1 Kor. 11:13-15 13 Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, podstępnymi pracownikami, którzy przybierają postać apostołów Chrystusa. 14 I nic dziwnego, sam bowiem szatan przybiera postać anioła światłości. 15 Nic więc wielkiego, jeśli i jego słudzy przybierają postać sług sprawiedliwości. Koniec ich jednak będzie według ich uczynków.

To przyjechało do Polski.

Człowiek przybierający postać anioła światłości.

Według wyznawców ruchu zielonoświątkowego jest to „namaszczona Prorokini, która przecież tyle dobra uczyniła w Afryce i jest pełna owoców”. Zapominają oni przy tym, że zwodziciele nigdy nie wskazują na siebie palcem mówiąc: jestem demonicznie opętanym heretykiem. Duchowi oszuści raczej jawią się jako najlepsi z chrześcijan. Działają potajemnie, pod zasłoną dobrych uczynków (jak choćby akcje charytatywne) ale owocem ich pracy jest duchowa śmierć. Herezje zatracenia wprowadzają nie jawnie lecz potajemnie.

2 Piotra 2:1 Byli też fałszywi prorocy wśród ludu, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy potajemnie wprowadzą herezje zatracenia, wypierając się Pana, który ich odkupił, i sprowadzą na siebie rychłą zgubę.

Ich celem są samozwiedzeni pseudochrześcijanie. Ludzie myślący, że kroczą drogą zbawienia, lecz w rzeczywistości nie mający w sobie Ducha Świętego

2 Tes. 2:9-10 9 Niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów; 10 Wśród całego zwodzenia nieprawości wobec tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, by zostali zbawieni.

Poniżej zostaną zaprezentowane dwa nagrania ze służby Heidi Baker. Są one szokujące i tylko człowiek całkowicie ślepy i martwy duchowo nie zobaczy, jaki duch kieruje tą wilczycą w owczej skórze.
.


Heidi Baker udziela demonów w Bethel Church
Po twoje pieniądze i po duszę

Demoniczni oszuści, tacy jak Heidi Baker, zawsze mają dwa cele. Pierwszym jest opróżnienie twojego portfela, drugim pozyskanie twojej duszy.

1 Jana 4:1 Umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat.

Ostrzeżenie: To nagranie jest wielce niepokjące z duchowej perspektywy i nie zaleca się aby oglądały je dzieci. Należy oglądać je z ostrożnością.

Heidi Baker używa powtarzalnych fraz połączonych z powtarzającą się muzyką. Ma to na celu wprowadzić publikę w trans. Wypowiedzi w stylu „otrzymajcie namaszczenie”, „dziesięć razy”, „oddawanie się” powtarzane są w nieskończoność, i tak to ma wyglądać według okulstystycznych podręczników.

Na nagraniu niżej zobaczymy ludzi wijących się z bólu po podłodze, wyjących z boleści, tak właśnie wygląda „nabożeństwo” w zielonoświątkowym ruchu prosperity.

Zwróćmy uwagę, że w samym środku krętactw, Heidi Baker z łatwością wciska zachęty w stylu „bądźcie szczodrzy w waszych datkach”, co znaczy: opróżnijcie wasze portfele gdy taca się pojawi. Kobieta ta nie tylko jest szalona, ale i demonicznie opętana. W pewnym momencie zaczyna powtarzać z uporem maniaka słowo „dziedzictwo”, w tym samym czasie nakazując swoim wielbicielom „nakładać korony na głowy ludzi” oraz „przekazywać namaszczenie”.

Tak to właśnie wygląda gdy diabeł jest w kościele.
.

Say ten times

W 4 minucie i 32 sekundzie, w czasie apogeum spirytystycznych manifestacji, przekazująca demony wilczyca wypowiada interesującą lingwistycznie frazę:

„say ten times” – powiedz dziesięć razy

Fonetycznie możemy to zapisać przy użyciu polskich sylab w sposób następujący:

sej ten tajms

Identycznie brzmi inna angielska fraza

„satan times” – czasy szatana

Być może jest to czysty zbieg okoliczności. Możliwe jednak, że prowadzona przez demony heretyczka czyni to z premedytacją.
.


Heidi Baker turla się po podłdze i bełkocze bez sensu

Zobaczmy i posłuchajmy Heidi Baker będącą pod kontrolą demonów, które zadają jej cierpienie, podczas gdy w tym samym czasie zgromadzenie wpada w ekstazę radości.

.
Trzymajcie się z daleka od Heidi Baker, chyba że szukacie społeczności z demonami, których ona z wielką pasją udziela. Trzymajcie się z daleka od ruchu zielonoświątkowego

Obj. 18:4 I usłyszałem inny głos z nieba, który mówił: Wyjdźcie z niej, mój ludu, abyście nie byli uczestnikami jej grzechów i aby was nie dotknęły jej plagi.
,
Obj. 2:20-23 20 Ale mam nieco przeciwko tobie – że kobiecie Jezabel, która nazywa siebie prorokinią, pozwalasz nauczać i zwodzić moje sługi, żeby uprawiali nierząd i jedli ofiary składane bożkom. 21 I dałem jej czas, aby pokutowała ze swego nierządu, ale nie pokutowała. 22 Oto rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, w ucisk wielki, jeśli nie będą pokutować ze swoich uczynków; 23 A jej dzieci porażę śmiercią. I poznają wszystkie kościoły, że ja jestem tym, który bada nerki i serca. I oddam każdemu z was według waszych uczynków. 


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email