Pytanie od zborowiczki.

 “Mam dorosłe dziecko które bardzo kocham i które ostatnio wyznało, że jest homoseksualne. Ona była w kościele i wcześniej twierdziła, że jest Chrześcijanką. Nie wiem jak mam sobie z nią radzić i z jej „koleżanką” ani jak podejść do tego co jest jasno grzesznym stylem życia w inny sposób jak ciągłą modlitwą. Co biblia mówi o homoseksualiźmie?”

Homoseksualizm to grzech

To jest świetne pytanie, ponieważ czyż nie jest to temat naszej kultury? Mam na myśli, nie przychodzi on tylko od wierzących, ani kościoła, ale nasza kultura nakazuje nam się nim zajmować. Kiedy mamy wielkie firmy żywieniowe produkujące przekąski by celebrować to co znamy jako homoseksualny styl życia, to jest to kultura która propaguje konwersację odnoszącą się do tego stylu życia. Zamierzam odnieść się do tego z dwóch różnych perspektyw. W księdze Kapłańskiej rozdział 18 werset 22 i w Rzymian 1 18 – 32 czytamy:

3 Mojż. 18:22

„Nie będziesz obcował z mężczyzną jak z kobietą. Jest to obrzydliwość”
.

Rzym. 1:18-32

18 Gniew Boży bowiem objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości.
19 Ponieważ to, co można wiedzieć o Bogu, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił.
20 To bowiem, co niewidzialne, to znaczy jego wieczna moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia świata przez to, co stworzone, po to, aby oni byli bez wymówki.
21 Dlatego że poznawszy Boga, nie chwalili go jako Boga ani mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmiło się ich bezrozumne serce.
22 Podając się za mądrych, zgłupieli;
23 I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobieństwo obrazu zniszczalnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i gadów.
24 Dlatego też Bóg wydał ich nieczystości przez pożądliwości ich serc, aby hańbili swoje ciała między sobą.
25 Oni to zamienili prawdę Bożą w kłamstwo i czcili stworzenie, i służyli jemu rac zej niż Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen.
26 Dlatego wydał ich Bóg haniebnym namiętnościom, gdyż nawet ich kobiety zamieniły naturalne współżycie na przeciwne naturze.
27 Także mężczyźni, opuściwszy naturalne współżycie z kobietą, zapałali w swej pożądliwości jedni ku drugim, mężczyzna z mężczyzną, popełniając haniebne czyny i ponosząc na sobie samych należną za swój błąd zapłatę.
28 A skoro im się nie spodobało zachowanie poznania Boga, wydał ich Bóg na pastwę wypaczonego umysłu, aby robili to, co nie wypada;
29 Będąc napełnieni wszelką nieprawością, nierządem, przewrotnością, chciwością, złośliwością; pełni zazdrości, morderstwa, sporu, podstępu, złych obyczajów;
30 Plotkarze, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złych rzeczy, nieposłuszni rodzicom;
31 Bezrozumni, niedotrzymujący słowa, bez naturalnej miłości, nieprzejednani i bez miłosierdzia.
32 Oni to, poznawszy wyrok Boga, że ci, którzy robią takie rzeczy, są godni śmierci, nie tylko sami je robią, ale też pochwalają tych, którzy tak postępują.

Jest tu mowa o zdeprawowaniu człowieka i wymienia listę różnych rodzajów grzechów. Oba te teksty, z Kapłańskiej i Rzymian odnoszą się wyraźnie, iż czyn który znamy jako homoseksualizm jest klasyfikowany jako grzech. Jest to coś przeciwne Bogu, Jego woli, i Jego Słowu. Nie zrozumcie mnie źle, ten grzech nie jest odosobniony, w obu przypadkach był wymieniony jako jeden z wielu grzechów. Nie jest to jedyny grzech, i jest to grzech taki jak wszystkie inne, jednak jego opis i to do czego prowadzi jest bardzo szczególny.

