Fundament islamu

Islam to fałszywa religia oparta o kłamstwo. Jej fundamentem jest koran, spisany na podstawie świadectw ludzi, żyjących niemalże 300 lat po Mahomecie oraz od 1 400 do 2 200 hadis – świadectw o życiu proroka, co do których nie ma jedności między muzułmany czy są prawdziwe. Taki diabelski fałsz, który na dodatek stara się zwalczyć Chrześcijaństwo odwracając argumentację przeciw “wierze raz przekazanej świętym”

Koran

Został spisany na podstawie rzekomych objawień archanioła Gabriela Mahometowi. Jest to forma dialogu allaha do proroka. Posiada 114 rozdziałów zwanych sura. Uszeregowane zostały one w koranie nie chronologicznie lecz od największej do najmniejeszej.

Sury z Mekki: Jest 86 sur napisanych w okresie mekkijskim (od roku 610 a.d.) te są pokojowe. Według Abu al-Qasim `Umar ibn Muhammad ibn `Abd al-Kafi są to odpowiednio sury:

96, 68, 73, 74, 1, 111, 81, 87, 92, 89,
93, 94, 103, 100, 108, 102, 107, 109, 105, 113,
114, 112, 53, 80, 97, 91, 85, 95, 106, 101,
75, 104, 77, 50, 90, 86, 54, 38, 7, 72,
36, 25, 35, 19, 20, 56, 26, 27, 28, 17,
10, 11, 12, 15, 6, 37, 31, 34, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 88, 18, 16,
71, 14, 21, 23, 32, 52, 67, 69, 70, 78,
79, 82, 84, 30, 29, 83

Sura 16 pochodzi z trzeciego okresu mekkijskiego na początku Hijra, emigracji Mahometa do Medyny. Już na tym etapie przygotowywał on swoich wyznawców do zmian w koranie. Czytamy w niej o wymienianiu wersów:

A kiedy Wymieniamy werset w miejscu innego wersetu – Bóg bardzo dobrze wie co zsyła na dół –
oni mówią: “Ty jesteś zwykłym fałszerzem! Nie, ale większość z nich nie ma wiedzy. –
Sura 16:101

Sury z Medyny: pozostałe sury, czyli te napisane podczas okresu w Medynie (od 622 a.d.), mają charakter wojowniczy i znoszą przykazania pokoju zawarte w surah z Mekki. Będąc już silnym hegemonem-prorokiem Mahomet przestał zmieniać stare sury tak aby dopasować je do planów podboju świata, lecz zwyczajnie dodał nowe rozdziały do koranu, które znoszą pokojowe nauki poprzednich. Sury z Medyny to odpowiednio:

2, 8, 3, 33, 60, 4, 99, 57, 47, 13
55, 76, 65, 98, 59, 24, 22, 63,58
49, 66, 64, 61, 62, 48 ,5 ,9, 110

I jakikolwiek werset możemy uchylić i rzucić w zapomnienie. Dajemy lepsze lub podobne z niego;
Ty nie wiesz, że Bóg jest potężny ponad wszystko?
Sura 2:106

Istotnym jest zrozumienie, że koran należy interpretować przez pryzmat sur napisanych w Medynie, które w przypadku konfliktu nauki wynikającej z sur mekkijskich,  stoją doktrynalnie ponad nimi.
.


Sunny

Koran i sunny składają się na dwa główne źródła islamskiej teologii i prawa. Sunna to zbiór literatury, który omawia i nakazuje tradycyjne zwyczaje i praktyki społeczności islamskiej, zarówno społecznej, jak i prawnej, opierając się na przekazanym ustnie zapisie nauk, czynów i powiedzeń, cichych zezwoleń (lub dezaprobat) islamski prorok Mahomet, a także różne doniesienia o towarzyszach Mahometa.

