„Prawdopodobnie najgorszą rzeczą jaką można zrobić w świetle faktu, że czasami doktryna wprowadza podziały, to odrzucić doktrynę. To tak, jakby powiedzieć: prawda Boża się nie liczy i broń Boże abyśmy mieli kiedykolwiek posiadać doktrynę w kościele ponieważ jeśli ktoś się przez nią zdenerwuje lub zostanie przez nią urażony, będziemy mieli podział w kościele. Kościół, który nigdy się nie troszczy o doktrynę jest martwym kościołem.” – R.C. Sproul

Odpowiedź brata Rodryga na personalne ataki i żądania usunięcia listu skierowanego do rady kościoła K5N Piotra Zaremby.

Rodryg Florysiak, 9 sierpnia 2016

Pragnę poinformować, że niemerytoryczne argumenty i argumenty ad hominem (inaczej ataki na mnie) będę usuwał.

Listu nie wycofam ani nie usunę. Każde słowo w nim zawarte jest prawdą. Presja niektórych z Was tylko mobilizuje mnie do jeszcze twardszego trzymania się Pana i Jego Słowa. Pozdrawiam.

Jestem gotów spotkać się osobiście i w sposób godny Chrystusa przedyskutować to, co opisałem w naszej decyzji dotyczącej opuszczenia K5N z każdym / każdą siostrą / bratem. Jedyny warunek to odwoływanie się WYŁĄCZNIE do FAKTÓW i SŁOWA BOŻEGO..


Wezwanie do rozeznawania

Do sióstr i braci w Chrystusie oraz do wszystkich zainteresowanych

Drogie siostry, drodzy bracia, drogi czytelniku. Zamysłem niniejszej wypowiedzi jest zwrócić Was ku Prawdzie w Jezusie Chrystusie. W jaki sposób zamierzamy to uczynić? Za pośrednictwem faktów zaprezentowanych w świetle Słowa Bożego, które jest NIEOMYLNE, WYSTARCZALNE, AUTORYTATYWNE.

Nie ukrywam, że piszę te słowa ze zbolałym sercem. Nigdy wcześniej nawet nie pomyślałbym o prawdopodobieństwie wystąpienia ze wspólnoty Kościoła 5N i dlatego cała ta sytuacja jest dla mnie tym bardziej trudna. Pragnieniem mojego serca było przynosić cześć i chwałę Chrystusowi, wzrastać w Nim, pracować dla Niego, właśnie w szeregach tej wspólnoty. Dzisiaj jest to już historia. Zostałem postawiony przed alternatywą:

  1. Lojalność wobec Chrystusa
  2. Bądź też wierność ludziom.

Dla mnie wybór był oczywisty i nie stanowił żadnego problemu.


Przyczyny odejścia

Niżej prezentuję fakty, które stały się bezpośrednią przyczyną opuszczenia przeze mnie zboru.
.

Ekumenizm

Dnia 28.03.2016 r., w czasie pamiątki Zmartwychwstania Pana mojego, Zbawiciela i Mistrza, Jezusa Chrystusa, pojechaliśmy do Ośrodka NLC w Długiej Goślinie, by pobyć z przebywającymi tam chłopakami dzieląc się naszą ufnością złożoną w Chrystusie. Dla niepoinformowanego czytelnika dodam tylko, że jest to jednostka socjalizująca, gdzie także pracują liderzy K5N.

Na miejscu, od jednego z wychowanków (notabene uważanego przez wychowawców za zreedukowanego i relatywnie mocno stojącego w wierze, czego przejawem było powierzanie mu obowiązków opiekuna nad resztą gromady) dowiedziałem się, iż tego dnia odbędzie się Wielkanocne Spotkanie Biblijne, którego celem ma być: ”Ewangelizacja dzieci oraz budowanie jedności”. Na moje pytanie dotyczące o to z kim będziemy ewangelizować oraz budować jedność usłyszałem, że z reprezentantami Kościoła Rzymsko Katolickiego (dalej: KRK).

Dla uściślenia niżej podaję dane podmiotów zaangażowanych w to wydarzenie:

  • Fundacja Bread of Life (ramię K5N, prowadzące Ośrodek NLC w Długiej Goślinie)
  • Parafia Św. Marii Magdaleny reprezentowana przez księdza Jana Kwiatkowskiego)
  • Koło Gospodyń Wiejskich.

