Zelota – fanatyk, osoba nadgorliwa, zaślepiona ideologicznie.

Duchowy syfilis

Zło przechadza się w kościele Pana Jezusa z podniesionym czołem. Fałszywe doktryny wyparły zdrową naukę ze zborów. Nieliczne społeczności, które dają jeszcze opór zwiedzeniu albo są izolowane przez denominacje, albo z nich wykluczane. Najgorzej jest u źródła zwiedzenia, wśród wyznawców ducha zielonoświątkowstwa. Pewien człowiek tytułujący się „pastorem” Adam Ciućka stanął w obronie przekazywania przez zielonoświątkowców do innych denominacji nauk zwodniczych, takich jak wypędzanie demonów, grzech pokoleniowy, nauczanie kobiet,  mówiąc:

…jak „zaszczepiamy inne kościoły”, to chyba dobrze? Szczepimy na różne „filozoficzne syfilisy” (używając języka pastora Prończuka), więc… powinniście być zadowoleni! A nie słyszę, słowa dziękuję. Ja wiem, że jest fobia antyszczepionkowa wśród fundamentalistów, ale medycyna potwierdza jednak ważną rolę szczepień ochronnych.

Z wypowiedzi wynika, że „pastorzy” czczący ducha zielonoświątkowstwa są w pełni świadomi głoszenia fałszywych nauk i są nawet z nich dumni.

W ich mniemaniu fałszywe nauki służą ochronie kościoła

To już nie jest potajemne wlewanie herezji, przed czym ostrzegał Jezus, lecz jawne głoszenie kłamstw. Ci ludzie są gotowi jawnie wlewać truciznę fałszywych nauk do innych denominacji wcale się z tym nie kryjąc!

2 Piotra 2:1-4 1 Byli też fałszywi prorocy wśród ludu, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy potajemnie wprowadzą herezje zatracenia, wypierając się Pana, który ich odkupił, i sprowadzą na siebie rychłą zgubę. 2 Wielu zaś podąży za ich zgubną drogą, a droga prawdy z ich powodu będzie bluźniona. 3 I z chciwości będą wami kupczyć przez zmyślone opowieści. Ich sąd od dawna nie zwleka, a ich zatracenie nie śpi. 4 Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, ale strąciwszy ich do piekła, wydał więzom ciemności, aby byli zachowani na sąd;

Fałszywi nauczyciele w kościele Pana Jezusa działać musieli potajemnie, w sposób przebiegły dodając kłamstwo do prawdy. Wśród zelotów zielonoświątkowstwa kłamstwo głoszone jest jawnie a jego liderzy to jawnogrzesznicy.

Rzym. 1:32 Oni to, poznawszy wyrok Boga, że ci, którzy robią takie rzeczy, są godni śmierci, nie tylko sami je robią, ale też pochwalają tych, którzy tak postępują.

Stąd nasuwa się jeden wniosek: ruch ten nie jest kościołem Pana Jezusa. Jeśli to nie jest definicja sekty, co nią może być?
.


Świadectwo

Szokujące wyznania byłych zelotów zielonoświątkowstwa powinny być ostrzeżeniem dla każdego, kto angażuje się w ten z diabła natchniony ruch

„Dopiero co Bóg mnie wyrwał z tego hinduizmu w chrześcijańskiej oprawie, muszę się ugruntować w Słowie bo po 20 latach bycia charyzmatykiem nie jest łatwo, a do tego jeszcze mi żonę odebrać i małżeństwo chcą rozbić, podważając mój autorytet i działając za moimi plecami. Kiedyś mówiłem wierzę w Jezusa nie potrzebuję teologii. Dziś mówię, potrzebuję teologii bym mógł uwierzyć w prawdziwego opisanego w Bibili Jezusa.”

.


Grzech zielonoświątkowstwa uzależnia

Wstępując do którejś z rozlicznych sekt wyznających nauki ducha zielonoświątkowstwa człowiek zostaje narażony na psychiczne uzależnienie, fizyczną degradację a nawet duchowe opętanie.

