Boży rydwan

Ezech. 10:10 Co do wyglądu, wszystkie cztery miały jednakowy kształt, jakby koło znajdowało się w środku koła.

Ezechiel 10 zawiera niesamowitą teofanię lub objawienie się Boga Wszechmogącego. Widzimy Jego chwałę obłok i tron, a także cztery ogromne koła i czterech cherubinów, z oczami wypełniającymi zarówno cztery koła, jak i cztery cherubiny.

Ale co się dzieje w Ezechiela 10? Co jednoczy różne elementy teofanii lub wizji Boga? Boski rydwan! A co to za rydwan!

Jaka jest idea rydwanu z Księgi Ezechiela 10? Krótko mówiąc, Jahwe w swoim niesamowitym rydwanie opuszcza swoją świątynię w Jerozolimie z powodu ciężkich grzechów Judy. Wtedy i tylko wtedy miasto upadnie, a dom Boży zostanie zniszczony.


Symbolika

Rydwany były najdroższym i najbardziej imponującym środkiem transportu w świecie biblijnym. Bogaty i potężny król Salomon był pierwszym w Izraelu, który nabył rydwany na skalę narodową i rozmieścił je w strategicznych miastach.

1 Król. 4:26 Salomon miał też czterdzieści tysięcy koni w stajniach do swoich rydwanów i dwanaście tysięcy jeźdźców.

.

1 Król. 9:19 I wszystkie miasta spichlerze, które należały do Salomona, miasta dla rydwanów i miasta dla jeźdźców oraz wszystko, co Salomon pragnął wybudować w Jerozolimie, Libanie i całej ziemi swego panowania.

.

1 Król. 10:26 Salomon nagromadził rydwanów i jeźdźców, tak że miał tysiąc czterysta rydwanów i dwanaście tysięcy jeźdźców, których rozmieścił po miastach rydwanów oraz przy sobie w Jerozolimie.

Rydwany wskazywały na królewski splendor i militarną potęgę. Egipska armia faraona nie była jedyną siłą z rydwanami na Morzu Czerwonym. Tam Jahwe jechał na swoich „koniach” i „rydwanach zbawienia”.

Hab. 3:8 Czy PAN rozgniewał się przeciwko rzekom? Czy skierowałeś przeciwko rzekom swój gniew? Czy przeciwko morzu zwróciło się twoje oburzenie, gdy jechałeś na swoich koniach i na swoich rydwanach zbawienia?

Psalm 104 głosi, że Bóg „sprawia z chmur swój rydwan”, „chodzi na skrzydłach wiatru” , „swoich aniołów czyni duchami”, „swoje sługi płonącym ogniem”.

Psalm 104:3-4 3. Zbudowałeś na wodach swoje komnaty, czynisz obłoki swym rydwanem, chodzisz na skrzydłach wiatru. 4. Czynisz swoich aniołów duchami, swe sługi ogniem płonącym.

Zgodnie z Psalmem 18:10 Pan:

Psalm 18:10 Dosiadł cherubina i latał; latał na skrzydłach wiatru.

Ten psalm dalej mówi o Jego majestatycznej obecności w kategoriach „ciemności”, „gęstych chmur”, „blasku”, „gradu”, „węgli ognia” i „błyskawic”.

Psalm 18:11-14 11. Z ciemności zrobił sobie ukrycie, namiotem wokół niego były ciemne wody i gęste obłoki nieba. 12. Przed jego blaskiem rozeszły się jego obłoki, grad i węgle ogniste. 13. I zagrzmiał PAN na niebiosach, Najwyższy wydał swój głos, grad i węgle ogniste. 14. Wypuścił swe strzały i rozproszył ich, cisnął błyskawicami i ich rozgromił.


Koła rydwanu

A co z kołami rydwanów? W starożytnym świecie rydwany wykonane przez człowieka miały dwa lub cztery koła, przy czym rydwany czterokołowe były większe, droższe i potężniejsze. Rydwan Jahwe ma cztery identyczne koła w Ezechiela 1 i 10.

Koła ziemskich rydwanów miały średnicę kilku stóp, ale koła boskiego rydwanu są „tak wysokie, że wzbudzały strach”.

Ezech. 1:18 Obręcze były tak wysokie, że wzbudzały strach, a te cztery obręcze miały pełno oczu wokoło.

Wyobraź sobie przez chwilę cztery koła, z których każde ma, powiedzmy, 45 lub 50 metrów wysokości!. W wizjach Ezechiela rydwan Boży ma koła w kołach.

Ezech. 1:16 Wygląd tych kół i ich wykonanie były jak blask berylu i wszystkie cztery koła miały jednakowy kształt, a tak wyglądały i tak były wykonane, jakby jedno koło było w środku drugiego koła

.

