Przegrywamy wojnę o prawdę

Bracia i siostry, którzy ujawnili prawdę o wilkach w owczarni powoli opuszczają KWCh. Osoby związane emocjonalnie, uczuciowo i towarzysko z ekumenistami i poplecznikami, współpracownikami ekumenistów i fałszywych nauczycieli mogą odetchnąć z ulgą. Już nikt nie będzie bil ich po głowie dysonansem poznawczym, naruszał ich strefy komfortu i błogiego poczucia nieświadomości.

Nie wierzę w żadne zapewnienia przywódców. KWCh nie musi być członkiem Aliansu Ewangelicznego bo członkowie rady od dawna prowadzą współpracę z ekumenistami. Nie zostałem uśpiony zapewnieniami o wyjściu z denominacji w razie wejścia KWCh w ekumenię.

Psalm 73:27 Oto bowiem ci, którzy się oddalają od ciebie, zginą; wytracasz tych, którzy cudzołożą, odstępując od ciebie.

Ekumenisci od pewnego czasu mają wpływ na znaczące osoby w tym kościele. Wydawnictwo DK Team popularyzuje heretycką literaturę o tym samym karmi czytelników duchową trucizną.
.

Uprawiał prostytucję, lecz myślał o żonie…

Moi drodzy, żenujące, infantylne i bardzo naiwne tłumaczenia w stylu “zdjęcia członków naszego kościoła na konferencjach gromadzących zwodzicieli i heretyków o niczym nie świadczą” budzą na myśl skojarzenie z człowiekiem odwiedzającym systematycznie agencję towarzyską, którego sfotografowano w tym przybytku, a który tłumaczy żonie, że on składa tam tylko wizyty, i że te fotografie o niczym nie świadczą.

Jak bardzo zaślepieni są zborownicy dający wiarę takim wyjaśnieniom?
.

Wilk to w sumie też pies, prawie pasterski, więc co za różnica?

Nie jestem w stanie zrozumieć, jak można wpuszczać do owczarni heretyka i ekumenicznego wilka, którego działania są powszechnie znane, pozwolić temu wilkowi nakarmić owce ekumeniczną duchową trucizną podczas kazania a owce ujawniające brudne działania fałszywego nauczyciela zaatakować zniszczyć im opinię. W imię wieloletniej relacji z wilkiem?
.

Woda w usta

Jeszcze jedno: zgorszeniem są fałszywi bracia oddający się ekumenicznemu cudzołóstwó a nie owce, które kierowane miłością do braci i sióstr ujawniają fakty, aby ich przestrzec. Jeśli pasterze zarzucają im szkalowanie zwodzicieli -dopuszczają się oszczerstwa. Przykre, że kierują się subiektywizmem. Członkowie kościoła Wolnych Chrześcijan a także innych kościołów wielokrotnie zadawali pytania przywódcom oraz kaznodziejom i misjonarzom dlaczego bratają się z heretykami. Nie doczekali się odpowiedzi a ich brak już może budzić niepokój i skłaniać do niewesołych refleksji.

Dziękuję Bogu, że miłość do Niego i do czystych nauk zabezpiecza mnie przed uśpieniem i emocjonalnym uzależnieniem od jakiejkolwiek społeczności.
.


Strofuj starszych wobec wszystkich

Oto nakaz Pisma

1 Tym. 5:19-20 19 Nie przyjmuj oskarżenia przeciwko starszemu, chyba że na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. 20 A tych, którzy grzeszą, strofuj w obecności wszystkich, aby i inni się bali.

Ponieważ Pismo nakazuje strofować publicznie przywódców gdy ci grzeszą, zadanie to sumiennie wykonamy.

Alians Ewangeliczny nie jest zbieraniną przypadkowych ludzi, w przypadkowym miejscu skupionych w przypadkowych działaniach. Jest to nieblibijna, ponaddenominacyjna organizacja, której zadaniem jest współpraca tzw. ewangelików i posiada swoje ciało kierownicze. To sztuczny twór wykraczający poza biblijną strukturę zarządzania lokalnym zborem przez pluralizm starszych.