„Twierdzenie, że mówienie na językach jest niegroźną praktyką, i że jest to dobre dla osoby praktykującej, jest niemądrą pozycją, ponieważ informacje dowodzące czegoś zupełnie przeciwnego są ewidentne. Mówienie na językach jest uzależniające. Niezrozumienie zagadnienia mówienia na językach i nawyku jaki powstaje oraz psychiczne uniesienia do jakich to doprowadza, dodając do tego cielesną stymulację czyni z tego praktykę której trudno się pozbyć. Porównanie mówienia na językach z wyższą  duchowością obnaża brak zrozumienia prawdy Biblijnej przez osobę tak twierdzącą, także obnaża czyjąś popędliwość zmierzającą do bycia usatysfakcjonowanym przez zwodniczą i niebezpieczną podróbkę.” Kurt Jurgensmeier Knowing Our God Exegetical Theology
.
„Duch tego ruchu uwiarygadnia się przez Słowo Boże, lecz odsuwa je w cień przez tak zwane „proroctwa i objawienia“. Te proroctwa zawsze niosły ze sobą wielkie niebezpieczeństwo; nie tylko zawierały w sobie ewidentne sprzeczności, ale powodowały, że bracia i ich działanie stawali się niewolniczo uzależnieni od tych posłań. Sposób przekazywania wcześniej wymienionych posłań jest porównywalny z przekazami / wiadomościami od spirytystycznych mediów. Zwiastunami w tym ruchu są przeważnie kobiety. To, że na kobietach a nawet młodych dziewczynach spoczywa główny ciężar pracy doprowadziło do tego, że ruch ignoruje jasne i wyraźne polecenia Pism (zabraniające kobietom odzywać się w zborze i posiadać autorytet nad mężczyznami). Deklaracja Berlińska z 1909 roku.

Zagrożenie jest realne. Poniżej przedstawiona została tabela zbiorcza ukazująca efekty działania ducha zielonoświątkowstwa jakie zostały zaobserwowane na początku XX wieku przez pobożnych braci w Chrystusie.

Cechy ducha zielonoświątkowstwa w pierwszej dekadzie działania ruchu
Przyczyny zwiedzenia Manifestacje Duchowe rezultaty
Fałszywe dary wyznacznikiem prawdy Opętania liderów i szeregowych członków Brak biblijnego fundamentu
Mieszanie prawdy z kłamstwem Drżenia Brak biblijnego poznania
Pozabiblijne objawienia Krzyki Brak rozeznawania prawdy
Słowo Boże błędnie interpretowane Magia Brak upamiętania z grzechów
Słowo Boże używane w celu zmylenia co do charakteru ruchu Mówienie niezrozumiałym bełkotem Człowiek w centrum a nie Bóg
Spirytyzm jako wyznacznik duchowości Psychiczne i fizyczne manifestacje energetyczne Doktryny bez znaczenia
Spirytyzm podstawą wiary Skurcze mięśni i twarzy Dowolność w interpretacji Pisma
  Spazmy Ekstatyczne przeżycia jako wyznacznik duchowości
Śmiechy Ekumenizm
Transy Fałszywe proroctwa
Upadanie Herezje prowadząca na zatracenie
Istotne są przejawy mocy
Kobiecy liderzy
Powierzchowne zrozumienie grzechu
Powierzchowne zrozumienie łaski
Powierzchowne zrozumienie nawrócenia
Powierzchowne zrozumienie nowonarodzenia
Samozwiedzenie
Słowo Boże bez wartości
Spirytyzm mylony z dziełem Ducha Świętego
Uzależnienie od fałszywych proroctw
Zwiedzenie i przekleństwo wyznawców
Seksualna niemoralność
Przemoc fizyczna
Doprowadzanie do śmierci
Kłamstwa
Pycha
Antyintelektualizm

Pamiętajmy, że Pan Jezus nakazał opuszczanie fałszywych kościołów, a takim z pewnością jest cały ruch kultywujący ducha zielonoświątkowstwa, niezależnie od nazwy odłamu.

2 Piotra 3:16-17 16 Jak też mówi o tym we wszystkich listach. Są w nich pewne rzeczy trudne do zrozumienia, które, podobnie jak inne Pisma, ludzie niedouczeni i nieutwierdzeni przekręcają ku swemu własnemu zatraceniu. 17 Wy zatem, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście nie byli zwiedzeni przez błąd bezbożników i nie wypadli z waszej stałości.
.
Obj. 18:4 I usłyszałem inny głos z nieba, który mówił: Wyjdźcie z niej, mój ludu, abyście nie byli uczestnikami jej grzechów i aby was nie dotknęły jej plagi.

  .