Istnieją trzy typy sunn

 • Sunna Qawliyyah – słowa Mahometa, generalnie synonimem „hadisów”, ponieważ słowa Mahometa są odnotowywane przez towarzyszy i nazywane „hadisami”
 • Sunna Fiiliyyah – działania Mahometa, w tym zarówno religijne, jak i światowe działania.
 • Sunna Taqririyyah – aprobaty islamskiego proroka dotyczące działań jego towarzyszy, które miały miejsce na dwa różne sposoby:
  .
  – k
  iedy Mahomet milczał o akcji i nie sprzeciwiał się jej.
  – k
  iedy Mahomet wyraził swoją przyjemność i uśmiechnął się do działania towarzysza
  .

Hadisy

Uzupełniają teologicznie koran. W terminologii islamskiej, według Juana Campo, termin hadis odnosi się do świadectw o wypowiedziach lub działaniach Mahometa lub o jego milczącej aprobacie lub krytyce czegoś, co zostało powiedziane lub zrobione w jego obecności.

Literatura hadisowa opiera się na świadectwach słownych będących w obiegu po śmierci Mahometa. W przeciwieństwie do koranu, hadisy nie były natychmiast spisywane podczas życia Mahometa lub bezpośrednio po jego śmierci. Hadisy zostały ocenione i zebrane w duże zbiory w VIII i IX wieku, pokolenia po śmierci Mahometa.

W obrębie islamu różne szkoły i sekty mają różne opinie na temat właściwego wyboru i użycia hadisów. Według Munthri istnieje ponad 2 200 hadis, a według Muhammada Amin jest tylko 1 400 autentycznych hadis.

Teologiczne znaczenie hadisów pochodzi z kilku wersetów koranu, takich jak:

Powiedz: słuchajcie boga i słuchajcie posłańca, ale jeśli się odwrócicie, on (prorok)
jest odpowiedzialny tylko za obowiązek nałożony na niego
(tzn. przekazanie przesłania allaha)
a wy za to, co na was nałożono.
Jeśli będziesz mu posłuszny, będziesz na właściwej drodze.
Obowiązkiem posłańca jest tylko przekazanie (przesłanie) w jasny sposób. (sura 24:54)
.
W boskim posłańcu rzeczywiście macie dobry przykład dla wszystkich, którzy oczekują z nadzieją
na boga i dzień ostateczny, i nieustannie pamiętają boga.
(sura 33:21)

Łańcuch narracji hadis

Hadisy zawierają nie tylko historię, ale także zapisują jej narratorów (lub nadawców). Jedna historia może mieć kilka łańcuchów narratorów. Jeśli nie można ustalić łańcucha narracji dla hadisy, jest ona niewiarygodna.
.


Kaaba

To miejsce kultu czarnego kamienia, który rzekomo spadł z nieba. Jest najświętszym miejscem w islamie. 

W swojej książce „Islam: krótka historia” Karen Armstrong zapewnia, że Kaaba była oficjalnie poświęcona Hubalowi, bóstwu Nabatejczyków i zawierała 360 bożków, które prawdopodobnie reprezentowały dni roku.

Imo twierdzi, że w Arabii było wiele takich sanktuariów w Kaabie, ale był to jedyny zbudowany z kamienia.
.


Takijja

Takijja (التقية – arab. lęk, ostrożność, choć często tłumaczone jako obłuda lub ukrywanie) – obowiązujące w islamie ukrywanie i przyzwolenie na ukrywanie prawdziwych wierzeń w wypadku prześladowań religijnych (lub osobistego niebezpieczeństwa).

Zatem muzułmanin może mówić, że kocha pokój i pragnie integracji z europejczykami, a w rzeczywistości stosując prawo Takijja kamuflować wierzenia w świętą wojnę, zabijanie wszystkich niewierzących łącznie z kobietami, dziećmi i starcami, obowiązek tortur i religijnych gwałtów na niewiernych, pedofilii  i wielu podobnych diabelskich wynaturzeń. Podobnie muzułmanin może zaprzeczyć, że coś przed chwilą powiedział. To wszystko jest w islamie zezwolone przez allaha – największego z oszustów…


Dialog

Hijab: Czy jest istotnym dla Chrześcijańskiej wiary, że my uznajemy wszystkie 27 ksiąg jako Słowo Boże?

