“Fałszywi prorocy będą znajdywani w kręgach najbardziej ortodoksyjnych i będą udawać, że posiadają gorącą miłość dla dusz, jednak śmiertelnie zwodzą rzesze odnośnie sposobu zbawienia – A. W. Pink

Odezwa

Drogi “protestancie”. Ile lat spędziłeś w ławce swojego lokalnego zboru? 10, 20, 30? I czego przez te wszystkie lata nauczyłeś się o Rzymskim katolicyzmie? Że papież to brat w Chrystusie?

Czy wiesz drogi przyjacielu, że za wiarę raz przekazaną świętym Reformatorzy przelewali swoją krew? Rzym prawowiernych chrześcijan więził, torturował i palił na stosach tylko dlatego, że raczyli oni trzymać się nauki Pisma Świętego jako jedynego źródła doktryny, odrzucali Papieża jako głowę kościoła, wierzyli w zbawienie z łaski, nie z uczynków…

Krwawa Maryja, katolicka królowa Anglii (1553 – 1558) w desperackiej próbie przywrócenia tego kraju pod jarzmo Watykanu spaliła na stosie główną podporę reformacji, Tomasza Cranmera, dokonała egzekucji setek chrześcijan.

“Ten świat nie ma nic bardziej wartościowego do zaoferowania niż Boże Słowo. Mam przyjaciela, który kolekcjonuje Biblie. Posiada on zacny zbiór, w którym jedna z Biblii pochodzi z IV wieku. Jednak moją ulubioną Biblią jest ta z Angli z XVI wieku, to jedna z najwcześniej wydrukowanych kopi Słowa Bożego. Trzecia część tej Biblii jest pokryta krwią pierwotnego posiadacza. Mój przyjaciel pozwolił mi potrzymać ją w rękach a łzy napłynęły mi do oczu gdy zacząłem ją przeglądać.
.
Jak krew dostała się na strony tej Biblii? Kiedy Krawa Maryja rządziła Anglią terroryzowała Protestantów mordując tylu ilu tylko mogła. Jej żołnierze spuszczali z człowieka krew, następnie brali jego  Biblię i zanurzali ją głęboko w tej krwii. Kilka z takich Biblii zachowało się do dziś i są znane jako Biblie Męczenników. Naukowcy zbadali papier i potwierdzili, że ciemne plamy na każdej stronie Biblii mojego przyjaciela to ludzka krew.
.
Przejrzałem tą Biblię dokładnie, strona po stronie. Mogłem zobaczyć, że tam, gdzie była studiowana, była zużyta. Są na niej plamy wody, jakby od łez, i miejsca gdzie kciuk postrzępił ulubione strony. Była to czyjaś najcenniejsza własność a krew tej osoby tego dowiodła
– John MacArthur,  Boże wystarczające Słowo


Ofiary reżimu

John Knox, szkocki reformator i przeciwnik Krwawej Maryi zmuszony był do podróżowania po kraju z mieczem. Czemu? Wisiał nad nim wyrok śmierci za prawdę ewangelii, jaką głosił bez kompromisu. Knox stwierdził: “jedna katolicka msza jest groźniejsza od 10 000 uzbrojonych mężczyzn“. Czemu? Ponieważ msza jest heretycką abominacją, powtórnym krzyżowaniem Pana Jezusa.

