Główny zwodziciel

Joe Łosiak – syn polskiego imigranta, obywatel USA, zaangażowany w działalność ekumeniczną tak z Rzymskimi Katolikami jak i charyzmatykami. Głosiciel ewangelii sukcesu i innego Chrystusa. Członek Campus Crusade for Christ.

W roku 1968 zacząłem współpracować na wyższej uczelni z Ruchem Campus Crusade for Christ jako lider studencki. Był to okres kiedy chciałem nauczyć się jak najlepiej i najskuteczniej dotrzeć do ludzi, a następnie przyprowadzić ich do Chrystusa. To zapewniał mi Ruch, poza tym atmosfera jaka tu panowała bardzo mi odpowiadała – czułem się jak w domu.- źródło

O grzechach Campus Crusade

Antychrześcijański Inteligentny Projekt

1 Mojż. 1:1 Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię

Powszechnie wiadomo, że Campus Crusade konsekwentnie sponsoruje zwolenników Inteligentnego Projektu na uniwersytetach w całym USA. A czym jest Inteligentny Projekt? Inteligentny projekt to kreacjonizm dla mięczaków. To doktryna dla ludzi, którzy wiedzą, że ewolucja jest fałszywa, ale boją się publicznie wyznać Jezusa jako swojego zbawcę. Stąd koncepcja Inteligentnego Projektu. Campus Crusade faktycznie wspiera tych grzeszników! Ci ludzie, którzy drwią z Boga, usuwając Go ze Stworzenia wszechświata, w rzeczywistości są wspierani przez grupę, która twierdzi, że broni Chrystusa! Inteligentny Projekt nie jest chrześcijański, jest antychrześciański. Jedynymi anty-ewolucjonistami, którzy powinni być sponsorowani przez grupę, która twierdzi, że pracują dla Chrystusa, są kreacjoniści, a nie zwolennicy inteligentnego projektu? Najwyraźniej Campus Crusade został zinfiltrowany przez Szatana.
.

Campus Crusade przeciw Chrystusowi

Judy 1:3 Umiłowani, podejmując usilne starania, aby pisać wam o wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i zachęcić do walki o wiarę raz przekazaną świętym.

Oto świadectwo, które powinno dać wiele do myślenia każdemu zwolennikowi tej organizacji, która  drwi z nakazu
.

Bóg, ojczyzna, honorarium

1 Tym. 6:10 Korzeniem bowiem wszelkiego zła jest miłość do pieniędzy; niektórzy, pragnąc ich, zboczyli z drogi wiary i poprzebijali się wieloma boleściami.

Publiczny uniwersytet, który odmówił pieniędzy na Campus Crusade, ponieważ byli “religijni”, powiedział im również, że mogą dostać dofinansowanie, jeśli zgodziliby się nie modlić się ani nie śpiewać hymnów podczas imprezy, na którą starali się o finansowanie. Był to przypadek dojrzały do ​​orzekania. Wraz z innymi próbowałem zmusić Campus Crusade do pozywania, ale odmówili. Dla Campus Crusade zdobycie funduszy na następną pieczeń Weenie było ważniejsze niż walka o wolność religijną.

Najgorszą rzeczą w niemoralnej kapitulacji Campus Crusade było to, że negatywnie wpłynęło to na inne organizacje religijne. Gdyby stanęli do walki, mogliby unieważnić politykę, która negatywnie wpłynęła na innych chrześcijan. Innymi słowy, mieli okazję pokazać jedność, ale nie mieli.
.

Bycie gej jest o.k.

1 Kor. 6:9 Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą królestwa Bożego? Nie łudźcie się: ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali (μαλακοὶ malakoi – pasywni homoseksualni partnerzy) , ani mężczyźni współżyjący ze sobą (ἀρσενοκοῖται arsenokoitai – aktywni homoseksualni partnerzy)

Następnie w szkole, w której Campus Crusade handlował swą wolnością religijną w celu finansowania przez rząd studencki, odbył się pozew nad kodeksem mowy w kampusie. Jednym z powodów była wspaniała chrześcijanka, która walczyła o obalenie kodeksu mowy, który był używany do tłumienia konserwatywnych wypowiedzi co stanowiło poważne zagrożenie dla organizacji religijnych.