Bob: więc jest to pytanie, z którym nie wszyzscy chrześcijanie się zgadzają. Dla jasności wszyscy chrześcijanie uznają 27 Ksiąg, tak więc kwestia ich istotności jest czymś, o czym możemy podyskutować, ale rozpoznają je. Z drugiej strony muzułmanie nie zgadzają się co do hadisów, więc jeśli zamierzasz używać argumentu, jaki wpływ miała dyskusja na temat kanoniczności powinieneś być konsekwentny i  zastosować to do islamu.

Hijab: Całkowicie się z Tobą zgadzam. Jeżeli jakikolwiek hadis został rygorystycznie przesłuchany w procesie historycznym, i okazało się że nie ma połączenia z Mahometem…

Bob: Zmieniasz swoje argumenty. Subtelnie zmieniłeś swoje argumety. Stałeś tutaj przez ostatnie 40 minut tworząc argumenty, które myliły pojęcia zachowania i kanonizacji Pisma opierając się na sporach między wczesnymi chrześcijanami, kiedy to obróciłem i powiedziałem, że muzułmanie nie zgadzają się z hadisami, teraz zmieniasz swoje zdanie i przedstawiasz coś nowego. Teraz twierdzisz,  tak naprawdę opieramy się na tym, czy możemy powiązać księgę z jej pierwszymi ludźmi, więc teraz zmieniasz to, o czym rozmawialiśmy.

Hijab: Tak, tak robią wszyscy historycy.

Bob: Nie, nie, nie. Wszyscy historycy wysuwają konsekwentne argumenty, które właśnie zmieniłeś. Porzuciłeś argument o kanoniczności, ponieważ zdałeś sobie sprawę, że jeśli określisz zasady kanoniczności, to wystrzelą islamowi w twarz. To fakt, że muzułmanie się nie zgadzają ze sobą

Hijab: Ale my nie mamy kanonu hadis

Bob: Owszem macie.

Hijab: Możesz to udowodnić?

Bob: Więc, nie macie listy ksiąg, które są  wiaryodne do czytania?

Hijab:  Nie.

Bob: Czyli  nie macie listy hadisów, które są wiarygodne?

Hijab: Nie. Mamy hadisy które są wiarygodne. To jest dobre pytanie.

Bob: Ok, czy możesz ją przeczytać?

Hijab:  Albuhari według sunickiego nauczania są najbardziej autentycznymi księgami hadis. Zależy kto to ocenia…

Bob: to jest żenujące , bo w tej sprawie Dawah Team (grupa islamskich apologetów działająca na londyńskim rogu debat ) mówią , że się z tym nie zgadzają. Gdyż w tym parku mamy wiele przykładów wykluczonych  hadisów Albuhariego o których muzułmanie mówią, że nie są wiarygodne.

Hijab: Nie interesuje mnie to co oni mówią. Mam to gdzieś.

Bob: Bukhari mówi, że te hadisy są wiarygodne, a inny gościu mówi, że nie. Powiedz mi, jako sunita dlaczego odrzucasz szyjickie hadisy?

Hijab: Na przykład syn Aliego ma wyższą rangę niż Jezus Chrystus. My mówimy  nie. My mówimy, że Jezus Chrystus jest wyżej rangą niż wszyscy święci i prorocy…

Bob: Cieszę się , że to powiedziałeś.

Hijab:  … co chcę powiedzieć to że te hadisy wracają do imamów na przykład to jest to o czym powiedział Jeffree.

Jeffree: to co oni nazywają łańcuchem narracji ja nazywam łańcuchem manipulacji. Jako przykład weźmy surę pierwszą. Pierwszy wers. Daj mi łancuch narracji dla tego wersu. Co jest tutaj łańcuchem narracji ?