Źródło zdjęcia: Facebook

Od lewej

 1. Cezary Komisarz, Prezbiter Naczelny (niebiblijna funkcja) Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w RP;
  .
 2. Andrzej Bajeński, Prezbiter Naczelny (niebiblijna funkcja) – Biskup Kościoła Chrystusowego w RP; odpowiedzialny za wprowadzanie herezjii Ricka Warrena, to on sprowadził heretycką TBN do Polski; z całą pewnością jest to wartościowy sługa przeciwnika Bożej Prawdy, uczestnik wielu projektów ekumenicznych
  .
 3. Andrzej Nędzusiak, Prezbiter Naczelny (niebiblijna funkcja) Kościoła Bożego w Chrystusie; członek grupy wstawienników, odpowiedzialny za współpracę z trzecią falą zwiedzenia charyzmatycznego reprezentowaną przez Todda White, Todda Bentleya; jednym słowem ultra heretyk
  .
 4. Jerzy Karzełek, przewodniczący Rady Kościoła Jerzy Karzełek Kościól Wolnych Chrześcijan, ekumenista
  .
 5. Mateusz Wichary, Przewodniczący Rady  Kościoła Chrześcijan (niebiblijna funkcja) Baptystów w RP; Przewodniczący Zarządu (niebiblijna funkcja), członek Prezydium polskiej Rady Ekumenicznej czyli odpowiedzialny za duchowy nierząd z KRK; Wichary uznaje katolickiego papieża za brata w Chrystusie; chrześcijanie wiedzą, że papież to antychryst
  .
  “Uważam jednak, że jako protestanci nie powinniśmy odmawiać Bogu prawa powołania autentycznie gorliwego chrześcijanina na zwierzchnika kościoła rzymskokatolickiego pisze pan Mateusz Wichary (źródło)
  .
 6. Andrzej Jeziernicki, Prezbiter Naczelny (niebiblijna funkcja) Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w RP; głosiciel ewangelii sukcesu, jego żona twierdzi, że on sam ma w sobie demona śmierci; pan Jeziernicki zachęca do mówienia bełkotem (bluźnierstwo Duchowi Świętemu); swego czasu Andrzej Jeziernicki oddał pokłon aferzyście finansowemu Sunday Adelay, link;
  .
 7. Przedostatni pan nie został rozpoznany
  .
 8. Marek Kamiński, Biskup Kościoła (niebiblijna funkcja) Zielonoświątkowego w RP; uczestnik mszy świętych i spotkań ekumenicznych między charyzmatykami i rzymskimi katolikami

Pismo nigdzie nie wspomina o funkcjach Prezbitera Naczelnego, Biskupa Kościoła, Przewodniczących Rady. Osoby te  pełnią niebiblijne funkcje, fuchy wymyślone przez ludzki umysł. A skoro niebiblijne to ich ustanowienia nie są wiążące. Cokolwiek by nie ustalili, cokolwiek by nie nakazali, zalecili czy wymyślili jako sprawujący niebiblijne urzędy, wszystkie ich umowy, pakty i rokosze mogą być wrzucone do kosza. Żaden wierzący nie tylko nie powinien się ekumenicznym ustaleniom podporzadkowywać ale ma biblijny obowiązek zwalczać je.

2 Kor. 6:14 Nie wprzęgajcie się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Cóż bowiem wspólnego ma sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo jaka jest wspólnota między światłem a ciemnością?
.
1 Kor. 5:13 Tych, którzy są na zewnątrz, osądzi Bóg. Usuńcie więc złego spośród was samych.

 

Patrz aż się zDziwisz…

Poniżej kolejne “przypadkowe” zdjęcie, jak zwykle zrobione niechcący. Panowie i panie zostali “zaskoczeni” gdy nagle zostali uchwyceni przez oko kamery a przecież oni tam byli niechcący.

