Mat. 28:19-20 19 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego; 20 Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do końca świata. Amen.

Nakaz misyjny

Chrystus dał kościołowi wielką misję. Misje głoszenia Słowa Bożego wszystkim narodom.

Jednak niektórzy mówią, że tam gdzie kościół zawiódł, tam Jezus objawia się osobiście. To twierdzenie ludzi, uważających, że Słowo Boże jest niewystarczające dla zbawienia. Przyjrzyjmy się jaki Jezus, jaką głosi ewangelię, i dokąd prowadzi. Rozważmy typowy przypadek „cudownego nawrócenia” muzułmanina, któremu osobiście objawił się „Jezus.”

Odniesienia do filmu

Pan Mario Joseph, rzekomy konwertyta-chrześcijanin tak opisuje historię swojego “nawrócenia”

  • koraniczny allah wysłuchuje modlitwy, czyni cud i ten pan zamiast umrzeć rodzi się! (herezja)
  • pan mówi, że był ofiarowany Bogu. Bóg jest utożsamiony z koranicznym allahem (herezja)
  • pan twierdzi, że posiada wiedzę o Jezusie z koranu. Przypomnę, że koraniczny Isa to biblijny fałszywy prorok, zatem ten pan nauczył się kim jest fałszywy prorok i nadał mu imię Jezus.
  • pan twierdzi, że nie ma żadnych żenskich imion w koranie oprócz imienia Miriam, matki Jezusa. Jest to kłamstwo. Koran naucza o córkach allacha – Sura 53:19-21 – ich imiona to al-Lat, al-Uza i Manat (dawniej uznawane za boginie we wczesnym islamie, posiadały swoje świątynie w Mekce)
  • pan wierzy, że Jezus Chrystus jest Duchem Bożym. To kłamstwo i wielka herezja. Duch Boży nie jest ani Ojcem ani Synem. Ten człowiek wierzy w falszywego proroka i nazywa go Jezus.
  • pan twierdzi, że na chrześcijanstwo nawrócił go koran. Wiedza o Jezusie tego pana pchodzi z koranu. Nie Słowo Boże lecz słowo szatana przywiodło go do wiary.

Czy tutaj nie powinna się każdemu chrześcijaninowi mającemu zdrowe rozeznanie prawdy zapalić czerwona lampka?
,

Dzieje po “nawróceniu”

Studiując dalsze dzieje pana Mario Jospeha okazuje się, że Biblię studiował w Biblię studiował w Divine Retreat Centre UK (link  tutaj). Zalożona w 567 roku przez papieża. Tam się czci opłatek jako Boga. (tu cała hisotoria tej grupy).

Chyba nikt nie ma już wątpliwości co do natury tego nawrócenia.

Today, the Divine Retreat Centre in India, is the largest Catholic retreat centre in the world
Dzisiaj Niebiańskie Centrum Rekolekcyjne w Indiach to najwieksze centrum tego typu na swiecie.

Katolicy i charyzmatycy – dwa potężne zwiedzenia w jednym.

If you don’t believe in miracles, step into the flinty Gothic structure of the St.Augustine’s Abbey
Jeśli nie wierzysz w cuda, wkrocz do Gotyckich struktur opactwa Sw. Augustyna!


The centre is run by the Vincentian Congregation, who pioneered the charismatic renewal in India
Centrum jest prowadzone przez Konregację Vincentja, pionierów odnowy chayzmatycznej w Indiach.

Film promuje koran jako źródło prawdy i zachęca tym samym do ekumeni. A w tle chwytąjaca za serce muzyczka oczywiscie.
.

Zobaczmy co na to mówi Słowo Boże:

Jeśli cuda prowadzą do innego Jezusa i innej ewangelii, jest to test od Boga, a my mamy przykazane nie słuchać ani proroka, ani nie zwracać uwagi na to, co nadprzyrodzone.

Mojż. 13:1-5 1 Gdyby powstał między wami prorok, albo sny miewający, i ukazałciby znak, albo cud; 2 I stałby się on znak albo cud, o którym ci powiedział, a rzekłby: Pójdźmy za bogami obcymi, których ty nie znasz, a służmy im: 3 Nie usłuchasz słów proroka tego, ani tego, co sny miewa, gdyż was doświadcza Pan, Bóg wasz, aby wiedział, jeśli wy miłujecie Pana, Boga waszego, ze wszystkiego serca waszego, i ze wszystkiej duszy waszej. 4 Pana, Boga waszego, naśladujcie, i onego się bójcie, a przykazań jego strzegąc, i głosu jego słuchając, służcie mu, i przy nim trwajcie. 5 Ale prorok on, albo miewający sny, zabity będzie; bo to mówił, czem by was odwiódł od Pana Boga waszego, (który was wywiódł z ziemi Egipskiej, i odkupił cię z domu niewoli), aby cię zraził z drogi, którą przykazał tobie Pan, Bóg twój, żebyś nią chodził; a tak wykorzenisz to złe z pośrodku siebie

Bóg nakazuje nam nie wykraczać poza to, co jest napisane gdzie? W Słowie. Nie w koranie. I napewno nie przychodzimy do wiary przy pomocy cudownych objawień!

1 Kor. 4:6 To wszystko zaś, bracia, odniosłem do samego siebie i do Apollosa ze względu na was, abyście się nauczyli na naszym przykładzie nie wykraczać ponad to, co jest napisane, żeby jeden nie pysznił się drugim przeciw innemu.

Wiarę budujemy wyłącznie w oparciu o spisane Pismo Święte, nie w oparciu o cuda i objawienia. Potrzebny jest kaznodzieja, który ogłosi Słowo!

1 Tes. 2:16 Zabraniają nam zwiastować poganom, żeby ci nie byli zbawieni

Rzym. 10:14 Jakże więc będą wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak uwierzą w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszą bez kaznodziei?

Rzym. 10:17 Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie – przez słowo Boże.

Jakże więc ludzie mają się nawrócić bez misjonarzy głoszących Słowo Boże? – nijak, a już na pewno nie z koranu.

BIBLIA PROWADZI DO JEZUSA CUDA PROWADZĄ DO RZYMU


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email