Podstawa rozważania

Kazn. 4:9-12 9. Lepiej jest dwom niż jednemu, gdyż mają dobry pożytek ze swojej pracy. 10. Jeśli bowiem jeden upadnie, drugi podniesie swego towarzysza. Lecz biada samotnemu, gdy upadnie, bo nie ma drugiego, który by go podniósł. 11.Także jeśli dwoje ludzi śpi razem, grzeją się wzajemnie. Ale jeden jakże się ogrzeje? 12. A jeśli kto przemaga jednego, to dwaj stawią mu czoła, a potrójny sznur nie rozerwie się tak łatwo. 

Co oznacza powyższy tekst? Salomon zastanawia się tutaj nad Księgą Rodzaju, która mówi, że nie jest dobrze, aby człowiek był sam.

1 Mojż. 2:18 PAN Bóg powiedział też: Niedobrze, by człowiek był sam; uczynię mu odpowiednią dla niego pomoc

Tutaj rozważa korzyści płynące z towarzystwa i przyjaźni i mówi: „Lepiej jest dwom niż jednemu


Synergia

Z całej Księgi Kaznodziei możemy zauważyć, że w wielu aspektach życia w ogóle lepiej jest  dwom niż jednemu. Na przykład w pracy „mają dobry pożytek ze swojej pracy” (Kazn. 4: 9). Z pewnością dwóch pracowników razem może wykonać więcej od jednego pracownika.

  • Trudne zadania mogą stać się łatwiejsze, gdy obciążenie zostanie podzielone.
    .
  • W czterech rękach jest więcej siły niż w dwóch.
    .
  • Dwóch pracowników razem wnosi bardziej zróżnicowany zestaw umiejętności do wykonywanego zadania.
    .
  • Pracownicy mogą się nawzajem zachęcać.

Księga Kaznodziei 4:10 dodaje: „Jeśli bowiem jeden upadnie, drugi podniesie swego towarzysza. Lecz biada samotnemu, gdy upadnie, bo nie ma drugiego, który by go podniósł. ”. Znowu widzimy, że dwom jest lepiej niż jednemu. To prawda fizyczna, emocjonalna i duchowa.

Jestem starszy i mam słabe plecy, więc kiedy upadam, naprawdę miło jest mieć kogoś, kto mi fizycznie pomoże. Emocjonalnie czasem coś się zdarza. Ponownie, jako osobisty przykład, moja mama zmarła w Boże Narodzenie 2020 r., a z powodu COVID nie było pożegnań,  ani pogrzebu. Jednak bliskość przyjaciół wokół była pocieszająca. I wreszcie, z duchowego punktu widzenia, kiedy pokusa puka do drzwi, bliski przyjaciel może powstrzymać nas przed upadkiem lub pomóc nam przez to przejść, jeśli jeszcze tam nie dotarliśmy

Gal. 6:1-2 1. Bracia, jeśli przydarzy się komuś jakiś upadek, wy, którzy jesteście duchowi, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, uważając każdy na samego siebie, abyś i ty nie był kuszony. 2. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełniajcie prawo Chrystusa.

W Księdze Kaznodziei 4:11 czytamy: „Także jeśli dwoje ludzi śpi razem, grzeją się wzajemnie. Ale jeden jakże się ogrzeje? ”. Wojsko zaleca kontakt ciało-ciało w celu ogrzania w terenie poszkodowanych przez hipotermię. W tym przypadku dwom jest lepiej niż jednemu, gdy wspólne ciepło ciała może ułatwić przetrwanie.

Zanim zostałem detektywem z wydziału zabójstw, służyłem na ulicach w patrolu i byłem sam w bardzo napiętych i niebezpiecznych sytuacjach. Pewnego razu zatrzymałem zapaśnika olimpijskiego. Nie chciał iść do więzienia, a ja nie wyglądałem zbyt dobrze, próbując go tam wsadzić. Jeśli dobrze pamiętam, potrzeba było sześciu dodatkowych funkcjonariuszy, aby wsadzić go na tył mojego patrolowego samochodu.

Jak powiedziano w Księdze Kaznodziei 4:12: „A jeśli kto przemaga jednego, to dwaj stawią mu czoła, a potrójny sznur nie rozerwie się tak łatwo. ”.


Wnioski

Potrzebujemy innych do praktycznego, emocjonalnego i duchowego wsparcia na całej drodze życia. Nie mamy żyć tym życiem w całkowitej izolacji od siebie

Dzieje 2:44-46 44. A wszyscy, którzy uwierzyli, byli razem i wszystko mieli wspólne. 45. Sprzedawali posiadłości i dobra i rozdzielali je wszystkim według potrzeb. 46. Każdego dnia trwali zgodnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z radością i w prostocie serca;

Chrześcijanie mają być zjednoczeni

Jan 17:12 Gdy byłem z nimi na świecie, ja zachowywałem ich w twoim imieniu. Strzegłem tych, których mi dałeś, i żaden z nich nie zginął prócz syna zatracenia, żeby się wypełniło Pismo.
.
Kol. 3: 12-14 12. Tak więc jako wybrani Boga, święci i umiłowani, przyodziejcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość; 13. Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli ktoś ma skargę przeciw drugiemu: jak i Chrystus przebaczył wam, tak i wy. 14. A nade wszystko przyodziejcie się w miłość, która jest więzią doskonałości.

Kiedy chrześcijanie razem pracują i służą, znacznie więcej osiągają dla królestwa Bożego. Rzeczywiście, istnieje praktyczna mądrość w stwierdzeniu, że „lepiej dwóm jest niż jednemu”.

Źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email