 • William Sawtrey był pierwszym męczennikiem za wiarę, spalony na stosie przez Watykan w 1401 roku. Odrzucał on herezję eucharystii i kult świętych.
  .
 • Jan Hus, spalony przez Watykan na stosie w 1417 roku. Cała odpowiedzialność za śmierć tego wielkiego Reformatora Husa spoczywa na instytucji Rzymskiego-katolicyzmu.
  .
 • Lollardowie, ruch powstały w wyniku nauczania Wycliffe’a, rozpowszechniali angielskie wydanie Biblii, przez co byli bezlitośnie prześladowani i paleni na stosach przez Watykan
  ,
 • Nienawiść Watykanu do Wycliffe’a była tak wielka, że papież Marcin V nakazał wykopać jego kości, zmiażdżyć je, spalić na popiół i wrzucić do rzeki Swift.
  .
 • John Bale opisywał jak jako 11 letni chłopiec obserwował spalenie człowieka w Norwich za to, że był w posiadaniu Modlitwy Pańskiej przetłumaczonej na język angielski.
  .
 • John Fox relacjonuje jak w Coventry w 1519 siedmioro Lolladrów zostało spalonych żywcem za naukę swoich dzieci Modlitwy Pańskiej w języku angielskim.
  .
 • W sierpniu 1536 roku, Reformator William Tyndale stanął przed sądem. Został potępiony jako heretyk i ekskomunikowany. Karę śmierci Watykan wykonanał 6 października tego samego roku

Lista ofiar zbrodniczego Rzymskiego-katolicyzmu jest monumentalna (więcej tutaj oraz w książce Foxe’s book of Martyrs). Watykan nie znosi konkurencji i uznaje się za jedyny prawdziwy kościół, postrzegając protestantów jako odłączonych od prawdy i matki-kościoła. Oni mają jeden cel. Wchłonąć nominalny “protestantyzm”. I są ku temu na najlepszej drodze.

“…znamię przez jakie wyróżnia Antychrysta, to jest gdy ograbi Boga z Jego majestatu i przywłaszczy go sobie, wskazuje on na wiodącą cechę, której powinniśmy się przypatrywać w poszukiwaniu Antychrysta; w szczególności gdy pycha tego opisu przechodzi w zniszczenie Kościoła. Widząc z pewnością, że Rzymski Pontiff hardo przypisał do siebie większość wyjątkowych cech Boga i Chrystusa, nie może być wątpliwości że to on jest tym przywódcą i wodzirejem bezbożnego i ohydnego królestwa.” Jan Kalwin Instytuty księga 4 rozdział 7 punkt 25

Ponieważ przemocą nie udało się zwalczyć reformacji, Watykan przyjął nową, lepszą strategię…
..


Ksiądz Mateusz Wichary

2 Piotra 2:1 Byli też fałszywi prorocy wśród ludu, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy potajemnie wprowadzą herezje zatracenia, wypierając się Pana, który ich odkupił, i sprowadzą na siebie rychłą zgubę

Człowiek ten tytułuje się “Prezbiterem Naczelnym Kościoła Chrześcijan Baptystów“. Niestety, Pismo Święte nie przewidziało ani takiej funkcji ani też tytułu. Nigdzie w Słowie Bożym nie znajdziemy nauki uwiarygadniającej istnienie ponadzborowych struktur i funkcji (więcej w artykule Pluralizm starszych). Pismo ustanawia lokalny zbór jako samorządną jednostkę zarządzaną przez pluralizm starszych braci (zwanych także pastorami czy też biskupami). Tak więc albo Słowo Boże jest niekompletne, bądź też funkcja Prezbitera Naczelnego jest niebiblijna. Jako prawowierni chrześcijanie wierzymy, że Pismo jest kompletne.

„Niektóre z najgorszych spustoszeń zadanych wierze chrześcijańskiej były bezpośrednim rezultatem niebiblijnych form kościelnej struktury. Zaledwie kilka stuleci po śmierci Apostołów, na przykład, kościoły Chrystusa zaczęły asymilować zarówno Rzymskie jak i Żydowskie koncepcje statusu, władzy i kapłaństwa… Pod imieniem Chrystusa pojawiła się pracowicie wykształtowana instytucja która skorumpowała prostą, rodzinną sturkturę kościołów apostolskich, ograbiła Bożych ludzi z ich wysokiej pozycji w służbie w Chrystusie i zastąpiła wszechwładzę Chrystusa nad Jego ludem wszechwładzą instytucjanolnego kościoła.” – Alexander Strauch

I może ta właśnie świadomość sprawowania niebiblijnej funkcji popchnęła Mateusza Wicharego do przyjęcia kolejnego tytułu.

