Sentymentalizm

Wiedzcie to, myślę że istnieją dwa główne powody, dla których apologetyka współcześnie podupadła. Jednym z nich jest sentymentalizm. Istnieje ta idea, to uczucie, zwłaszcza między młodszymi pokoleniami, że cokolwiek konfrontacyjnego… wiecie istnieje 11 przykazanie. 11 przykazanie brzmi:

Będziesz uprzejmy.

I nie wierzymy pozostałym dziesięciu. Więc wszystko co nie jest uprzejme jest złe. Uprzejme czyli zdefiniowane jako

  • słabe,
  • miękkie,
  • nieszczere,
  • bojaźliwe,
  • tchórzliwe

Wiecie w ten sposób definiujemy uprzejmość w Chrześcijaństwie. A cokolwiek co jest w jakimś stopniu konfrontacyjne, i że ktoś będzie śmiał powiedzieć, że ktoś się myli, zwyczajnie jest nie do przyjęcia. Dlatego też pastorzy współcześnie wstają, i kiedy głoszą na kontrowersyjny temat, ich przesłanie zazwyczaj ginie śmiercią tysiąca kwalifikacji. Pomyślcie o tym. Nie usłyszycie człowieka który wstanie, w większości przypadków, który będzie głosił na temat homoseksualizmu, bez 15 minutowego usprawiedliwiania się.

Ja kocham homoseksualistów, mam przyjaciół którzy są homoseksualistami, nie jestem tu po to żeby mówić o… wiecie.

Po prostu mów to co mówi Biblia. Tak, ale ludzie będą obrażeni, i przyjdą listy, i to właśnie będzie w tych listach, w gruncie rzeczy:

Jestem bardziej obrażony przez fakt że skonfrontowałeś ten grzech, niż tym że ten grzech obraża Boga.

W takim miejscu dzisiaj żyjemy. Zwłaszcza w młodszych pokoleniach. Tak więc idea apologetyki, idea konfrontacji, idea „ja mam rację, a ty się mylisz”, zwyczajnie nam nie pasuje.
.


Pismo o konfrontacji

Dzieje 18:28gdyż (Apollos)  skutecznie i całkowicie obalał twierdzenia Żydów, wykazując publicznie z Pism, że Jezus jest Chrystusem
.
Judy 1:3 Umiłowani, podejmując usilne starania, aby pisać wam o wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i zachęcić do walki o wiarę raz przekazaną świętym.
.
Efez. 6:12 Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich.
.
2 Kor. 10:3-6 3 Chociaż bowiem w ciele żyjemy, nie walczymy według ciała; 4 (Gdyż oręż naszej walki nie jest cielesny, ale z Boga, i ma moc burzenia twierdz warownych); 5 Obalamy rozumowania i wszelką wyniosłość, która powstaje przeciwko poznaniu Boga, i zniewalamy wszelką myśl do posłuszeństwa Chrystusowi; 6 Gotowi do ukarania wszelkiego nieposłuszeństwa, kiedy wasze posłuszeństwo będzie całkowite.
.
1 Tym. 1:18 Ten nakaz daję tobie, synu Tymoteuszu, według wcześniej wygłoszonych o tobie proroctw, abyś toczył zgodnie z nimi dobry bój;
.
1 Tym. 6:12 Staczaj dobrą walkę wiary,
.
Gal. 2:4-5 4 A to z powodu wprowadzonych fałszywych braci, którzy się wkradli, aby wyszpiegować naszą wolność, jaką mamy w Chrystusie Jezusie, aby nas zniewolić. 5 Nie ustąpiliśmy im ani na chwilę i nie poddaliśmy się, aby pozostała wśród was prawda ewangelii.
.
Filip. 3:18 Wielu bowiem, o których wam często mówiłem, postępuje inaczej, a teraz nawet z płaczem mówię, że są wrogami krzyża Chrystusa.
.
Dzieje 7:51-52 (Szczepan, pierwszy męczennik za wiarę) 51 Ludzie twardego karku, nieobrzezanego serca i uszu! Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Jak wasi ojcowie, tak i wy! 52 Którego z proroków nie prześladowali wasi ojcowie? Pozabijali też tych, którzy przepowiadali przyjście Sprawiedliwego, którego wy staliście się teraz zdrajcami i mordercami.
.
Neh. 13:25 Dlatego zgromiłem ich i przekląłem, a niektórych z nich biłem, wyrwałem ich włosy i zaprzysiągłem ich na Boga: Nie wydawajcie swoich córek ich synom ani nie bierzcie ich córek dla waszych synów ani dla siebie.