Po pozwaniu szkoły przez chrześcijankę, grupy homoseksualne wybuchły gniewem – fałszywie twierdząc, że chrześcijanka broniła “mowy nienawiści“, sprzeciwiając się kodeksowi mowy. Zniesławiają ją, grożą jej fizycznie i słownie – w imię tolerancji i różnorodności.

Tym razem Campus Crusade nie pozostali neutralni. Wtrącili się. Ale, niewiarygodnie, wystąpili przeciwko chrześcijańskiej kobiecie i na korzyść tych, którzy bronili kagańca nakładanego przez kodeks mowy.źródło
.

Katoliccy bracia Łosiaka

Przez pierwsze 3 miesiące starałem się również zapoznać z sytuacją kościołów w Polsce. Zarówno kościół katolicki jak i protestancki miały swoje problemy. Zbyt mało mówiło się w nich o Piśmie Świętym i o ewangelizacji…. Gdy moja współpraca z kościołem katolickim zacieśniła się byłem też pod obserwacją UB. Kilka razy grożono mi. Jednak pomimo tych niesprzyjających okoliczności nadal spotykałem się z najważniejszymi osobami w kościele – kilka razy z Kardynałem Karolem Wojtyłą, aby ustalić współpracę z Campus Crusade for Christ. (Kardynała poznałem już wcześniej podczas spotkania w Beczce, gdzie chciał ze mną porozmawiać po angielsku)… Ostatecznie umówiliśmy się, że grupa ludzi z Campus Crusade for Christ przyjedzie do centrum Oazy w Krościenku, w 1976 roku, aby dzielić się swoimi doświadczeniami na polu ewangelizacji i uczniostwa. – źródło

Warto w tym momencie zwrócić uwagę, na kilka interesujących faktów doktrynalnych.

 • Po pierwsze dla pana Łosiaka ewangelia rzymska i protestancka to jedno i to samo.
 • W mniemaniu Łosiaka problemem Rzymskiego Katolicyzmu nie jest obca i wroga Chrystusowi ewangelia lecz zbyt mała jej ilość
 • Tak protestanci jak i Rzymscy Katolicy w oczach Łosiaka to chrześcijanie biblijnie wierzący
 • Późniejszy antychryst, w tamtym jeszcze czasie jeszcze kardynał – Wojtyła – jest głównym partnerem Łosiaka
 • Łosiak pragnie przekazać praktyczne doświadczenia ewangelizacyjne, nie jest zainteresowany naprawą doktryny

Misją pana Łosiaka jest ponaddoktrynalna jedność w duchu ekumenii. Światłość i ciemność, ramię w ramię w imię fałszywego Chrystusa, prawdopobodnie eucharystycznego, i tego, który udziela daru mówienia niezrozumiałym bełkotem.
.


Z czym wszeteczą się ekumeniści?

Dzieje 20:28 Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli kościół Boga, który on nabył własną krwią.

Ekumenia nie jest niczym szlachetnym. Jeśli ktoś jest pastorem, któremu Pan Bóg nakazał strzec JEGO WŁASNEJ trzody, strzec przed herezjami i zwiedzeniem, i twierdzi, jednocześnie że “brata” się z Rzymskimi Katolikami i zielonoświąkowcami, oznacza to, że odrzuca naukę Pisma Świętego dotyczącą zbawienia, odrzuca też biblijnego Chrystusa. Prawdę mówiąc nie wiadomo co jest gorsze, wszeteczenie się z rzymskimi katolikami czy z zielonoświąkowcami… Obie grupy wyznają zniekształconą, niezbawiającąewangelię, z tą róznicą, że ci pierwsi są scentralizowani zatem zbiór wszystkich herezji będzie identyczny w każdej parafii, podczas gdy ci drudzy to czysty demoniczny chaos doktrynalny, każda sekta ma osobne, wyróżniające wierzenia.
.