Ksiądz: (za Wikipedią) słowo to wywodzi się ze słowiańskiego kъnędzь i pierwotnie termin ten oznaczał naczelnika plemiennego (z tego samego źródła wywodzą się rosyjskie kniaź, czeskie kníže czy południowosłowiańskie knez). Słowo kъnędzь do słowiańskiego zostało zapożyczone z germańskiego kuning – „książę, naczelnik plemienny” (kuning → kŭnęgŭ → kъnęgъ → kъnędzь).

Książe Wichary. Zwierzchnik Kościoła. Głowa Kościoła. Władca Kościoła.

Źródło zdjęcia

Otóż chrześcijanie mają jednego naczelnika, jednego władcę, jednego Mistrza i jedną głowę. I nie jest nim ksiądz Mateusz Wichary.

Efez. 1:22 I wszystko poddał pod jego stopy, a jego samego dał jako głowę ponad wszystkim kościołowi
.
Efez. 4:15 Lecz będąc szczerymi w miłości, wzrastajmy we wszystkim w tego, który jest głową – w Chrystusa.
.
Efez. 5:23 Bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową kościoła, jest on też Zbawicielem ciała.
.
Kol. 1:18 On też jest głową ciała – kościoła; on jest początkiem i pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy;

Ksiądz u katolików pełni też funkcję kapłana (Rzym nie uznaje powszechnego kapłaństwa wierzących). Zatem ksiądz Mateusz Wichary z racji zasiadania w Prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej postrzegany jest przez Watykan jako zwierzchnik i naczelny kapłan protestantów. O tym jaką swego czasu rolę odegrali naczelni kapłani przeczytać można tutaj.
.


Zgubna droga księdza zwierzchnika

2 Piotra 2:2 Wielu zaś podąży za ich zgubną drogą, a droga prawdy z ich powodu będzie bluźniona.

Potajemne wprowadzanie herezji zatracenia polega na mieszaniu prawdy z kłamstwem. To nie jest tak, że zwodziciel będzie głosił tylko kłamstwo. W rzeczywistości wykrycie herezji będzie niesamowicie trudne, gdyż synowie tego świata są bardziej przebiegli niż synowie światła (Łuk. 16:8 Bo synowie tego świata w swoim pokoleniu są roztropniejsi od synów światłości). Jednak Pismo daje pewne wskazówki umożliwiające wykrycie nawet najbardziej zakamuflowanych synów tego świata.

Mat. 5:37 Ale wasza mowa niech będzie: Tak – tak, nie – nie. A co jest ponadto, pochodzi od złego.

Czy Wichary pochodzi od złego? Przekonajmy się

Najpierw tak

Wierzymy, że tylko Pismo Święte, a nie Kościół, który często błądził, jest nieomylne. Dlatego nie uznajemy autorytetu papieży. – ksiądz Mateusz Wichary, źródło

Co powidział ksiądz Wichary? Że Pismo Święte jest źródłem wiary i praktyki (czyli dogmatów, liturgii i struktur kościelnych), a ponieważ ludzie są zawodni, nie uznaje on autorytetu papieża.

