Blibijny pogląd na ekumenię

Ekumenia to duchowa, ponaddoktrynalna jedność w obrębie:

 1. chrześćijaństwa biblijnego (np. Reformowani Baptyści i Prezbiterianie)
  .
 2. chrześcijaństwa nominalnego (np. protestanci, charyzmatycy, katolicy)
  .
 3. religii jako takich (np. muzułmanie i chrześcijanie)

O ile pierwsza grupa dotyczy braci w wierze o tyle pozostałe będą stanowić wspólnotę światła i ciemności, prawdy i kłamstwa, życia i śmierci, Kościoła Chrystusa i kościoła antychrysta. Tak rozumiana ekumenia to duchowe wszeteczeństwo sprzeczne z intencją Bożą dla kościoła, który ma być czystą dziewicą, gotową na przyjście oblubieńca. Grzech cudzołóstwa to przestępstwo przeciw prawu Bożemu i przeciw człowieczeństwu.

2 Kor. 11:2 zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą
.
Gal. 5:19 A jawne są uczynki ciała, które te są: cudzołóstwo, wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta

Bóg w Prawie określił cudzołóstwo jako grzech podlegający śmierci. Wszelka zdrada, wiarołomstwo, nierząd, sprośność i rozpusta są obrzydliwością przed Bogiem. Ta duchowa również.

3 Mojż. 20:10 Mężczyzna, który dopuści się cudzołóstwa z czyjąś żoną, ponieważ cudzołożył z żoną swego bliźniego, poniesie śmierć, zarówno cudzołożnik, jak i cudzołożnica

Księga Objawienia zrównuje nierząd fizyczny z duchowym, kara za to jest taka sama. Śmierć. Tyle, że wykonana zostanie na wszystkich wszetecznikach osobiście przez Boga Jahwe.

Obj. 2:14 Ale mam nieco przeciwko tobie – że masz tam takich, którzy trzymają się nauki Balaama, który uczył Balaka, jak doprowadzić do upadku synów Izraela, żeby jedli ofiary składane bożkom i uprawiali nierząd 
.
Obj. 2:20 Ale mam nieco przeciwko tobie – że kobiecie Jezabel, która nazywa siebie prorokinią, pozwalasz nauczać i zwodzić moje sługi, żeby uprawiali nierząd i jedli ofiary składane bożkom.

Na końcu czasów powstanie jedna bałwochwalcza fałszywa religia z którą nierząd będą uprawiać wszyscy królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi upiją się winem jej nierządu.

Obj. 17:1-2 I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz, i odezwał się do mnie, mówiąc mi: Chodź, pokażę ci sąd nad wielką nierządnicą, która siedzi nad wieloma wodami; 2 Z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi upili się winem jej nierządu.

Ostateczny nierząd narazie nie jest możliwy, ponieważ istnieje wiele odłamów różnych religii, a najwięcej ich jest w tzw. chrześcijaństwie nominalnym. Zatem logicznym będzie podjęcie przez sługi antychrysta konkretnych kroków w celu zneutralizowania tego problemu:

 • Pierwszym krokiem będzie zjednoczenie wszystkich protestantów (dziesiątki tysięcy odłamów), katalizatorem będzie odrzucenie doktryn i zaniedbanie teologii, które będą rozumiane jako element rozłamowy, centralizacja władzy liderów poszczególnych zborów i denominacji.
  .
 • Drugim unia między nominalnymi chrześcijanami (protestanci, katolicy, prawosławni, zielonoświątkowcy), katalizatorem będzie władza i pieniądze oraz przywileje liderów.
  .
 • Trzecim jedność wszystkich religii pod egidą jednego ducha, katalizatorem będzie nauka głosząca szczęście, zdrowie, powodzenie, prosperita, i, co ciekawe, mówienie niezrozumiałym bełkotem jako przejaw duchowości

Wszystko to dzieje się na naszych oczach jednocześnie. A dzieło to ma wielu agentów.
.


Czy Liga Biblijna i projekt “Filip” to inicjatywa ekumeniczna?