W tym miejscu zamieszczam linki wraz z wypowiedzią księdza Jana Kwiatkowskiego w innym temacie:

  1. Wielkanoscne spotkania biblijne
  2. Wielkanoc 2016

Tu wypowiedź księdza Jana Kwiatkowskiego w innym temacie:

„Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie, Archidiecezja Gnieźnieńska Ogłoszenia Duszpasterskie na Zesłanie Ducha Świętego W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym wspominamy: w poniedziałek (16.05) NMP Matkę Kościoła w czwartek (19.05) Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana Niedzielę Zesłania Ducha Świętego przeżywamy w naszej parafii jako niedzielę powołaniową. Gościmy księdza ekonoma Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie wraz z klerykami, którzy dzielą się na Mszach św. świadectwem o drodze powołania. O godz. 16.00 włączymy się w akcję FISHMOB – wraz z całą Polską zatańczymy dla Papieża Jana Pawła II przed salą wiejską w Długiej Goślinie.

 

Po tańcach spotkanie z klerykami na sali wiejskiej, na którym szerzej usłyszymy o zasadach działania Stowarzyszenia Wspierania Powołań Kapłańskich Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Na pewno indywidualnie poruszamy problem powołań przed Bogiem, ale ufam, że w naszej parafii uformuje się grupa osób, która jeszcze bardziej rozpali ducha powołaniowego w naszej parafii i otoczy troską gnieźnieńskie Seminarium.

 

Zapraszam na to popołudniowe spotkanie osoby, które chciałyby dowiedzieć się czegoś więcej o Stowarzyszeniu i być może włączyć się w organizację tej ważnej grupy w parafii, a także młodzież szkół ponadgimnazjalnych oraz kandydatów do bierzmowania.

 

Dziękuję Kołu Gospodyń Wiejskich i wspomagających je osobom za zorganizowanie poczęstunku dla naszych gości. Kończy się czas wielkanocnej Komunii i spowiedzi św., do których mobilizuje nas przykazanie kościelne. Bardzo dziękuję komitetowi organizacyjnemu i wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przyczynili się do obchodów Patronki Wojnówka – MB Fatimskiej: animatorom muzycznym, śpiewakom, konstruktorom platformy, żywej ikonie MB Fatimskiej, zatroskanym o agapę. Objawiło się w te dni wiele dobra. Bogu niech będą dzięki za wszystko! Przed nami Uroczystość Bożego Ciała. Z tej racji pragnę spotkać się z sołtysami wsi wchodzących w skład naszej parafii 17 maja o godz. 18.30 na plebani. 18 maja zapraszam na Mszę św. i spotkanie członków Akcji Katolickiej oraz tych, którzy pragną się do niego przyłączyć. 19 maja w Murowanej Goślinie na Zielonych Wzgórzach odpust ku czci Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Maj jest miesiącem, który szczególnie w pobożności polskiej jest dedykowany Matce Bożej przez uroczysty śpiew Litanii Loretańskiej. Tradycyjnie to piękne nabożeństwo przeżywa się w plenerze, przy przydrożnej figurze, czy krzyżu.

 

Szczególnie zapraszam na nabożeństwa majowe, które codziennie będą odprawiane w Wojnowie o godz. 18.30, w Łopuchowie o 17.00, a w parafialnym kościele Litanię Loretańską śpiewać będziemy kwadrans przed Mszą św. Zamierzam także w kolejne dni maja udać się do poszczególnych wsi naszej parafii na nabożeństwa. Dziękuję tym, którzy w ubiegłą niedzielę włączyli się w składkę inwestycyjną – zebrano 2 620zł. Pierwszą ratę (3000zł) za projekt remontu kościoła już wpłaciłem. Można składać Jofiary na fundację figury fatimskiej, którą zamierzamy przywieźć z Fatimy. Polecam „Przewodnik katolicki” dla poszerzenia horyzontów wiary.” – Ks. Jan Kwiatkowski proboszcz

W tym momencie pojawiło się pytanie o biblijne podstawy podjęcia takiej współpracy? Skąd wziął się pomysł ewangelizowania dzieci i budowania jedności z ludźmi wyznającymi „innego Jezusa”? Czy mamy nieść Ewangelię wraz z ludźmi, którzy sami jej potrzebują oraz budować jedność oderwaną od standardów Słowa Bożego?