Teraz nie

…dogmatyczno-liturgiczno- strukturalne konstrukty wyznaniowe pozwolę sobie porównać do systemów nawadniających…
.
Ksiądz Wichary przyrównał struktury kościoła, dogmaty kościoła i liturgie kośioła do systemu nawadniającego.
.
Zaryzykowałbym nawet opinię, iż traktowanie owej lojalności wobec swego systemu irygacyjnego (dogmatów, liturgii i struktur kościoła) jako podstawowej czy jedynej istniejącej stawia pod wielkim znakiem zapytania to, czy owej wody w ogóle posmakowaliśmy. – ksiądz Mateusz Wichary, źródło

Co właśnie powiedział ksiądz Wichary? Że dogmaty, liturgia i struktura kościoła nie mają większego znaczenia, że istnieją inne, być może lepsze systemy. A ponieważ artykuł pisany był dla katolików, także przez nich opublikowany, rozumiemy, że tym być może lepszym systemem jest system Rzymskiego Katolicyzmu, który jest zarządzany przez autorytet papieża. Ksiądz Wichary dosłownie wypełnił ostrzeżenie o potajemnym wprowadzaniu herezji do kościoła które przeczytaliśmy u Piotra.

Watykańskie “Klucze Piotrowe” widoczne na publikacji
manifestu księdza Mateusza Wicharego

Następnie ksiądz Wichary opuszcza spodnie obnażając w pełni swoją sprośną duchową nagość (por. Izaj. 3:17; 9:18)

Więcej nawet. Możemy żywić nadzieję… że będziemy coraz bardziej do siebie podobni. Nabierzemy do siebie zaufania. Zaczniemy rozmawiać o naszej pracy, o tym, co nam idzie, a co nie. I być może w takiej dobrej atmosferze będziemy w stanie budować owe systemy (czyli dogmaty, liturgie i struktury kościelne) znacznie bardziej do siebie podobne, bardziej skuteczne, nawzajem zachęcając się do pracy. A może nawet kiedyś zupełnie dobrowolnie uznamy, że warto gdzieniegdzie je (czyli dogmaty, liturgie i struktury kościelne)  ze sobą połączyć? – ksiądz Mateusz Wichary,  źródło

Czy drogi “protestancie” zrozumiałeś co ksiądz doktor Mateusz Wichary, głowa twojego kościoła, właśnie powiedział?

 • Protestanci i katolicy mają być do siebie coraz bardziej podobni
 • Dogmaty, liturgie i struktury Protestatnów i katolików mają być do siebie coraz bardziej podobne
 • Protestanci i katolicy mają sobie ufać
 • Protestanci i katolicy mają prowadzić dialog
 • Protestanci i katolicy mają budować wspólny kościół (system rozumiany jako dogmaty, liturgię i struktury)
 • Protestanci i katolicy mają się ze sobą połączyć

Ksiądz Wichary wiernie wypełnił tym samym przykazania Światowego Aliansu Ewangelicznego, który zaleca docelową jedność protestantów i katolików

„[…] chrześcijanie katoliccy i chrześcijanie ewangeliczni powinni zadbać o głębszą komunię na tym świecie […]. Na szczeblu krajowym i regionalnym, Rzymskokatolickie Konferencje Episkopalne i Synody Katolickich Kościołów Wschodnich mogą przystąpić do dialogu z krajowymi i regionalnymi Kościołami ewangelicznymi, aliansami ewangelicznymi i organizacjami ewangelicznymi. Ponadto, biskupi diecezjalni mogą porozumiewać się z regionalnymi przedstawicielami ewangelicznymi, sprawującymi równorzędne funkcje, nawet jeżeli nie są oni biskupami. […] Chrześcijanie katoliccy i chrześcijanie ewangeliczni dążą do tego, aby nauczyć się miłować wzajemnie w naszych działaniach ewangelizacyjnych. Są oznaki zbieżności w naszym uczestnictwie w misji Ducha w dzieleniu się dobrą nowiną. Nasze różne tradycje pozwalają dogłębniej zrozumieć treść tego niewyczerpanego źródła. Te spostrzeżenia powinny być zachowane i uwzględnione w dziele ewangelizacji, które podejmujemy, aby w ten sposób wzajemnie się uzupełniać i uznawać w wysiłkach” – źródło

Oto niezmienna “Sola fide” czyli sposób zbawienia według Rzymu, do której prowadzi swoje kozły ksiądz Wichary