W duchowe “krzaki” z Rzymsko katolickim innoewangelicyzmem

Oto do czego prowadzi wszeteczeństwo z duchową, watykańską nierządnicą, oto duchowa kiła:

Dodatki do ewangelii: Katolicy wierzą, że do zbawienia konieczna jest łaska… oraz uczynki. Oficjalna pozycja Kościoła Rzymsko-katolickiego mówi o tym, że osoba musi uwierzyć w Jezusa Chrystusa ORAZ

 1. zostać ochrzczona,
 2. otrzymać eucharystię razem z innymi sakramentami,
 3. musi być posłuszna zarządzeniom Kościoła rzymsko – katolickiego,
 4. przedstawiać wielkie zasługi i chwalebne uczynki,
 5. nie może umrzeć w jakimkolwiek grzechu śmiertelnym,
 6. musi wierzyć w niepokalane poczęcie Marii

Oficjalne odrzucenie zbawienia z łaski: W XVI wieku Kościół Katolicki odrzucił i przeklną biblijną doktrynę podwójnego przypisania, a więc również naukę o przypisanej wierzącym sprawiedliwości Chrystusa. Oto dwa z kanonów Dekretu o usprawiedliwieniu z VI sesji Soboru w Trydencie:

10 Gdyby ktoś mówił, że ludzie są usprawiedliwieni bez sprawiedliwości Chrystusa, którą wysłużył dla nas, albo że dzięki niej samej są formalnie sprawiedliwi – niech będzie wyklęty.
.
11 Gdyby ktoś mówił, że ludzie są usprawiedliwieni

 • albo przez samo przypisanie im sprawiedliwości Chrystusa,
 • albo przez samo odpuszczenie grzechów, z wyłączeniem łaski i miłości, które Duch Święty wlewa w ich serca i które w nich trwają,
 • albo też, że łaska, która nas usprawiedliwia, jest tylko życzliwością Boga

– niech będzie wyklęty. (źródło)

Wiara w Chrystusa niewystarczająca: Potrzebna jest dodatkowa wiara w Maryję.8 grudnia 1854 roku papież Pius IX ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu, według którego Maria, Matka Jezusa, urodziła się bez grzechu pierworodnego. Według tego papieża,

„jest to nauka objawiona przez Boga i dlatego ma być bez wahania przyjmowana przez wszystkich wiernych”.

2 listopada 1950 roku Pius XII ogłosił bullę papieską, według której Maria została wzięta do nieba cieleśnie, to znaczy nie umarła śmiercią naturalną. Edykt papieski powiada:

„Jeżeli więc ktokolwiek, niech Bóg go broni, odważy się świadomie temu zaprzeczyć lub wyrazić wątpliwość w to co podaliśmy, niech wie, że przez to odpadł całkowicie od boskiej katolickiej wiary”.

Naturalna teologia: Zbawienie z dobrych uczynków. Według Drugiego Soboru Watykańskiego zinterpretowanego przez papieża twierdzi się, że:

„Ci, którzy żyją w zgodzie Ośmioma Błogosławieństwami i z miłością znoszą cierpienia wejdą do Królestwa Niebieskiego”.

Skarbiec zasług: Nadmiar zasług kumulował się według Kościoła Rzymsko-katolickiego w czymś zwanym skarbcem zasług, który był dostępny dla wiernych i mogli oni otrzymać dla siebie czyjeś dodatkowe zasługi, zależnie od swojej indywidualnej sytuacji. A oto jak: poprzez pielgrzymowanie i oddawanie czci relikwiom, na przykład rzekomym kościom Świętego Piotra, kawałkom krzyża, mleku z piersi Maryi lub krwi męczenników.

