Nie wstydzę się bowiem ekumenii z Rzymem, ponieważ jest ona mocą Papieży ku zatraceniu dla każdego, kto się jej podda, najpierw pastorów, potem i zwykłych wiernych – 1 List Mateusza do Baptystów 1:16

W przepaść zatracenia, ale za to razem!

Polska Rada Ekumeniczna wspólnie z katolicką szlachtą wzięła udział w pogańskiej i bałwochwalczej uroczystości. Jego Ekscelencja ksiądz Mateusz Wichary jest ekumenicznym zdrajcą i faryzeuszem a jego poplecznicy cierpią na duchową ślepotę.

“Warszawa: centralne nabożeństwo ekumeniczne na 100-lecie odzyskania niepodległości “Zawierające elementy różnych chrześcijańskich tradycji liturgicznych przygotowane przez komisję Konferencji Episkopatu Polski i Polską Radę Ekumeniczną centralne dziękczynne nabożeństwo ekumeniczne w wigilię 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

W nabożeństwie udział wzięli członkowie Konferencji Episkopatu Polski m.in.

 • abp Stanisław Gądecki,
 • kard. Kazimierz Nycz,
 • abp Grzegorz Ryś
 • i bp Krzysztof Nitkiewicz,
 • a także nuncjusz apostolski w Polsce Salvatore Pennacchio
 • oraz przedstawiciele innych denominacji chrześcijańskich i religii,
 • a także licznie zgromadzeni wierni różnych wyznań.

W procesji wejścia, której towarzyszyło odśpiewanie pieśni „Pod Twą obronę Ojcze na niebie”, wniesiono

 • Biblię Ekumeniczną,
 • ikonę Świętej Trójcy
 • i Paschał.

Nabożeństwo rozpoczęli bp Nitkiewicz, przewodniczący Rady ds. Ekumenizmu KEP oraz bp Jerzy Samiec, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej i zwierzchnik Kościoła ewangelicko-augsburskiego.” – źródło
.


Król jest nagi

Na spotkaniu był obecny Jego Ekscelencja ksiądz Mateusz Wichary, który w cieniu bałwana (czyli ikony) uprawiał tam duchowy nierząd już nie tylko z fałszywym chrześcijaństwem ale też przedstawicielami innych religii.

źródło zdjęcia: Facebook

Skąd obecność Jego Ekscelencj księdza Mateusza na spotkaniu? Jak do tego doszło? Jaką tym razem mają wymówkę?

“Do tego zobowiązuje nasz Kościół uczestnictwo w Polskiej Radzie Ekumenicznej“. 

Do tego zobowiązuje ludzka tradycja i ludzkie prawo, które stoi ponad prawem Słowa Bożego. Jego Ekscelencja swoją obecnością pluje na naukę Pisma, które zabrania tworzenia i oddawania czci podobiznom Bożym, zabrania również wchodzenia w nierówne jarzmo z niewierzącymi.

2 Mojż. 20:4-5 Nie czyń sobie obrazu rytego, ani żadnego podobieństwa rzeczy tych, które są na niebie wzgórę, i które na ziemi nisko, i które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał, ani im będziesz służył; bom Ja Pan Bóg twój, Bóg zawistny w miłości, nawiedzający nieprawości ojców nad syny w trzeciem i w czwartem pokoleniu tych, którzy mię nienawidzą;
.
2 Kor. 6:14 Nie wprzęgajcie się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Cóż bowiem wspólnego ma sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo jaka jest wspólnota między światłem a ciemnością?

Pismo Święte Ludzkie nakazy
Zabrania uczestniczenia w wydarzeniach religijnych z niewierzącymi Zobowiązuje do wspólnych aktywności religijnych z apostatami, heretykami a nawet  poganami
Zabrania tworzenia wizernków Boga i oddawania im czci Wymusza kult obrazów
Wniosek: unieważniliście przykazanie Boże przez waszą tradycję. (Mat. 15:6)

.
Oblubienica Pana Jezusa stara się przypodobać swojemu oblubieńcowi i tak Apostoł Paweł nie bratał się z Ateńczykami, nie zachwycał się ich pobożnością, nie szukał z nimi społeczności. Zamiast tego ogłosił publicznie prawdę na Aeropagu, został uznany za głupca, został obrażony i nazwany spermologos (ktoś żywiący się odpadkami duchowymi), odłączył tych, którzy przyjęli naukę i ustanowił kościół. Tak uczynił bohater wiary. Za to Jego Ekscelencja Wichary czyni odwrotnie.