Dziesięć powodów do opuszczenia ruchu

Fałszywa ewangelia

W ruchu tym głoszona jest ewangelia oparta o cuda i znaki, bogactwo i spełnienie materialne. Nie ma mowy o zaparciu się samego siebie i dźwiganiu krzyża, nie ma mowy o upamiętaniu z grzechów. Nikt nie naucza o upamiętaniu się z grzechu fałszywych proroctw i z grzechu mówienia niezrozumiałym bełkotem (mylnie uznawanym za dar języków). Zeloci głoszą inną ewangelię…

Gal. 1:7-9 7 Która nie jest inną; są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą wypaczyć ewangelię Chrystusa. 8 Lecz choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba głosił wam ewangelię inną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. 9 Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Gdyby wam ktoś głosił ewangelię inną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty.
.
Rzym. 16:17
 A proszę was, bracia, abyście wypatrywali tych, którzy powodują rozłamy i zgorszenia przeciwko tej nauce, którą przyjęliście; unikajcie ich.

.

Demoniczne nauki

Jak opętania wierzących przez demony, grzechy pokoleniowe, kobiety-nauczycielki, odrzucenie doktryny o Bogu Trójjedynym na rzecz idola udzielającego fałszywych darów, powszechny modalizm, wiara w chrzest w Duchu Świętym jako wydarzenie nie tożsame ze zbawieniem, wiara w cuda i znaki wykonywane przez ręce ludzi, pseudo-uzdrowienia przez nakładanie rąk, mali bogowie, cudaczne namaszczenia, tarzanie się po podłodze, demoniczne śmiechy jako przejaw działania Ducha i tysiące innych herezji.

Tyt. 3:10  Heretyka po pierwszym i drugim upomnieniu unikaj;
.
Rzym. 16:18  Gdyż tacy nie służą naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi, a przez gładkie słowa i pochlebstwo zwodzą serca prostych ludzi.

.

Fałszywa Chrystologia i Pneumatologia

Gdy Chrystus przestaje być jednocześnie całkowicie Bogiem-Synem Wszechmocnym, i całkowicie człowiekiem bezgrzesznym, mamy do czynienia z herezją zatracenia. 24 milionów zielonoświątkowców na świecie wierzy, że Jezus jest jednocześnie Duchem Świętym i Bogiem-Ojcem. Inni zaprzeczają Jego Boskości ale zdecydowana większość zaprzecza wszechmocy Chrystusa (np. dowodząc, że Mesjasz nie mógł wypędzić demonów z ludzi, którzy nie mieli wystarczającej wiary).

Jan 8:4 Dlatego wam powiedziałem, że umrzecie w swoich grzechach. Bo jeśli nie uwierzycie, że ja jestem (ego emi – Yahweh), umrzecie w swoich grzechach.
.
Łuk. 3:22 I zstąpił na Jezusa Duch Święty w kształcie cielesnym jak gołębica, a z nieba rozległ się głos: Ty jesteś moim umiłowanym Synem, w tobie mam upodobanie.

Z drugiej strony wyznawcy demona zielonoświątkowstwa czynią z Ducha Świętego złotego cielca, który ma za zadanie czynić wyznawców bogatymi, szczęśliwymi, zdrowymi oraz udziela darów mówienia niezrozumiałym bełkotem a także zawodnymi tzw. proroctwami.

.

Członkowie nie podlegają dyscyplinie

Grzech panuje w zgromadzeniu, w szczególności grzech wszeteczeńśtwa, fałszywych proroctw, mówienia bełkotem i pseudo-uzdrowień co jest bluźnierstwem Duchowi Świętemu

Mat. 18:15-1715 Jeśli twój brat zgrzeszy przeciwko tobie, idź, strofuj go sam na sam. Jeśli cię usłucha, pozyskałeś twego brata. 16 Jeśli zaś cię nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, aby na zeznaniu dwóch albo trzech świadków oparte było każde słowo. 17 Jeśli ich nie usłucha, powiedz kościołowi. A jeśli kościoła nie usłucha, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik.
.
1 Kor. 5:1-2
 1 Słyszy się powszechnie o nierządzie wśród was, i to takim nierządzie, o jakim nie wspomina się nawet wśród pogan, że ktoś ma żonę swego ojca. 2 A wy wbiliście się w pychę, zamiast tak się smucić, aby został usunięty spośród was ten, kto się dopuścił tego czynu.

.