Źródło zdjęcia: Facebook

 • Pierwszy z lewej, doktrynalny heretyk pan Andrzej Bajeński z Kościoła Zborów Chrystusowych
 • Trzeci od prawej z wąsami i okularach, krawat w paski, doktrynalny heretyk pan Andrzej Nędzusiak z Kościoła Bożego w Chrystusie
 • W samym środku koło pana w sutannie i krzyżem, w okularach i z usmiechem doktnrylany heretyk Biskup pan Marek Kamiński z KZ.
 • W drugim rzędzie, pyzaty w okularach, między dwoma panami w garniturach, heretyk-Warrenowiec i ekumenista, pan Wojciech Kowalewski, KchB z Wrocławia
 • Pan w habicie po lewej to przedstawiciel Kurii Krakowskiej ds. ekumenii, osobiście delegowany przez pana Kardynała Dziwisza

Oz.5:4-6 4 Nie chcą zmienić swoich czynów, aby się nawrócić do swego Boga, dlatego że duch nierządu jest wśród nich i nie poznali PANA. 5 Pycha Izraela świadczy przeciwko niemu. Dlatego Izrael i Efraim upadną z powodu swojej nieprawości, upadnie wraz z nimi też Juda. 6 Ze swoimi trzodami i swoim bydłem pójdą szukać PANA, ale go nie znajdą, bo odstąpił od nich.

.


Cel ekumenii

Myli się ten, kto wierzy, że udział liderów jego zboru w przedsięwzięciach ekumenicznych podyktowany jest zaszczytnym celem nawracania katolików na wiarę chrześcijańską.

Chcecie poznać prawdziwy cel ekumenii? Posłuchajmy samych zaangażowanych w to dzieło:

Pastor Wisełka (KZ Misja Więzienna):” Nie robimy tu też żadnego uniwersalnego Kościoła. Nie oczekuję, że katolicy zmienią swoje dogmaty. Natomiast poznaliśmy się i nauczyliśmy się szanować jedni drugich – stwierdza pastor Piotr Wisełka. – Nie widzę więc problemu, kiedy jestem u katolików, żeby z szacunku zatrzymać się i skłonić przed tabernakulum, choć my wierzymy, że Pan jest w niebie. ”

Kiedy pan Wisełka “z szacunku dla katolików” uklęknie prze obrazem Maryji albo przeżegna się znakiem krzyża? Kiedy ekumeniczni pastorzy “z szacunku dla katolików” wezmą udział we wspólnej eucharystii? Ostatnie pytanie: kiedy ekumeniści z szacunku dla katolików i papieża powrócą na łono “kościoła matki” i pociągną za sobą członków swoich wspólnot?

Kłanianie się przed tabernakulum to czyste bałwochwalstwo.

Źródło zdjęcia: Facebook


Zakaz głoszenia Słowa

Czy przesadzamy pisząc o zdrajcach wiary? Czy niesłusznie nazywamy “protestanckich” pastorów-ekumenistów duchowymi nierządnikami? Proszę, oto anonimowe świadectwo jednego z braci, któremu zabroniono głosić Słowo Boże. Anonimowe, ponieważ obawia się on, że “pastorzy” zniszczą jego inicjatywę czytania Słowa na tajnych kompletach. I to wszystko w “protestanckim” zborze….

Mówią, żeby skupić się na budowaniu, a nie burzeniu. Oni chcą budować na fałszywym fundamencie. Pastorzy całkowicie wykluczyli Słowo Boże ze spotkań domowych, a mnie zakazali uczestniczenia w spotkaniach młodzieżowych. Planuję zorganizować spotkanie biblijne w ten weekend u mnie w domu. Jesteście jedyną grupą, która zwalcza ekumenistów I zapewne będą starali się was marginalizować.
.
Stan kościoła w Polsce jest tragiczny. Prawie nie ma zborów, które by głosiły zdrową naukę.