Z Ligą Biblijną są powiązani ludzie z rożnych denominacji, a założenia programu Filip są bliższe korporacyjnemu wykorzystywaniu zasobów ludzkich niż ewangelii.W skład zarządu tego tworu wchodzą między innymi:

Leszek Szuba – Dyrektor LBP link – reprezentuje KCHB i urzęduje w Tarnobrzegu. To “opiekun” zboru i “misjonarz” (zobacz link) promujący na swojej stronie fałszywego proroka Davida Wilkersona. Pan Leszek jest przekonany, że uczynił Jezusa swoim Panem, tym samym całkowicie zaprzecza suwerenności Bożej (Bóg jest Panem wszystkich, czy się to komu podoba czy nie). link

Adam Małkiewicz – koordynator regionalny i krajowy LBP link – reprezentujący Kościół Wolnych Chrześcijan w Brzeszczach to lider kursu na Polskę, wprowadza go do społeczności cesacjonistycznych, Adam Małkiewicz współpracuje również ze zborem KCHB Oaza w Wisle.

Powiązania Małkiewicza przez inicjatywę Kompas

 • Mirosław Marczak, magister teologii nostryfikowany przez Akademię Teologii Katolickiej w Warszawie, którego udziału we wrocławskim ekumenicznym festiwalu nie warto nawet komentować, ekumenista, wprowadza do Polski nauki heretyckiej grupy Bethel Church. Współtwórca ekumenicznego Odnowienie Festiwal, link

Powiązania Małkiewicza przez program CECH (Centrum Edukacji Chrześcijańskiej)

 • Jerzy Karzełek, sygnatariusz ekumenicznego dokumentu Wizja Ewangeliczna Polska podpisana przez takich zwodzicieli jak Andrzej Jeziernicki z KCHWE, Andrzej Bajeński z KCH i Andrzej Nędzusiak z KBCH
  .
 • Zygmunt Karel, jeden z fanów Ricka Warrena, link, ekumenista, lider Unii Ewangelikalnej RP, link. Osobiście już prawie jest w Krk, link, platforma szukającboga.pl i Projekt Prawda wprowadzane są na rynek przez Karela, współtworzone z Rzymskimi katolikami, link

Powiązania Małkiewicza przez Akademię Homiletyczną, gdzie tworzone są wykłady, na które zaprasza się księży katolickich, link, jak np. Przemysław Kantyka KUL- Instytut Ekumeniczny, link

 • Dawid Pacyniak, udający baptystę krypto-charyzmatyk, pastor I zboru KCHB we Wrocławiu. Człowiek ten promuje ideę, że kobiety mogą być pastorami. Pacyniak jest przyjacielem bardzo maryjnego duszpasterza “Odnowy”, księdza Rosilka. To również kolega Adama Piątkowskiego z WDJ.

Pomyślmy chwilę. Jeśłi ktoś powiedziałby dziś “byłem w PZPR ale nie utożsamiałem się nigdy ideologią tam głoszoną” myślę, że nikt nie brałby takiej wypowiedzi poważnie, ponieważ członkowstwo w tej organizacji było dobrowolne. Podobnie nikt nie zmusza pana Małkiewicza do przynależności do heretyckich organizacji, mimo to jest mu tam najwyraźniej bardzo wygodnie.

Wojciech Leszczynki – koordynator regionalny LBP link– to charyzmatyki czyli człowiek głoszący innego ducha, koordynator projektu Filip,  Należy on do odstępczego charyzmatycznego KCHWE, któremu przewodzi Andrzej Jeziernicki, członek Zarządu Aliansu Ewangelicznego; człowiek z którego obecnie żona wygania “demona śmierci“, link. Swego czasu Andrzej Jeziernicki oddał pokłon aferzyście finansowemu Sunday Adelay, link

Piotr Zaremba to pastor z poznańskiego K5N dziwnego tworu denominacyjnie przynależnego do baptystów. Piotr Zaremba jest powiązany z Ligą, która promuje jego przekład Pisma. Zaremba jest wydawcą Biblii Ewangelicznej, która została zilustrowana przez środowiska związane z ultra charyzmatyczną grupą Hillsong, znanej ze skandali homoseksualnych, link. Zaremba także zaprzecza nieomylności spisanego Słowa Bożego.