 • wziął aktywny udział w rytach obcych religii
 • nie wezwał do upamiętania katolików
 • nie wezwał do upamiętania pogan
 • został przyjęty z honorami

A to oznacza że ksiądz Mateusz jest duchowo nagi i ślepy. On i wszyscy jego naśladowcy. Pismo Święte zaleca wam drodzy baptystyczni parafianie co następuje:

Obj. 3:1718 17 Mówisz bowiem: Jestem bogaty i wzbogaciłem się, i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, że jesteś nędzny i pożałowania godny, biedny, ślepy i nagi. 18 Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się ubrał i żeby nie ujawniła się hańba twojej nagości, a swoje oczy namaść maścią, abyś widział.

Pomyślmy chwilę. Gdyby teraz ktokolwiek powiedział, że do uczestnictwa w orgii w domu publicznym zobowiązuje go jakieś ludzkie prawo, myślę że każdy (?) tutaj obruszyłby się w duchu. Ale już duchowy nierząd nie budzi zgorszenia. Jest tak dlatego, że cielesną nagość każdy potrafi łatwo rozpoznać a zatem i grzech. Jednak jeśli o sprawy duchowe chodzi, ślepy, cielesny i nienarodzony z góry człowiek problemu nie zauważy. Otóż drodzy baptystyczni (i nie tylko) parafianie bratanie się z Rzymem i innymi religiami to duchowy nierząd i cudzołóstwo.

Przykład Achaba cudzołożącego duchowo z bogami swojej żony, Jezebel, stał się wieczną ilustracją i ikoną odstępczego ludu, który w swoich własnych oczach jest pobożny i religijny, jednak w rzeczywistości nagi i ślepy.

2 Kron. 21:13 Ale chodziłeś drogą królów Izraela i przywiodłeś do cudzołóstwa Judę i mieszkańców Jerozolimy, tak jak cudzołożył dom Achaba,
.
Obj. 2:20 Ale mam nieco przeciwko tobie – że kobiecie Jezabel, która nazywa siebie prorokinią, pozwalasz nauczać i zwodzić moje sługi, żeby uprawiali nierząd i jedli ofiary składane bożkom.

Pismo ostrzega, że powstanie jedna światowa religia, system wspierany przez prawa państwowe, prawa ludzkie, prawa kościelne. Religia ta jest potępiona przez Słowo Boże. Na końcu czasów, będzie to bałwochwalcza fałszywa religia z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi upili się winem jej nierządu, obecnie zaś obserwujemy pierwsze zręby tej religii, której staliście się świadomie lub nie członkami. Dziś jednak, słowa ostrzeżenia dane osobiście przez Boga brzmią dla “oświeconych chrześcijan” jak bajka czy historyjka wyssana z palca. Mimo to zagrożenie jest rzeczywiste a ostrzeżenie bardziej niż poważne

Obj. 17:1-2 I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz, i odezwał się do mnie, mówiąc mi: Chodź, pokażę ci sąd nad wielką nierządnicą, która siedzi nad wieloma wodami; 2 Z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi upili się winem jej nierządu.

.


Syndrom leminga

Czy pastorzy baptystyczni są w stanie porzucić swoje wygodne pozycje, intratne posady, poczucie bezpieczeństwa i stanąć do walki o prawdę? Czy też może raczej ważniejszy jest spokój i kompromis, aby tylko miska była pełna a spokój zachowany? Czy to jest ich trzydzieści Judaszowych srebrników? Czy są oni mentalnie zdolni do zrzucenia jarzma? Czy zdają sobie sprawę, że są prowadzeni jak owce na rzeź przez przywódców swojego kościoła? Czy lata spędzone na WBST zabiły zdolność krytycznego myślenia zastępując je letniością, mierną ale wierną spolegliwością godną partyjnego aparatczyka?

Jan 12:25 Kto miłuje swoje życie, utraci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.

Mało jeszcze dowodów, że cała baptystyczna denominacja stacza się w ekumeniczną otchłań, której gwarantem jest niebiblijny system w jaki zostali wtoczeni a uzależniający od siebie każdego, kto z nim spółkuje? Jak odpowiedzą oni na wezwanie Boga do upamiętania?

