natychmiastowe, calkowite
Sługa arcykapłana – Łuk. 22:50-51 natychmiastowe, calkowite
Syn dworzanina w Kafarnaum – Jan 4:46-54 natychmiastowe, calkowite
Chory przy wodzie w Betsaidzie – Jan 5:1-15  natychmiastowe, calkowite
Człowiek urodzony ślepym – Jan 9:1-7 natychmiastowe, calkowite

.

Leczeni byli niewierzący
Malchos

Czyli sługa arcykapłana, który przyszedł pojmać Jezusa i tym samym doprowadzić do Jego egzekucji został pozbawiony ucha przez czyste cięcie mieczem. Człowiek ten nie tylko nie wierzył w Jezusa ale też był jego przeciwnikiem. Mimo to został natychmiast uzdrowiony. Odcięte ucho przywrócone zostało ciału na oczach tłumu.

Jan 18:10 Wówczas Szymon Piotr, mając miecz, dobył go, uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu prawe ucho. A temu słudze było na imię Malchos.

Łuk. 22:51 Ale Jezus odezwał się (do swoich towarzyszy): Pozwólcie aż dotąd. I dotknąwszy jego ucha, uzdrowił go.

Mat. 26:55 W tym momencie Jezus powiedział do tłumów: Wyszliście jak na bandytę z mieczami i kijami, aby mnie schwytać.

Niewierzący wróg Chrystusa, któremu został odcięty organ ciała zostaje natychmiast uzdrowiony na oczach tłumów. To ewidentny cud.
.

Chorzy ze stron ojczystych

Po przybyciu do Galileli Jezus głosi ewangelię i uzdrawia chorych. Jednak ludzie ci znali Jezusa od dziecka, widzieli Go dorastającego z ich własnymi dziećmi. Nie mogli przez to zaakceptować Jego osoby jako Mesjasza i gorszyli się Nim. Mimo wszystko Chrystus niektóych z nich uzdrowił, pomimo zgorszenia jakie mieli w sercu.

Marek 6:2-3 Skąd on ma to wszystko? I co to za mądrość, która jest mu dana, że nawet takie cuda dzieją się przez jego ręce? 3 Czy to nie jest cieśla, syn Marii, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie ma tu wśród nas także jego sióstr? I gorszyli się z jego powodu.

Marek 6:1…5-6  I wyszedłszy stamtąd, przyszedł w swoje rodzinne strony… 5 uzdrowił (tam) niewielu chorych, kładąc na nich ręce. 6 I dziwił się  ich niedowiarstwu (ἀπιστίαν apistian – niewierze).

 • Szokującym jest fakt, że naoczni świadkowie prawdziwych cudów i znaków nie tylko nie uwierzyli w Chrystusa ale także byli zgorszeni Jego osobą.
  .
 • Jeszcze bardziej szokującym jest niewiara uzdrowionych w cudowny sposób ludzi, którzy również gardzili Chrystusem, o czym czytamy w wersie 4
  .

Apostołowie

Uzdrawiali wszędzie, natychmiast i z wszystkich chorób

Apostołowie otrzymali autorytet uzdrawiania chorób od Jezusa i również leczyli wszystkie choroby. Nie było żadnej różnicy jakościowej między uzdrowieniami Jezusa a apostolskimi.

Mat. 10:1 A przywoławszy swoich dwunastu uczniów, dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i aby uzdrawiali wszystkie choroby i wszelkie słabości.

Leczone były wszystkie choroby
Piotr leczy kalekę – Dzieje 3:1-11 natychmiastowe, calkowite
Piotr leczy sparaliżowanego – Dzieje 9:33-34 natychmiastowe, calkowite
Piotr wskrzesza Tabitę / Dorkas – Dzieje 9:36-41 natychmiastowe, calkowite
Paweł leczy kalekę– Dzieje 14:8-10 natychmiastowe, calkowite
Paweł wskrzesza Eustychusa – Dzieje 20:9-12 natychmiastowe, calkowite
Paweł leczy ojca Publiusza i innych – Dzieje 28:7-9 natychmiastowe, calkowite

.

