Innym słowem, którego Biblia używa na określenie tego, co Chrystus osiągnął dla nas przez swoją śmierć jest słowo pojednanie

Kol 1:21-22 21. I was, którzy kiedyś byliście obcymi i wrogami umysłem w niegodziwych uczynkach, teraz pojednał (ἀποκατήλλαξεν apokatellaxen) 22.W jego doczesnym ciele przez śmierć, aby was przedstawić jako świętych, nieskalanych i nienagannych przed swoim obliczem;
.

ἀποκαταλλάσσω apokatallasso pojednać całkowicie, od słów:
ἀπό apo – w zwięzłych konstrukcjach intensyfikuje stan oddzielenia
καταλλάσσω katallasso – od κατά katá, „w dół do dokładnego punktu”, intensyfikując ἀλλάσσω allássō, „zmienić”); zdecydowanie zmienić stan, tak jak wtedy, gdy dwie strony godzą się, gdy zbliżają się („zmieniają”) na tę samą pozycję.

Pojednanie jest wprowadzeniem przyjaźni pomiędzy dwiema wcześniej zwaśnionymi stronami. W zbawieniu, o którym mówi Biblia, Bóg pojednał się z nami, a my pojednaliśmy się z Bogiem. Musiały się dokonać obie te rzeczy; pojednanie jednej i drugiej strony, to dwa oddzielne akty, ale obydwa są niezbędne dla osiągnięcia pełnego pojednania. Niemądrym jest twierdzić, że teraz przez śmierć Chrystusa Bóg jest pojednany z wszystkimi ludźmi, ale tylko niektórzy ludzie są pojednani z Nim. Mam nadzieję, że nikt nie będzie twierdził, że Bóg i wszyscy ludzie zostali pojednani właśnie w taki sposób. Byłoby to pojednanie, które skacze na jednej nodze!

Nie ma prawdziwego pojednania, jeśli obie strony nie są pojednane ze sobą nawzajem.

Efektem śmierci Chrystusa było pojednanie, zarówno Boga z ludźmi, jak i ludzi z Bogiem

Rzym. 5:10-11 10. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani (κατηλλάγημεν katellagemen) z Bogiem przez śmierć jego Syna, tym bardziej, będąc pojednani (καταλλαγέντες  katallegentes), będziemy ocaleni przez jego życie. 11. A nie tylko to, ale też chlubimy się Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego teraz otrzymaliśmy pojednanie (καταλλαγὴν katallagen).

Oba te pojednania są wspomniane w

2 Kor. 5:19-20 19. Bóg bowiem był w Chrystusie, jednając (καταλλάσσων katallasson) świat z samym sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów, i nam powierzył to słowo pojednania. 20. Tak więc w miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo, tak jakby Bóg upominał was przez nas. W miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się (καταλλάγητε katallagete) z Bogiem.

Nie widzę, jak to podwójne pojednanie można by pogodzić ze śmiercią Chrystusa, która dokonała się za wszystkich. Bo skoro wszyscy ludzie przez śmierć Chrystusa zostali tak pojednani, to jak się to dzieje, że na wielu nadal ciąży gniew Boży?

Jan 3:36 Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, ale kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży zostaje na nim.

Z całą pewnością, Chrystus mógł umrzeć tylko za tych, którzy rzeczywiście zostali pojednani z Bogiem.

John Owen, Ograniczone odkupienie


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email