„Jeśli ktoś twierdzi, że wiara usprawiedliwiająca jest niczym innym jak ufnością w Boże miłosierdzie przebaczające grzech przez Chrystusa, albo że ta ufność jest jedyną rzeczą, przez którą jesteśmy usprawiedliwieni — niech będzie przeklęty”. – Rzymskokatolicki Sobór Trydencki

To, czego nie udało się osiągnąć Watykanowi przemocą, udało się metodami pokojowymi. Protestantyzm kierowany przez antybiblijnych przywódców sprawujących niebiblijne funkcje właśnie popełnił systemowe samobójstwo. Jeśli tego nie widzisz przyjacielu, radzimy natychmiast zaaplikować radę Apostoła Jana

Obj. 3:17-19 17 Mówisz bowiem: Jestem bogaty i wzbogaciłem się, i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, że jesteś nędzny i pożałowania godny, biedny, ślepy i nagi. 18 Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się ubrał i żeby nie ujawniła się hańba twojej nagości, a swoje oczy namaść maścią, abyś widział. 19 Ja wszystkich, których miłuję, strofuję i karcę. Bądź więc gorliwy i pokutuj.

.


Jedyny dopuszczalny ekumenizm

Kiedy uczestniczę w debatach z Rzymskimi Katolikami mówię: „To jest jedyny prawdziwy ekumenizm. Jesteśmy tutaj nie rezygnujemy ze swoich stanowisk, bawimy się w kotka i myszkę, ty mówisz, że ja jestem w błędzie, ja mówię że ty jesteś w błędzie. I rozwiązujemy tę sprawę w sposób, który stawia prawdę na pierwszym miejscu”.
.
To według mnie jedyna sensowna forma dialogu ekumenicznego. Siedzenie i umniejszanie znaczenia prawdy, umniejszanie różnic między nami i rezygnowanie z prawdy to może jest coś co lubią robić liberałowie, ale to nie jest coś co ja lubię robić. Myślę, że to nie oddaje chwały Bogu
.
James White, Sola Scritpura, Ewangelia i Kościół Rzymsko-katolicki

Według największego współczesnego apologety chrześcijaństwa proponowany przez księdza Mateusza dialog z Rzymem to liberalizm. A liberalizm to niewiara.
.


Funkcje, auta i dolary

2 Piotra 2:3 I z chciwości będą wami kupczyć przez zmyślone opowieści. Ich sąd od dawna nie zwleka, a ich zatracenie nie śpi.

Źródło zdjęcia: Facebook

„Uważam jednak, że jako protestanci nie powinniśmy odmawiać Bogu prawa powołania autentycznie gorliwego chrześcijanina na zwierzchnika kościoła rzymskokatolickiego – ksiądz Mateusz Wichary, źródło

Bezpieczeństwo Kościoła jest w Chrystusie i nie jest zależne od “dobrosąsiedzkich” stosunków z Watykanem. Niestety ekumeniczni funkcjonariusze mają odmienne co do tego zdanie. Czy zdziwi kogoś jeszcze, że ksiądz Wichary czy też pan Kamiński są jak Saduceusze w czasach Jezusa? Tak jak rodzina Najwyzszego kaplana trzymała całą Świątynie jak prywatny biznes gdzie wymieniano pieniądze za  prowizją, aby po tym sprzedawać po kilkukrotnie wyższej cenie zwierzęta na ofiarę tak ksiądz Wichary i jego świta trzymają w garści cały polski systemowy protestantyzm aby kupczyć nim z Watykanem. Tak jak Saduceusze (w przeciwieństwie do Faryzeuszy) mocno współpracowali z każdym okupantem w celu pozostania przy władzy tak Ksiądz Wichary współpracuje z odstępczym systemem religijnym Rzymskiego katolicyzmu. Udowadnia tym samym prawdę  ”gdzie jest skarb twój, tam jest twoje serce’‘.

