Dlaczego wierzymy, że Pan Jezus umarł tylko za wybranych?

Ewangelia – dobra nowina o nowym przymierzu – jest obecna w tym świecie od Chrystusa. A jednak istnieją całe narody, które jej nie znają. Gdyby Bożym zamierzeniem było zbawienie wszystkich ludzi, pod warunkiem że uwierzą, to Ewangelia powinna dotrzeć do wszystkich ludzi.

Jeśli Bóg nie sprawia, aby wszyscy usłyszeli Ewangelię, to musi być możliwe, by ludzie byli zbawieni bez wiary i poznania Ewangelii, albo zamierzenie, by wszyscy byli zbawieni doznało porażki, skoro nie wszyscy Ewangelię mogli usłyszeć.

Pierwsze nie może być prawdą, bo wiara jest częścią zbawienia.

Drugie także nie może być prawdziwe. Czy byłaby to mądrość Boża posłać Chrystusa na śmierć po to, by wszyscy mogli być zbawieni i nie zapewnić tego, by wszyscy o tym usłyszeli? Czy objawiłaby się w tym Boża dobroć?

To tak jakby lekarz powiedział, że ma lekarstwo skuteczne na każdą chorobę i umyślnie ukrył to przed wieloma ludźmi. Czy możesz wtedy twierdzić, że on szczerze chce wszystkich uleczyć?Wiele fragmentów Pisma jasno mówi, że miliony ludzi nigdy nie usłyszały nawet słowa o Chrystusie. Nie możemy na to podać żadnego innego powodu niż ten, który podaje sam Jezus:

Mat. 11:25-26 25 W tym czasie Jezus powiedział: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te sprawy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je niemowlętom. 26 Tak, Ojcze, gdyż tak się tobie upodobało.

Inne fragmenty potwierdzają to, co mówi nam zwykle doświadczenie, że Pan nie czyni żadnych kroków po temu, by wszyscy ludzie mogli usłyszeć Ewangelię.

Psalm 147:19-20 19 Oznajmia swe słowo Jakubowi, swe prawa i sądy Izraelowi. 20 Nie uczynił tak żadnemu narodowi, nie poznali jego sądów. Alleluja.
.
Dzieje 14:16 Za czasów minionych pozwalał on, aby wszystkie narody chodziły własnymi drogami.
.
Dzieje 16:6-7 6 Gdy przeszli Frygię i krainę galacką, Duch Święty zabronił im głosić słowo Boże w Azji. 7 Gdy przybyli do Myzji, próbowali pójść do Bitynii, ale im Duch nie pozwolił.

Dochodzimy więc do wniosku, że Bożym celem nie jest zbawienie wszystkich ludzi.

John Owen, Ograniczone odkupienie


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email