Dane osobowe

Imię i nazwisko: Marcin Luter
Data i miejsce urodzenia: 10 listopada 1483, Eisleben
Imiona rodziców: Hans, Margarete
Adres: Wittenberga, Czarny Klasztor
Rodzina: żona Katarzyna, z domu von Bora, 3 córki: Elisabeth, Magdalene, Margarete, 3 synów: Johannes, Martin, Paul
Data i miejsce śmierci: 18 lutego 1546, Eisleben

Wykształcenie

 • 18/19 października 1512: promocja na doktora teologii
  .
 • 1509: zdobycie tytułu bakałarza biblistyki i sententiarusa
  .
 • październik 1508: przenosiny do Wittenbergi, dalsze studia tamże
  .
 • 1507-1508: studia teologiczne w klasztorze erfurckim
  .
 • 1505-1507: przygotowanie do święceń kapłańskich w zakonie, zakończone przyjęciem święceń 3 kwietnia 1507
  .
 • 17 lipca 1505: przerwanie studiów na wydziale prawa, wstąpienie do klasztoru augustianów eremitów w Erfurcie
  .
 • 1501-1505: studia na wydziale atrium, zakończone egzaminem magisterskim i rozpoczęciem studiów na wydziale prawa
  .
 • 1501: immatrykulacja na uniwersytecie w Erfurcie
  .
 • 1498-1501: szkoła łacińska w Eisenach
  .
 • 1497: szkoła katedralna w Magdeburgu
  .
 • 1488-1496: szkoła miejska w Mansfeld
  .

 

Doświadczenie:

 • 1544 „Postylla domowa”, pismo „Krótkie wyznanie o świętym sakramencie przeciw marzycielom”
  .
 • 1539 pismo „O soborach i Kościołach”
  .
 • grudzień 1536 „Artykuły Szmalkadzkie”
  .
 • 1535-1546 dziekan wydziału teologicznego w Wittenberdze
  .
 • 1534 pierwsze wydanie pełnego tłumaczenia Biblii z hebrajskiego i greckiego na język niemiecki
  .
 • 1529 udział w marburskim dialogu religijnym, mającym za cel pojednanie wittenberskiego i szwajcarskiego nurtu Reformacji – zakończony niepowodzeniem ze względu na brak zgody co do rozumienia Wieczerzy Pańskiej
  .
 • 4 maja 1529 publikacja „Dużego Katechizmu”
  .
 • marzec 1529 publikacja „Mały Katechizm”
  .
 • 1528 pismo „Wyznanie o Wieczerzy Pańskiej” – ważny głos w sporze o Wieczerzę Pańską
  .
 • listopad/grudzień 1525 pismo „O niewolnej woli” – głos w sporze z Erazmem z Rotterdamu na temat wolności woli ludzkiej
  .
 • kwiecień/maj 1525 pisma w sprawie wojny chłopskiej: „Napomnienie do pokoju w odpowiedzi na dwanaście artykułów chłopstwa” oraz „Przeciw morderczym i zbójeckim bandom chłopskim”
  .
 • 1525 ślub z Katarzyną von Bora
  .
 • IX 1522 tłumaczenie Nowego Testamentu na język niemiecki ukazuje się drukiem
  .
 • grudzień 1521-luty 1522 w Wartburgu, w ukryciu, tłumaczenie Nowego Testamentu z języka greckiego na niemiecki
  .
 • maj 1521-marzec 1522 uwięzienie na rozkaz Fryderyka Mądrego, jako junker Jörg, na zamku w Wartburgu
  .
 • maj 1521 edykt wormacki – nakaz banicji z Rzeszy
  .
 • 17-18 kwietnia 1521 obrona poglądów, przesłuchanie przed cesarzem Karolem V i Sejmem Rzeszy w Wormacji
  .
 • 3 stycznia 1521 papież Leona X wydaje ekskomunikę
  .
 • 10 grudnia 1520 Wittenberga, oficjalne zerwanie z Rzymem – spalenie bulli „Exsurge Domine” wraz z kodeksem prawa kanonicznego przed bramą Elsterską
  .
 • 1520 pisma programowe: „Do chrześcijańskiej szlachty narodu niemieckiego”, „O niewoli babilońskiej Kościoła”, „O wolności chrześcijanina”
  .
 • 27 czerwca – 16 lipca 1519 Lipsk, dysputacja z Johannesem Eckiem
  .
 • 12-14 października 1518 Augsburg, obrona stanowiska, przesłuchanie przed legatem papieskim kardynałem Kajetanem na Sejmie Rzeszy
  .
 • kwiecień 1518 Heidelberg, dysputacja heidelberska – obrona poglądów na forum kapituły niemieckiej prowincji augustianów
  .
 • 31 października 1517 przybicie 95 tez przeciw odpustom na drzwiach Kościoła zamkowego w Wittenberdze – początek Reformacji
  .
 • od 1511 wykładowca biblistyki na Uniwersytecie w Wittenberdze
  .
 • 1510/1511 podróż do Rzymu w sprawach zakonnych
  ..

