Pozorna sprzeczność

Izaj. 26:14-15

14. Umarli oni [nasi panowie] i nie ożyją, są martwi i nie powstaną, ponieważ nawiedziłeś ich i wytępiłeś, i zgładziłeś wszelką pamięć o nich.

15. Rozmnożyłeś naród, PANIE, rozmnożyłeś naród. Jesteś uwielbiony, choć go wypędziłeś na wszystkie krańce ziemi.

Teraz posłuchajmy, co dalej mówi prorok. Od wersetu 14  wydaje się, że prorok nie przestrzega żadnego porządku; tak, że mówi rzeczy bezpośrednio sprzeczne ze sobą;

 • najpierw bowiem mówi: „Umarli nie ożyją”,
  .
 • a potem stwierdza: „Twoi umarli ożyją”.
  .
 • po drugie, mówi: „nawiedziłeś ich i wytępiłeś, i zgładziłeś wszelką pamięć o nich
  .
 • zaraz potem mówi: „Romnożyłeś swój naród… ciebie szukali; gdy ich karałeś, wylewali swoje modlitwy.”.

Któż, jak powiadam, nie pomyślałby, że są to rzeczy nie tylko wypowiedziane bez właściwego porządku i celu, ale także jawnie sprzeczne ze sobą? Albowiem żyć, a nie żyć, być tak zniszczonym, aby nie pozostała żadna pamięć, i tak rozmnożyć, że brzegi ziemi zostaną wypełnione, wydaje się nieść ze sobą jawną sprzeczność.


Trzy grupy ludzi

Aby usunąć te wątpliwość i lepiej zrozumieć umysł proroka, musimy zauważyć, że prorok miał do czynienia z różnymi rodzajami ludzi; miał do czynienia z przyzwanymi i jawnymi wrogami ludu Bożego, Chaldejczykami lub Babilończykami; tak samo jak dzisiaj wyznawcy Chrystusa Jezusa mają do czynienia z Turkami i Saracenami.

Prorok miał do czynienia z nasieniem Abrahama, którego były trzy rodzaje.

1) Wszystkie dziesięć plemion zostało zdegenerowanych od prawdziwego wielbienia Boga i skorumpowanych bałwochwalstwem, tak jak w dzisiejszych czasach zarażeni są nasi papiści we wszystkich królestwach i narodach;

2) Tylko plemię Judy spoczywało w Jerozolimie, gdzie przestrzegano formy prawdziwej religii, nauczano zakonu i na zewnątrz przestrzegano obrzędów Bożych.

3) A jednak była w tym ciele, to znaczy w ciele widzialnego kościoła, wielka liczba obłudników, tak jak dzisiaj jest jeszcze wśród nas, którzy wyznają Pana Jezusa i odrzucili papiestwo; Także niemało okazało się rozwiązłymi rozpustnikami; niektórzy odwrócili się plecami do Boga, to znaczy porzucili wszelką prawdziwą religię; i niektórzy, którzy żyli najbardziej obrzydliwym życiem, jak mówi Ezechiel w swojej wizji;

A jednak wśród nich byli też pobożni, jak kilka ziaren pszenicy, uciskanych i ukrywanych wśród mnóstwa plew. Teraz, zgodnie z tą różnorodnością, prorok zachowuje różne cele, a jednak w najdoskonalszym porządku.
.


Gniew Boży

I po pierwsze, po pierwszej części skargi uciśnionych, jak słyszeliśmy, z gwałtownością ducha wybucha przeciw wszystkim pysznym nieprzyjaciołom ludu Bożego, przeciw wszystkim, którzy ich niepokoją, i przeciw wszystkim, którzy szydzą i porzucają Boga i mówi:

14. Umarli oni [nasi panowie] i nie ożyją, są martwi i nie powstaną, ponieważ nawiedziłeś ich i wytępiłeś, i zgładziłeś wszelką pamięć o nich.

W tych słowach walczy z obecną pokusą i żałosnym stanem ludu Bożego oraz z bezczelną pychą tych, którzy ich uciskali; tak, jakby prorok miał powiedzieć: Wy niepokojacy lud Boży! jakkolwiek wydaje się wam w tej waszej krwawej wściekłości, że Bóg nie bierze pod uwagę waszego okrucieństwa, ani nie bierze pod uwagę, jaką przemoc czynicie jego biednym cierpiącym, ale Bóg was nawiedzi, tak, wasze trupy padną i będą leżały jak śmierdząca padlina na powierzchni ziemi, upadniecie bez nadziei na życie lub błogosławione zmartwychwstanie; tak, jakkolwiek zbierzecie wasz majątek i pomnożycie wasze rodziny, będziecie tak rozproszeni, że nie zostanie po was żadna pamięc dla potomnych, oprócz tego, co będzie obrzydliwe i wstrętne.

Z tego tyrani mają swoje napomnienie, a uciśniony kościół czerpie nieocenioną pociechę: tyrani, którzy gnębią, otrzymają ten sam koniec, co ci, którzy odeszli wcześniej; to znaczy, że umrą i upadną ze wstydem, bez nadziei na zmartwychwstanie, jak już powiedziano.

 • nie chodzi o to, że nie powstaną ku własnemu zawstydzeniu i słusznemu potępieniu;
  .
 • oni nie odzyskają mocy, aby niepokoić sługi Boże;

Ani też niezbożni nie powstaną, jak mówi Dawid, w radzie sprawiedliwych.

