Słowo wstępu

David Wilkerson jest sztandarową postacią używaną przez liderów ruchu neomontanistycznego (zielnoświątkowocharyzmatycznego) jako przykład dobrego i godnego naśladowania zielonoświątkowego nauczyciela i proroka.

Prawdą jest, że Wilkerson nie uprawiał typowego dla zielonoświątkowców spirytyzmu, nie popadał w duchowe ekscesy, jednak…

Poniżej zostanie przedstawiona zbiorcza lista cytatów z biuletynów Davida Wilkersona, które wskazują, iż fałszywie prorokował. Sam Wilkerson twierdził, że nie jest prorokiem, mimo to mówi w swoich biuletynach, że dostawał proroctwa od Pana dla nas, i że ciągle prorokuje i słyszy głos Boga. Nieważne czy uznawał się za proroka czy nie, jego proroctwa się nie spełniły, co zostanie wykazane w dalszej części artykułu.

Biblijna definicja urzędu proroka

Kim jest Boży prorok? Prawdziwi Boży prorocy przepowiadają przyszłe wydarzenia lub objawiają ukryte rzeczy zawsze ze 100 procentową dokładnością. Innymi słowy każde proroctwo wypowiedziane przez Bożego proroka musi się wypełnić całkowicie i ze wszystkimi detalami. Jedna pomyłka, jeden błąd, jedna nieścisłość czyni z człowieka fałszywego proroka.

5 Mojż. 18:21-22 21 A jeśli powiesz w swym sercu: Jak rozpoznamy to słowo, którego PAN nie wypowiedział? 22 Gdy prorok będzie coś mówił w imieniu PANA, a to się nie spełni ani nie nastąpi, to jest to słowo, którego PAN nie wypowiedział, lecz prorok mówił to z zuchwalstwa. Nie bój się go.
.
Ezech. 12:25 wypowiem słowo, i wypełnię je, mówi panujący Pan
.
Jer. 28:9 Ten prorok, który prorokuje o pokoju, ten prorok, mówię, wtenczas poznany bywa, że go Pan prawdziwie posłał, gdy się spełni słowo jego..
.
Izaj. 44:26 Potwierdzam słowa swego sługi i spełniam radę swoich posłańców.

Ile zatem fałszywych proroctw może ogłosić człowiek zanim zostanie uznany za fałszywego proroka? Ani jednego. Prawdziwy prorok poznawany jest nie po ilości trafnych proroctw, lecz po tym, że ilość proroctw, które się nie spełnią równa jest zero.

Paweł napisał do Tesaloniczan następujące słowa

1 Tes. 2:3 Nasze pouczenie bowiem nie wzięło się z błędu ani z nieczystości, ani z podstępu;

Zwróćmy uwagę na stwierdzenie Pawła, iż jego nauczanie nie wzięło się z błędu, nie jest to też próba zwiedzenia i nie ma w nim nieczystości. Paweł był prawdziwym Bożym prorokiem. Nie pomylił się ani razu a to co głosił nie posiadało żadnego zanieczyszczenia. Głosił czystą teologię a jego prorokowanie nigdy nie zawiodło nawet co do najdrobniejszego detalu. Jeśli natomiast wśród wierzących powstaje osoba, która zaczyna prorokować fałszywie, a jednocześnie towarzyszą jej cuda i znaki postrzegane ogólnie jako prawdziwe, Pismo nie pozostawia cienia wątpliwości: osoba taka jest fałszywym prorokiem prowadzącym w ostateczności swoich naśladowców do innego boga, i jako taka jest przeznaczona na wieczne zatracenie.

5 Mojż. 13:1-5 1. Jeśli powstanie pośród was prorok albo ktoś, kto ma sny, i ukaże ci znak lub cud; 2.  I stanie się ten znak albo cud, o którym ci oznajmił, i powie: Pójdźmy za innymi bogami, których ty nie znasz, i służmy im; 3. Nie usłuchasz słów tego proroka ani tego, który ma sny, gdyż PAN, wasz Bóg, doświadcza was, aby poznać, czy miłujecie PANA, swego Boga, z całego swego serca i całą swoją duszą. 4. Za PANEM, swoim Bogiem, będziecie chodzić, jego będziecie się bać, przestrzegać jego przykazań i słuchać jego głosu, będziecie mu służyć i do niego lgnąć. 5. A ten prorok albo ten, który ma sny, poniesie śmierć

Współcześni “prorocy” i ich wyznawcy całkowicie ignorują naukę Pisma Świętego o czystości proroctw i uważają, że pomyłki są dopuszczalne. To powinno dać do myślenia, czy ci ludzie czytają tą samą Biblię co chrześcijanie…
.