Pozbawienie ludzi podstaw wiary, Pisma prawidłowo rozkładanego, pozbawienie ludzi prawdy ma zawsze jeden skutek. Jest nim bałwochwalstwo.

Oz. 4:12 Mój lud radzi się u swego drewna, a jego kij mu odpowiada, bo duch nierządu wprowadza ich w błąd i uprawiali nierząd, odstępując od swego Boga


Przypadkowa konferencja

Kolejne przypadkowe spotkanie. Zdjęcie jak zwykle zrobione z zaskoczenia, uczestnicy spotkania obejmują się niechcący. Uśmiechy na twarzy są wyćwiczone, bo przecież nikt nie zbrata się z heretykiem….

Źródło zdjęcia: Facebook

Na zdjęciu Pan Polk Joachim i pan Karzełek. Zdaje się, że Polk stoi na więcej niż jednej nodze… Ale to oczywiście przypadkowe spotkanie wrogów doktrynalnych.


Oj, znowu przypadkowe zdjęcie

Źródło zdjęcia: Facebook

Jerzy Rogaczewski Baptyści Katowice (wielki zwolennik Ekumenii), drugi rząd w krawacie. Pierwszy rząd drugi od lewej w koszuli to Henryk Rother-Sacewicz Kościół Zborów Chrystusowych pierwszy przewodniczący Aliansu Ewangelicznego w Rzeczypospolitej Polskiej, działacz ekumeniczny, wrogi naukom Lutra chwalący Metodyzm czyli zbawienie z uczynków.

Jan 2:19 Wyszli spośród nas, ale nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, zostaliby z nami. Lecz wyszli spośród nas, aby się okazało, że nie wszyscy są z nas.

Jeśli jakiś brat gorszy się upublicznieniem niewygodnych i przykrych faktów, a jednocześnie uważa, że ślepego “przewodnika” (bo ci panowie jednak w społecznościach braterskich niewielu mogą przewodzić) da się jeszcze napomnieniem sprowadzić z drogi herezji, to podziwiam jego “wiarę” w ludzi i boleję nad naiwnością i pewną słabością tego brata. A jednocześnie warto mu przypomnieć, że obok Mat. 18,15 jest też

1 Jana 5:16. Jeśli ktoś widzi swego brata, który popełnia grzech nie na śmierć, niech się za niego modli, a Bóg da mu życie, to jest tym, którzy popełniają grzech nie na śmierć. Jest grzech na śmierć. Nie mówię, aby ktoś modlił się za to.

 


Ekumeniczny Orygenes + Zaremba

18 września w sieci wystartował nowy portal e-learningowy Orygenes+ University (www.university.orygenes.pl). To bliźniak istniejącego od 10 lat portalu biblijnego Orygenes+ i pierwsza w Europie darmowa i otwarta dla każdego platforma e-learningowa z kursami z biblistyki na poziomie podstawowym, zaawansowanym i doktoranckim.  …Wykładowcy Orygenes+ University to specjaliści archeologii, języków starożytnych i historii, ale przede wszystkim czołowi polscy bibliści, m.in. ks. prof. Waldemar Chrostowski, ks. prof. Janusz Kręcidło, ks. prof. Mariusz Rosik, prof. Krzysztof Mielcarek, ks. dr hab. Stanisław Witkowski, o. dr Łukasz Popko OP, s. dr Judyta Pudełko, dr Danuta Piekarz, dr Piotr Zaremba, dr Marcin Majewski i wielu innych. – źródło

Jak zareagują “protestanci” z K5N na wieść, że głowa ich kościoła uprawia duchowe cudzołóstwo na szeroką skalę? Ten sam Zaremba został nauczycielem w WBST, a jego zatrudnienie przyklepał pan Tasak ustanowiony rektorem z polecenia Wicharego.