Hijab: Hafs i Szuama.

Jeffree: Hafs? Są hadisy które mówią, że Hafs nie jest wiarygodny.

Hijab: Nie nie ma
.


LEKTOR: w muślinie imama Ahmeda tom pierwszy hadis numer 12:68 lub 12:67 w internetowym wydaniu arabskim Mahomet cytowany jest mówiąc, że

“ktokolwiek kto czyta Koran i uczy się go na pamięć, otrzyma wstawiennictwo za dziesięciorga z jego rodziny, którzy poszli do piekła.”

Łańcuch narracji jest tutaj oceniany jako daiw jidan czyli bardzo słaby. Tutaj jest więcej komentarzy na ten sam temat w języku arabskim, które dostarczają nam więcej informacji wielkich uczonych muzułmańskich, dlaczego obecność Hafsa w łańcuchu narracji sprawia, że ​​narracja  jest  niewiarygodna. Wielcy muzułmańscy uczeni tacy jak Elhalfi i imam Albukjhari podobnie twierdzili, że Haffs jest odrzucony. Haffs zabierał ludziom książki i kopiował je i nie oddawał. A a co ważniejsze czytamy tutaj Wokana kabanam, co oznacza: i on był kłamcą

Kopiował inne książki innych uczonych używał ich materiałów w swoich własnych. Pożyczył książkę od Shu’bah ale nie zwrócił jej. Innymi słowy, zgodnie z islamskimi źródłami Haffs był niewiarygodnym  niegodnym zaufania złodziejem i plagiatorem, który kradł materiały lub narracje od innych,  podawał je jako swoje i co gorsze był on kłamcą.


Bob: mówisz, że możemy ufać faktowi, chociaż myliśmy Koran i Dury Koran i Koran Hoffsa, że możemy mu zaufać, ponieważ mamy te łańcuchy, które łączą go z powrotem z Mahometem. Chciałbym się dowiedzieć (bo znów rzucasz kłamstwem) co to jest za dokument, który udziela narracji ten łańcuch narracji, który ty starasz się opisać i wtedy sięgnąłeś po ten koraniczny tekst?

Hijab: Aha to jest pytanie. Przepraszam to bylo zwykłe nieporozumienie.

Bob: Myślę, że to było całkiem jasne od samego początku, ale nie ważne… Używacie domukentu który był napisany po Haffsie, aby uzasadnić ten pomysł o łańcuchu  narracji.

Hijab: Nie, Jeffree mnie o to nie pytał.

Bob: to jest dokładnie to, o co cię pytał.

Hijab: Nie, nie…

Bob: Czy o to go pytałeś ?

Jefrey: tak o to dokładnie pytałem

Hijab: Hassim, Hassim odnosi się do  Haffsa, Haffs odnosi się do i tu nie jestem do końca pewny.. do innych, do wielu innych i wtedy oni odnosili  się do wielu wielu innych i tak masz masową transmisję na każdym polu…

Bob:  Skąd masz tą listę imion?

Hijab: to jest z macaca koran

Bob: który jest datowany na kiedy?

Hijab: Nie wiem na kiedy jest datowany.

Bob: Jest datowany na dni po Haffsie.. Polegasz na hadisach,  które są napisane 200 lat później i późniejsi uczeni popatrzyli na te hadisy i skonstruowali szereg przesłanek…

Jeffree: to jest słuszna uwaga.

Bob:  Uczony, któtego wcześniej wymieniłeś, ten który mówił o trzech kryteriach

Hijab :  Wiele ludzi mówiło o trzech  kryteriach.

Bob: Czy on pisał po Bukharim?