Nie mam problemu jeśli chodzi o pracę z ludźmi zniewolonymi przez KRK. Przez kilka lat prowadziłem dla nich grupę ewangelizacyjną, gdzie wspólnie studiowaliśmy Biblię w poszukiwaniu prawdy. Sam byłem kiedyś katolikiem i wciąż wśród nich mam wielu przyjaciół, których ewangelizuję i o których się modlę. Przy tym jednak dbam o to, by głosić im pełną wolę Bożą, gdyż nie chcę mieć niczyjej krwi na rękach

Dzieje 20:26-27 26 Dlatego oświadczam wam dzisiaj, że nie jestem winien niczyjej krwi.27 Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej rady Bożej.

Ezech. 3:18-21 18 Gdybym Ja rzekł niepobożnemu: Śmiercią umrzesz, a nie napomniałbyś go, i nie mówiłbyś, abyś go odwiódł od niezbożnej drogi jego, tak, żebyś go przy żywocie zachował, tedy onci niezbożny w nieprawości swojej umrze; ale krwi jego z ręki twojej szukać będę. 19 Lecz jeźlibyś ty napomniał niezbożnego, a nie odwróciłby się od niezbożności swej, i od drogi swej niezbożnej, tedy onci w nieprawości swojej umrze; ale ty duszę swoję wybawisz. 20 Także jeźliby się odwrócił sprawiedliwy od sprawiedliwości swojej, a czyniłby nieprawość, a Jabym położył zawadę przed nim, i takby umarł, a tybyś go nie napomniał: w grzechu swym umrze, a nie przyjdą na pamięć sprawiedliwości jego, które czynił, lecz krwi jego z ręki twojej szukać będę. 21 Ale jeźlibyś ty napomniał sprawiedliwego, aby nie zgrzeszył ten sprawiedliwy, i nie grzeszyłby, zaiste żyć będzie, bo napomnienie przyjął, a ty duszę swoję wybawisz.
.


Współpraca z fałszywą religią

Wielu moich przyjaciół jest zakutych w dyby religii KRK i dlatego uważam, że dla ich dobra musi być jasny podział na „wy” i „my”. Katolicy potrzebują jasnego i prostego komunikowania prawdy, a tę prawdę możemy znaleźć wyłącznie w Słowie Bożym. Gdy podejmujemy się wspólnych inicjatyw w kontekście pracy dla Boga to pozostawiamy ich w przeświadczeniu, że czcimy tego samego Boga, a takie podejście zatwardza sumienia I zamyka drogę do Ewangelii, rodząc jednocześnie przekonanie o braku konieczności zmiany.

Jeśli będąc lekarzem nie poinformowałbym chorego pacjenta, iż jest śmiertelnie chory, wtedy moja moralność równałaby się zeru, a tak właśnie się dzieje w przypadku „ewangelizowania” z nimi zamiast ewangelizowania ich. Zacieśnianie więzi poprzez tak rozumianą współpracę nie jest de facto żadną wspólnotą lecz obciąża nas piętnem głoszenia innej Ewangelii i zamiast jedności w Chrystusie stajemy się depozytariuszami pustego sentymentalizmu opartego na ludzkich wysiłkach i kłamstwie.

Gal. 1:8-9 8 Lecz choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba głosił wam ewangelię inną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. 9 Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Gdyby wam ktoś głosił ewangelię inną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty.

W jaki sposób da się uzasadnić postawy ekumenicznej jedności (rozumianej jako wspólny dialog, modlitwa oraz inicjatywy ewangelizacyjne)z KRK? Z pewnością nie na podstawie Słowa Bożego o czym będzie mowa niżej. Taki sposób postępowania nosi wszelkie znamiona hipokryzji, ponieważ towarzyszy mu stwierdzenie, że jest to wyśmienita okazja, by doprowadzić katolików do prawdziwego Chrystusa i zbawczej wiary. Jest to nad wyraz nieuczciwe, ponieważ jak nazwać dysonans (rozdźwięk) pomiędzy eksternalizowanymi (komunikowanymi) pozorami wspólnych działań, a towarzyszącymi im wewnętrznymi motywami? Czy to może podobać się Bogu? Czytamy wszakże:

Przyp. 20:23 Ohydą dla Wiekuistego jest dwojaka waga i fałszywe szale-niedobra to rzecz.