A niepokornych i piętnujących ekumenię ksiądz Wichary obiecał zniszczyć. Uczynił to osobiście i telefonicznie.

Dokąd to wszystko zmierza? A może taki był duchowy cel szatana żeby zwieść tych co sprzeciwiali się odstępczym naukom Rzymu zwabiwszy ich w rzekome ciało Chrystusa a potem wszystkich razem oddać w ramiona wszeteczny?

Przeciwieństwem do historycznej Reformacji Protestanckiej będzie współczesna bojaźliwa i adoktrynalna Deformacja Pacyfikancka reprezentowana przez główne nurty skundlonych pseudochrześcijańskich kościołów. Jej przywódcy leżą u stóp nuncjuszy papieskich liżąc pokornie ich ręce w nadziei na przetrwanie i ziemskie profity kapiące z ich suto zastawionych, “złotych, acz skromnych” stołów…

Kto szuka jedności z Rzymem nie jest chrześcijaninem lecz pełnym obłędu heretykiem i apostatą. Taki człowiek ma oczy zaślepione przez boga tego świata.

„Religia Rzymu jest esencją kłamstw oraz kwintesencją bluźnierstwa – a jednak fascynuje ona pewną grupę protestantów, o których można prawdziwie powiedzieć, że otrzymali „skuteczną moc obłędu, aby kłamstwu wierzyli, aby byli potępieni”. – Charles Spurgeon

Papież jest antychrystem. Kim zatem jest ten, kto antychrystowi pomaga, kto do tego antychrysta wytrwale prowadzi? Odpowiedź znajdziemy w Słowie:

Obj. 13:11 Potem zobaczyłem inną bestię wychodzącą z ziemi, a miała dwa rogi podobne do Baranka, ale mówiła jak smok.
.
Obj. 16:13
  I zobaczyłem trzy duchy nieczyste jakby żaby, które wychodziły z paszczy smoka i z paszczy bestii (Antychryst), i z ust fałszywego proroka.

Ten, kto antychrysta nazywa bratem w rzeczywistości jest fałszywym prorokiem. Jeśli zatem ksiądz Mateusz Wichary nie upamięta się lepiej aby poszedł w ślady szwedzkiego apostaty Ulfa Ekmana: opuścił szeregi chrześcijan Baptystów i poprosił papieża, który według niego nosi wszelkie znamiona “brata” o ciepłą posadkę, np. księdza wikarego, w jakiejś rzymskokatolickiej parafii.
..,


Kto ma rozum niech rozsądzi

Poniższy tekst pochodzi ze strony prymaspolski.pl.
Ekumeniczna Droga Wolności zakończyła pierwszy dzień obrad XI Zjazdu Gnieźnieńskiego. „Wyzwala tylko ta prawda, w której się trwa, w której zamieszkam, w której się zadomowię” – mówił w homilii metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś. 

Nabożeństwo nazwane przez organizatorów Ekumeniczną Drogą Wolności rozpoczęło się wieczorem na gnieźnieńskim Rynku i prowadzone było kolejno przez duchownych dziesięciu Kościołów chrześcijańskich biorących udział w XI Zjeździe Gnieźnieńskim.

W drodze do bazyliki, zatrzymując się przy dziesięciu stacjach, uczestnicy rozważali słowo Boże nt. wolności. Procesja ta symbolizowała pielgrzymkę życia, a także pracę nad wolnością, która została nam dana i zadana. Do rozważań, a konkretnie do dwóch powtarzanych w nich słów – prawdy i wyzwolenia, nawiązał w homilii metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś.

