Płodni Apostołowie

1 Tym. 4:1-3 1 A Duch otwarcie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, dając posłuch zwodniczym duchom i naukom demonów; 2 Mówiąc kłamstwo w obłudzie, mając napiętnowane sumienie; 3 Zabraniając wstępować w związki małżeńskie

Apostołowie mieli żony. Piotr był żonaty, gdyż wiemy, że Pan Jezus uzdrowił jego teściową

Mat. 8:14-15 14 A gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, zobaczył jego teściową, która leżała w gorączce. 15 Dotknął więc jej ręki i opuściła ją gorączka. Ona zaś wstała i usługiwała im.

O żonie Piotra (Kefasa) wspomniał Apostoł Paweł, pisząc:

1 Kor. 9:5 Czy nie wolno nam zabierać z sobą żony chrześcijanki, jak czynią pozostali apostołowie i bracia Pańscy, i Kefas?


Obca doktryna

Obowiązkowy celibat był obcy praktyce kościoła apostolskiego. Przykładne małżeństwo i dobrze wychowane dzieci były w piewrszych wiekach chrześcijaństwa warunkiem, aby pełnić funkcję duchownego czy biskupa! Apostoł Paweł napisał:

1 Tym. 3:1-4 Kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony… który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości.

Przez wiele wieków duchowni, biskupi i papieże mieli żony i ślubne dzieci. Niektóre z tych ślubnych dzieci same sięgały później po tiarę biskupią, a nawet papieską!

Papież Sylwiusz (536-7) był synem papieża Hormizdasa (514-23), zaś papież Jan XI (931-5) synem papieża Sergiusza III (904-11).
.
Nieślubnymi dziećmi duchownych byli papieże: Bonifacy I (418-22), Galezjusz (492-6), Agapitus (535-6), Teodor (642-9), Hadrian IV (1154-9).

 • Celibat wprowadził w 1074 roku Grzegorz VII, w tysiąc lat po śmierci Apostołów. Wcześniej praktykowano go jedynie jako duchową dyscyplinę w zakonach.
  .
 • Od 1139 roku (sobór laterański II) zabroniono kapłanom żenić się,
  .
 • zaś od 1536 roku żonatym mężczyznom wstępować w szeregi kapłanów.
  .
 • W Polsce jeszcze w XV wieku duchowni i biskupi żenili się, mając legalne potomstwo.
  .

Ukryty cel celibatu

Kościół rzymski usprawiedliwia celibat twierdząc, że podnosi on wymagania duchowe wobec duchownych. Faktycznie chodziło o dobra materialne. Celem celibatu było położyć kres uszczuplaniu dóbr kościoła przez przekazywanie majątku potomstwu po śmierci duchownych, biskupów i papieży. Jeden ze współczesnych pisarzy chrześcijańskich tak wyjaśnia tę kwestię:

„W Biblii nie znajdziesz nauki o przymusowym celibacie, ani nie był on praktykowany przez apostołów. Nauka ta rozwinęła się wraz z systemem papieskim stając się stopniowo jego integralną częścią. Nie chodziło przy tym o kwestie moralne, gdyż celibat okazał się zarzewiem zła. Faktycznie, nakaz celibatu nie miał na celu zakazu seksu, lecz zakaz małżeństwa.
.
Papież Aleksander II (1061-73) na przykład, nie zganił księdza, który popełnił cudzołóstwo z drugą żoną swego ojca, ponieważ nie popełnił on grzechu małżeństwa. Ten grzech był zaś uważany za wielkie zło i musiał być wyeliminowany z życia kapłanów, aby mogli być całkowicie poświęceni Kościołowi.
.
Przez wszystkie wieki nie tylko księża i prałaci, ale nawet papieże mieli kochanki i korzystali z usług prostytutek. Wielu praktykowało homoseksualizm. Nie ma jednak przypadku, aby któryś został ekskomunikowany za uprawianie seksu, natomiast wielu duchownych zostało usuniętych z kościoła za zawarcie związku małżeńskiego. Małżeństwo a nie seks było uważane za skandal.
.
Skąd więc, aż do dzisiejszego dnia, taki nacisk na celibat, skoro nie jest on równoznaczny z seksualną abstynencją? Stąd, że nakaz celibatu ma bardzo praktyczną i lukratywną stronę dla kościoła: pozostawia księży, a w szczególności biskupów i papieży bez rodzin, którym inaczej zostawiliby swą majętność, przez co zubożyliby Rzym.” – Dave Hunt, A Woman Rides the Beast, Eugene, Oregon: Harvest House, 1994, s. 162-163.

.