W rezultacie ewangelikalni ekumeniści posiadają dwie alternatywy: Uznać braterstwo w wierze z katolikami bądź też uznać siebie za oszustów i hipokrytów. W obu przypadkach zachęcam, by pójść do Pisma i pokutować.
.


Pozycja liderów: wspieramy fałsz

Wróćmy do krytycznego wydarzenia. Mając wiedzę na temat organizowanego przedsięwzięcia w sposób konfrontacyjny podjąłem temat z Marcinem Łukaszukiem piastującym stanowisko lidera w Ośrodku w Długiej Goślinie. W odpowiedzi na mój zarzut usłyszałem tę samą argumentację, którą chwilę wcześniej obwieścił podopieczny jednostki terapeutycznej:

”Naszym zamiarem jest ewangelizować dzieci oraz budować jedność…”

Poprosiłem o biblijne uzasadnienie współpracy z reprezentantami „innego Jezusa”, ale nie doczekałem się ze strony mojego oponenta odniesienia do autorytetu Słowa Bożego. Krótko później rozmawiałem na temat tego zdarzenia z liderem K5N, pastorem Piotrem Zarembą, który powiedział do mnie między innymi:

”Jestem po tej samej stronie kortu, co Marcin Łukaszuk, ale ty Rodrygu chyba jesteś po drugiej stronie” ;

a także:

”Jestem za ekumenią rozumianą jako współdziałanie z KRK na płaszczyźnie społecznej, socjalnej, etc…” .

Gdy zaoponowałem mówiąc, że to wydarzenie miało charakter kooperacji na płaszczyźnie, którą obie strony postrzegają jako służbę dla Boga -odparł:

”Tak, jestem za tak pojmowaną ekumenią”.

Wysłuchałem też niemerytorycznych argumentów ad personam dotyczących mojego ”radykalizowania się”, a także demagogicznego sloganu:

„Rodrygu, stań po stronie miłosierdzia, a nie po stronie sądu”

gdzie Biblia wyraźnie naucza, że bez prawdy nie ma miłosierdzia, gdyż są one nierozerwalne

Psalm 85:11 Prawda wyrośnie z ziemi, a sprawiedliwość wyjrzy z nieba.

Psalm 89:15 Błogosławiony lud, który zna okrzyk radości; będzie chodzić w świetle twego oblicza, PANIE.

Kościół 5N, a raczej jego część, brała wcześniej udział w „Festiwalu Nadziei”. Tamto wydarzenie postrzegałem w kategoriach „błędu w sztuce”, pomyłki, potknięcia, myśląc, iż nie jest to droga, którą zmierza moja wspólnota. Niestety, powyższe wydarzenie, a także wszystkie późniejsze rozmowy w jego kontekście pokazały mi wyraźnie, iż nie jest to jakaś odosobniona praktyka ale egzemplifikacja polityki prowadzonej przez KCHB w Polsce.
.


Jarzmo niezgodne z nauką Pisma

Podejmijmy obecnie wątek najistotniejszy dla prawdziwego ucznia Jezusa Chrystusa. Dla kogoś takiego nie ma nic ważniejszego niż realizacja standardów Słowa Bożego w Duchu Świętym, a więc pójdźmy do Pisma i dowiedzmy się, co Ono ma do powiedzenia na ten temat. Koronnym tekstem dotyczącym nie wchodzenia w koalicję z poganami jest oczywiście passus z Drugiego Listu Pawła do Koryntian

2 Kor. 6:14-18 14 Nie bądźcie takimi, co dźwigają jarzmo w nierównym zaprzęgu z niewierzącymi; gdyż jakie jest zespolenie sprawiedliwości z bezprawiem? Lub jakie zespolenie światła z ciemnością? 15 A jaka wspólnota Chrystusa z Beliarem? Lub jaka cząstka wiernemu za niewierzącego? 16 A jaka zgodność świątyni Boga z wizerunkami? Gdyż my jesteśmy świątynią Boga żyjącego; tak jak Bóg powiedział: Zamieszkam w nich i będę się przechadzał tam i z powrotem; także będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.17 Dlatego wyjdźcie z ich środka i oddzielcie się mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja was przyjmę. 18Będę wam też za Ojca, a wy będziecie za synów i córki mówi Pan, Wszechwładca.(NBG)

Idźmy dalej. Wiemy, że to, co wcześniej napisano ma służyć naszemu pouczeniu i dlatego korzystamy z dydaktycznych historii zamieszczonych w Biblii.