„Poznacie prawdę i prawda was wyzwoli. Czy zawsze? Czy każda prawda wyzwala? Czy to się dzieje automatycznie, mechanicznie? Czy to jest takie proste? Nie. Jezus mówi do nas, jeżeli będziecie trwać w moim słowie, będziecie prawdziwie moimi uczniami. Poznacie prawdę i prawda was wyzwoli. Uczniem nie jest jednak ten, kto usłyszał. I nie jest nim ten, kto usłyszał i przyznał rację. Uczniem jest ten, kto trwa w słowie Jezusa” – mówił abp Ryś tłumacząc, że właśnie trwanie jest warunkiem i gwarantem wyzwalającej mocy prawdy.

„Wyzwala tylko ta prawda, w której się trwa. Wyzwala tylko ta prawda, w której zamieszkam, w której się zadomowię” – podkreślił, wskazując, że nie chodzi tu o jednorazowe spotkanie z prawdą. Tak, jak nie chodzi o Zjazd Gnieźnieński przeżyty raz na dwa lata, czy najlepsze nawet rekolekcje, z których się wychodzi i czeka na następne.

„Wyzwala ta prawda, w której trwam” – powtórzył, tłumacząc, że chodzi tu o trwanie sercem, o miłość, która się nie kończy, która zna dyscyplinę wierności, o zadomowienie się Boga w człowieku i trwałą z Nim relację, bo wyzwalają – jak dodał – nie teorie i abstrakcyjne definicje, ale właśnie spotkanie z Bogiem.

I drugie słowo: wyzwolenie. Źródła zniewolenia – mówił abp Grzegorz Ryś – nie są na zewnątrz, ale we wnętrzu człowieka.

„Niewola jest wewnętrznym dramatem, a nie wynikiem zewnętrznych ograniczeń. Jest dramatem, bo człowiek dał odebrać sobie wolę. Tam, gdzie jest wola, tam nie sięgają żadne kajdany i łańcuchy, ale sięga mój grzech” – tłumaczył, dodając, że jednym z tych grzechów jest dziś smutek. Smutek, który paraliżuje, czyni człowieka bezradnym i przetrąca naszą odpowiedzialność.

Na zakończenie nabożeństwa każdy z uczestników otrzymał Biblię Ekumeniczną, która – jak zaznaczył abp Wojciech Polak – jest wspólnym dziełem tłumaczy, językoznawców i redaktorów Kościołów członkowskich Towarzystwa Biblijnego w Polsce.

„Pragniemy wręczyć tę Biblię każdemu z uczestników tego nabożeństwa, abyśmy po błogosławieństwie świadomie wyszli przez Drzwi Gnieźnieńskie do świata ze specjalnym kluczem do ludzkich serc, ze słowem Bożym” – mówił Prymas Polski.

W sobotę 22 września nabożeństwa ekumeniczne odbędą się w siedmiu kościołach Gniezna i w pobliskim Modliszewku. Kazania wygłoszą duchowni Kościołów uczestniczących w zjeździe. Łącznie jest ich dziesięć:

 1. Kościół Ewangelicko-Metodystyczny,
 2. Kościół Ewangelicko-Reformowany,
 3. Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny,
 4. Kościół Greckokatolicki,
 5. Kościół Chrześcijan Baptystów,
 6. Kościół Starokatolicki Mariawitów,
 7. Kościół Polskokatolicki,
 8. Kościół Zielonoświątkowy,
 9. Kościół Ewangelicko-Augsburski
 10. oraz Kościół Rzymskokatolicki.

Źródło

 

.
Co tam zdrada wiary! Będą rezydencje, auta i dolary…

Łuk. 16:13 Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo jednego będzie się trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie.

Na koniec warto zadać już ostatnie pytania: czy ksiądz Wichary jest zdrajcą wiary czy raczej fałszywym bratem? Czy ty, szanowny “protestancie” będziesz słuchał swojego księdza-zwierzchnika, czy może raczej Słowa Bożego?

Dzieje 5:29 Wtedy Piotr i apostołowie odpowiedzieli: Bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi.

Fałszywa doktryna najgłośniej krzyczy o jedności


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email