Ezech. 10:10 Co do wyglądu, wszystkie cztery miały jednakowy kształt, jakby koło znajdowało się w środku koła.

W literaturze i języku angielskim „koła w kołach” to metafora tego, co jest bardzo skomplikowane, często obejmujące tajne plany i machinacje. Jednakże, kiedy Ezechiel opisuje cztery koła rydwanu Bożego „jakby koło znajdowało się w środku koła”, stwierdza, że koła te są wielokierunkowe. Jahwe nie ma problemów z manewrowaniem Swoim rydwanem, w przeciwieństwie do trudności, jaką ma woźnica z obracaniem rydwanu wykonanego przez człowieka za pomocą jego kół.

Podczas gdy ziemskie koła rydwanów zawierały gwoździe lub inne środki mocowania, koła rydwanów Bożych są wypełnione oczami.

Ezech. 1:18 Obręcze były tak wysokie, że wzbudzały strach, a te cztery obręcze miały pełno oczu wokoło.

.

Ezech. 10:12 A całe ich ciało, ich plecy, ich ręce i ich skrzydła, a także koła były pełne oczu dokoła, one cztery i ich koła.

Te obrazy są dla nas surrealistyczne i niepokojące. W wizji Ezechiela chodzi o to, że nawet koła Boże mają oczy, które widzą i mogą widzieć wszystko, przemawiając do boskiej wszechwiedzy.

Jednym z głównych niebezpieczeństw dla tych w ziemskich rydwanach w bitwie było to, że nie mogli widzieć wszystkiego, co działo się w walce. Oni nie mieli oczu z tyłu głowy, jak to często określamy. Jakże inaczej jest w przypadku wszechwidzącego i wszechwiedzącego Trójjedynego Boga, gdy jedzie On w swoim rydwanie!

Czy zrozumiałeś to? Cztery gigantyczne, wielokierunkowe koła wypełnione oczami! To są niesamowite koła zdumiewającego rydwanu wszechwiedzącego Boskiego jeźdźca!
.


Cherubiny

W czasach Starego Testamentu, rydwany były ciągnięte przez dwa, trzy lub cztery konie, ale kto lub co ciągnie Boży rydwan? Ezechiel 1 mówi o nich jako o czterech “istotach żywych”, tryskających żywotnością i witalnością, w odróżnieniu od zmęczonych zwierząt pociągowych.

Ezech. 1:5 Także ze środka ukazało się coś na kształt czterech istot żywych. A wyglądały tak: miały one postać człowieka.

.

Ezech. 1:13-15 13. A wygląd tych istot był taki: wyglądały jak węgle rozżarzone w ogniu, jak palące się pochodnie. Ten ogień krążył między istotami, jaśniał blaskiem, a z niego wychodziła błyskawica. 14. Te istoty biegały tam i z powrotem jak  błysk pioruna. 15. A gdy się przypatrywałem tym istotom żywym, oto znajdowało się jedno koło na ziemi przy tych czterech istotach mających cztery twarze

.

Ezech. 1:19-22 19. A gdy istoty żywe szły, koła szły obok nich; gdy istoty żywe podnosiły się ponad ziemię, podnosiły się także koła. 20. Dokądkolwiek zmierzał duch, tam szły – właśnie tam, gdzie zmierzał duch; a koła podnosiły się przed nimi, bo duch istot żywych był w kołach. 21. Gdy one szły, poruszyły się i koła; gdy one stawały, zatrzymywały się i koła; a gdy podnosiły się ponad ziemię, wraz z nimi podnosiły się też koła, bo duch istot żywych był w kołach. 22. Nad głowami istot żywych było coś na kształt sklepienia jak blask straszliwego kryształu, rozpostartego w górze nad ich głowami.

Ezechiel 10 identyfikuje cztery żywe stworzenia jako cherubinów,

Ezech. 10:15 I cherubiny się podniosły. Była to ta sama istota, którą widziałem nad rzeką Kebar.

.

Ezech. 10:20 To jest ta istota, którą widziałem pod Bogiem Izraela nad rzeką Kebar; i poznałem, że były to cherubiny.

które chronią i strzegą boskiej obecności.

1 Mojż. 3:24 Tak wygnał człowieka i postawił na wschód od ogrodu Eden cherubinów i płomienisty miecz obracający się we wszystkie strony, aby strzegły drogi do drzewa życia.

.

2 Mojż. 25:20 A cherubiny będą mieć skrzydła rozpostarte ku górze, zakrywając swymi skrzydłami przebłagalnię. Ich twarze zaś będą zwrócone ku sobie, twarze cherubinów będą zwrócone ku przebłagalni.