Małżeństwo błogosławieństwem

Bezżenność sama w sobie nie ma niczego chwalebnego, choć często tak prezentuje się ją studentom katolickich seminariów duchownych. Bóg uczynił małżeństwo błogosławieństwem dla ludzi. Wyjątkiem, a nie regułą są ci, którzy otrzymali od Boga duchowy dar celibatu, jak na przykład apostoł Paweł

1 Kor.7:7 Chciałbym bowiem, aby wszyscy ludzie byli tacy jak ja, ale każdy ma swój własny dar od Boga, jeden taki, a drugi inny.

Dla osób z tym darem bezżenność jest korzyścią, gdyż bez bliskiej rodziny mogą wykonać więcej pracy dla Pana

1 Kor.7:32-34 32 Chcę, żebyście nie mieli trosk. Nieżonaty troszczy się o sprawy Pana, o to, jak się przypodobać Panu. 33 Lecz żonaty troszczy się o sprawy tego świata, o to, jak się przypodobać żonie. 34 Jest różnica między mężatką a dziewicą. Niezamężna troszczy się o sprawy Pana, o to, by była święta i ciałem, i duchem. Mężatka zaś troszczy się o sprawy tego świata, o to, jak się przypodobać mężowi.

O nich Jezus powiedział:

Mat. 19:12 A są i tacy bezżenni, którzy dla królestwa niebieskiego sami zostali bezżenni.

Jednakże dawcą darów duchowych jest Duch Święty, a nie kościół. Bóg rozdaje je tak jak chce, dlatego kościół nie powinien czynić żadnego z Jego darów kryterium dla kapłaństwa. Paweł napisał:

1 Kor. 7:7 Każdy otrzymuje własny dar od Boga: jeden taki, a drugi taki….

1 Kor. 12:11 Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce
.


Toksyczny owoc celibatu

Życie w celibacie bez daru celibatu przynosi fatalne owoce, dlatego Paweł napisał:

1 Kor. 7:2-9 Jednak ze względu na niebezpieczeństwo wszeteczeństwa, niechaj każdy ma swoją żonę, a każda niechaj ma własnego męża… albowiem lepiej jest wstąpić w związek małżeński niż gorzeć

Rzymsko-katolickie pismo National Catholic Reporter podało, że Archidiecezja Santa Fe jest bliska bankructwa z powodu około 50 przewodów sądowych, jakie wytoczono pracującym w niej 45 duchownym, którzy oskarżeni są o seksualne molestowanie 200 osób w ciągu ostatnich 30 lat. – National Catholic Reporter, 7 styczeń (1994): 9.

W 1994 roku archidiecezja chicagowska wypłaciła poszkodowanym ponad 2 miliony dolarów w podobnych procesach. Franciszkańskie seminarium duchowne w Santa Barbara w Kalifornii zostało zamknięte z powodu seksualnego zaangażowania większości pracujących w nim duchownych ze studentami. – Dave Hunt, A Woman Rides the Beast, Eugene, Oregon: Harvest House, 1994, s. 173.

Sondaż przeprowadzony wśród 800 duchownych katolickich w USA, wykazał, że przynajmniej 400 księży zmarło na AIDS. Badacze sądzą, że liczba ta jest dwukrotnie wyższa, co przy ogólnej ilości duchownych katolickich oznaczałoby 400-800% więcej przypadków zachorowań, niż w reszcie społeczeństwa.(Kansas City Star, (styczeń): 2000; cyt. w: Gary Wills, Papal Sin, New York: Doubleday, 2000, s. 193.

Terence German, były ksiądz jezuicki pracujący dla Watykanu w latach 1978-81 twierdzi, że „papież nie chciał słyszeć jego skarg na seksualne nadużycia”, zaś gdy dowodów było tyle, że nie można im było zaprzeczyć, Jan Paweł II stwierdził, że te rzeczy dzieją się tylko w USA. „To nieprawda – twierdzi Terence German. – Dzieje się to w samym Rzymie, i papież dobrze o tym wie”.(Times (St. Peterburg, Florida), 11 luty (1994): 3 a; cyt. w: ibid. 175.)

Szacuje się, że do 1997 roku kościół rzymski w samych tylko Stanach Zjednoczonych wypłacił już ponad 650 milionów dolarów osobom, które padły ofiarą księży-pedofilów.(25 lipiec 1997, Wiadomości NBC (kanał 5 w Chicago; godz. 17:30-18:00).)

Ileż darów trzeba, aby zebrać tak ogromne sumy?

Korzenie narzuconego odgórnie celibatu sięgają pogaństwa. Propagowały go w pierwszych wiekach niektóre sekty gnostyckie, które wymieszały chrześcijaństwo z pogaństwem. Apostoł Paweł przestrzegał przed tym trendem, dowodząc, że za odgórnie narzucanym celibatem czy też odgórnie nakazanym postem kryją się demony fałszywej religijności:

1 Tym. 4:1-3A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, pożywali je z dziękczynieniem.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email