Wilkerson i jego “proroctwa”

Rozważmy proroctwa Wilkersona przykładając do nich miecz Słowa Bożego. W poniższej krytycznej analizie wypowiedzi Davida Wilkersona będą wyróżnione cytatem.
.

Koniec z sieciami telewizji ewangelizacyjnych w roku 1999

„Proroctwo” Davida Wilkersona pochodzące z biuletynu „In the Solomon Church” 19.12.1994, dostępne w języku polskim tutaj.

Obecnie, czuję w swoim duchu, że w ciągu mniej niż pięciu lat, nie będzie już tak zwanych sieci telewizji ewangelizacyjnej. One wszystkie dojdą do bankructwa i całkowitego zniszczenia!

 • Czy wszystkie sieci telewizji ewangelizacyjnej zniknęły po 1999 roku?
  .
 • Czy wszystkie sieci telewizji ewangelizacyjnej doszły do bankructwa i całkowitego zniszczenia?
  .
 • Czy „duch” jaki prowadził Wilkersona mówił mu prawdę?
  .
Upadek Nowego Jorku do roku 1993

1 000 pożarów w Nowym Jorku, zamieszki rasowe, wojska federalne i czołgi na ulicach, kościoły pozamykane w roku 1993. W biuletynie z 8 Października 2001 „A Prophetic Warning to New York City” David Wilkerson cytuje swoje proroctwo z biuletynu z 8 Września 1992 roku:

Miałem powtarzające się wizje ponad tysiąca pożarów płonących w jednym czasie w Nowym Jorku. Jestem przekonany, że wkrótce wybuchną zamieszki na tle rasowym! Nowy Jork obecnie jest beczką wypełnioną prochem strzelniczym gotową do wybuchu!…
.
…cięcia federalne i w Stanowej Opiece Społecznej odpalą detonator. Następnego roku w Nowym Jorku może pojawić się ponad 100000 wściekłych ludzi na ulicach, wściekłych z powodu odcięcia ich od benefitów…
.
…Wojska federalne będą musiały wkroczyć w celu przywrócenia porządku. Na ulicach Nowego Jorku pojawią się czołgi…

.
…Kościoły będą zamknięte, gdyż będzie podróżowanie stanie się zbyt niebezpieczne . Ogień będzie się szerzył wszędzie.

David Wilkerson powiedział, że to wszystko stanie się następnego roku. 1992 + 1 = 1993

 • Czy 100 tysięcy wściekłych ludzi pojawiło się na ulicach Nowego Jorku w 1993 roku?
  .
 • Czy ostatnia tragedia, jaka spadła na Nowy Jork 11 sierpnia 2001 roku objęła całe miasto?
  .
 • Czy zamieszki rasowe pojawiły się w Nowym Jorku nawet po roku 2001?
  .
 • Czy wojska federalne musiały wejść do Nowego Jorku aby przywrócić porządek, ponieważ nastąpiły cięcia socjalne?
  .
 • Czy czołgi pojawiły się w Nowym Jorku kiedykolwiek od roku 1993?
  .
 • Czy wszystkie kościoły zamknięto od 1993 roku?
  .
 • Czy ogień szerzył się wszędzie w Nowym Jorku czy tylko w obrębie Bliźniaczych Wież?
  .
 • Czy którakolwiek z przepowiedni wydarzyła się w 1993 roku?
  .
Zmiana daty z 1993 na 2001

“Proroctwo” dla roku 1993 teraz dotyczy 11 września 2001

Telefony i wiadomości zalały nasze biura, z zapytaniem “Czy atak terrorystyczny z 11 września był tą tragedią o jakiej prorokowałeś w 1992 roku?” Nie, absolutnie nie. To co widziałem było o wiele gorsze.
.
Doprawdy, jeśli Ameryka odrzuci wezwanie Boga do nawrócenia się do niego, staniemy przed tym samy sądem, przed jakim stanął Izrael. I uderzy nie tylko w Nowy Jork ale w każdy zakątek kraju. Nawet centrum nie zostanie oszczędzone. Ekonomia narodowa upadnie, przestępczość wybuchnie. Ognie pochłoną nasze miasta a czołgi wjadą na ulice.

 • Czy David Wilkerson zapomniał, że w 1992 roku powiedział, iż tragedia spadnie na Nowy Jork i to następnego roku – czyli w 1993? Teraz stwierdza, że tragedia ma dopiero nadejść.
  .
 • Czy Bóg nie umiał przewidzieć prawidłowej daty?
  .
 • Czy Bóg się myli?
  .
Krach ekonomiczny w 2000 roku

Nieuniknione załamanie ekonomii w 2000 roku, „proroctwo” z listu z dnia 1 maja 2000 roku.