Uzdrawiani byli niewierzący

Przykładem takiego uzdrowienia może być chromy od urodzenia żebrak, który jedyne czego oczekiwał od przechodniów to jałmużna. Człowiek ten z całą pewnością ani nie spodziewał się uzdrowienia, ani też nie posiadał w sobie wiary ani w Chrystusa ani w dzieło Apostołów (nawet nie wiedział że ma z nimi do czynienia) ani też w uzdrowienie. Jego jedynym celem było zdobycie sumy umożliwiającej mu przetrwanie kolejnego dnia.

Dzieje 3:2-9 2 A wnoszono właśnie pewnego mężczyznę, chromego od urodzenia, którego każdego dnia sadzano u bramy świątyni, zwanej Piękną, żeby wchodzących do świątyni prosił o jałmużnę. 3 Gdy zobaczył Piotra i Jana, jak mieli wejść do świątyni, prosił ich o jałmużnę. 4 A Piotr, przypatrując mu się wraz z Janem, powiedział: Spójrz na nas. 5 On więc spojrzał na nich uważnie, spodziewając się, że coś od nich otrzyma. 6 Wtedy Piotr powiedział: Nie mam srebra ani złota, lecz co mam, to ci daję: W imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu, wstań i chodź! 7 A ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. I natychmiast wzmocniły się jego nogi i kostki. 8 A on zerwał się, wstał i chodził. Wszedł z nimi do świątyni, chodząc, skacząc i chwaląc Boga. 9 A wszyscy ludzie widzieli go chodzącego i chwalącego Boga.

To Apostołowie posiadali dar uzdrawiania przez nakładanie rąk jaki została im udzielona aby głosili wiarę w Jezusa Chrsytusa. Był to niezaprzeczalny argument. Skoro uzdrowiony został człowiek od urodzenia chory tak, że nie mógł chodzić, nie posiadał zmysłu nie tylko mięśni potrzebnych do kroczenia ale nawet umiejętności chodzenia (tej trzeba się przecież nauczyć będąc dzieckiem) musiał być to ewidentny cud. Mięśnie zostały natychmiast wzmocnione, umiejętność chodzenia natychmiast udzielona. Zatem wiara w Jezusa Chrystusa, którą głoszą Apostołowie musi być Bożym objaweiniem.

Dzieje 3:16 I przez (ἐπὶ epi – ze względu na) wiarę w jego imię, temu, którego widzicie i znacie, imię to przywróciło siły. To wiara, która jest przez niego, dała mu pełne zdrowie na oczach was wszystkich.

ze względu na jego imię – to jest przez wiarę jaką Piotr i Jan mieli w Jezusa. Nie odnosi się do jakiejkolwiek wiary uzdrowionego człowieka, ponieważ nie ma żadnego dowodu na to, że chory wierzył w niego – dr Barnes


Przekręcając Pismo ku własnej zgubie

Zjawiska natychmiastowych i całkowitych uzdrowień wszystkich chorób przez nałożenie rąk nie możemy odnaleźć w ruchu zielonoświątkowym. To co spotka tam człowieka to niestkuteczne, wielokrotnie sesje, które żadną miarą nie mogą przywrócić choremu wzroku, nikomu nie odrośnie kończyna. Jedyne obserwowalne działania zielonoświątkowego ducha to efekty placebo, czy czasowy zanik symptomów choroby.

Neomontaniści uzależniają efekty uzdrowienia od wiary człowieka, i tak na przykład pan Artur Ceroński podczas swojej służby uzdrowieńczej mówi:

„Wiesz do czego musisz mieć wiarę? Do tego, aby ta choroba już więcej nie wróciła, do tego musisz mieć wiarę, ale nie do tego, aby teraz zostać uzdrowionym. Teraz ja cię uzdrowię w imieniu Jezusa na podstawie wiary, którą ja mam.”