To, że te żywe stworzenia lub cherubiny są aniołami, jest oczywiste z Psalmów, ponieważ cherubin ciągnie boski rydwan,

Psalm 18:10 Dosiadł cherubina i latał; latał na skrzydłach wiatru.

ale aniołowie wykonują to zadanie w innym tekście.

Psalm 104:3-4 3. Zbudowałeś na wodach swoje komnaty, czynisz obłoki swym rydwanem, chodzisz na skrzydłach wiatru. 4. Czynisz swoich aniołów duchami, swe sługi ogniem płonącym.

Faraon, Salomon i Nabuchodonozor bez wątpienia wybrali najpotężniejsze konie do ciągnięcia rydwanów, ale w przeciwieństwie do Najwyższego Boga nie mieli potężnych aniołów do wykonania tego dzieła!

Każdy z czterech aniołów ma cztery twarze: twarz człowieka, wołu (zwierzę domowe), lwa (dzikie zwierzę) i orła (ptaka). Te cztery anielskie wierzchowce znacznie przewyższają konie ciągnące ziemski rydwan, ponieważ każdy z nich posiada i znacznie przewyższa inteligencję człowieka, siłę wołu, królewskość lwa i lot orła.

Każdy z czterech cherubinów ma nie tylko cztery twarze, ale także cztery skrzydła. Swoimi skrzydłami żywe stworzenia mogą poruszać rydwanem w górę (anioły znajdują się pod rydwanem, a nie przed) i w dół, a także do tyłu i do przodu. W ten sposób rydwan Boży ma nie tylko cztery wielokierunkowe koła, ale cztery niebiańskie rumaki, które mogą poruszać się w dowolnym kierunku.

Dzięki swoim skrzydłom, żywe istoty mogą rozpędzić rydwan bardzo szybko, znacznie szybciej niż jakikolwiek zwycięski ogier. Jednak to szybkie, wielokierunkowe przenoszenie boskiego rydwanu przez cherubinów odbywa się bez wysiłku. Aby się wznieść, po prostu podnoszą swoje skrzydła;

Ezech. 10:16 A gdy się poruszały cherubiny, poruszały się także koła obok nich. A gdy cherubiny podnosiły swoje skrzydła, aby się unieść ponad ziemię, koła nie odwracały się od nich.

Ezech. 10:19 A cherubiny podniosły swoje skrzydła i uniosły się z ziemi na moich oczach. Gdy odchodziły, koła były przy ich boku. Stanęły u wejścia do wschodniej bramy domu PANA, a chwała Boga Izraela była nad nimi u góry.

.

Ezech. 11:22 Wtedy cherubiny podniosły swoje skrzydła i wraz z nimi koła, a chwała Boga Izraela była nad nimi u góry.

nie ma potrzeby trzepotania.

Ezech.1:9 Ich skrzydła były złączone jedno z drugim; gdy szły, nie odwracały się, ale każda istota szła prosto przed siebie.

Aby stanąć w miejscu, wystarczyło opuścić skrzydła.

Ezech. 1:24-25 24. I gdy szły, słyszałem szum ich skrzydeł jak szum wielkich wód, jak głos Wszechmocnego i głos huku, jak zgiełk wojska. A gdy stały, opuszczały swoje skrzydła. 25. Gdy stały i opuszczały swoje skrzydła, rozległ się głos znad sklepienia, które było nad ich głową.

W przeciwieństwie do koni, ich nogi i stopy zawsze pozostają proste.

Ezech. 1:7 Ich nogi były proste, a ich stopy jak stopy u cielca; lśniły jak polerowany brąz.

Żywe istoty poruszają koła i rydwan szybko, ale bez wysiłku, i wielokierunkowo, ale doskonale gładko. Nie ma potrzeby wykonywania długich manewrów zawracania. Boży rydwan nigdy nie zjeżdża na bok ani nie utknie w koleinie. Istnieje doskonała zgodność między ruchem czterech aniołów a ruchem czterech kół rydwanu, “bo duch istoty żywej był w nich”.

Ezech. 10:17 Gdy tamci stawali, one stały, a gdy tamci się podnosili, one też się podnosiły wraz z nimi, bo był w nich duch istoty żywej.

.

Ezech. 1:20-21 20. Dokądkolwiek zmierzał duch, tam szły – właśnie tam, gdzie zmierzał duch; a koła podnosiły się przed nimi, bo duch istot żywych był w kołach. 21. Gdy one szły, poruszyły się i koła; gdy one stawały, zatrzymywały się i koła; a gdy podnosiły się ponad ziemię, wraz z nimi podnosiły się też koła, bo duch istot żywych był w kołach.

Wyobraźcie sobie gładki transport ziemskiego rydwanu, gdyby duch konia był również w kołach!

Na podstawie: źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email