Podporządkowanie Papieżowi: Aby zapracować na zbawienie według rzymskich katolików należy być podporządkowanym głowie rzymskiego kościoła czyli papieżowi. Kto nie jest podporządkowany, nie jest zbawiony, jest to absolutna konieczność.

„jest absolutnie konieczne dla zbawienia, aby każda ludzka istota była poddana Pontiffowi Rzymskiemu”. – Bonifacy VIII Unam Sanctam
.

W duchowe “krzaki” z zielonoświątkowym innoewangelicyzmem

Pan Łosiak chętnie współpracuje z benny-hinnowcami, (sam Benny Hinn kiedyś stwierdził, że Bóg nie jest trójjedyny lecz dziewięciojedyny). Np. uczestniczy w Konferencji Przebudzeniowej, na którą zapraszany jest Łosiak. Konferencja ta organizowana jest przez benny-hinnowców. Jerzy Przeradowski (główny organizator), potępia każdego, kto ośmieli się powiedzieć słowo krytyki o Benny Hinnie, a M. G. był fanem Krzywego, który zawodowo zajmuje się wygłaszaniem fałszywych proroctw. Przemawianie na takiej konferencji bez potępienia ich nauk, to aprobowanie wilków w owczych skórach.

 • Ponad 24 miliony wynawców ruchu zielonoświątkowego odrzuca doktrynę Boga Trójjedynego. Jest to inny bóg – szeroka brama. (więcej tutaj)
  .
 • Większość zielonoświątkowców wyznaje doktrynę małych bogów, przez co odrzucają oni monoteizm zastępując go henoteizmem. Jest to herezja zatracenia (więcej tutaj)
  .
 • Większość zielonoświątkowców wierzy w powodzenie finansowe, spełnienie życiowe i zdrowie jako konieczne przejawy Bożego błogosławieństwa w życiu wierzącego. To inna ewangelia – szeroka droga.
  .
 • Wszyscy zielonoświątkowcy wierzą w tzw. chrzest Duchem jako wydarzenie, które ma miejsce po zbawieniu. Jest to inny duch i  inna ewangelia (więcej tutaj).
  .
 • Wszyscy zielonoświątkowcy wierzą, że mogą być opętani przez demony. To bezpośrednie zaparcie się mocy krzyża. (więcej tutaj).
  .
 • Większość zielonoświątkowców wierzy w grzech pokoleniowy. To odrzucenie nowego przymierza. (więcej tutaj).
  .
 • Większość zielonoświątkowców zapominając o wystarczalności ofiary Chrystusa, o Ojcu nie wspominając w ogóle, stawia w centrum uwielbienia idola Ducha Świętego, obdarzającego wyznawców niebiblijnymi darami. To hierarchizacja Trójjedynego Boga i oddawanie czci stworzeniu czyli bałwochwalstwo.
  .
 • Zdecydowana większość zielonoświątkowców praktykuje mówienie niezrozumiałym bełkotem jako formę uwielbienia, nazywając go darem języków i przypisując go Duchowi Świętemu. Jest to fałszywe uwielbienie, często są to wręcz demoniczne manifestacje przeklinające Boga Żywego. W ten sposób zielonoświątkowcy ofiarują Bogu inny ogień, co jest karane przez Boga w straszny sposób (3 Mojż. 10:1-2).
  .
 • Mówienie niezrozumiałym bełkotem nie pochodzi od Boga i nie wynika z wiary, jest grzechem a trwanie w grzechu (świadome lub nie) oznacza sąd Boży nad grzesznikiem. (1 Kor. 12:3; 1 Kor. 14:14Rzym. 14:23; 1 Jana 3:8).
  .
 • Wszyscy zielonoświątkowcy praktykujący „uzdrowienia przez nakładanie rąk” nie są w stanie nikogo uzdrowić, zatem zgodnie z Dziejami 10:38 Bóg nie jest z nimi a jeśli trwają w powyższym grzechu, oznacza to, że nie mają Ducha Świętego i do Chrystusa nie należą (Rzym. 8:9). (więcej tutaj).
  .
 • Zdecydowana większość zielonoświątkowców przypisuje Duchowi Świętemu dzieła szatana i uczynki ciała (fałszywe cuda i znaki), co jest bluźnierstwem przeciw Duchowi Świętemu.
  .
 • Znaczna część zielonoświątkowców wierzy w ewangelię plus. Jest to inna droga. (więcej tutaj).
  .
 • Większość zielonoświątkowców wyznaje łatwe-wierzenie, ewangelię pozbawioną owoców upamiętania (więcej tutaj). To szeroka droga.
  .
 • Większość zielonoświąkowców słucha głosu obcego ducha i jest zwiedziona duchem fałszywych cudów i znaków, co w przypadku braku upamiętania z tego grzechu oznacza, że nie jest zbawiona (por. Jan. 10:4-5, Mat. 24:24, 2 Kor. 11:14).
  .
 • Część zielonoświątkowców wierzy, że ich fałszywe proroctwa są dziełem Ducha Świętego, mówią oni z zuchwałości przypisując fałszywe widzenia Duchowi (więcej tutaj), wielu z nich przypisuje błędy w proroctwach samemu Bogu (więcej tutaj). Jest to droga na zatracenie
  .
  Ezech. 14:9 A jeśli prorok dał się zwieść i mówił słowo, (że to) ja, PAN, zwiodłem tego proroka. Wyciągnę na niego swoją rękę i zgładzę go spośród mego ludu Izraela
  .
 • Wszyscy zielonoświątkowcy powołując się na tekst Marka 6:1-5 głoszą niemoc Chrystusa w czynieniu cudów w obecności osób, które nie miały wiary, pozbawiając tym samym Boga Syna atrybutu wszechmocy (więcej tutaj). W konsekwencji bluźnią Bogu oraz oddają cześć bożkowi, co jest bałwochalstwem prowadzącym na zatracenie.
  .
Żadni z nas bracia