Psalm 5:5-6 5. Głupcy nie ostoją się przed twymi oczyma. Nienawidzisz wszystkich czyniących nieprawość. 6. Wytracisz tych, którzy mówią kłamstwa. PAN brzydzi się człowiekiem krwawym i podstępnym.
.
Psalm 69:27-28 27. Dodaj nieprawość do ich nieprawości i niech nie dostąpią twojej sprawiedliwości. 28. Niech będą wymazani z księgi żyjących i niech nie będą zapisani ze sprawiedliwymi.


Przyszła tragedia i radość

Teraz źli mają swoje rady, swoje trony iw końcu zajmują się (w większości) wszystkimi rzeczami, które są na powierzchni ziemi; ale biedni słudzy Boży są uważani za niegodnych ludzkiej egzystencji, są pogardzanii wyśmiewani; tak, są bardziej podli dla tych dumnych tyranów, niż sam brud i błoto, które depta się pod nogami.

Ale w tym chwalebnym zmartwychwstaniu ten stan zostanie zmieniony; albowiem wtedy tacy, jak teraz, którzy swym obrzydliwym życiem i okrucieństwem niszczą ziemię i molestują dzieci Boże, ujrzą Tego, którego przebili; ujrzą chwałę tych, których teraz prześladują, ku swemu przerażeniu i wiecznemu wstydowi.

Pamięć o tym powinna nas uzbroić w cierpliwość w dniach ucisku i pocieszyć nas, że gdy widzimy tyranów w ślepej wściekłości jak depczą świętych Bożych, nie rozpaczamy całkowicie, jak gdyby nie było mądrości, sprawiedliwości, ani mocy w niebie, aby represjonować takich tyranów i zadośćuczynić smutkom niesprawiedliwie dotkniętych.

2 Tes. 1:4-9 4. Tak że i my sami chlubimy się wami w kościołach Bożych z powodu waszej cierpliwości i wiary we wszystkich waszych prześladowaniach i uciskach, które znosicie. 5. Są one dowodem sprawiedliwego sądu Boga, abyście byli uznani za godnych królestwa Bożego, za które też cierpicie. 6. Ponieważ jest rzeczą sprawiedliwą u Boga, żeby odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają; 7. A wam, uciśnionym, dać odpoczynek wraz z nami, gdy z nieba objawi się Pan Jezus z aniołami swojej mocy; 8. W ogniu płomienistym wywierając zemstę na tych, którzy Boga nie znają i nie są posłuszni ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa. 9. Poniosą oni karę, wieczne zatracenie od oblicza Pana i od chwały jego mocy;

Nie, bracia, bądźmy pewni, że prawica Pana zmieni stan rzeczy najbardziej rozpaczliwych. W naszym Bogu jest mądrość i moc, by w jednej chwili zamienić radość i wesele naszych wrogów w wieczną żałobę, a nasze smutki w radość i wesele, które nie mają końca.

Dlatego w tych pozornych nieszczęściach (i nie dziwię się, że mówię pozorne nieszczęścia, ponieważ ślepym jest ten, kto nie widzi że ogień już się rozpalił i będzie płonął bardziej niż oczekujemy, chyba że Bóg w swoim miłosierdziu miłosierdziu go ugasi) nie zniechęcajmy się, ale z nieudawaną skruchą powróćmy do Pana, Boga naszego;

Oskarżajmy i potępiajmy nasze dawne zaniedbanie i niezłomnie polegajmy na obiecanym wyzwoleniu; tak nasze doczesne smutki przemienią się w wieczną radość. Wątpliwości, które mogą być poruszone, co do zniszczenia tych, których Bóg obecnie wywyższa, zostaną przedyskutowane, jeśli czas pozwoli, po tym, jak przejdziemy przez cały tekst.

Obj. 6:10 Jak długo jeszcze, Panie święty i prawdziwy, nie będziesz sądził i nie pomścisz naszej krwi na mieszkańcach ziemi?
.
Przysłów 1:25-28 25. Owszem, odrzuciliście całą moją radę i nie chcieliście przyjąć mojego upomnienia; 26. Dlatego będę się śmiać z waszego nieszczęścia, będę szydzić z was, gdy przyjdzie to, czego się boicie. 27. Gdy nadejdzie jak spustoszenie to, czego się boicie, i gdy wasze nieszczęście nadciągnie jak wicher, gdy nadejdzie na was ucisk i cierpienie; 28.Wtedy będą mnie wzywać, a nie wysłucham; będą mnie szukać pilnie, lecz mnie nie znajdą.
.
Psalm 37:12-13 12.Niegodziwy knuje przeciwko sprawiedliwemu i zgrzyta na niego zębami. 13. Lecz Pan śmieje się z niego, bo widzi, że nadchodzi jego dzień.
.
Psalm 2:4-5 4. Lecz ten, który mieszka w niebie, będzie się śmiał, Pan będzie z nich szydził. 5. Wtedy przemówi do nich w swoim gniewie i swą zapalczywością ich zatrwoży
.
Treny 3:39 Czemu więc żali się człowiek żyjący, człowiek – z powodu kary za swoje grzechy?

John Knox, źródło


Zobacz w temacie

The prophet, now proceeds, and saith

Print Friendly, PDF & Email