Starsi brnący w grzech

Każde fałszywe nauczanie jest grzechem przeciwko drugiemu przykazaniu, nauczającemu aby nie brać imienia Pana Boga na daremne. Nauczyciele opętani przez ducha zielonoświątkowstwa zachęcają swoich wyznawców do podążania za fałszywymi cudami i znakami. To zachęcanie ludzi do grzechu, zatem podlega podwójnej karze

1 Tym. 5:20 A tych, którzy grzeszą, strofuj w obecności wszystkich, aby i inni się bali.
.
Rym. 1:32 Oni to, poznawszy wyrok Boga, że ci, którzy robią takie rzeczy, są godni śmierci, nie tylko sami je robią, ale też pochwalają tych, którzy tak postępują.

.

Nie ma nauki o grzechu, gdyż Boże Słowo może obrazić ludzi.

Za to jest nauka o cudach i znakach. Tyle, że fałszywych.

Mat. 6:7 A modląc się, nie bądźcie wielomówni (βαττολογησητε – battologēsētejak poganie; oni bowiem sądzą, że ze względu na swoją wielomówność (πολυλογια – polylogiabędą wysłuchani.
.

βαττολογησητε – battologēsēte – zwrot utworzony od słów battos (onomatopeja, której odpowiednikiem w języku polskim jest słowo ”bla bla”) oznaczająca bezmyślny potok dźwieków nie posiadających sensu  i logos (słowo)
.
πολυλογια – polylogia – zwrot utworzony od słowa polýs (mnogość, wielość) i logos (słowo).Czyli: A modląc się, nie bełkoczcie bez zrozumienia jak poganie; oni sądzą, że ze względu na wielość wypowiadanych słów (których nie rozumieją) zostaną wysłuchani.
.

1 Kor. 14:14 Jeślii bowiem modlę się glossolalią (γλώσσῃ glōssē liczba pojedyncza), mój duch się modli, ale mój rozum nie odnosi korzyści (ἄκαρπός akarpos).
.

Osoba mówiąca niezrozumiale zwyczajnie bełkotała bez sensu, lub mówił przez nią inny duch (patrz 1 Kor. 12:3). Mowa taka jest całkowicie bezowocna. Greckie ἄκαρπος akarpos odnosi się do jakiejoklwiek myśli czy czynu nie mającego swojego źródła w Panu; to coś co nie jest narodzone z wiary i nie posiada mocy Bożej, zatem nie przynosi żadnych owoców. Ponieważ zgodnie z Rzym. 14:23 Wszystko bowiem, co nie jest z wiary, jest grzechem – mówienie takim niezrozumiałym bełkotem również jest grzechem a osoba trwająca w tym grzechu podlega sądowi. 1 Jana 3:8 Kto popełnia grzech, jest z diabła, gdyż diabeł od początku grzeszy. Po to objawił się Syn Boży, aby zniszczyć dzieła diabła.
.

Efez. 5:11 I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej strofujcie.

.

Brak granicy między kościołem a światem

Zeloci chcą być jak świat. Zdrowi, bogaci, posiadający władzę (dominionizm), na spotkaniach jest trendy muzyka, w życiu codziennym kompromis z grzechem.

Rzym. 12:2 A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga.
.
Jakub 4:4 Cudzołożnicy i cudzołożnice, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga.

.

Tolerancja niemoralnego życia

Tolerancja homoseksualizmu i innych zboczeń, akceptacja rozwodów, które nie mają biblijnych podstaw, oszustwa finansowe, oddawanie czci idolowi Ducha Świętego, który się uwiarygadnia przez fałszywe cuda i znaki.

1 Kor. 5:9-11 9 Napisałem wam w liście, żebyście nie przestawali z rozpustnikami; 10 Ale nie z rozpustnikami tego świata w ogóle lub chciwymi, zdziercami czy bałwochwalcami, bo inaczej musielibyście opuścić ten świat. 11 Teraz jednak napisałem wam, żebyście nie przestawali z takim, który nazywając się bratem, jest rozpustnikiem, chciwym, bałwochwalcą, złorzeczącym, pijakiem lub zdziercą. Z takim nawet nie jadajcie.
.
Rzym. 8:13 Jeśli bowiem żyjecie według ciała, umrzecie, ale jeśli Duchem uśmiercacie uczynki ciała, będziecie żyć.

.

Hipokryzja

Kłamliwe świadectwa wkrzeszeń, oczywiście które miały miejsce w dalekim kraju, fałszywe świadectwa uzdrowień będące efektem samozwiedzenia, dwa standardy życia, inne w zgromadzeniu inne w życiu codziennym, tak zwany easy-believism, gdzie cuda i znaki zastępują owoce upamiętania. .