Hijab: Tak

Bob: Ok, daje nam on kryteria z czego jedno z nich jest tekstowe i są wyraźne tekstowe warianty (różnice) w najwcześniejszych egzeplarzach koranu.  W tych wcześniejszych manuskryptach są wymazania, jakby  ktoś przyszedł i wymazał pewne części. Są takie taśmy gdzie ktoś próbwał ukryć słowa i ich wstawki do odnośników i są wstawki tekstu. Co oznacza, że ktoś wziął manuskrypt i dodał jakieś słowa. Te słowa są sprzeczne z wersją koranu z 1924 roku, w którą wierzysz ty i większość muzułmanów. …


LEKTOR: … Koran Haffsa jest pełen fałszu. Nie można mu ufać i brać za Słowo Boże. Dlatego świat muzułmański tkwi w poważnym błędzie, gdy ślepo przyjmuje koran przekazany przez znanego kłamcę i nieuczciwego złodzieja.


Bob: ….ponieważ, aby być uczciwym, czego nie słyszałem, to Mahomet wyraźnie stwierdzający to, co ty teraz mówisz, że niby stwierdził. Stwierdził: “spiszcie to”. Zgadzam się z tym.  Ale nie słyszałem, i nie zgadzam się z tym, by Mahomet powiedział, że jest to jedno z kryteriów, według których koran będzie  zachowanym.

Jeffree:  To było kluczowe pytanie, ponieważ twoim argumentem było, że twoj łancuch narracji jest wiarygodny w nauce hadis. Zadałaem ci kluczowe pytanie: gdzie były kryteria w nauce hadis? Czy miał on jakiś boski autorytet? A ty  zmagasz się z podaniem nam odpowiedzi i wtedy to przychodzi później i ty czytasz to co przyszło później to wcześniejszego tekstu.

Bob: Z mocą wsteczną bierzesz opinie twoich uczonych i wkładasz je w słowa twojego proroka.

Hijab:  Ja powiedziałem ze prorok Mahomet . (niezrozumiałe)

Bob: jak to się czyta?

Hijab: (zasada nowej religinej wolności w islamie, jeśli chodzi o interpretacje) część nauki.

Bob: z której książki to cytujesz?

Hijab: więc pierwsza z formalizowanych książek to (arabski tytuł autora)

Bob: kiedy to zostało napisane?

Hijab: prawdopodobnie 250 – 258  e age (arabkie liczenie czasu)

Jeffree: Tam 69 % linijek było opuszczonych…

Hijab: O czym ty mówisz?

Bob: Ponieważ cały  Nowy Testament…

Jeffree: Wszystkie źródła powstały  wcześniej..

Bob:  Nowy Testament był zapisany wcześniej, niż żródła których ty używasz.  Stoisz na scenie i atakujesz wiarę Chrześcijan, ponieważ wierzymy w te wyznania wiary które przyszły później a ty wierzysz w dokumenty takie jak Bukhari i uczonych, którzy pisali po Bukarim więc są one wiele poźniejszymi żródłami. To w końcu opóźnienie w czasie to problem czy nie?

Hijab: Jeśli będziemy mówić, że spóźnienie, które uważam, jest problemem  kiedy  mówimy o fundamentalnym wyznaniu wiary

Bob: Dziękuję. Opóźnienie jest problemem, kiedy mówimy o fundamenatalnych problemach wiarygodności wiary.

Hijab: prorok powiedział do ludzi, ze ani jeden wers z koranu może być zaakceptowany chyba że przynajmniej dwie osoby poświadczą każdy taki wersu w księdze.

Bob: Tyle tlko, że źródła koranu są z okresu 290 lat później.

Hijab: nie,  nie są.

Bob: powiedziałeś, że pochodzą od Sabu Bukhari

Hijab: Nie, nie powiedziałem tak

Bob: Jakie zatem śą źródła dla tych hadis?

Hijab: Których?

Bob: Tych, które podałeś wcześniej.

Hijab: Mówię ci jeszcze raz,  źródła które podajesz mowią 290 lat po proroku. W tamtym czasie jeden facet odbierał informacje od innych którzy pochodzili  z czasów proroka.

