Ku przestrodze

W czasie gdy coraz większymi krokami zbliża się prześladowanie Kościoła, w systemowych spędach zwyczajowo zwanych “zborami” trwają płomienne dyskusje i rozważania w jakżesz ważnym dla duchowego życia temacie: “czy Jezus poszedłby na mecz piłki nożnej?”. Konkluzją jest wypracowana przez lata teolgogicznych studiów, lakoniczna acz pozbawiona szacunku dla Wcielonego Boga odpowiedź baptystycznego J.E. Księdza Doktora Mateusza Wicharego:

“jakby mu się chciało, to by poszedł” źródło

Śmiało można powiedzieć, że duchowa głębia współczesnego “chrześcijaństwa” osiągnęła dno, tyle tylko że dno wody w kałuży i to w czasie letniej suszy. Podczas gdy “kanapowi” deliberują nad abstraktami coraz bardziej oderwanymi od biblijnej rzeczywistości, warto zacytować ostrzeżenie XIX wiecznego kaznodziei:

“Nikt nie będzie w stanie przechodzić przez prześladowanie i oddać życia dla Chrystusa w jednym momencie życia, kiedy przez 15 czy 20 poprzednich lat nie podnosił mniejszych ciężarów i nie trenował swojego wewnętrznego człowieka, bo ten wewnętrzny człowiek ma nadwagę, ciężko mu oddychać i z ledwością unosi swój własny ciężar.” – Ch. H. Spurgeon

Zobaczmy zatem, jak świat kocha chrześcijan


Miłość od pierwszego wejrzenia

Jan 21:19 [Chrystus] Powiedział to, dając znać, jaką śmiercią miał uwielbić Boga.

W pierwszych wiekach istnienia wiary raz przekazanej świętym (Judy 1:3) śmierć przez ścięcie mieczem była uznawana za akt swoistej łaski. Swoistej, ponieważ ponieważ ból nie był długotrwały, zaś odejście do społeczności z Panem szybkie. Tych, którym Bóg dał przywilej oddania Mu chwały w inny sposób torturowano, biczowano na śmierć, gotowano we wrzątku, wylewano na ich głowy smołę, rzucano na pożarcie dzikim bestiom. Nasi Bracia-męczennicy z pewnością “nie mieli głowy” aby zastanawiać się nad dylematami, jakie posiada współczesny “pseudokościół”.

„Zło nienawidzi dobra i jak tylko może będzie je atakować. Tak więc Kain (1 Mojż. 4:8) i Jehoram (2 Kronik 21:4) zaatakowali i zabili swoich braci. Większość ataków na prawych przez nikczemnych dzieje się właśnie z tego powodu. Sprawiedliwi powinni pamiętać, że ich życie jest ciągła naganą, reprymendą dla niegodziwych; i dlatego prowokuje nikczemnych. I jeśli niegodziwi będą mogli zaatakują brutalnymi sposobami.” – John G. Butler

Pozostawiając za nami rozmyślania upadłych umysłów o piłkarskim zespole marzeń, w którego skład wchodzi 11 Apostołów a trenerem jest sam Pan z Nieba (1 Kor. 15:47) posłuchajmy wstrząsającego świadectwa historii męczenników, ofiar miłości świata do Kościoła Chrystusa.

Albowiem męczeńska śmierć oddaje chwałę Bogu!.
.


Piąte prześladowanie, począwszy od Septymiusza Sewera, 162 A.D.

Mat. 7:24-25 24. Każdego więc, kto słucha tych moich słów i wypełnia je, przyrównam do człowieka mądrego, który zbudował swój dom na skale. 25. I spadł deszcz, przyszła powódź, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom, ale się nie zawalił, bo był założony na skale.