Co Pismo mówi o głosicielach innej ewangelii? Słowa, jakich używa Święty Tekst, który nie może być naruszony (Jan 10:35) są tak dosadne, że powalają z nóg.

Gal. 1:8-9 8 Lecz choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba głosił wam ewangelię inną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. 9 Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Gdyby wam ktoś głosił ewangelię inną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty.

Czego według Pisma nie wolno chrześcijanom robić z przeklętymi przez Boga innoewangelikami? Pomcnym tutaj będzie tekst Mojżesza, który wprawdzie odnosi się do Izraela, który prostytuował się z pogańskimi religiami, jednak zasada płynąca z nauki Starego Testamentu zostaje ta sama:

2 Mojż. 34:15-16 14 Nie będziesz oddawał pokłonu innemu bogu, bo PAN, którego imię jest Zazdrosny, jest Bogiem zazdrosnym; 15 Abyś nie zawierał przymierza z mieszkańcami tej ziemi, abyś – gdy oni popełniają nierząd ze swymi bogami i składają ofiary swym bogom – nie został zawołany, by jeść z ich ofiar; 16 I nie brał spośród ich córek żony dla swych synów, a wtedy cudzołożyłyby ich córki ze swymi bogami i doprowadziłyby twoich synów do nierządu ze swymi bogami. 17 Nie będziesz czynił sobie odlewanych bożków.

 • nie wolno oddawać pokłonu bożkowi rzymskiego katolicyzmu i idolowi zielonoświątkowstwa, fałszywemu Chrystusowi, fałszywemu Duchowi Świętemu
 • nie wolno wchodzić z nimi w żadne przymierza, alianse, współprace
 • zawierać związków małżeńskich z wyznawcami tej religii
  ..

Ewangelia pana Łosiaka

– Bóg Cię kocha i ma dla Twojego życia wspaniały plan.
– Człowiek jest grzeszny i w konsekwencji oddzielony od Boga, dlatego też nie może poznać Boga, ani doświadczyć Jego miłości.
– Musimy osobiście przyjąć Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Dopiero wtedy możemy poznać Boga i doświadczyć Jego miłości.