Źródło zdjęcia: Facebook

Ekumenista Joachim Polk (dawniej KWCh a obecnie KChB), Adam Małkiewicz (“Kurs Filip”, KWCh) współpracownik i pobratymiec ekumenistów oraz ich wieloletni przyjaciele, żarliwi obrońcy: stały bywalec ekumenicznych imprez a obok uczestnicy kursu prowadzonego od lat przez super- ekumenistę i “charyzmatycznego baptystę” Wojciecha Kowalewskiego.
.


Aktywności Ekumeniczne Ligi

Liga Biblijna cyklicznie organizuje spotkania ekumeniczne (zaprasza na szkolenia z zakładania zborów, ewangelizacji, pracy misyjnej przedstawicieli także pseudochrześcijańskich religii, w których uczestniczy Adam Małkiewicz, Andrzej Nędzusiak (charyzmatyk), Marek Kamiński (charyzmatyk), Andrzej Bajeński (Warrenowiec promujący takich heretyków jak Todd White czy kopiący w twarz pseudouzdrowiciel Todd Bentley), poplecznicy ultra zwiedzionej stacji TBN.

Opublikowany przez Liga Biblijna Środa, 2 marca 2016

Liga Biblijna sprzedaje również książki takich osób jak Henryk Wieja, poniżej zdjęcie pana Wieji w modlitwie do jednego boga z Rzymskimi katolikami

Może być zdjęciem przedstawiającym 6 osób


Liga a Zaremba

Na stronie Ligi czytamy

Od początku w swojej misji rozpowszechniania Słowa Bożego, Liga Biblijna w Polsce korzystała przede wszystkimi z przekładu wydanego przez Towarzystwo Biblijne w Polsce. Jednocześnie przystąpiła w roli wydawcy do projektu tłumaczeniowego Ewangelicznego Instytutu Biblijnego (EIB) z Poznania, pod kierownictwem dr. Piotra Zarembyźródło


Zaremba a Hillsong

Piotr Zaremba nie widzi najmniejszego problemu w tym, że jego tłumaczenie wykorzystane zostało do produkcji dzieła ilustrowanego przez heretyków z grupy Hillsong. Poniżej  kopia oficjalnego pisma skierowanego do pastorów protestantkich zborów przez wydawnictwo Aetos Media, które reklamuje swoją obrazkową, czyli dostosowaną do antyintelektualnych mas wyznaniowych, wersję Pisma, gdzie czarno na białym ukazane jest iż Hillsong jest autorem projektu a Zaremba tłumaczył tekst Pisma.

Szanowni Państwo!
.
Informuję, że od 10 sierpnia będzie dostępna najnowsza książka wydawnictwa Aetos Media:
.
Słowo. Ilustrowane wydanie Nowego Testamentu
.
.
Słowo to nowatorskie wydanie Nowego Testamentu zaprojektowane przez twórców należących do ruchu Hillsong, znanego na całym świecie z poruszających pieśni uwielbienia tłumaczonych na wiele języków i śpiewanych przez chrześcijan ze wszystkich kościołów i wspólnot. Hillsong ma swoje korzenie w Sydney w Australii, ale ich pieśni np. „Oceany” (ang. „Oceans”), „Jakie piękne jest imię Twe” (ang. „What a Beautiful Name”) czy „Zbawca On porusza góry” (ang. „Mighty to Save”)  są chętnie śpiewane w polskich kościołach i zborach.
.
Współczesne pokolenie komunikuje się przede wszystkim za pomocą obrazów, dlatego autorzy Słowa stworzyli Biblię inną niż wszystkie – pełną intrygujących fotografii i przyciągających wzrok ilustracji. Atrakcyjna oprawa przypominająca kolorowy magazyn przybliża treści Pisma Świętego i zachęca do częstej lektury – „nie tylko w niedzielę, nie tylko w kościele”, lecz także w domowym zaciszu, na ławce w parku, przy kawiarnianym stoliku, w podróży, indywidualnie i w gronie przyjaciół.
.
Oprócz tekstu biblijnego oddanego zrozumiałym, współczesnym językiem Słowo zawiera pomocne komentarze i wstępy do poszczególnych ksiąg oraz objaśnienia kluczowych tematów teologicznych, takich jak Boży plan dla naszego życia, grzech, łaska, Ewangelia i zbawienie w Jezusie Chrystusie.
.
Słowo to zaproszenie do zatrzymania się pośród zgiełku codzienności, po to by wsłuchać się w Boży głos i doświadczyć osobistego spotkania ze Stwórcą.
.
Tekst Pisma został przetłumaczony z języków oryginalnych przez Ewangeliczny Instytut Biblijny pod kierunkiem Piotra Zaremby.
.
Jesteśmy przekonani, że ta przepięknie ilustrowana edycja to doskonałe narzędzie ewangelizacyjne. Narzędzie, by docierać do młodego pokolenia. Pokolenia Facebooka, Instagrama i filmów na YouTube. To także dobry prezent np. z okazji chrztu. Chcielibyśmy, by członkowie i sympatycy zborów, wspólnot i organizacji chrześcijańskich w Polsce mieli dostęp do tej pozycji w niezwykle atrakcyjnej cenie. Dlatego przygotowaliśmy ofertę rabatową.