2 Tym. 3:5 Przybierający pozór pobożności, ale wyrzekający się jej mocy. Takich ludzi unikaj.
.
Mat. 15:8 Lud ten przybliża się do mnie swymi ustami i czci mnie wargami, ale ich serce daleko jest ode mnie.
.
Rzym. 2:24 Ponieważ z waszego powodu, jak jest napisane, poganie bluźnią imieniu Boga.

.

Miłość do pieniędzy

W ruchu tym obserwujemy gorącą miłość liderów do luksusów i dostatków. Stąd ich obecność w sponsorowanych przez państwo (z pieniędzy podatników) ruchach ekumenicznych. Byle bliżej koryta. Gotowość to pozyskania ostatniego wdowiego grosza od wyznawców. Stąd tak wielka popularność nauk Ricka Warrena czy Health and Wealth Prosperity Gospel.

1 Tym. 6:10 Korzeniem bowiem wszelkiego zła jest miłość do pieniędzy; niektórzy, pragnąc ich, zboczyli z drogi wiary i poprzebijali się wieloma boleściami.
.
2 Piotra 2:3 I z chciwości będą wami kupczyć przez zmyślone opowieści. Ich sąd od dawna nie zwleka, a ichzatracenie nie śpi.
.
2 Piotra 2:14 Mając oczy pełne cudzołóstwa i nieprzestające grzeszyć; zwabiają dusze niestałe; serce mają wyćwiczone w chciwości, synowie przekleństwa.  .

.


Problem wyjścia

Wiele osób po wyjściu z ruchu cierpi na depresję i stany lękowe. Niektórzy nawet rozważają samobójstwo jako jedyną alternatywę do zniszczeń duchowych stworzonych przez nauki promowane przez ducha zielonoświątkowstwa. Wielu szuka pomocy u psychologów, zażywa leki aby poradzić sobie z tymi problemami. (źródło / wersja spolszczona). Poniżej przykład jak duch zwiedzenia zielonoświątkowego manipuluje emocjami swoich ofiar:

„Dużo ludzi mi mówi, że jestem zbyt krytyczny wobec samego siebie i moje emocje mnie zwodzą w złą stronę pomimo, że jest dobrze. A znów ja straciłem pokój Boży, gdy myślałem, że zgrzeszyłem przeciwko Duchowi. I to się ciągnęło przez lata… Jak ja miałem objawienie to byłem z jednej strony bardzo zaszczycony, że pomimo takiej grzesznosci Pan Bóg na mnie zwrocil uwagę i to w ten sposob… poszedłem zalamany do chrześcijan prosić o modlitwę i powiedzialem im że nie chcę fałszywej nadziei i falszywego pokrzepienia lecz żeby się pomodlili do Boga aby objawil Duch Boży jak ze mną jest bo nie wiedzialem czy jestem jeszcze na łasce zbawiennej czy też nie… Módl się za mnie. W niedzielę poszedłem w większy dół. Proś o łaskę dla mnie” .

Tego typu huśtawka emocjonalna towarzyszyła każdej wypowiedzi cytowanej powyżej osoby. Przykład tego biednego dręczonego przez demona zielonoświąkowstwa człowieka nie jest odosobniony.
.

Obszary związania

Najciekawszym w fenomenie ruchu zielonoświątkowego jest fakt, że związuje on z sobą ludzi na wielu płaszczyznach:

  • strach przed popełnieniem grzechu przeciw Duchowi Świętemu
  • uzależnienie od mówienia bełkotem
  • uzależnienie od pozabiblijnych proroctw
  • strach przed utratą więzi z członkami organizacji a w konsekwencji przed samotnością
  • nieumiejętność odnalezienia się w życiu poza organizacją spowodowana podporządkowaniem całego życia działaniom ruchu
  • całe rodziny związane z ruchem skutecznie zapobiegają wyłamaniu się z objęć zwiedzenia poszczególnym członkom
    .
Trudności wyjścia

Były zelota, wieloletni członek tego ruchu, tak opisuje proces wyjścia:

To sprawia, że wyjście z tej sekty samemu jest praktycznie niemożliwe. Musi być „ktoś” od zewnątrz żeby pomoc. Zielonoświątkowcy posiadają realne emocje, które  odczuwają na codzień a które związane są z praktykami tego ruchu. Na codzień wpadają w stan ekstazy (bełkot „jezyków”), odczuwają „uniesienia” i radość (cielesną), myląc to z działaniem Ducha. Co trzeba więcej aby być zwiedzionym? Tak więc ludzi tych zwodzą ich własne emocje, swoje ja, sny, rzekome prorocze wizje, itp. Niestety uwierzyli klamstwu.Gdy widzę niekiedy ich zebrania to jedyny powód dla którego teoretycznie można by ich nazwać chrześcijanami to imię Jezusa Chrystusa. Natomiast ich praktyka modlitewna to okkultyzm.  .