Bóg obiecał prześladowania różnego stopnia dla wszystkich wierzących i prawdziwie pobożnych. Wspaniały paln Boga dla wszystkich ponożnych chrześcijan został opisany następująco:

2 Tym. 3:12 Tak i wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani.

 • Apostoła Piotra, który został ukrzyżowany do góry nogami
 • Apostoła Jakuba, który został ścięty mieczem.
 • Apostoła Andrzeja, ukrzyżowany w Patras w Achai.
 • Apostoł Bartłomiej, ginie męczeńską śmiercią po służbie w Armenii
 • Apostoł Tomasz, poniósł męczeńską śmierć w Indiach
 • Apostoł Jakub, syn Alfeusza, ukrzyżowany w Syrii
 • Apostoł Juda, zamordowany i pochowany w Kara Kalisa, dzisiejszy Iran.
 • Apostoł Maciej, zakopany żywcem w Syrii
 • Apostoł Paweł, ścięty mieczem przez Nerona
 • Polikarp, Ojciec Apostolski, spalony na stosie za wiarę
 • Jan Hus spalony na stosie przez Rzymskich Katolików

Dziesiątki innych przypadków chrześcijan biblijnie wierzących, zamęczonych dla Chrystusa można znaleźć w książce Foxe’s book of Martyrs

Założenie, że Bóg kocha wszystkich tak samo jest fałszywe. Również założenie, że doświadczenie Bożej miłości jest możliwe tylko w Jezusie jest fałszywe. Bóg okazuje swoją miłość nawet największym grzesznikom, którzy nigdy się nie upamiętają. Jednak miłość zadowolenia okazuje wyłącznie wybranym do zbawienia.

Miłość łaskawa – Jest miłość łaskawa, życzliwa, gdzie Bóg ma łaskawe nastawienie dla całego świata. To jest łaskawa, dobroczynna miłość. Miłość ta spada na wszystkich.

1 Tym. 2:4 Który chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.
.
1 Tym. 4:10 Dlatego pracujemy i jesteśmy lżeni, że pokładamy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących..

Miłość korzyści – Jest też miłość w takim sensie, w jakim Biblia, miłość Boga podniesiona jest w kategoriach korzyści Boga. To nie tylko postawa Boga wobec świata, ale to jak Jego okazywanie powszechnej dobroci. Deszcz spada na sprawiedliwych ale również na niesprawiedliwych, więc ten powszechny wymiar miłości Boga tak się przejawia.

Mat. 5:45 Abyście byli synami waszego Ojca, który jest w niebie. On bowiem sprawia, że jego słońce wschodzi nad złymi i nad dobrymi i deszcz zsyła na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
.
Hiob 12:6 Spokojne i bezpieczne są namioty zbójców tych, którzy drażnią Boga, którym Bóg daje w ręce dobre rzeczy.

Miłość zadowolenia – Gdy Pismo wskazuje na miłość zadowalającą to jest nią szczególna miłość, którą Bóg ma dla swego Syna i wszystkich tych, którzy w Jego Synu zostali zaadoptowani i stali się Jego rodziną.

Mat. 17:5 To jest mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie, jego słuchajcie.
.
Dzieje 10:35 Ale w każdym narodzie miły jest mu ten, kto się go boi i czyni to, co sprawiedliwe.

Doświadczenie Bożej miłości zadowolenia nie jest zależne od zabiegów człowieka. Pan Łosiak wierzy w arminianizm, który stawia człowieka ponad Bogiem. W rzeczywistości, aby człowiek mógł przyjąć naukę Chrystusa, najpierw musi zostać zrodzony na nowo, najpierw otrzymuje dobre serce, które jest w stanie odpowiedzieć na ewangelię.

