Przeciw Bogu

Żydzi na pustyni mówili przeciw Bogu wystawiając Go na próbę.

4 Mojż. 21:5-8 5 Przetoż mówił lud PRZECIW BOGU, i przeciw Mojżeszowi: Przeczżeście nas wywiedli z Egiptu, aby my pomarli na tej puszczy? bo nie masz chleba, ani wody, a dusza nasza obrzydziła sobie ten chleb nikczemny. 6 Przetoż przypuścił Pan (יְהוָ֜ה Jahwe) na lud węże ogniste, którzy kąsali lud; i pomarło wiele ludu z Izraela. 7 I przyszedłszy lud do Mojżesza, rzekli: Zgrzeszyliśmy, żeśmy mówili przeciw Panu (יְהוָ֜ה Jahwe), i przeciw tobie. Módl się Panu (יְהוָ֜ה Jahwe), aby oddalił od nas te węże; i modlił się Mojżesz za ludem. 8 I RZEKŁ PAN (יְהוָ֜ה Jahwe) do Mojżesza: uczyń sobie węża miedzianego, a wystaw go na drzewcu; i stanie się, ktokolwiek ukąszony będąc wejrzy nań, że żyw zostanie.”

 • Bóg, który został wystawiony przez Izraelitów na próbę to Jawhe,
  wers 5. mówił lud przeciw Bogu
  .
 • Izrael zgrzeszył przeciw Bogu Jahwe, który nazwany jest również Panem,
  wers 7 Zgrzeszyliśmy, żeśmy mówili przeciw Panu (יְהוָ֜ה Jahwe),
  wers 8 I rzekł Pan (יְהוָ֜ה Jahwe) do Mojżesza
  .
 • Jako karę za niewiarę Bóg Jawhe, zwany Panem zesłał na Izrael kąsające ogniste węże.
  wers 6 Przetoż przypuścił Pan (יְהוָ֜ה Jahwe) na lud węże ogniste, którzy kąsali lud; i pomarło wiele ludu z Izraela

Cała narracja wskazuje, że Izrael zgrzeszył przeciw Jahwe, za co Jahwe ukarał Izrael plagą węży, które uśmierciły wielu.

Ale to nie koniec historii…

 .


Przeciw Synowi

Apostoł Paweł informuje, że Żydzi na pustyni kusili Chrystusa.

1 Kor. 10:9 I nie wystawiajmy na próbę Chrystusa, jak niektórzy z nich wystawiali i poginęli od wężów;

Tekst z Koryntian wskazuje na Syna jako na Boga Jahwe, którego na pustyni kusili Izraelici, za co poginęli od wężów. Inna interpretacja jest nie możliwa. Trzy główne elementy historii są identyczne w 1 Liście do Koryntian i 4 Mojżeszowej.

 1. Kuszenie Jahwe – Chrystusa
 2. Plaga węży jako kara
 3. Śmierć wielu
  .

Przeciw Duchowi Świętemu

Autor Hebrajczyków informuje, że ci sami Żydzi wystwiali na próbę Ducha Świętego, który nazwany jest też Bogiem Żywym i Panem.

Hebr. 3:7-16 7 Dlatego, JAK MÓWI DUCH ŚWIĘTY: Dzisiaj, jeśli usłyszycie jego głos; 8 Nie zatwardzajcie waszych serc jak podczas rozdrażnienia, w dniu próby na pustyni; 9 Gdzie MNIE wystawiali na próbę wasi ojcowie i doświadczali, i oglądali MOJE dzieła przez czterdzieści lat. 10 Dlatego się rozgniewałem na to pokolenie i powiedziałem: Oni zawsze błądzą sercem i nie poznali moich dróg; 11 Toteż przysiągłem w MOIM gniewie, że nie wejdą do MOJEGO odpoczynku. 12 Uważajcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was przewrotnego serca niewiary, które by odstępowało od BOGA ŻYWEGO; 13 Lecz zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, dopóki nazywa się „Dzisiaj”, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. 14 Staliśmy się bowiem uczestnikami Chrystusa, jeśli tylko nasze pierwotne przeświadczenie aż do końca niewzruszenie zachowamy. 15 Dopóki jest powiedziane: Dzisiaj, jeśli usłyszycie jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc jak w dniu rozdrażnienia. 16 Niektórzy bowiem usłyszawszy, rozdrażnili PANA, ale nie wszyscy z tych, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza.

 • W tekście Listu do Hebrajczyków narratorrem jest Duch Święty
  wers 7 jak mówi Duch Święty
  .
 • Tekst wskazuje na Ducha Świętego jako Osobę, wskazują na to odnoszące się do Ducha zaimki mnie, moim, mojego
  .
 • Kuszenie odbywało się na pustyni
  wers 7 jak podczas rozdrażnienia, w dniu próby na pustyni;
  .
 • Duch Święty stwierdza, że to On był kuszony na pustyni, 
  Wers 8 Gdzie mnie wystawiali na próbę wasi ojcowie
  .
 • Duch Święty obiecuje zesłać karę, którą jest śmierć
  wers 11 Toteż przysiągłem w moim gniewie, że nie wejdą do mojego odpoczynku
  .
 • Duch Święty nazwany zostaje Bogiem Żywym
  wers 12 Uważajcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was przewrotnego serca niewiary, które by odstępowało od Boga żywego
  .
 • Duch Święty jest nazwany Jahwe
  wers 12 Niektórzy bowiem usłyszawszy, rozdrażnili Pana

Tekst Hebrajczyków ukazuje Ducha Świętego jako Boga żywego, jako Jahwe, którego na pustyni kusili Izraelici, za co zginęli. Od wersu 7 do 16 stałym narratorem jest Duch Święty, zatem wykluczone jest, aby mowa była o kimkolwiek innym. Dwa główne elementy historii są identyczne jak w 1 Liście do Koryntian i 4 Mojżeszowej:

 1. Kuszenie Jahwe – Chrystusa – Ducha Świętego
 2. Śmierć wielu

Rodzaj śmierci nie został podany w Liście do Hebrajczyków lecz jest oczywistym, iż była to plaga węży. Mowa przecież o tym samym wydarzeniu.
.


Wnioski

Bóg był kuszony na pustyni przez  Izrael. Duch Święty był kuszony na pustyni przez Izrael. Chrystus był kuszony na pustyni przez Izrael. Duch Święty nazwany jest Panem i Bogiem żywym. Bóg jest Trójjedyny.

1 Kor. 1:9 Wierny jest Bóg, przez którego zostaliście powołani do społeczności jego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana.
.
Filip. 1:19 Wiem bowiem, że to doprowadzi do mojego zbawienia dzięki waszej modlitwie i pomocy Ducha Jezusa Chrystusa;

 

Print Friendly, PDF & Email