Rzym. 15:4 Wszystko bowiem, co przedtem napisano, ku naszej nauce napisano, abyśmy przez cierpliwość I pociechę z Pism mieli nadzieję.

Taką historią jest z pewnością zajście, w którym spotykamy dwóch antybohaterów-Bileama i Balaaka. Pierwszy nauczał drugiego w jaki sposób ten może sprowadzić przekleństwo na naród izraelski

4 Mojż. 31:15-16 15 I mówił do nich Mojżesz: Przeczżeście żywo zachowali wszystkie niewiasty? 16 Gdyż te są, które synom Izraelskim za radą Balaamową dały przyczynę do przestępstwa przeciw Panu przy bałwanie Fegor, skąd była przyszła plaga na zgromadzenie Pańskie.

Historia ze Starego Przymierza nas nie dotyczy? To, co powiemy na temat Listu Judy, który jest przedostatnim dokumentem Nowego Testamentu słusznie nazywanym „Dziejami Apostatów”? Z jego treści bez trudu wnioskujemy, iż autor gorąco pragnął napisać esej traktujący o naszej wspólnej ufności pokładanej w Bogu, jednakże Duch Boży przynaglił go do pisemnego rozprawienia się z mnożącymi się odstępcami

Judy 1:4 Wkradli się bowiem pewni ludzie, od dawna przeznaczeni na to potępienie, bezbożni, którzy łaskę naszego Boga zamieniają na rozpustę i wypierają się jedynego Pana Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa.

W wersecie 11 przywołuje także historię przytoczoną przez nas powyżej i w sposób jednoznaczny piętnuje postępowanie wiarołomcy (w tym również jego samego).

Judy 1:11 Biada im, bo poszli drogą Kaina, udali się za błędem Baalama dla zapłaty i zginęli w buncie Korego.

A co powiemy na słowa samego Pana w Księdze zamykającej Biblię? Odwołuje się do tych samych wydarzeń srogo karcąc Kościół w Pergamonie

Obj. 2:14 Ale mam nieco przeciwko tobie – że masz tam takich, którzy trzymają się nauki Balaama, który uczył Balaka, jak doprowadzić do upadku synów Izraela, żeby jedli ofiary składane bożkom i uprawiali nierząd.

Pamiętamy historię prawego króla Jozofata? Dwukrotnie sprzymierzył się z bezbożnymi. I to nie na polu służby dla Pana ale w obszarach militarnym i handlowym.

2 Kron. 18:19-20 19 I rzekł Pan: Kto zwiedzie Achaba, króla Izraelskiego, aby szedł, a poległ w Ramot Galaad? A gdy mówił jeden tak, a drugi mówił inaczej, 20 Wystąpił duch, i stanął przed Panem, i rzekł: Ja go zwiodę. A Pan mu rzekł: Przez cóż?

To wystarczyło, aby sprowadzić na króla gniew Pana. Po drugiej zdradzie Pan Zastępów spustoszył mienie władcy Judy

2 Kron. 20:37 Przetoż prorokował Eliezer, syn Dodawahowy z Maresy, przeciw Jozafatowi mówiąc: Iżeś się stowarzyszył z Ochozyjaszem, rozerwał Pan sprawy twoje, i porozbijały się okręty, i nie mogły iść do Tarsys

Przywołam jeszcze historię króla Salomona zawierającego sojusze za pośrednictwem zakazanych przez Wiekuistego koligacji. Ich owocem było odstępstwo od Boga i tarzanie się władcy w bałwochwalczych praktykach (1 Król. 11).
.


Współpraca z duchowymi trupami?

Przemyśl to proszę. Przyjrzyj się współczesnym działaniom ekumenicznym. Czy dostrzegasz zagrożenie? Czy widzisz perfidną strategię sił ciemności? Czy będziesz milczał w obliczu grzechu stając się jego wspólnikiem?

