Jedyne źródło prawdy

„Ale jeśli wiele rzeczy nadal pozostaje dla wielu niejasnych, nie wynika to z niejasności w Piśmie Świętym, ale z [naszej] własnej ślepoty lub braku zrozumienia, które nie idą drogą, aby zobaczyć całkowicie doskonałą jasność prawdy […] Niech więc nieszczęśni ludzie przestaną przypisywać, z bluźnierczą przewrotnością, ciemność i mrok własnego serca całkowicie jasnym Pismom BożymMarcin Luter, O niewolnej woli

W biblijnym chrześcijaństwie chodzi o prawdę. Obiektywne objawienie Boże (Biblia) interpretowane racjonalnie dostarcza Boskiej prawdy w całkowicie wystarczającej mierze. Wszystko, co musimy wiedzieć do życia i pobożności, znajduje się w Piśmie Świętym

Bóg napisał tylko jedną książkę – Biblię. Zawiera całą prawdę, którą Bóg przekazał abyśmy uporządkowali nasze życie duchowe. Nie musimy konsultować się z żadnym innym źródłem, aby dowiedzieć się, jakie zasady duchowe lub moralne rządzą naszym życiem. Pismo Święte to nie tylko cała prawda; jest to także najwyższy standard całej prawdy – reguła, według której należy mierzyć wszystkie roszczenia do prawdy.

2 Piotra 1:3 Jako że jego Boska moc obdarzyła nas wszystkim, co potrzebne do życia i pobożności,przez poznanie tego, który nas powołał do chwały i cnoty.


Niezmienna wiara

Takie przekonanie jest zupełnym przeciwieństwem postmodernistycznego poglądu, że nikt nigdy nie powinien twierdzić, że zna obiektywną prawdę. I to jest kolejny ważny powód, dla którego chrześcijaństwo stało się celem zwolenników postmodernistycznego inkluzywizmu.

Autentyczne chrześcijaństwo to „wiara, która raz na zawsze została przekazana świętym” (Judy 1:3). Prawda chrześcijańska

  • nie podlega zmianom ani poprawkom
  • nie unieważniają jej zmiany w światowych opiniach czy normach politycznej poprawności
  • nie trzeba jej dostosowywać ani na nowo definiować dla każdego nowego pokolenia.

Z pewnością indywidualne zrozumienie prawdy można udoskonalić i wyostrzyć poprzez studium Pisma Świętego. Ale samej prawdy nie trzeba wymyślać na nowo ani przerabiać, aby dostosować ją do czasów, w których żyjemy. Ta sama prawda, w którą wierzyli Abraham, Mojżesz, Dawid i Apostołowie, wciąż jest prawdą dla nas. Zmieniające się czasy nie zmieniają prawdy. Pismo Święte jest niezmienne jak sam Bóg:

1 Piotra 1:25 Ale słowo Pańskie trwa na wieki

Innymi słowy, musimy dostosować nasze rozumienie do prawdy Słowa Bożego, a nie próbować manipulować Pismem Świętym w próżnych próbach zharmonizowania go ze zmieniającymi się opiniami tego świata.
.


Prawda jako skarb

1 Tym. 6:20 Tymoteuszu, strzeż tego, co ci powierzono, unikaj pospolitej, czczej gadaniny i sprzecznych twierdzeń rzekomej wiedzy;

Prawda Pisma Świętego jest cenną rzeczą, z którą należy obchodzić się ostrożnie i pilnie jej strzec. Ponownie, właściwe zrozumienie Pisma Świętego wymaga sumiennego i pilnego studiowania. Drugi List do Tymoteuszamówi:

2 Tym. 2:15 Staraj się, abyś stanął przed Bogiem jako wypróbowany pracownik, który nie ma się czego wstydzić i który dobrze rozkłada słowo prawdy

Przez domniemanie widzimy, że wszyscy, którzy nie rozkładają Pisma Świętego właściwie, są niechlujnymi pracownikami, którychnależy się wstydzić. Innymi słowy, nikt nie ma prawa być teologiem, jeśli nie jest najpierw uważnym egzegetą.

Prawda jest wszystkim dla chrześcijanina. Dlatego jesteśmy wezwani do odrzucenia błędu, obrony prawdy i głoszenia Pisma Świętego jako najwyższej prawdy przeciwko każdemu kłamstwu propagowanemu przez świat.
.


Miejsce prawdy dziś

1 Tym. 6:12 Staczaj dobrą walkę wiary, uchwyć się życia wiecznego, do którego też zostałeś powołany i o którym złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków.

Obawiam się, że kościół w tej postmodernistycznej erze stracił zainteresowanie tym faktem. Nie trzeba już walczyć o prawdę. W rzeczywistości wielu ewangelików uważa obecnie za niegrzeczne i niemiłe spory o jakiekolwiek punkty doktryny. Ze względu na pokój w niektórych kręgach toleruje się nawet poważny błąd. Zamiast słusznie dzielić słowo i proklamować je jako prawdę, w wielu kościołach odbywają się obecnie wykłady motywacyjne, przedstawienia teatralne, komedie i inne formy rozrywki – jednocześnie całkowicie ignorując wielkie doktryny wiary. Nawet ludzie, którzy atakują prawdę w sposób pseudo-naukowy, znajdują wydawców w dziedzinie ewangelii i są uhonorowani tak, jakby mieli głębokie zrozumienie.

Musimy odzyskać miłość do prawdy biblijnej, a także przekonanie, że jest to prawda niepodważalna. Posiadamy prawdę w świecie, w którym większość ludzi po prostu błąka się w beznadziejnej ignorancji. Musimy ogłosić to z dachów i przestać grać razem z tymi, którzy sugerują, że jesteśmy aroganccy, jeśli twierdzimy, że wiemy coś na pewno. Posiadamy prawdę, nie dlatego, że jesteśmy mądrzejsi i lepsi od innych ale dlatego, że Bóg objawił się w Piśmie i był łaskawy, aby otworzyć nasze oczy, aby go zobaczyć. Grzeszylibyśmy, gdybyśmy starali się zachować prawdę dla siebie.

“Jeśli mówisz o wewnętrznej jasności, nikt nie widzi ani joty w Piśmie Świętym, jak tylko ten, kto ma Ducha Bożego […] Jeśli mówisz o zewnętrznej jasności, nic nie pozostaje niejasne ani dwuznaczne, ale wszystko, co jest w Piśmie Świętym, jest przez Słowo przyniesione naprzód do najczystszego światła i głoszone całemu światu.”Marcin Luter, O niewolnej woli

Na podstawie źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email