Cesarz Sewer, wyleczony przez chrześcijanina z ciężkiej choroby, stał się wielkim faworytem dla chrześcijan w ogóle; ale uprzedzenia i wściekłość panującego tłumu ignorantów przetrwały, przeciwko chrześcijanom zostały wprowadzone w życie przestarzałe prawa. Postęp chrześcijaństwa zaalarmował pogan, którzy ożywili nieświeże oszczerstwo polegające na przypisywaniu przypadkowych nieszczęść na rachunek wyznawcom Chrystusa

Ale chociaż prześladująca złośliwość szalała, to jednak Ewangelia jaśniała olśniewającym blaskiem; i twarda jak skała nie do zdobycia, z powodzeniem wytrzymała ataki swoich hałaśliwych wrogów.

 • Wiktor, biskup Rzymu Poniósł śmierć męczeńską w pierwszym roku III wieku, w roku 201.
  .
 • Leonidus, ojciec słynnego Orygenesa, został ścięty za bycie chrześcijaninem.
  .
 • Wielu słuchaczy Orygenesa podobnie poniosło śmierć męczeńską; szczególnie dwóch braci, imieniem Plutarchus i Serenus;
  .
 • Inny Serenus, Heron i Heraklid zostali ścięci.
  .
 • Na głowę Rhais wylano gotowaną smołę a następnie została spalona, podobnie jak Marcella, jej matka.
  .
 • Potainiena, siostra Rhais, została stracona w taki sam sposób jak Rhais; ale Bazylides, oficer wojskowy, któremu kazano uczestniczyć w jej egzekucji, został przez nią nawrócony.
  .
 • Bazylides będąc oficerem zobowiązanym do złożenia pewnej przysięgi, odmówił, twierdząc, że nie może przysięgać na rzymskie bożki, bo jest chrześcijaninem. Ludzie zaskoczeni początkowo nie mogli uwierzyć w to, co usłyszeli; ale on później potwierdził swoje słowa, następnie został zawleczony przed sędziego, osadzony w więzieniu, a potem szybko ścięty.
  .
 • Ireneusz, biskup Lyonu, urodził się w Grecji i otrzymał zarówno grzeczne, jak i chrześcijańskie wykształcenie. Powszechnie uważa się, że opis prześladowań w Lyonie napisał sam. Zastąpił męczennika Pothinusa jako biskup Lyonu i rządził swoją diecezją z wielką przyzwoitością; był gorliwym przeciwnikiem herezji w ogóle i około 187 r. napisał słynny traktat Przeiwko Herezjom. Wiktor, biskup Rzymu, chcąc narzucić obchodzenie Wielkanocy w Rzymie, zamiast w różnych miejscach, spowodował pewne zamieszki wśród chrześcijan. W szczególności Ireneusz napisał do niego list synodalny w imieniu kościołów galijskich. Ta gorliwość na rzecz chrześcijaństwa wskazywała na niego jako przedmiot urazy wobec cesarza; i tak w roku 202 A.D. Ireneusz został ścięty.
  .

W wyniku prześladowań, które rozciągają się obecnie na Afrykę, wielu zginęło męczeńską śmiercią w tej części świata; z których wspomnimy szczegółowo.

 • Perpetua, mężatka, lat około dwudziestu dwóch. Tymi, którzy z nią cierpieli, byli Felicitas, zamężna dama, duża z dzieckiem w momencie jej zatrzymania oraz Revocatus, katechumen z Kartaginy i niewolnica. Nazwiska innych więźniów, skazanych na cierpienie z tej okazji, brzmiały Saturninus, Secundulus i Satur. W wyznaczonym dniu ich egzekucji zaprowadzono ich do amfiteatru.
  .
 • Saturninus, Saturninus i Revocatus zostali skazani ucieczkę przed łowcami, którzy polowali na nich jak na dzikie bestie. Musieli biegać między łowcami ustawionymi w dwóch szeregach, którzy mocno ich biczowali gdy przechodzili koło nich.
  .
 • Felicitas i Perpetua zostały rozebrane i rzuconwe szalonemu bykowi, który dokonał pierwszego ataku na Perpetuę i ogłuszył ją; następnie rzucił się na Felicitas i okropnie ją zranił; ale nie zabijając ich, kat dokończył rzezi mieczem.
  .
 • Revocatus i Satur zostali pożarci przez dzikie bestie, Saturninus został ścięty; a Secundulus zmarł w więzieniu. Egzekucje te miały miejsce w 205 roku ósmego marca.
  .
 • Speratusa i dwunastu innych również ścięto; podobnie jak Andoclesa we Francji.
  .
 • Asklepiades, biskup Antiochii, cierpiał wiele tortur, ale oszczędzono mu życie.
  .
 • Cecilia, młoda dama z dobrej rodziny w Rzymie, wyszła za mąż za dżentelmena imieniem Valerian. Nawróciła swojego męża i brata, którym ścięto głowę; a Maximusa, czyli oficeraa, który doprowadził ich do egzekucji, gdy się nawrócił, spotkał ten sam los. Damę umieszczono nagą we wrzącej kąpieli, a po dłuższym w niej przebywaniu głowę odcięto mieczem. To był rok 222 A.D.
  .
 • Kalikst, biskup Rzymu, zginął śmiercią męczeńską w 224 roku..jednakże sposób jego śmierci nie jest zapisany;
  .
 • Także Urbana, biskupa Rzymu, spotkał ten sam los po roku 232.
  .

