Obiekcja przeciw wierze chrześcijańskiej

Jedna z ostatnich kontrowersyjnych książek w tej sprawie otrzymała tytuł Dlaczego Złe Rzeczy Przytrafiają Się Dobrym Ludziom. Powszechna obiekcja w stosunku do religii można podsumować następująco:

Jak ktokolwiek może wierzyć w Boga w świetle tego  całego cierpienia które widzimy i doświadczamy na tym świecie?

John Stuart Mill przedstawił tę klasyczną obiekcję przeciwko wierze chrześcijańskiej:

  • Jeżeli Bóg jest wszechmocny i pozwala na to cierpienie, to nie jest dobrotliwy, nie jest Bogiem który ma dobre serce, nie  jest miłościwy.
    .
  • A jeżeli jest miłościwy w stosunku do całego świata i pozwala na to cierpienie, wtedy z pewnością nie jest wszechmocny.

I biorąc pod uwagę zło, albo cierpienia, nigdy nie dojdziemy do wniosku że Bóg jest jednocześnie wszechmocny i dobrotliwy.  Niezależnie od tego jak błyskotliwy John Stuart Mill był, nie zgodzę się z nim, i zobaczę co na temat tych rzeczy mówi Pismo.

Sprawiedliwy Sędzia

Miej w pamięci że z biblijnej perspektywy, cierpienie jest nierozłącznie powiązane z upadłym stanem tego świata. Nie było żadnego cierpienia przed grzechem. Z mojej interpretacji wynika iż Pismo mówi, że cierpienie na tym świecie jest częścią całego sądu Bożego nad światem. Spytasz wtedy,

Jak sprawiedliwy sędzia może pozwolić aby kryminalista cierpiał? Jak prawy sędzia pozwoli na to aby agresywny przestępca był ukarany?  

Jednak pytanie które powinniśmy zadać brzmi:

Jak sprawiedliwy sędzia może nie dopuścić aby ci, którzy dopuścili się tych aktów przemocy lub jakiegokolwiek innego rodzaju przestępstw, mieli uniknąć kary? 

Za tym pytaniem zawsze stoi świętość Boga i jego doskonała sprawiedliwość. Nasze zrozumienie Boga jest zakorzenione w nauczaniu Pisma które mówi że jest On sędzią. Sędzia całej ziemi zawsze postępuje właściwie.
.

Przykład ślepca

Jan 9:1-3 1 A przechodząc, zobaczył człowieka ślepego od urodzenia. 2 I pytali go jego uczniowie: Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice, że się urodził ślepy? 3 Jezus odpowiedział: Ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice, ale stało się tak, żeby się na nim objawiły dzieła Boga.

W dziewiątym rozdziale Jana, uczniowie pytają Jezusa, “Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się ślepym urodził? Odpowiedział Jezus: Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego.”  Nie możemy dojść do wniosków, że cierpienie jednostki w tym świecie jest wprost proporcjonalne do grzechu po stronie tej osoby. To właśnie jest tym co zrobili przyjaciele Joba którzy przyszli do niego i męczyli go mówiąc, „Job, naprawdę bardzo cierpisz. To musi być znakiem tego że jesteś najnędzniejszym grzesznikiem ze wszystkich!” Ale Biblia mówi że nie możemy użyć takiej formuly. Fakt jest taki, że jeżeli nie byłoby grzechu na świecie, nie byłoby cierpienia. Bóg pozwala na cierpienie jako część swojego sądu, ale On używa tego jeszcze dla naszego odkupienia – aby wykształcić nasz charakter i zbudować naszą wiarę.

R. C. Sproul, źródło


 

Print Friendly, PDF & Email