Jozue 24:15 A jeśli wam się zdaje, że źle jest służyć Jahwe, wybierzcie sobie dziś, komu będziecie służyć: czy bogom, którym służyli wasi ojcowie po drugiej stronie rzeki, czy bogom Amorytów, w których ziemi mieszkacie. Lecz ja i mój dom będziemy służyli Jahwe.

Jeśli ktoś sobie nie zdaje sprawy do czego prowadzą podjęte przez Jego Ekscelencję księdza Wicharego kroki, to powinien to wreszcie przyjąć do wiadomości.

Skoro Was drodzy baptyści ludzkie prawo zobowiązuje do działań które nie podobają się Bogu i nie mają z Nim nic wspólnego (to chyba jest oczywiste), to może czas opuścić PRE?

Otóż przedstawicielom innych wyznań i kultów należy głosić ewangelię a nie bratać się podczas wspólnych konferencji, spotkań itd., szczególnie mających charakter bałwochwalczy, pogański. Co z tego, że ksiądz Wichary (oficjalnie) nie modli się do Marii? Kościół Rzymskokatolicki nie jest kościołem chrześcijańskim. Równie dobrze Eliasz mógłby bratać się z prorokami Baala a Jezus występować podczas wspólnych modłów z kapłanami pogańskich bożków. Jeśli ktoś nie widzi problemu w ekumenicznych spotkaniach to czemu od razu nie przepisze się do kościoła “pijanego krwią świętych“?. Jego Ekscelencja ksiądz Wichary gloryfikuje pana “zastępcę Chrystusa” papieża Fanciszka, człowieka budzącego potężne zgorszenie nawet w środowiskach konserwatywnych katolików.
.


Jego Ekscelencjo Księże Mateuszu Wichary

Gdyby był ksiądz chrześcijaninem, to jego obowiązkiem byłoby przestrzegać ludzi zbawionych i niezbawionych przed szatańską działalnością KRK. Na swojej stronie proteologia.com ksiądz głosi, że ludzie zbawieni (chrześcijanie) i KRK wierzymy w Tego Samego Boga. Bóg (ten z Biblii, bo innego nie ma) nie zamienia się w ciastko / opłatek podczas bluźnierczych katolickich mszy (nie)świętych. Msza katolicka jako powtarzalna ofiara bluźni i zaprzecza jedynej, doskonałej i wystarczającej Ofierze Jezusa Chrystusa na krzyżu, a katolicki “Pan Jezus” wchodzi do żołądka i zostaje wydalany do ustępu.

Pismo Święte Nauka Rzymu

Hebr. 9:29-26 24 Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni zbudowanej ręką, która była odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby teraz stawać dla nas przed obliczem Boga;

25 I nie po to, żeby często ofiarować samego siebie jak najwyższy kapłan, który wchodzi co roku do Miejsca Najświętszego z cudzą krwią;

26 Bo inaczej musiałby cierpieć wiele razy od początku świata. Lecz teraz na końcu wieków pojawił się raz dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie.

Hebr. 9:22 bez przelania krwi nie ma przebaczenia grzechów.

Ustalenia Soboru Trydenckiego

1. W Mszy dokonuje się prawdziwa i właściwa ofiara (sacrificium verum et proprium) – bezkrwawa ofiara Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa.

2. Ofiara eucharystyczna i Ofiara Krzyża są tożsame ze względu na dary ofiarne i właściwego kapłana-ofiarnika, Chrystusa, zaś różne ze względu na rodzaj i sposób ofiarowania.

3. Ofiara Mszy jest przedstawieniem (representatio), pamiątką (memoria) i zastosowaniem (aplicatio) ofiary krzyżowej Chrystusa. Nie jest to zwykłe wspomnienie, lecz sacrificium verum et proprium [DS 1739-1743].

Hiob 9:12  Oto gdy co porwie, któż go przymusi, aby przywrócił? Albo któż mu rzecze: Cóz czynisz?

 

Izaj. 40:13 Kto kierował Duchem PANA, a kto był jego doradcą, aby go pouczać?

 

Mat. 15:17 Jeszcze nie rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, idzie do żołądka i zostaje wydalone do ustępu?