Charyzmatycy brak skuteczności uzdrowień starają się uwiarygodnić nie inaczej jak przekręcając Słowo Boże. Nie dość, że winą za brak uzdrowienia obarczają Bogu ducha winną ofiarę ich praktyk to jeszcze kwestionują działania samego Pana Jezusa zadając pytanie:

Co z niepełnym uzdrowieniem dokonanym przez samego Chrystusa?.


Niepłne uzdrowienie?

Według doktryn charyzmatyków Jezus musiał „poprawić” wzrok ślepca ponownym nałożeniem rąk co świadczy o tym, że uzdrowienie nie było natychmiastowe. Ich nauka zakłada następujące rozumowanie: – ponieważ sam Bóg Wszechmocny miał problemy z uzdrowieniem ślepca, dlatego też współczesne zielonoświątkowe i charyzmatyczne uzdrowienia mogą być nie natychmiastowe, niekompletne, nie są leczone wszystkie rodzaje chorób.

Odwołajmy się do tekstu oryginalnego:

Marek 8:23-25 23 A ująwszy ślepego za rękę, wyprowadził go poza miasteczko i plunąwszy na jego oczy, położył na niego ręce i zapytał, czy coś widzi. 24 A on spojrzał w górę i powiedział: Widzę chodzących ludzi, jakby drzewa. 25 Potem znowu położył ręce na jego oczy i kazał mu spojrzeć w górę (εποιησεν αυτον αναβλεψαι epoiesen auton anablepsai). I został uzdrowiony (πεκατέστη apekateste), tak że nawet z daleka widział wszystkich wyraźnie.

Jak widzimy odstęp czasowy pomiędzy jednym a drugim nałożeniem rąk trwa może 20 sekund. Jeśli nie jest to natychmiastowe uzdrowienie, nie wiem co nim może być…
.

Pierwsza możliwa interpretacja

 • Pierwsze nałożenie rąk uzdrawia oczy, wers 23
  .
 • Drugie nałożenie udziela natychmiastowej umiejętności ich używania, wers 25
  .
 • Nie ma tu ŻADNEJ poprawki, cudu.
  .

Druga możliwa interpretacja

 • Ślepota uniemozliwia widzenie.
 • Jezus dotyka w sposób fizyczny chorego prowadząc go za ręke, wers 23
 • Najpierw Jezus pluje na oczy, wers 23
 • Kładzie ręce na chorego aby go uzdrowić, sam tekst nie mówi wprost, że ręce zostały położone na oczach, lecz  „położył na niego ręce”wers 23
 • Następuje uzdrowienie przy pierwszym nałożeniu rąk
  .
Pierwsze nałożenie rąk przywraca ślepemu wzrok:

23  plunąwszy na jego oczy, położył na niego ręce i zapytał, czy coś widzi. 
24 A on spojrzał w górę i powiedział: Widzę chodzących ludzi, jakby drzewa.

 • Widzę – powiedzial uzdrowiony ślepiec ze śliną na oczach. Jest to świadectwo uzdrowienia.
  .
 • Chory ze śliną na oczach próbuje patrzeć i widzi niewyraźnie jak przez mgłę (cały czas posiada ślinę na oczach), wers 24
  .
 • Osoba zdrowa i opluta i posiadająca ślinę na oczach widzi świat niewyraźnie zupełnie jak uzdrowiony człowiek; kształty przedmiotów ulegają zamazaniu.
  .
Drugie nałożenie rąk usuwa ślinę utrudniającą widzenie

25 Potem znowu położył ręce na jego oczy.

 • Jezus ponownie kładzie ręce, tym razem na oczy chorego, usuwa ślinę z oczu, co je oczyszcza i daje fizyczną możłiwość widzenia przez wcześniej uzdrowione oczy, wers 25
  .
 • Nie ma ŻADNEJ poprawki cudu.
  .
Dowód natychmiastowego uzdrowienia

i kazał mu spojrzeć w górę (εποιησεν αυτον αναβλεψαι epoiesen auton anablepsai). I został uzdrowiony (πεκατέστη apekateste), tak że nawet z daleka widział wszystkich wyraźnie.