.


Mistycyzm i antyintelektualizm

A drugim powodem myślę że jest mistycyzm. Jest nim mistycyzm i anty-intelektualizm. United Negro College jest wzorem tego, jak straszną rzeczą jest stracić rozum. Współczesne amerykańskie chrześcijaństwo jeszcze inaczej to widzi: że umysł to straszna rzecz. Mówimy o intelektualnej wiedzy, jakby to była choroba którą należy wyleczyć. Prawda? Więc ta idea opierania się o Kreda, czy wyznania wiary, ta idea posiadania struktury wokół naszej wiary jest źle postrzegana. Niektórzy z was którzy tu przyszliście, byliście ostrzeżeni:

Nie pozwól aby cię zrujnowali, jeśli tam pójdziesz to wszystko stanie się tak bardzo usystematyzowane i tak sformalizowane, że stracisz swój ogień.

….Bo wszyscy wiedzą, że jeśli chcesz naprawdę miłować Boga, to musisz być ignorantem. Tak więc w tym mistycyzmie, nie posiadamy kategorii niezbędnych do zajmowania się apologetyką.

Moja wiara opiera się na moich doświadczeniach, opiera się na tym co czuję. Opiera się na tym co wiem w swoim wnętrzu.

Jesteśmy bardziej jak Mormoni, jeśli mam być szczery.

Przyświadczam ci z powodu mojego ognia we wnętrznościach. Te rzeczy są prawdziwe z powodu mojego wewnętrznego poświadczenia dla tych rzeczy.

I w tym mistycyzmie i w tym anty-intelektualizmie, rzadko kiedy oceniamy poprawność czy błędność faktów które są prezentowane, ale zamiast tego staramy się ocenić prawidłowość czy błędność rzeczy, w oparciu o emocje, których doświadczamy, kiedy są one prezentowane.

To było potężne, to było niesamowite.

Czy zauważyłeś że to było heretyckie?

Te dwie rzeczy łączą się ze sobą.
.


Rozum podstawą wiary

Wiara nie jest emocją lecz darem Bożym wynikającym ze zrozumienia nauki zawartej w spisanym Słowie Bożym

Hebr. 11:1 A wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy, i dowodem tego, czego nie widzimy.
.
Rzym. 10:17 Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie – przez słowo Boże.

Wiara dotyka rozumu i nie jest stanem emocjonalnym

Rzym. 10:2 Daję im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale nie według poznania.
.
Rzym. 12:2 A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga.
.
Efez. 1:18Ażeby (Bóg) oświecił oczy waszego umysłu,abyście wiedzieli, czym jest nadzieja jego powołania, czym jest bogactwo chwały jego dziedzictwa w świętych;
.
Efez. 3:18  (abyście)Mogli pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, głębokość i wysokość;
.
Efez. 4:23 I odnowić się w duchu waszego umysłu;
.
Kol. 2:10 przyodzialiście się w nowego(człowieka), który się odnawia w poznaniu na obraz tego, który go stworzył.

.
1 Jana 5:20 A wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali prawdziwego Boga, i jesteśmy w tym prawdziwym, to jest w jego Synu, Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.

Na podstawie źródło


Zobacz w temacie

 

Print Friendly, PDF & Email