Przez ostatnie dwa lata głośno płakałem, ostrzegając wszystkich chcących słuchać, że Ameryka otrzymała swoje ostatnie ostrzeżenie, i że sąd stoi u drzwi. Nie powiedziałem, że to koniec narodu, ale że jest to ostatnie ostrzeżenie przed krachem.
.
Piszę ten list do was w sobotę, 15 kwietnia 2000 roku. Mam przed sobą na biurku nagłówek z wczorajszej gazety: „Czarny Piątek – największy spadek dnia w historii.” DOW spadł o 618 punktów – Nasdaq spadł o 355. Nie wiem co się stanie w ciągu następnych sześćdziesięciu dni. Jeśli rynek się odbije, mogę was zapewnić, że będzie to tylko czasowe. Krach jest nieunikniony. Nic tego nie zatrzyma!

Stała się rzecz odwrotna niż przepowiedziana w “proroctwie”. Rynki nie tylko nie upadły lecz osiągnęły najwyższe notowania w historii. Proroctwo nie spełniło się.

 • Czy Bóg się pomylił?
  .
 • Czy duch prowadzący Wilkersona to wszechwiedzący Duch Święty?
  .

Wilkerson przyznaje się do błędu

David Wilkerson przyznaje się do fałszywego proroctwa z kwietnia 2000 roku, gdy rynek osiągnął najwyższe notowania 22 maja 2000 roku (siedem dni później). W liście z 22 maja 2000 roku, spytany o swoje ostrzeżenie o krachu rynku akcji, który nie nastąpił, Wilkerson stwierdza:

W modlitwie powiedziałem Panu, że jestem gotowy w każdym czasie przyznać się do błędu – że musiałem mówić z własnych obaw i że mówiłem nierozsądnie. Ostatnimi czasy, gdy rynek osiągnął swoje szczyty, zastanawiałem się, czy ci, którzy nazywają mnie fałszywym prorokiem nie mają czasem racji?

.


Duch zwiedzenia

Zwróćmy uwagę, że we wcześniejszej wypowiedzi sam Wilkerson siebie nazywa prorokiem (zaprzeczał temu w poprzednim liście). Mimo to kilka zdań dalej, w odniesieniu do swojej pomyłki stwierdza:

Nie ważne co inni sobie myślą, nie mogę pozbyć się natarczywości Ducha Świętego aby ostrzegać Bożych ludzi. …Ciągle słyszę cichy głos Boga mówiący: „To nadchodzi, to się nagle wydarzy. Nie zważaj na krytykę, ostrzeż ludzi.

Widzimy, że David Wilkerson sam sobie zaprzecza. Poprzednio napisał, że nierozsądnie przemawiał powodowany swoimi obawami (a nie z Boga), co było błędem. Kilka zdań później stwierdza, że to ciągle nadchodzi. Ilu innych rzekomych proroków śpiewa tę samą pieśń przy każdym fałszywym proroctwie?

 • Czy nie stwierdził również, że jest prowadzony przez Ducha Świętego?
  .
 • Czy to Duch Święty wyprowadził go w pole?
  .
 • Czy Duch Święty wyprowadza ludzi w pole?
  .

Biblijne ostrzeżenie

Co Pismo mówi nam o fałszywych prorokach?

5 Mojż. 18:22 nie słuchaj się go.

Ezech. 13:9 Bo ręka moja będzie przeciwko prorokom, którzy widzą marność, a opowiadają kłamstwo ;

1 Piotra 1:17 A jeżeli Ojcem nazywacie tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków, spędzajcie czas waszego pielgrzymowania w bojaźni

27 kwietnia 2011 roku David Wilkerson zginął w wypadku samochodowym, który miał miejsce w stanie Texas.

.


Wnioski

David Wilkerson był fałszywym prorokiem i choć w jego nauczaniu mogą być elementy prawdy (szczególnie te dotyczące upamiętania z grzechu) jednak przestrzegamy przed przyjmowaniem całokształtu jego nauczania

Wilkerson między innymi głosił, że ewangelia nigdy nie była proklamowana w swojej pełni, co napisał w swoim biuletynie z 23 maja 1994 roku. Wniosek jest taki, że skoro cały czas głoszona była niepełna ewangelia, to przez 2000 lat nikt nie osiągnął zbawienia.

Człowiek ten nie jest przykładem do naśladowania. Jednak wieść niesie, że przed samą śmiercią David Wilkerson i upamiętał się z fałszywych proroctw i pokutował z nauk zielonoświątkowych całkowicie je odrzucając. Fakt ten jest skrzętnie ukrywany przez środowiska z nim związane a wszelkie informacje usuwane z portali internetowych. Jednak żyją na świecie jeszcze ludzie, którzy pamiętają o tym.

Na podstawie artykułu David Wilkerson’s False Prophecies, źródło

Print Friendly, PDF & Email