Bob: A ty masz problem z radą w Niceii, gdzie robili dokładnie tak samo.

Hijab: Nie, oni doszli do wniosków z teologii, a nie z zachowania depozytu wiary

Bob: Jak doszli do tych wniosków?

Hijab: Konsultowali się między sobą.

Bob: Używali trzech kryteriów .. Powiedz mi jakie są 3 argumenty rady Niceii?

Hijab: Ty jesteś ekspertem,

Bob: Nie nie, To ty stałeś na scenie z Dawidem Wood i atakowałeś wiarę Chrześcijańską poprzez radę Nicejską

Hijab: Tak, powiedziałem ci na samym początku, skąd Atanazy dostał autorytet aby opisywać kanon Biblijny.

Bob: Kwestionowałeś autorytet Atanazego a nawet nie czytałeś jego listu. Co to był  za list?

Hijab: Który?

Bob: Ten o którym mówisz . To był Paschalny list napisany przez Atanazego. Do kogo on był napisany?

Hijab: A skąd mam to wiedzieć?

Bob: Powiem Ci. był on biskupem i przywódcą tych kościołów i pouczał ich, które Księgi mogą teraz wykorzystywać. Powiedz mi, czy używał listy w sensie ekskluzywnym czy inkluzywnym?

Hijab: Twierdzisz, że Kanon Biblijny jest częścią Twojej wiary.

Bob: Nie ja twierdzę, że kanon Pisma Świętego wyłonił się z naszej wiary. Co jest odpowiedzią na to, skąd Atanazy dostał autortet.

Hijab: Czy jeśli ktoś zaprzecza, faktom o Nowym Testamencie jako o komponencie wszystkich ksiąg czy masz jakiś inne logiczne wytłumaczenie na ten fakt ? Podaj przykład

Bob: Więc na przykład Luter. Kwiestionował list Jakuba. Co nie miało by wpływu na jego zbawienie. Według mnie on się mylił. Nie uważam, że to było coś tak fundamentalego co by wykluczyło Lutra z bycia Chrześcijaninem.

Hijab: Ok zapomnijmy o tym, nie ma problemu. To znaczy, że nie wierzysz w Nowy Testament?

Bob: Nie nie nie nie wkładaj mi w usta czegoś czego nie powiedziałem. Znowu, ja nigdy  tego nie powiedziałem. Robisz to caly czas.

Hijab: Powiedziałeś, że jeżeli ktoś nie wierzy we wszystkie księgi Nowego Testamentu np w Księgę Objawienia i twierdzi, że to nie pochodzi z Bożego objawienia, czy że Jezus zrobił to czy tamto.To jest to ok?

Bob: Zadam ci pytanie. To będzie mała odpowiedź na twoje pytanie. Czy pierwsi wyznawcy Jezusa mieli Nowy testament? Mieli?

Hijab: Którzy?

Bob: Ci pierwsi, pierwsi

Hijab: Ci którzy?

Bob: Ci pierwsi pierwsi Mohamed. Mówię do ciebie czystym i prostym jęzkiem. Czy mieli Nowy Testament?

Hijab: Nie

Bob: Więc oni wierzyli bez posiadania ksiąg co oznacza, że możesz wierzyć bez ich posiadania. Dziękuję. Dyskujsa zakończona. Jest oczywiście lepiej kiedy znasz Pismo.


Odrzucamy islam

Nie możemy przyjąć nauki od Mohameda Hijab. Mohamed Hijab przyznał publicznie, że przez 1400 lat muzułmanie  nie zgadzali się co do hadis. Postawiłem punkt ze koran stoi w sprzeczności z historią i mówi że był anioł dany człowiekowi zwanym Issa.  Nie ma żadnych dowodów na to stwierdzenie. Nowy Testament jest cytowany od pierwszego wieku po dzień dzisiejszy. Trzeba to brać jako  dowód na wiarygodnośc Nowego Testamentu.


Zobacz w temacie

 

 

Print Friendly, PDF & Email