W Kapłańskiej 18 jest nazwany obrzydliwością, w Rzymian 1 prowadzi do wypaczonego umysłu, i co widzimy w tych tekstach jest, iż ten szczególny grzech, jak i każdy inny grzech prowadzi to konkretnej konsekwencji.
.


Biblijna perspektywa

Pytanie jest jak mamy się odnieść do tego co mówi nam świat o pochodzeniu i praktyce homoseksualizmu. Chciałbym przejść do Mateusza 19 i zamierzam odnieść się do tego pytania z interesującej perspektywy. Kiedy chodzi o homoseksualizm, wiemy, iż jest to bardzo rozgrzana debata. Wierzę, iż Biblia jest batdzo jasna w tym temacie, lecz chciałbym pokazać wam tekst z Mateusza którego nigdy mogliście nie powiązać z tym grzechem.

W Mateusza 19 Jezus zajmuje się małżeństwem. Zajmuje się nie tylko pobożnością małżeństwa, lecz także ze zmaganiami które z niego wynikają. W Mateusza 19 czytamy:

Mat. 19:12 Są bowiem eunuchowie, którzy tacy wyszli z łona matki; są też eunuchowie, których ludzie takimi uczynili; są również eunuchowie, którzy się sami takimi uczynili dla królestwa niebieskiego. Kto może pojąć, niech pojmuje.

Pierwszą rzeczą jaką musimy zdefiniować to kim jest eunuch. Są dwie definicje.

Eunuch jest albo kimś kto jest niezdolny do płodzenia dzieci, lub nie ma ku temu chęci. Innymi słowy, wedle ścisłej definicji euchuch jest albo kimś kto biologicznie nie może lub nie ma chęci ku temu. Jeszcze innymi słowy możemy powiedzieć, iż jest on albo

  • A. Nie może fizycznie się rozmnażać, lub
  • B koncepcja lub pomysł małżeństwa i rodziny jest zwyczajnie czymś, ku czemu nie mają najmniejszej chęci.

Chciałbym żebyście zwrócili uwagę jak Jezus kategoryzuje eunuchów. Stwierdza, iż są trzy rodzaje. Mówi, że są jedni którzy zostali takimi stworzeni przez innych ludzi, sprawiono, iż fizycznie nie mogą się rozmnażać. Drugi rodzaj to ci którzy sami się takimi uczynili dla królestwa Bożego. To jest miejsce w którym zaczyna się to robić interesujące, ponieważ kiedy myślimy o definicji słowa eunuch, myślimy o fizycznej niemożności. Nie często myślimy o zwyczajnej niechęci. Kiedy dochodzimy do kategorii w której Jezus mówi, iż niektórzy sami siebie uczynili eunuchami, nie koniecznie musi to znaczyć, iż fizycznie okaleczyli swoje ciało. Niektórzy ludzie mówią

„Nie będę się żenić. Nie chcę się żenić, by móc służyć Bogu całym sobą.”

 Jak wiele świetnych historii misjonarzy słyszeliście którzy mówili

„Zamiast się żenić i zamiast posiadania rodziny, zdecydowałem, że Bóg powołał mnie gdzieś bym głosił ewangelię do końca mojego życia”? 

Oni stworzyli siebie eunuchami dla królestwa Bożego. Widzicie rozróżnienie tutaj? Jedni ludzie zostali takimi stworzeni przez innych ludzi, a inni sami siebie takimi stworzyli by całym sobą pracować dla Boga.  Chciałbym jednak byście zwrócili uwagę na trzeci rodzaj.

„Są bowiem eunuchowie, którzy tacy wyszli z łona matki”

Zwróćcie uwagę co Jezus mówi – „wyszli z łona matki” Jest to ważne, ponieważ w Jana 9 czytamy historię człowieka który od urodzenia był ślepy i uczniowie zapytali się Jezusa

„Kto zgrzeszył – czy to ten człowiek, czy jego rodzice, czy może jego dziadkowie?”