Umiejętności praktycze:

– kreatywność teologiczna
– stworzenie bazy teologicznej do odnowy Kościoła Zachodniego w XVI wieku.
– ogromne doświadczenie kaznodziejskie.
– wybitne zdolności prowadzenia polemik
– biegła znajomość języków: łacina, greka, hebrajski
.

Zainteresowania:

– prowadzenie dysput przy stole – efekt: tzw. „Mowy stołowe” („Tischreden”)
– muzykowanie
– śpiew
.

Cechy osobowe:

– odwaga
– nieustępliwość w obronie swoich przekonań
– porywczość i otwartość na ludzi
– konsekwencja
.

Sukcesy:

– rozpoczęcie dzieła odnowy Kościoła Zachodniego
– renesans teologii, której centrum jest Chrystus ukrzyżowany
– przetłumaczenie Biblii na język niemiecki oraz pośrednio wkład w rozwój literatury „narodowej” w całej Europie, a także innych dziedzin kulturalnej, w tym muzyki.
.

Porażki:

– początkowo niejasny stosunek do buntów chłopstwa z roku 1525, zakończony wezwaniem książąt do przelewu krwi chłopskiej aż do przywrócenia pokoju.
– sprawa spowiedzi księcia Filipa Heskiego w 1539 r., zła rada powodem bigamii księcia
– zdecydowanie negatywny stosunek do narodu żydowskiego wyrażany wielokrotnie w różnych pismach i kazaniach, np.: „O Żydach i ich kłamstwach” z 1543 roku.
.

Dziedzictwo

Gdyby nie Luter, dziś musiałbyś wierzyć, że aby zostać zbawionym dana osoba musiałaby:

 1. Zostać ochrzczona
 2. Otrzymać eucharystię razem z innymi sakramentami,
 3. Być posłuszna zarządzeniom Kościoła Rzymsko – katolickiego,
 4. Przedstawiać wielkie zasługi i chwalebne uczynki,
 5. Wierzyć w niepokalane poczęcie Marii
 6. Nie mógłbyś umrzeć w jakimkolwiek grzechu śmiertelnym,

Gdyby nie Luter musiałbyś wierzyć w poniższe bluźnierstwa przeciw Świętej Ewangelii:

 1. Naturalna teologia – zbawienie z dobrych uczynków bez wiary w Boga Pisma
 2. Skarbiec zasług – możliwość zakupu nadmiaru dobrych zasług pochodzących od świętych
 3. Msza – jako powtarzalna ofiara Chrystusa
 4. Czyściec – zaprzeczenie doskonałego dzieła uświęcenia dokonanego przez Chrystusa
 5. Odpusty – zmazanie grzechów za pieniądze
 6. Rzymsko-katoliccy księża, kiedy są wyświęcani, są nazywani alter Christus (Drugi Chrystus)
 7. Sakramentale niebiblijne prawo do przebaczania grzechów
 8. Sakramentale niebiblijne prawo do udzielania sakramentu pokuty,
 9. Kontrola nad kanałami łaski przez sakramenty

Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email