 “Otrzymaliście w tej chwili straszliwa władzę. To jest władza nie tylko nad szatanami, nie tylko nad znakami sakramentalnymi, ale przede wszystkim – nad samym Bogiem! Jesteście przecież “spirituales imperatores”, a jako tacy, macie władzę rozkazywać nawet samemu Bogu. On tego zapragnął, On tego od was chciał! Będziecie MU rozkazywać, gdy na wasze słowa zstępować będzie na ołtarze – Bóg żywy, choć zakryty, lecz prawdziwy.”

Słowa te są zapisane w “Katolickim katechiźmie dla dorosłych” Poznań 1987, str. 361; Henri de Lubac, Katolicyzm, Inst.Wyd. “Znak” 1988 str. 70-71 i Stefan Wyszyński “Ku Kapłaństwu”. Ateneum Kapłańskie Wrzesień 1960, str. 165.

Na innym miejscu tak o tym się mówił:

Otóż jest na ołtarzu w hostii Chrystus. Ten sam Chrystus przed chwilą przemawiał przez słowa ewangelii (…) Chrystus będzie karmił wiernych swoim ciałem. Ponieważ Eucharystia jest newralgicznym punktem kościoła, głównym filarem (…) To ona ustawiła człowieka ponad Bogiem i uczyniła go panem własnego zbawienia.

Efez. 2:8-9 8 Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga. 9 Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił.

Tyt. 3:5 Nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego;

Gal. 1:9 Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Gdyby wam ktoś głosił ewangelię inną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty.

Sobór Trydencki:

„Jeśli ktoś twierdzi, że wiara usprawiedliwiająca jest niczym innym jak ufnością w Boże miłosierdzie przebaczające grzech przez Chrystusa, albo że ta ufność jest jedyną rzeczą, przez którą jesteśmy usprawiedliwieniniech będzie przeklęty”.

.
Na soborze trydenckim KRK oficjalnie przestał być kościołem chrześcijańskim, ponieważ wyrzekł się Jezusa Chrystusa, jako jedynego Zbawiciela (dekret o usprawiedliwieniu: kto wierzy, że tylko i wyłącznie poprzez usprawiedliwiająca wiarę w Jezusa Chrystusa może dostąpić zbawienia, ma zostać wyklęty przez KRKi wyłączony z KRK). Dekret ten obowiązuje do dziś dnia i nie został zmieniony ani odwołany (jak każdy inny zresztą). Religia Rzymu jest przez Boga przeklęta.

Jego Ekscelencja Mateusz Wichary swoją postawą (czyli uczynkami) daje do zrozumienia, że KRK nie jest taki zły, diabelski, jak “szaleni” protestanci (ci zbawieni) o KRK mówią. Zamiast ostrzegać swoje owce, ksiądz  Mateusz Wichary zaszczepia / znieczula ludzi na diabelską działalność KRK (m.in tym, że się pokazuje z hierarchią KRK publicznie na publicznych katolickich diabelskich wydarzeniach) oraz z powodów tego, co Pan Mateusz głosi.

Księże Matuszu Wichary

 • albo Jego Ekscelencja jest osobą zbawioną (chrześcijaninem), która zbłądziła i powinna wrócić na drogę Prawdy, a zatem nie powinien piastować kierowniczych stanowisk w zborach / wspólnotach (o zgrozo tym bardziej, jako niebiblijny władca baptystów w PL)
  .
 • albo jest ksiądz wilkiem w owczej skórze i sługą diabła, który zwodzi ludzi, znieczulając na szatańską działalność KRK

Opamiętaj się księże Mateuszu Wichary, jeszcze jest czas…

Nie znamy serca Jego Ekscelencji Mateusza Wicharego, nie wiemy kim jest tak naprawdę. Bóg zna jego serce – my nie. Jednak działalność księdza Mateusza Wicharego i jego zepsute i zgniłe owoce stawiają go w złym świetle (mówiąc delikatnie) oraz nakazują nam przestrzegać przed nim innych ludzi.

“Paliłem trawkę, lecz się nie zaciągałem” – Bill Clinton
.
“Jestem za, a nawet przeciw” – Lech Wałęsa
.
“Głosowałem ale się nie cieszyłem” – Jarosław Gowin
.
“Ja tylko wykonywałem rozkazy” – zbrodniarze hitlerowscy
.
“Jestem przeciwnikiem ekumenii” – Jego Ekscelencja ksiądz Mateusz Wichary

Print Friendly, PDF & Email