Dlaczego jest tak, że na znaczną większość zachodnich Chrześcijan ma większy wpływ teologia Arminiańska niż teologia Reformowana?

Pelagianie z natury

Wiesz? Może odpowiedź na to pytanie można znaleźć w fakcie, że John Wayne był prawdopodobnie Arminianinem, a skoro John Wayne ma taki wpływ na zachodnie myślenie, może to jest głównym tego powodem. Oczywiście sobie teraz żartuję. Miałem bardzo drogiego przyjaciela, wciąż mam go jako drogiego przyjaciela, współpracowałem z nim w przynajmniej dwóch teologicznych instytucjach. Dr Roger Nicole, Szwajcarski teolog, który kiedyś zaobserwował, iż z natury jesteśmy Pelagianinami. To jest z natury mamy wywyższone zrozumienie naszej możności, by wypracować, co jest konieczne dla naszego zbawienia.

Oczywiście Arminianizm nie jest Pelagianizmem, lecz historycznie w szerokich kategoriach systemów myślenia, był często zaliczany jako inna kategoria pół-pelagianizmu i dlaczego to miało taki wpływi dlaczego Dr Nicole by powiedział, iż z natury jesteśmy przynajmniej pół-pelagianinami.
.

Współczesna edukacja

Myślę, że niektóre z powodów, dla których Arminianizm jest tak popularny, a także jest podstawowym punktem startu dla większości z nas w naszym teologicznym myśleniu, są w edukacji którą otrzymujemy w zachodnim świecie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, która odnosi się do naszego zrozumienia ludzkiej wolności.

Arminianizm powstał w XVII wieku jako protest przeciwko Kalwinizmowi i przeciwko temu co było wtedy tak zwanymi pięcioma punktami Kalwinizmu.

Dwie siły napędowe

Myślę, że dwiema siłami napędzającymi popularność Arminianizmu, są

Po pierwsze – Arminianin pragnie utrzymać i chronić spójność, i realność ludzkiej woli, i wielu Arminiańskich myślicieli wierzy, iż reformowane doktryny soteriologii niszczą realność ludzkiej wolności. To jest jedna myśl.

Po drugie – myślę, że drugą siłą napędzającą Arminianizm, dla czego jest tak popularny wśród wielu ludzi jest, iż wielu Chrześcijan którzy słyszą reformowaną doktrynę predestynacji i elekcji myśli, że brzmi ona przynajmniej z wierzchu jako niesprawiedliwa, a ponieważ wydaje się być niesprawiedliwa, to rzuca cień na świętość i sprawiedliwość Boga.

A więc myślę, że Arminianie opierają się na tych dwóch słupach – jeden by chronić realność ludzkiej wolności,  a drugi by chronić spójność samego Boga.
.

O wolnej woli

Oczywiście jako reformowany myśliciel ja myślę, iż Arminianizm jest błędny na obu tych szczególnych frontach. Myślę, jak wspominałem, iż system edukacji na zachodzie wpaja w nasze myślenie od bardzo wczesnego wieku ideę wolności która jest nie biblijna. Jest nie tylko nie biblijna, ale jest pogańska. To jest idea, iż ludzka wolna wola działa obojętnie. To jest, ma ona tę samą moc, by wybrać dobro jak i wybrać zło, a to jest oczywiście na kursie kolizyjnym z biblijnym nauczaniem odnośnie naszej sytuacji.

Biblia naucza nas, że dokonujemy wyborów, że jesteśmy wolitywnymi stworzeniami, że mamy zdolność, by wybierać co chcemy zrobić, ale problem jest, iż nasze “co chcemy”, nasze chęci są zniewolone grzechem, więc myśleć o wolnej woli jako obojętna, równa moc by iść w którąkolwiek stronę jest jak powiedziałem po prostu nie biblijna.
.

Ograniczeni grzeszną naturą

Po pierwsze Biblia mówi nam, iż dokonujemy wyborów, i wybieramy co chcemy wybrać, ale nasze “co chcemy” jest zniewolone przez nasze grzeszne skłonności.

Po drugie, w stosunku do osoby Boga, myślę, iż reformowane zrozumienie elekcji jest niesamowitym świadectwem doskonałego i wspaniałego Bożego miłosierdzia, gdzie nacisk jest skupiony na Bożej boskiej łasce jak i suwerenności.

Nigdy nie rozmawiałem z Chrześcijaninem który by mi powiedział, że nie wierzy, iż Bóg jest suwerenny. Pytałem, czy wierzysz, że Bóg jest suwerenny? Odpowiadali mi, oczywiście, że wierzymy, że Bóg jest suwerenny. Bóg jest suwerenny w stosunku do wszechświata który stworzył, jest suwerenny w stosunku swojego prawa, by nakazać posłuszeństwo swojemu prawu. Rozumiemy suwerenność w tych kategoriach, ale jak tylko mówimy o suwerenności w stosunku do obdarzania Jego łaską, wiele wiary w suwerenność zaczyna znikać. Lecz gdzie Paweł podkreśla ten punkt szczególnie w Rzymian 9, zadaje pytanie, natychmiast po z artykułowaniu doktryny wybrania – Co? Czy to znaczy, że jest niesprawiedliwość u Boga?

To jest ten szczególny zarzut który arminianizm wyciąga znowu, i znowu, i znowu. I jeden z powodów dla którego jestem przekonany, iż rozumiem Pawła w Rzymian jest ponieważ za każdym razem kiedy nauczam reformowanej doktryny wybrania dostaję ten sam zarzut od moich Arminiańskich przyjaciół – Jest nim niesprawiedliwość u Boga, a fakt, że Paweł spodziewał się tej odpowiedzi daje mi pewność, że zrozumiałem co chciał przekazać. Potem kontynuuje, że Bóg powiedział Mojżeszowi

“Zlituję się nad kim się zlituję”

Co znaczy, że Boża łaska z definicji nigdy nie jest czymś co można zarobić, lub zasłużyć. Jest darmo dana przez Jego suwerenność.

Tłumaczył Tomasz Faszcza

Print Friendly, PDF & Email