Argumenty językowe

πεκατέστη apekateste – przywrócić, wrócić do pierwotnego stanu,
Część mowy: Czasownik
Czas: Aorist
Tryb: Orzekający
Strona: Czynna
Osoba: Trzecia
Liczba: Pojedyncza

Czas aaorist

Czas ten wyraża„pojedyncze wystąpienie” lub „sumę wystąpień”, bez względu na ilość czasu potrzebnego do wykonania działania. Ten czas często też jest nazywany czasem „punktowym”„Punktowy” w znaczeniu„postrzegany jako pojedyncza, wspólna całość”, czynność występująca jednorazowo w czasie, aczkolwiek może ona nastąpić w okresie czasu (za jakiś czas).

Strona czynna czasu aorist

W stronie czynnej istotne jest to, że coś się wydarzyło. Czas nie wskazuje czy coś wydarzyło się w jakimś okresie czy też natychmiastowo.

Zatem nie mozna założyć, że uzdrowienie stało się po drugim nałożeniu rąk, ponieważ użyty czas aorist w trybie orzekającym nie niesie ze sobą takiej informacji. Właściwym założeniem jest uznanie, że fraza„został uzdrowiony” (πεκατέστη apekateste) odnosi się do pojedynczej wspólnej całości jaka miała miejsce w wersach 23-25. Pojedyncze i całościowe uzdrowienie wyklucza możliwość wielokrotnego i niekompletnego uzdrowienia.
.

…kazał mu spojrzeć w górę …

εποιησεν αυτον αναβλεψαι epoiesen auton anablepsai
ποιέω poieo – nakazać, uczynić
ατός autos – jemu
ναβλέπω anablepo – patrzeć w górę, przywrócić wzrok

Istnieją dwie mozliwe mozliwe kontrukcje zdania:

 1. Nakazał mu przywrócić wzrok
 2. Nakazał mu spojrzeć w górę

Wzrok został przywrócony w wersie 23, potwierdzone słowem widzę. Zatem właściwym tłumaczeniem jest druga alternatywa, Nakazał mu spojrzeć w górę.
.

…I został uzdrowiony, tak że nawet z daleka widział wszystkich wyraźnie…

Końcowa część faragmentu podsumowuje całą czynność od wersu 23 do 25, nie jest to informacja, że uzdrowienie nastąpiło w wersie 25.
.


Wnioski

Uzdrowienie ślepca było natychmiastowe. Uzdrowienie było kompletne. Wyleczona była niezaprzeczalna choroba czyli ślepota (a nie ból głowy czy palca). Fragmentu nie można użyć jako potwierdzenia i uwiarygodnienia współczesnych pseudouzdrowień, które „leczą” symptomy jak ból głowy, pleców czy katar, są tak naprawdę nieskuteczne, w najlepszym wypadku zanikają symptomy lecz nie sama choroba. Dar uzdrawiania przez nałożenie rąk nie występuje w ruchu zielonoświątkowym.

Jest to tym bardziej interesujące jeśli uzmysłowić sobie skalę zjawiska. Na świecie żyje ponad 600 milionów wyznawców różnych odszczepień ruchu zielonoświąkowego. W dobie internetu i telefonów komórkowych wydaje się wręcz niewiarygodnym, że ani jeden przypadek rzeczywistego cudu jak odrośnięcie kończyny, przywrócenie odciętej części ciała, zniknięcie widocznej deformacji nie zostało nagrane. Nie ma też ani jednego medycznie udokumentowanego przykładu cudu leczenia chorób organicznych przez zielonoświąkowych hochsztaplerów i innoewangelistów.

Zielonoświątkowcy przypisując Jezusowi niepełne uzdrowienia tym samym zarzucają Mu brak omnipotencji, zatem pozbawiają Go Boskości. A powtarzane tysiąckrotnie kłamstwa zielonoświąkowców jeszcze nikomu nie przywróciły zdrowia.

Czy warto drwić z Ojca, Syna i Ducha Świętego?


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email