Poniżej przedstawiony został przebieg wydarzeń, jakie miały miejsce na górze Tabor, która wznosi się na płaskowyżu Esdraelon.

Na podstawie harmonii ewangelii Mateusza 17, Marka 9, Łukasza 9

W sześć dni po przeprawieniu się do Cezarei Filipowej i w osiem dni po mowach jakie miały po modlitwie na osobności Jezus udaje się na wysoką górę. Jezus modli się, uczniowie zmęczeni zasypiają na górze, Jezus ukazuje część swojej Bożej chwały. Uczniowie budzą się i widzą dwa nieziemskie zjawiska: Bożą chwałę Jezusa oraz rozmowę o odejściu Jezusa, którą prowadził z Mojżeszem i Eliaszem. Dwie postaci oddalają się od Jezusa, uczniowie wpadają w szok, Piotr mówi od rzeczy. Pojawia się cudowny obłok z nieba, mowę Piotra przerywa głos Ojca z nieba, Ojciec potwierdza Boskość Chrystusa i nakazuje posłuszeństwo Synowi. Uczniowie oddają chwałę Bogu, Jezus podnosi uczniów, Mojżesz i Eliasz i jasny obłok znikają. Rozpoczyna się powrót, Jezus nakazuje zachowanie wydarzenia w tajemnicy aż do zmartwychwstania. Uczniowie zachowują cudowne wydarzenie w tajemnicy. Dyskurs o przyjściu i roli Eliasza, jego identyfikacja, rozmowa o cierpieniach Chrystusa.

W sześć dni po przeprawieniu się do Cezarei Filipowej i w osiem dni po mowach jakie miały po modlitwie na osobności Jezus udaje się na wysoką górę

 • Mateusz 1 A po sześciu dniach wziął Jezus Piotra, Jakuba i Jana, jego brata, i wprowadził ich na wysoką górę, żeby byli na osobności.
  Marek 2a A po sześciu dniach Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i wprowadził ich samych na wysoką górę, żeby byli na osobności.
  Łukasz 28 W jakieś osiem dni po tych mowach wziął ze sobą Piotra, Jana i Jakuba i wszedł na górę, aby się modlić.

Jezus modli się, uczniowie zmęczeni zasypiają na górze, Jezus ukazuje część swojej Bożej chwały

 • Łukasz 32a A Piotra i tych, którzy z nim byli, zmógł sen. Gdy się obudzili,
  Mateusz 2 I został przemieniony przed nimi: jego oblicze zajaśniało jak słońce, a jego szaty stały się białe jak światło.
  Marek 2b I przemienił się przed nimi. 3 A jego szaty stały się lśniące i bardzo białe, jak śnieg, jak żaden folusznik na ziemi nie potrafi wybielić.
  Łukasz 29 A gdy się modlił, zmienił się wygląd jego oblicza, a jego szaty stały się białe i lśniące.

Uczniowie budzą się i widzą dwa nieziemskie zjawiska: Bożą chwałę Jezusa oraz rozmowę o odejściu Jezusa, którą prowadził z Mojżeszem i Eliaszem

 • Łukasz 32b ujrzeli jego chwałę i tych dwóch mężów, którzy z nim stali.
  Mateusz 3 A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, którzy z nim rozmawiali.
  Marek 4 I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem.
  Łukasz 30 A oto rozmawiało z nim dwóch mężów. Byli to Mojżesz i Eliasz. 31 Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie.

Dwie postaci oddalają się od Jezusa, uczniowie wpadają w szok, Piotr mówi od rzeczy

 • Łukasz 33a Kiedy oni od niego odeszli,
  Mateusz 4 Wtedy Piotr powiedział do Jezusa: Panie, dobrze nam tu być. Jeśli chcesz, postawimy tu trzy namioty: jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza.
  Marek 5 Wtedy Piotr powiedział do Jezusa: Mistrzu, dobrze nam tu być. Postawmy więc trzy namioty: jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza . 6 Nie wiedział bowiem, co ma powiedzieć, gdyż byli przestraszeni.
  Łukasz 33b Piotr powiedział do Jezusa: Mistrzu, dobrze nam tu być. Postawmy więc trzy namioty: jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi.

Pojawia się cudowny obłok z nieba, mowę Piotra przerywa głos Ojca z nieba, Ojciec potwierdza Boskość Chrystusa i nakazuje posłuszeństwo Synowi

 • Mateusz 5 Kiedy on jeszcze mówił, oto jasny obłok zacienił ich, a z obłoku rozległ się głos: To jest mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie, jego słuchajcie.
  Marek 7 I pojawił się obłok, który ich zacienił, a z obłoku rozległ się głos: To jest mój umiłowany Syn, jego słuchajcie.
  Łukasz 34 A gdy on to mówił, pojawił się obłok i zacienił ich. I zlękli się, kiedy oni wchodzili w obłok. I rozległ się głos z obłoku: To jest mój umiłowany Syn, jego słuchajcie.

Uczniowie oddają chwałę Bogu, Jezus podnosi uczniów, Mojżesz i Eliasz i jasny obłok znikają.

 • Mateusz 6 Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się bali. 7 Wtedy Jezus podszedł, dotknął ich i powiedział: Wstańcie, nie bójcie się. 8 Oni zaś, podniósłszy oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.
  Marek 8 A nagle, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli obok siebie, tylko samego Jezusa.
  Łukasz 36a Gdy zaś ten głos się rozległ, okazało się, że Jezus jest sam.

Rozpoczyna się powrót, Jezus nakazuje zachowanie wydarzenia w tajemnicy aż do zmartwychwstania

 • Mateusz 9 A gdy schodzili z góry, Jezus im przykazał: Nikomu nie mówcie o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie.
  Marek 9 A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie mówili o tym, co widzieli, aż Syn Człowieczy powstanie z martwych.

Uczniowie zachowują cudowne wydarzenie w tajemnicy

 • Marek 10 I zachowali te słowa dla siebie, rozprawiając między sobą, co znaczy powstać z martwych.
  Łukasz 36b A oni milczeli i w tych dniach nikomu nie mówili nic o tym, co widzieli.

Dyskurs o przyjściu i roli Eliasza, jego identyfikacja, rozmowa o cierpieniach Chrystusa

 • Mateusz 10 I pytali go jego uczniowie: Dlaczego więc uczeni w Piśmie mówią, że najpierw ma przyjść Eliasz? 11 A Jezus im odpowiedział: Istotnie, najpierw przyjdzie Eliasz i wszystko odnowi. 12 Lecz mówię wam, że Eliasz już przyszedł, jednak nie poznali go, ale zrobili z nim, co chcieli. Tak i Syn Człowieczy dozna od nich cierpień. 13 Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu.
  Marek 11 I pytali go: Dlaczego uczeni w Piśmie mówią, że najpierw ma przyjść Eliasz? 12 A on im odpowiedział: Istotnie, najpierw przyjdzie Eliasz i wszystko odnowi, a jak jest napisane o Synu Człowieczym, że musi wiele cierpieć i za nic być poczytany. 13 Ale mówię wam, że Eliasz już przyszedł i zrobili z nim, co chcieli, jak jest o nim napisane.

Znalezione obrazy dla zapytania tabor monutGóra Tabor

Print Friendly, PDF & Email