1 Król. 18:21 Wtedy Eliasz zbliżył się do całego ludu i powiedział: Jak długo będziecie się wahać między dwoma zdaniami? Jeśli PAN jest Bogiem, idźcie za nim, a jeśli Baal, idźcie za nim. A lud nie odpowiedział mu ani słowa.

Źródło zdjęcia: Facebook


Quo Vadis KWCh?

Dokąd zmierza Kościół Wolnych Chrześcijan skoro zastępca przewodniczącego rady, MIrosław Marczak uczestniczy w festiwalu “Odnowienie” a pomysłodawcą oraz inicjatorem i głównym organizatorem jest pastor wspólnoty charyzmatycznej, któremu rzekomo Bóg w “wizji proroczej” podarował Wrocław?

To prawda niestety, że brat Marczak popadł w kłamliwy dział z ludźmi głoszącymi innego Chrystusa i niestety wypiera się tego w dodatku. Wszedł na drogę zatwardziałości, która może doprowadzić do grzechu na śmierć. Musimy modlić się o 1. zbór KWCh we Wrocławiu, bo mają na czele co najmniej jednego ślepego przewodnika. Przy czym na spotkaniu delegatów KWCh w Chorzowie 29.09.br padła jasna i stanowcza deklaracja br. Karzełka, że ani on ani Rada KWCh nie angażuje się w ekumenię i jej nie popiera – można by rzecz: w końcu!.

Oczywiście otwarta pozostaje kwestia bardzo silnie promowanej współpracy z “braćmi” z innych denominacji, które to denominacje i którzy to “bracia” otwarcie okazują nieposłuszeństwo Bogu w Prawdzie Słowa, min. współpracując z KRK. Obawiam się, że oficjalny antyekumenizm będzie nadal rozwadniany współpracą z “braćmi” zanurzonymi po pachy w bezbożnej ekumenii. Ale to próba i wyzwanie, z którym należy się zmierzyć. Bóg wie co się wydarzy, my musimy stawić temu czoła, w Duchu i w Prawdzie.

Wszyscy ekumeniści są po stronie kościoła katolickiego, który jest kościołem antybiblijnym. Ekumenia jest fałszywą jednośćią i nie ma nic wspólnego z jednością w duchu i w prawdzie. Człowiek narodzony na nowo widzi tę oczywistą różnicę i nigdy nie będzie uczestniczył w ekmenicznym cudzołóstwie.

Owoce ich pracy? Wystarczy prześledzić posty w grupie Antyekumenizm ukazujące te “owoce”:  Współpraca z KUL-em, charyzmatykami czyli głosicielami innej ewangelii. Duch Święty jest duchem prawdy i wprowadza we wszelką prawdę.

Czy Wolni Chrześcijanie porzucają wolność i czystość ewangelii? Konferencja European Leadership Forum ELF (będąca częścią Forum of Christian Leaders FOCL), która odbywa się w Wiśle w Hotelu Gołębiewski. Na liście mówców http://foclonline.org/speakers znajdują się;

 • A. Otręba,
 • H. Król,
 • H. Wieja,
 • J.A.Godson,
 • J.Łukasik,
 • A.Górski,
 • A.Bajeński.
 • M.Wichary,

Dziwił udział Czesława Bassary w tym Forum. Pisał on o nim;

“Dziękujemy za Wasze modlitwy o Europejskie Forum Przywódców w Wiśle w dniach od 24 do 29 maja 2014. Pan nam obficie błogosławił! Ponad 700 uczestników z 40 krajów!”

Padło pytanie czy nie “gryzie” go udział w takim wydarzeniu, ale jak dotąd nie udzielił odpowiedzi.

Rzym. 12:9 Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymając się tego, co dobre.
.
Amos. 5:15 Nienawidźcie zła, a miłujcie dobro i ustanówcie sąd w bramie. Może wtedy PAN, Bóg zastępów, zlituje się nad resztką Józefa
c.d.n.

Print Friendly, PDF & Email