Co Jezus odpowiedział?

„Nikt nie zgrzeszył – urodził się taki dla chwały Bożej”.

Te narodzenie miało swój cel. Podobnie od urodzenia są eunuchowie dla Boga i jego chwały. Czy może więc być tak, iż pewni ludzie są obdarzeni przez Boga zdolnością, że od urodzenia nie mają chęci ku małżeństwu? Nie mają chęci by zakładać rodziny? I zostali, według tego co mówi Jezus oddzieleni dla chwały Bożej?
.


Różni homoseksualiści

Miałem możliwość rozmawiania z wieloma osobami którzy borykają się z grzechem homoseksualizmu. Będę szczery. Są dwa rodzaje ludzi z homoseksualnymi przekonaniami z którymi miałem przywilej rozmawiać.

W pierwszym rodzaju w pewnym momencie życia zdażyło się pewne tragiczne wydażenie, zazwyczaj jakiś rodzaj nadużycia lub negatywnej sytuacji która wyznają iż, doprowadziła do ich homoseksualnego stylu życia.

Są jednak też tacy którzy mówią:

„Posłuchaj, nigdy nie czułem zainteresowania płcią przeciwną”

Wtedy im odpowiadam

„Kiedy w takim razie poczułeś pociąg ku tej samej płci?”

Zawsze na mnie patrzą z wielkimi oczami, ponieważ wiecie co świat nam dzisiaj mówi? Świat nam mówi, iż jeżeli jesteś mężczyzną i nie czujesz zainteresowania kobietami, to musisz być…

Mam dla was wiadomość, myślę, iż jest ona wyzwalająca. Ci którzy znaleźli się w więzach grzechu homoseksualizmu którzy twierdzą „Jestem taki od urodzenia” – nie są tacy od urodzenia, od urodzenia Bóg powołał ich by go chwalili, lecz wróg wdarł się i powiedział

„O nie, posłuchaj świata, posłuchaj doradcy, posłuchaj celebrytów. Ponieważ jeśli nie czujesz pociągu do płci przeciwnej to musisz czuć pociąg do kogoś.”

Jezus powiedział, iż są ludzie którzy urodzili się bez chęci do małżeństwa i rodziny. Oni są tymi których Bóg chce dla siebie, by go chwalili. Lecz szatan chce być Bogiem, on chce być wielbiony, więc od samego początku infiltruje i mówi,

„Nie, nie, musisz słuchać mnie, musisz słuchać świata. Nie jesteś stworzony dla Boga, jesteś stworzony dla siebie. Jesteś stworzony dla ciała, ponieważ jeśli nie czujesz pociągu do płci przeciwnej to musisz do tej samej”.

Tak więc mamy rzeszę ludzi dzisiaj którzy mówią, „Zostałem takim stworzony”. Nie, Bóg nigdy nie stworzył człowieka dla grzechu. Nikogo, nie ważne jaki to grzech. Lecz w dzisiejszym świecie, słyszymy głośne głosy ludzi mówiących, że ich styl życia który biblia nazywa grzechem, jest czymś z czym zostali stworzeni. Urodzili się do tego, ponieważ nie urodzili się do przeciwnego.

Posłuchaj słów Jezusa. Są trzy rodzaje ludzi którzy nie mają chęci ku małżeństwu i rodzinie.

  1. Tacy którzy zostali stworzeni takimi przez innych
  2. Tacy którzy sami się takimi zrobili dla królestwa Bożego
  3. I tacy którzy tacy się urodzili.
    .

Bóg nie tworzy homoseksualistów

Dlaczego jest to takie ważne? Odnosi się to do kilku kwestii, a pierwszym jest, iż nie możesz nigdy obwiniać Boga za swój grzech, gdy ktoś mówi „Bóg mnie takim stworzył, żyj z tym”. Bóg nigdy nas nie stworzył byśmy grzeszyli.

