Lud Izraela na różne sposoby był obrazem nowotestamentowego Bożego Kościoła. Ich kapłani i ofiary były obrazem tego, czego miał dla Bożego Kościoła dokonać Jezus Chrystus. Ich miasto Jeruzalem jest użyte jako obraz nieba.

1 Kor. 10:11 A to wszystko przydarzyło się im dla przykładu i zostało napisane dla napomnienia nas, których dosięgnął kres czasów.
.
Hebr. 12:22 Lecz podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do niebiańskiego Jeruzalem i do niezliczonej rzeszy aniołów

Prawdziwy Izraelita to wierzący a prawdziwy wierzący to Izraelita*

Jan 1:47 Gdy więc Jezus zobaczył Natanaela zbliżającego się do niego, powiedział o nim: Oto prawdziwie Izraelita, w którym nie ma podstępu
.
Gal 3:29 A jeśli należycie do Chrystusa, to jesteście potomstwem Abrahama, a zgodnie z obietnicą – dziedzicami.

Mówię więc tak:

Jeśli Żydzi jako naród zostali wybrani przez Boga spośród wszystkich narodów świata, aby zobrazować Jego relację z Kościołem, to wynika z tego, że śmierć Chrystusa dokonała się tylko za Kościół, a nie za cały świat.

Sposób, w jaki Bóg traktował swój naród wybrany w Starym Testamencie jest obrazem tego, że zbawienie zdobyte przez Chrystusa nie jest dla wszystkich, ale tylko dla Bożych wybranych.

John Owen, Ograniczone odkupienie

* John Owen wyznawał teologię zastąpienia


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email