Ezech. 3:18-21 8 Gdybym Ja rzekł niepobożnemu: Śmiercią umrzesz, a nie napomniałbyś go, i nie mówiłbyś, abyś go odwiódł od niezbożnej drogi jego, tak, żebyś go przy żywocie zachował, tedy onci niezbożny w nieprawości swojej umrze; ale krwi jego z ręki twojej szukać będę. 19 Lecz jeźlibyś ty napomniał niezbożnego, a nie odwróciłby się od niezbożności swej, i od drogi swej niezbożnej, tedy onci w nieprawości swojej umrze; ale ty duszę swoję wybawisz. 20 Także jeźliby się odwrócił sprawiedliwy od sprawiedliwości swojej, a czyniłby nieprawość, a Jabym położył zawadę przed nim, i takby umarł, a tybyś go nie napomniał: w grzechu swym umrze, a nie przyjdą na pamięć sprawiedliwości jego, które czynił, lecz krwi jego z ręki twojej szukać będę. 21 Ale jeźlibyś ty napomniał sprawiedliwego, aby nie zgrzeszył ten sprawiedliwy, i nie grzeszyłby, zaiste żyć będzie, bo napomnienie przyjął, a ty duszę swoję wybawisz.

W Ośrodku w Długiej Goślinie uderzono w najsłabszych, uderzono w dzieci i w ludzi znajdujących się na zakręcie życia. Uderzono w ludzi, których my jako chrześcijanie WINNIŚMY BRONIĆ poprzez komunikowanie im biblijnej prawdy oraz jednoznaczne i stanowcze oddzielanie się od innowiercy prowadzącego ich do zgorszenia.

2 Jana 1:10-11 10 Jeśli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu ani go nie pozdrawiajcie. 11 Kto bowiem takiego pozdrawia, staje się uczestnikiem jego złych uczynków.

Za pośrednictwem tego rodzaju wspólnych inicjatyw wysyłamy donośny komunikat o wspólnocie w wierze, o tożsamej naturze Jezusa biblijnego i Jezusa instytucji rzymskiego katolicyzmu. W Imię Boże nie postępujmy tak.
.


Ratujmy tych, którzy giną!

Podkreślam bardzo mocno, nie walczymy z ludźmi, walczymy z mocami ciemności, które ukrywają się za różnego rodzaju światowymi instytucjami i inicjatywami i dlatego potrzebujemy biblijnego rozróżnienia pomiędzy dobrem, a złem.

Efez. 6:12 Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich.

Jednocześnie głośmy pełną wolę Bożąo tym, że w świetle Bożej sprawiedliwości każdy człowiek jest niegodziwy i zasługuje na zatracenie, ale że jeszcze teraz, dopóki drzwi arki są otwarte, na JEGO warunkach(pełna pokuta I wiara w Jezusa Chrystusa i Jego doskonałe dzieło), może do Niego przyjść każdy i w darze otrzymać zbawienie.

Dzieje 20:26-27 26 Dlatego oświadczam wam dzisiaj, że nie jestem winien niczyjej krwi. 27 Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej rady Bożej.

Bez mówienia o kwestiach spornych i obalania niebiblijnych przekonań nie będzie to możliwe. Człowiek Musi usłyszeć o ŚMIERTELNEJ chorobie, która go toczy, koniecznym wręcz jest, by tę wiedzę zaaplikować w sferę jego świadomości.

Podniosą się za moment głosy wzywające do fałszywie rozumianej miłości, łaski i miłosierdzia. Niestety, z przykrością muszę zauważyć, że są one przejawem jaskrawego analfabetyzmu biblijnego nad czym ogromnie ubolewam. Dzisiejsze chrześcijaństwo często przypomina tani jarmark, gdzie za niewielką opłatą można sobie nabyć jakieś tandetne, świecące wisiorki, a Bóg przedstawiany jest jako postać, która spełni wszelkie nasze cielesne zachcianki. To taka krótka dygresja, na temat biblijnej miłości i łaski wypowiem się w innym miejscu i w innym czasie.

W przeciwieństwie do powyższych głosów wystarczy przytoczyć najistotniejszą lekcję z Drugiego Listu Apostoła Jana (notabene, jest to bardzo nieekumeniczny List), który jasno precyzuje, że kontekstem dla miłości chrześcijańskiej ZAWSZE jest prawda. Podstawą naszego chrześcijańskiego życia jest trzymanie się prawdy (w.4), miłość (w.5) i posłuszeństwo Bogu (w.6).