Jakub 1:13 „Niech nikt, gdy jest kuszony, nie mówi: Jestem kuszony przez Boga. Bóg bowiem nie może być kuszony do złego ani sam nikogo nie kusi.”

Jeśli mogę być z wami szczery moja żona mnie bardzo pociąga, mamy rodzinę, troje dzieci, wedle słów Jezusa, ci którzy od urodzenia są stworzeni eunuchami dla jego chwały, mają wyższą pozycję niż ja. Bóg stworzył ich dla większego celu. Bóg stworzył ich z większymi zdolnościami. Bóg stworzył ich z większymi talentami, lecz diabeł wdarł się i je wykradł.

Jan 10:10 „Złodziej przychodzi tylko po to, żeby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem, aby miały życie i aby miały je w obfitości.”

Przesłanie z Bożego słowa jest bardzo jasne. Homoseksualizm jak inne grzechy, jest grzechem. Biblia jest bardzo jasna, ale myślę iż odpowiedź na pytanie skąd to pochodzi możemy znaleźć w Mateusza 19:12

Dlaczego? Ponieważ wierzę, iż według słów Jezusa są ludzie którzy urodzili się bez chęci do małżeństwa, bez chęci ku założeniu rodziny, lecz nie urodzili się z zainteresowaniem ku tej samej płci, ponieważ Bóg nie sprawia, iż chcesz grzechu ani cię nie kusi, więc to co Bóg stworzył dla swojej chwały diabeł się wdarł i ukradł.

Czy widzisz różnicę w tym punkcie widzenia a tym co normalnie słyszymy w naszej kulturze? Co robimy? Jest to grzech, lecz zazwyczaj bierzemy wersety z Biblii i walimy nimi, i walimy, i walimy. Powiem tak – Rozumiem głoszenie, rozumiem nauczanie, ale także rozumiem siedzenie przy stole z młodym człowiekiem przy stole który boryka się z tą sytuacją i kiedy siedzisz i pokazujesz ten werset i mówisz,

„Bóg cię stworzył dla czegoś większego niż w czym żyjesz. Faktycznie, Bóg obdarował cię większym talentem niż mnie i chce byś używał go dla Jego nie dla siebie.”

Wiesz co się wtedy dzieje? Słyszą miłość Bożą w ich życiu. Słyszą cel Boży w ich życiu, i to wciąż nie umniejsza grzechu który jest aktywny w ich życiu. Jest to całkowicie inne podejście i to rozumiem, lecz miałem wiele interakcji z tym grzechem i myślę, iż Mateusz 19:12 daje nam duży wgląd którego nie używaliśmy w przeszłości.

Na zakończenie dodam, iż należy zrozumieć, iż dziecko które się urodziło tak jak czytamy w Mateusza 19:12 to ono dorastając nie szuka okazji do gorącej randki, nie tak ich Bóg stworzył, Bóg stworzył ich by tego nie pragnęli, by mogli pragnąć tylko Jego. Więc tak, dorastając nie będą chcieli flirtować z płcią przeciwną ponieważ Bóg ich takimi nie stworzył. Więc co świat im mówi? Jeśli nie jesteś pociągany przez płeć przeciwną, musisz być pociągany przez tą samą. Tak więc wielu mówi, że od wczesnego wieku nigdy nie czuli pociągu do płci przeciwnej. Oczywiście, że nie. Popatrz, Jezus powiedział, że tego nie lubili ponieważ nie tak się urodzili. Bóg stworzył ich by oddawali mu chwałę. Do większego celu.


Artykuł na podstawie kazania wygłoszonego przez Jeff Meyers z serii Ask Jeff (Zapytaj Jeffa)  Źródło

Więcej na ten temat można przeczytać w książce pod tytułem Born this way after all napisanej przez David J. Nixon i R.G Hamm.
Wszystkie cytaty biblijne pochodzą z przekładu UBG (Uwspółcześniona Biblia Gdańska)

Tłumaczył Tomasz Faszcza

Print Friendly, PDF & Email