.


Dwanaście kroków zeloty zielonoświątkowstwa

Ruch uzależnia mentalnie i duchowo. Wyjście z niego kosztuje. Przede wszystkim to ogromny wysiłek w przezwyciężeniu strachu przed rzekomym popełnieniem niewybaczalnego grzechu, konflikt z „braćmi”w organizacji a nawet z rodziną. Ale taka jest cena uczniowstwa

Mat. 10:34-39 34 Nie sądźcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. 35 Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem i córkę z jej matką, a synową z teściową. 36 I nieprzyjaciółmi człowieka będą jego domownicy. 37 Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny. 38 Kto nie bierze swego krzyża i nie idzie za mną, nie jest mnie godny. 39 Kto znajdzie swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mego powodu, znajdzie je. .

Poniżej przedstawione zostały praktyczne, oparte o Słowo Boże, porady umożliwiające całkowite wyjście z ciemności duchowej, w jakiej znajduje się w zasadzie każdy zielonoświątkowiec. Przewodniczący amerykańskiego Stowarzyszenia Byłych Zielonoświątkowców przyznaje, że całkowite wyleczenie się ze złych skutków tej ekstremalnie złej religii zajmuje od 7 do 10 lat. Lecz Bóg jest silniejszy od tej ciemności. Jeśli taka wola Boża, wyjdziesz z tego ruchu przyjacielu.
.

Pierwszy krok

Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec zwiedzenia zielonoświątkowym duchem i zielonoświąkowymi doktrynami, że jesteśmy duchowo ślepi i nie potrafimy rozeznawać prawdy Pisma Świętego. (2 Tes. 2:9-11Obj. 3:17).
.

Drugi krok

Uwierzyliśmy, że tylko Bóg może przywrócić nam umiejętność rozeznawania prawdy poprzez zdrową naukę Pisma Świętego i oświecenie Ducha Świętego. (Psalm 146:8Mat. 15:4Łuk. 14:8Efez. 1:18)
.

Trzeci krok

Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, który jest objawiony w Piśmie Świętym. (Jan 6:68)
.

Czwarty krok

Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek doktrynalny.  (2 Piotra 2:1-4Judy 1:4-14Mat. 13:52, )
.

Piąty krok

Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszego zwiedzenia. (Mat. 7:22-23Jakub 5:16)
.

Szósty krok

Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich zwiedzeń zielonoświątkowej teologii i demonów jakie mogą przez to w nas przebywać. (Jan 8:32)
.

Siódmy krok

Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby nas zbawił. (Mat. 7:7Łuk. 11:9)
.

Ósmy krok

Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim. (Łuk. 19:8-9)
.

Dziewiąty krok

Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych. (Mat. 5:25-26)
.

Dziesiąty krok

Prowadziliśmy nadal obrachunek doktrynalny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów. (Jakub 1:19Jakub 3:1,  1 Kor. 10:12)
.

Jedenasty krok

Dążyliśmy poprzez modlitwę i studium Słowa w oparciu o zasady hermeneutyki (Łuk. 24:27Dzieje 17:2-3Dzieje 28:23, 2 Tym 2:152 Piotra 1:202 Piotra 3:16Neh. 8:7-81 Kor.4:6) do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, takim jaki jest objawiony w Piśmie, prosząc jedynie o Jego łaskę wobec nas, oraz o siłę do spełnienia Jego woli. (Rzym. 10:2Izaj. 1:18Rzym 12:2Efez. 1:18Efez. 3:18Efez. 4:23Filip. 4:8Kol. 3:101 Jana 5:20)
.

Dwunasty krok

Narodzeni z góry, nie z własnej woli ani woli mężczyzny czy kobiety, lecz przez Suwerennego Boga staramy się nieść posłanie innym zelotom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach (2 Tym. 2:22 Kor. 4:13)


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email