 

.


Projekt “Filip”

Działa całkowicie ponaddenominacyjnie. W założeniach napisano o przyłączaniu uczniów do lokalnych wspólnot chrześciańskich bez definicji co powinno taką grupę charakteryzować teologicznie. Zatem nie powinno być dla nikogo zdziwieniem, jeśli uczeń trafi do kultycznego kościoła Adwentystów czy którejkolwiek z sekt odszczepień zielonoświątkowych (jak chociażby sekty KBwCH Nędzusiaka i Cerońskiego, KCHWE Jeziernickiego) głoszących innego ducha.

Filip nie wspomina ani słowem o doktrynie. Nie ma nic Doktrynach Łaski (TULIP). Projekt ma tylko jeden główny cel: maksymalizację stanu członków lokalnych zborów, niezależnie od wyznawanej teologii.

Oto co czytamy w ulotce Projektu

A więc, PROJEKT FILIP to program umiejscawiania spisanego Słowa Bożego w rękach poszukujących ludzi. Adresowany jest do istniejących kościołów, wspólnot czy ośrodków terapeutycznych. Jest narzędziem, które zarówno całym kościołom jak i pojedynczym osobom skutecznie pomaga w ewangelizacji indywidualnej oraz jej konsekwentnym rozwijaniu. Projekt Filip nie tylko pomaga w dotarciu z ewangelią do naszych środowisk, ale wyposaża nas w konkretne umiejętności; co powinniśmy zrobić dalej, jak prowadzić ludzi w uczniostwie, jak pomóc włączyć się im do lokalnej wspólnoty, a potem aktywnie w niej służyć. Ewangelizacja, prowadzenie do uczniostwa i członkostwa są sednem programu.
.
Ta biblijna strategia pracy zaczerpnięta między innymi z ósmego rozdziału Dziejów Apostolskich i opisu spotkania Filipa z Etiopczykiem, dostarcza nam chronologicznie poukładanych etapów indywidualnej ewangelizacji:
/

 • nawiązanie relacji i „przyłączenie się do wozu”, (jak Filip przyłączył się do wozu Etiopczyka)
 • zaproszenie do wspólnego czytania Pisma,
 • doprowadzenie do poznania osoby Pana Jezusa poprzez pytania i odpowiedzi dotyczące tego, co mówi Słowo,
 • prowadzenie w uczniostwie i przyłączenie się do lokalnej wspólnoty chrześcijańskiej,
 • prawdziwe wielbienia Boga całym życiem.
  .

Z Projektu Filip z dużym powodzeniem korzysta kilkadziesiąt krajów świata, w Polsce 150 kościołów różnych denominacji i ośrodków chrześcijańskich., źródło

Jest to bardzo uniwersalny, socjotechnicznie zaawansowany ekumeniczny projekt pozbawiony doktryny i z ewangelią bez głębi teologicznej. Po kursie delikwent może trafić do tak wspaniałej “lokalnej społeczności” jak

 • Kościół Mocy Cerońskiego, gdzie nauczy się fałszywie prorokować i mówić niezrozumiałym bełkotem oraz bluźnić szatanowi
 • KB Korzenieckiego, gdzie nauczy się wydzielać złoty pył, odwiedzać piekło, dyskutować z aniołami
 • KZCh Bajeńskiego, gdzie nauczy się od Ricka Warrena o prospericie, być może o chrislamie i posłucha zwiedzeńców ze stracji TBN
 • KCHWE Jeziernickiego, gdzie dowie się jak wypędzać z pastora demona śmierci