2 Jana 1:4-6 4 Ucieszyłem się bardzo, że wśród twoich dzieci znalazłem takie, które postępują w prawdzie, jak otrzymaliśmy przykazanie od Ojca. 5 A teraz proszę cię, pani, nie piszę ci jako nowe przykazanie, ale jako to, które mieliśmy od początku, abyśmy się wzajemnie miłowali. 6 A na tym polega miłość, żebyśmy postępowali według jego przykazań. A przykazanie jest takie, jak słyszeliście od początku, że macie według niego postępować.

Tak więc Twoja i moja miłość winna wyrażać się w prawdzie. Nie mamy obowiązku akceptować każdego, kto podaje się za chrześcijanina. Miłość musi mieć zdolność do różnicowania. Inaczej może się okazać, że pomagamy komuś kto od wewnątrz chce zniszczyć biblijne chrześcijaństwo. Apostoł Jan jednoznacznie to wyraził w Drugim Liście

2 Jana 1:9-11 9 Każdy, kto wykracza poza naukę Chrystusa, a nie pozostaje w niej, ten nie ma Boga. Kto pozostaje w nauce Chrystusa, ten ma i Ojca, i Syna. 10 Jeśli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu ani go nie pozdrawiajcie. 11 Kto bowiem takiego pozdrawia, staje się uczestnikiem jego złych uczynków.

Testem prawdziwego uczniostwa będzie więc trzymanie się zdrowej nauki, która da nam możność rozróżnienia pomiędzy prawdziwymi a fałszywymi braćmi

Rzym. 16:17 A proszę was, bracia, abyście wypatrywali tych, którzy powodują rozłamy i zgorszenia przeciwko tej nauce, którą przyjęliście; unikajcie ich. 

 

Gal 1:8-9 8 Lecz choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba głosił wam ewangelię inną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. 9 Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Gdyby wam ktoś głosił ewangelię inną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty.

 

2 Tes. 3:6..14 6 A nakazujemy wam, bracia, w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który postępuje nieporządnie, a nie według przekazanych nauk, które otrzymał od nas… 14 Jeśli ktoś nie posłucha naszych słów zawartych w tym liście, to zwróćcie na niego uwagę i nie przestawajcie z nim, aby się zawstydził.

 

Tyt 3:10 Heretyka po pierwszym i drugim upomnieniu unikaj;

W przeciwieństwie do dzisiejszych haseł wzywających do „jedności wśród różnorodności”, kerygmatów oraz innych zwodniczych głupot, Apostołowie NIGDY nie budowali jedności na drodze dialogu z heretykami, lecz przeciwnie, nakazywali odłączać się od nich

Rzym. 16:17-19 17 A proszę was, bracia, abyście wypatrywali tych, którzy powodują rozłamy i zgorszenia przeciwko tej nauce, którą przyjęliście; unikajcie ich. 18 Gdyż tacy nie służą naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi, a przez gładkie słowa i pochlebstwo zwodzą serca prostych ludzi. 19 Wasze posłuszeństwo bowiem stało się znane wszystkim. Dlatego też raduję się z waszego powodu, ale chcę, abyście byli mądrzy w tym, co dobre, a prości w tym, co złe.

 

1 Kor. 11:19 Bo muszą być między wami herezje, aby się okazało, którzy są wypróbowani wśród was.

 

2 Kor. 6:14-17 14 Nie wprzęgajcie się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Cóż bowiem wspólnego ma sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo jaka jest wspólnota między światłem a ciemnością? 15 Albo jaka zgoda Chrystusa z Belialem, albo co za dział wierzącego z niewierzącym? 16 A co za porozumienie między świątynią Boga a bożkami? Wy bowiem jesteście świątynią Boga żywego, tak jak mówi Bóg: Będę w nich mieszkał i będę się przechadzał w nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. 17 Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego nie dotykajcie, a ja was przyjmę.

 

Gal. 1:6-9 6 Dziwię się, że tak szybko dajecie się odwieść od tego, który was powołał ku łasce Chrystusa, do innej ewangelii; 7 Która nie jest inną; są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą wypaczyć ewangelię Chrystusa. 8 Lecz choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba głosił wam ewangelię inną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Gdyby wam ktoś głosił ewangelię inną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty.

.