Łuk. 8:15 Lecz to, które padło na dobrą ziemię, to są ci, którzy szczerym i dobrym sercem usłyszeli słowo i zachowują je, i wydają owoc w cierpliwości.
.
Dzieje 16:14 Przysłuchiwała się temu też pewna bogobojna kobieta, imieniem Lidia, z miasta Tiatyry, sprzedająca purpurę, której to serce otworzył Pan, aby uważnie słuchała tego, co mówił Paweł.

Ewangelia pana Łosiaka i Campus Crusade jest obca Pismu Świętemu..


Pokłosie

Obecnie Łosiak zmienił strategię. Nie można znaleźć przykładów jego aktualnej współpracy z KRK. Mimo to nie odciął się od tamtych lat, i choć zdaje się wykluczać jakąkolwiek jedność czy współpracę z z Rzymem, to jednak ten absolutnie nie jest prawowierny.  Obserwując jego działania można zauważyć, że dał krok wstecz. Dąży do ekumenii tzw. “systemowych” protestantów. Bez ograniczeń i oporów współpracuje z ekumenistami i zielonoświątkowcami, z którymi prawowierni chrześcijanie nie mają żadnej duchowej wspólnoty.

Jednocześnie Łosiak na swojej stronie publikuje stanowiska wprost negujące doktrynę KRK i tanią ewangelię. Człowiek ten jest bardzo niespójny.
.


Duchowi wszetecznicy

Inicjatywy ekumeniczne pana Łosiaka są bardzo skuteczne. One wprowadzają do kościoła stada niewierzących, zwiedzionych inną ewangelią nienarodzonych z góry ni to katolików, ni to charyzmatyków, ni to protestantów. Takich letnich Laodycean. Duchowy ekumeniczny nierząd uprawiany jest w następujących odstępczych organizacjach:
.
 • KALISZ KChB – Tomasz Jeżyk
 • KAMIEŃ POMORSKI KECh Kontakt: Pastor Daniel Kowalinski
 • KĘTRZYN KB – Kontakt: Pastor Korzeniecki
 • KRAKÓW Dom Łazarza KChB Kontakt: Pastor Jurek Konieczny
 • KRAKÓW Dom Miłosierdzia KChB – pastor Jurek Kłoda
 • KRAKÓW Betlejem KZ – Kontakt: Pastor Wiesław Didoszak
 • KRAKÓW Nowa Huta KZ – Kontakt: Pastor Paweł Sochacki
 • LESZKOWICE KECh – Kontakt: Pastor Duda
 • ŁOMŻA KB – Kontakt: Pastor Leszek Korzeniecki
 • LONDON UK – First Floor Polish Church
 • LUBLIN KECh – Kontakt: Pastor Jacek Duda
 • LUBLIN KZ – pastor Marek Wołkieiwcz
 • MŁAWA KWCh – starszy brat Dariusz Laskowski
 • MODLIBORZYCE KECh – Kontakt: Pastor Jacek Duda
 • NOWOGARD KECh Kontakt: Pastor Cezary Komisarz
 • OLSZTYN rano KChB Kontakt: Brat Mirek Wiereńko
 • PRUSZKÓW Kościół El Shaddai Kontakt: Pastor Jacek Słaby
 • SUWAŁKI KB – Kontakt: Pastor Leszek Korzeniecki
 • SZCZECIN “Coffee House”  ul.5 lipca 21 – Kontakt koordynator Zdzisław Michejów
 • SZCZECIN KECh Kontakt: Pastor Leon Dziadkowiec
 • SZCZECIN Kościół Domowy – Kontakt: Maksymilian Pyra
 • SZCZECIN M.C. – KZ
 • Warszawa KECh – pastor Sławomir Foks
 • Warszawa KECh – pastor Paweł Jarosz
 • WARSZAWA KChWE Kontakt: Wojtek Leszczyński
 • WARSZAWA KWCh Kontakt: Brat Paweł Ratz
 • WĘGORZEWO KB Kontakt: Pastor Korzeniecki

Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email