Jednym ze zgniłych owoców dowodzącym jak głęboko pozbawionym prawdy jest nauczający fałszywej ewangelii kurs “Filip” stanowi dość interesująca postać, pan Michał Nikodem ARW Chefsiba. Ów jegomość to świecki lider wspólnoty Chefsiba, z odkrytym czołem pisze, że “nawrócił się” na kursie Filip dzięki czemu rozpoczął gorącą aktywność w rzymskokatolickich parafiach przy mocnej współpracy z zaprzańcem Ulfem Ekmanem, który przeszedł na katolicyzm. I żeby nie było wątpliwośći akronim ARW przed nazwiskiem heretyka odnosi się do Apostolskiego Ruchu Wiary – ARW (zrzeszenia charyzmatycznych wspólnot katolickich, źródło). Jaka “ewangelia” takie  “nawrócenie” i taka posługa… Brawo Liga!

“…po mocnym doświadczeniu osobistego nawrócenia na Kursie „Filip” – współtworzy Wspólnotę „Chefsiba” w parafiach na warszawskim Ursynowie razem z przyjaciółmi, znajomymi i częścią rodziny. Od maja 2016 r. służy jako lider Wspólnoty… wraz z żoną i grupą kilkunastu osób z „Chefsiby” ukończył roczny kurs Szkoły Biblijnej Ulfa Ekmana „LOBC” w Uppsali. Mówca konferencyjny i rekolekcyjny” – źródło

Promowany przez zrzeszonego w KWCh pana Handrysika kurs “Filip” nie głosi Chrystusa, nie głosi Ewangelii. To projekt czysto ekumeniczny, kierujący w stronę dowolnej denominacji pozbawionej Chrystusa i Ewangelii. Udanej podróży drodzy Filipowicze, tylko czy warto?
.


Nutka Warrenizmu

Przywódcy kościołów ewangelicznych tworzących “nową strategię” kościoła świadomego celu otwartego na dialog ekumeniczny a projekt “Filip” to doskonałe narzędzie scalające ten system. Poniżej na zdjęciu z rodzinami biskup Bajeński z KZCh (On m.in ściągnął do Polski idee Warrena, Hybelsa i telewizję TBN), pastor Nędzusiak z KBwCh, szef KWCh Karzełek i Baptystów Wichary. Oni od lat spotykają się w różnych konfiguracjach na bankietach, dziwnych konferencjach. Poklepują się po plecach, uśmiechają się do wspólnych zdjęć i tworzą wspólne projekty.

.

Czy trzeba czegoś jeszcze? Owszem. Pan Adam Małkiewicz, członek Ligi Biblijnej i jednocześnie duchowy bankrut z dumą reprezentował swoją organizację na heretyckim spędzie ekumenicznym “Jak chodzić z Bogiem” obok takich sław jak panowie Piotr Żądło i Sławomir Jagieła (odpowiedzialni za niesławny zielonoświątkowy Projekt 700 miast). Pozostaje tylko zadać pytanie z jakim bogiem panowie będą uczyć się chodzić? Tym od mówienia niezrozumialym bełkotem, którego syn nawiasem mówiąc “umarł za wszystkich” ale na krzyżu nie zapewnił zbawienia nikomu?

Źródło: SolaScriptura.pl

 

Duchowy nierząd z pentekostalizmem

W 2022 roku wszystkie pozory padły. Liga Biblijna obnażyła swoje prawdziwe ekumeniczne oblicze i wydała na świat duchowego bękarta. Wprowadzając do sprzedaży Biblię Ognia czyli tekst specjalnie przygotowany dla charyzmatyków, czyli reprezentantów ostatecznego doktrynalnego zwyrodnienia zapewniła sobie trwały związek partnerski, czyli konkubinat, z najwyższym duchowym zwiedzeniem.

BRAWO Liga! Teraz każdy zielonoświątkowy zwodziciel dzięki wam będzie miał w ręku zniekształcony na modłę zielonoświątkową tekst aby udowadniać swoje herezje… Wasz pan, tzn diabeł, zaciera z radości ręce.

Duch Święty został shańbiony


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email