Zaremba i Łukaszuk w duchu Achana

Apostołowie mieli pełną świadomość faktu, iż odrobina kwasu „cały zaczyn zakwasza”. Możesz pomyśleć: Mnie to nie dotyczy, należę do Kościoła 5N ale nie wchodzę w alians z bezbożnymi, chcę tylko robić swoje. Mylisz się, nie jest to biblijne myślenie. Przeczytaj proszę siódmy rozdział Księgi Jozuego. „Tylko” Achan zgrzeszył, a przekleństwo przegranej dotknęło całego Izraela. Sam Bóg zakomunikował to Jozuemu

Jozue 7:11-12 11 Zgrzeszył Izrael, i przestąpili przymierze moje, którem im przykazał; albowiem wzięli z rzeczy przeklętych, a ukradli je, i skłamali, i schowali je między naczynie swoje. 12 A dla tegoć synowie Izraelscy nie będą się mogli ostać przed nieprzyjacioły swymi, tył będą podawali nieprzyjaciołom swym, bo się zmazali rzeczą przeklętą; nie będę więcej z wami, jeźli nie wykorzenicie przeklęstwa tego z pośrodku was.

Podobne treści mówiące o konieczności oddzielania się spotykamy także w Nowym Testamencie(przeczytaj choćby 5 rozdział Pierwszego Listu do Koryntian). Podsumowując, ekumenizm z bezbożnymi to przekleństwo i duchowa ruina. Tak mówi SŁOWO BOŻE. W następstwie tego oraz w związku z kazusem, iż w Kościele 5N są liderzy (Piotr Zaremba, Marcin Łukaszuk), którzy tolerują, akceptują a nawet czynnie popierają bratanie się z ciemnością definitywnie odcinam się od struktur K5N, jak również od instytucji KCHB w Polsce, ponieważ nie chcę brać w tym udziału.
.


Przeciw odszczepieńcom, ale nie przeciw ludziom

Jednocześnie  pragnę zapewnić, iż moje stanowisko NIE JEST tożsame z odcinaniem się od ludzi. Wręcz przeciwnie, będę trwał w modlitwie i nikomu, jeśli będzie tego pragnął, nie odmówię społeczności. Oczywiście na kanwie Słowa Bożego. Błogosławię Wam fragmentami ze Słowa Bożego:

(…)Jeśli wy wytrwacie w moim słowie, na pewno jesteście moimi uczniami; (Jan 8:31, NBG)

 

“Badajcie samych siebie, czy jesteście w wierze, samych siebie doświadczajcie. Czy nie wiecie o samych sobie, że Jezus Chrystus jest w was.Chyba, że zostaliście odrzuceni”. (2 Kor. 13:5, PUBG)

 

Umiłowani, czyniąc wszelką gorliwość, by wam pisać o wspólnym zbawieniu, miałem przymus aby wam napisać list oraz zachęcić, by walczyć raz przekazaną świętym wiarą. (Judy 1:3, NBG)

Rodryg.

“Lepiej jest być podzielonym przez prawdę aniżeli zjednoczonym w błędzie. Lepiej jest mówić prawdę, która boli, ale i uzdrawia aniżeli kłamstwa, które pocieszają ale i zabijają. Powiem ci coś drogi przyjacielu, to nie jest żadna miłość ani żadna przyjaźń jeśli zawodzimy w ogłaszaniu całej prawdy Bożej. Lepiej jest zostać znienawidzonym za mówienie prawdy, niż kochanym za szerzenie kłamstw. Nie znajdziesz w całej Biblii żadnego męża Bożego, który by nie miał wrogów i nie był znienawidzony za mówienie prawdy. Lepiej być samemu z prawdą niż błądzić w tłumie. Lepiej jest ostatecznie zwyciężyć z prawdą niż odnosić chwilowy sukces z kłamstwem. Jest tylko jedna ewangelia, a apostoł Paweł powiedział: „Jeśli ktokolwiek będzie wam zwiastował inną ewangelię od tej którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty”.
.
Adrian Rodgers ,The Berean Call 1996


Notka redakcyjna: Pan Zaremba naucza doktryny chrztu w Duchu Świętym będącym wydarzeniem mającym miejsce po zbawieniu. Jest to poważna herezja dotykająca soteriologii (więcej w artykule Chrzest w Duchu Świętym a zbawienie). W ten fałszywy nauczyciel codziennie prowadzi kozły szeroką drogą na zatracenie.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email