Szóste prześladowanie, za Gajusza Maksymusa, 235 A.D.

Rok 235 A.D. był w czasach Maksymusa. W Kapadocji obecny tam Seremianus robił wszystko, co w jego mocy, aby wytępić chrześcijan z tej prowincji. Najważniejszymi osobami, które zginęły pod tym panowaniem, byli

 • Poncjan, biskup Rzymu;
 • Anteros, Grek, jego następca, który obraził rząd, zbierając akty męczenników,
 • Pammachiusz i Kwiryt, rzymscy senatorzy ze wszystkimi ich rodzinami i wielu innych chrześcijan;
 • Simplicius, senator;
 • Calepodius, chrześcijański pastor, wrzucony do Tybru;
 • Martina, szlachetna i piękna dziewica;
 • Hipolitus, chrześcijański prałat, przytroczony do dzikiego konia i ciągnięty aż zmarł

Podczas tych prześladowań, wszczętych przez Maksymusa, niezliczeni chrześcijanie byli zabijani bez sądu i grzebani bez szacunku w stosach, czasami pięćdziesięciu lub sześćdziesięciu było razem wrzucanych do dołu, bez najmniejszej przyzwoitości.

Po śmierci tyrana Maksymusa w 238 A.D. jego następcą został Gordian, za którego panowania oraz jego następcy Filipa Kościół był wolny od prześladowań przez ponad dziesięć lat; ale w 249 A.D w Aleksandrii wybuchły gwałtowne prześladowania, za namową pogańskiego kapłana, bez wiedzy cesarza.

Foxe’s book of martyrs s. 14-16
.


Uliczkę znam w Barcelonie…

“Głęboka świadomość śmiertelności człowieka sprawia, że jego dzieła przenika duchowa powaga oraz koncentracja na wieczności.” – Joel R.Beeke, Purytanie, Tolle Lege s. 298

Nie wszyscy mają ową świadomość. Łatwe życie, szczególnie to religijne skutkuje duchowym lenistwem. Zamiast czytać Słowo Boże i rozważać zawarte w nim prawdy po to aby je praktykować, dążyć do nieosiągalnego wzoru świętości Chrystusowej, do niedawna serwowało się “chrześcijańskiego” grila, koncerty, mecze reprezentacji denominacji z politykami, strażakami czy funkcjonariuszami establishmentu. Niby żeby głosić Ewangelię. I rzeczywiście głoszona była ewangelia: socjalna, pozbawiona teologii, nauki o potrzebie odwrócenia się od grzechu, upamiętaniu, naśladowaniu Chrystusa za wszelką cenę, nawet kosztem życia i to nie tylko socjalnego (Psalm 1:1-2; 139:21-24; 145:3; Łuk. 9:23; 14:62).

Jakuba 4:4 Cudzołożnicy i cudzołożnice, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga.

Czy takie “chrześcijaństwo” wytrzyma zbliżającą się próbę ognia?


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email