Dave Hunt głosi porażkę Chrystusa

Dave Hunt wierzy, że Chrystus umarł za wszystkie grzechy wszystkich ludzi. To oznacza, że Chrystus umarł za wszystkich którzy pójdą na zatracenie i tym samym zawiódł jako Zbawiciel. Interpretacja Hunta tekstu 1 Tym. 2:1-6 prowadzi do konkluzji, że Chrystus wstawia się do Ojca za tymi, którzy skończą w piekle… James White wykazuje błędy Hunta oraz uczy go sztuki interpretacji Pisma w kontekście

Dave Hunt: Porozmawiajmy zatem o zbawieniu. Jan 3:16Albowiem tak Bóg umiłował świat”. Teraz powiesz, że chodzi tam tylko o wybranych, że świat przez Niego może zostać ocalony, że nie przyszedł i tak dalej…  Zobacz, kiedy czytam Biblię, odnoszę wrażenie, że Bóg kocha wszystkich. On nie chce, aby ktokolwiek zginął. Możesz iść do 1 Tym. 2 i tak dalej…

James White: Co zrobiłem w Książce Wolność Garncarza, w której wspomniałem o tych fragmentach

DH: Nie słyszałem tego

JW: W porządku

DH: Co tam czytamy, co napisałeś o tych fragmentach?

JW: Cóż, jest cały rozdział o Mat. 23:36-39, 1 Tym. 2:4 i 2 Piotra 3:9.I bardzo krótko, ponieważ chcę dostać się do Jana 6 w czasie, który mamy, ponieważ myślę, że jeśli chcemy porozmawiać o prostych słowach, to są to najprostrze słowa, jakie znam.


.


Egzegeza tekstu 1 Piotra

1 Piotra 3:1-9 1 Umiłowani, piszę do was już ten drugi list. W nich przez przypominanie pobudzam wasz czysty umysł; 2 Abyście pamiętali słowa wcześniej wypowiedziane przez świętych proroków oraz przykazanie od nas, którzy jesteśmy apostołami Pana i Zbawiciela. 3 Przede wszystkim to wiedzcie, że w ostatecznych dniach przyjdą szydercy, którzy będą postępować według swoich własnych pożądliwości; 4 I będą mówili: Co z obietnicą jego przyjścia? Bo odkąd zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak od początku stworzenia. 5 Tego bowiem umyślnie nie chcą wiedzieć, że niebiosa były od dawna i ziemia z wody, i w wodzie stanęła przez słowo Boże; 6 Przez które ówczesny świat, zalany wodą, zginął. 7 A obecne niebiosa i ziemia przez to samo słowo są utrzymane i zachowane dla ognia na dzień sądu i zatracenia bezbożnych ludzi. 8 Ale  niech to jedno, umiłowani, nie będzie przed wami zakryte, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. 9 Nie zwleka Pan ze spełnieniem obietnicy, jak niektórzy uważają, że zwleka, ale okazuje względem nas cierpliwość, nie chcąc, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy doszli do pokuty.

2 Piotra 3:9 kontekst odnosi się do wybranych Boga, jeśli spojrzysz na fragment, który mówi: „ale okazuje względem NAS cierpliwość” i jedyni MY w 2 Piotra 3 to chrześcijanie, którzy są wybranymi przez Boga,

2 Piotra 1:1 Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy otrzymali wiarę równie cenną jak nasza, dzięki sprawiedliwości naszego Boga i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

2 Piotra 1:1 mówi, że jest adresowany do wybranych tych, którzy mają tę samą wiarę, co MY, i to zawęża spektrum frazy ” nie chcąc, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy doszli do pokuty”.  Bóg nie chce aby kto nie zginął? Mowa o Jego wybranym ludzie, tych, którzy są dani Jego Synowi, Jezusowi Chrystusowi.
.


Egzegeza tekstu 1 Tymoteusza

1 Tym. 2:1-6 1 Zachęcam więc przede wszystkim, aby zanoszone były prośby, modlitwy, wstawiennictwa i dziękczynienia za wszystkich ludzi; 2 Za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne, z całą pobożnością i uczciwością. 3 Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Boga, naszego Zbawiciela; 4 Który chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. 5 Jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus; 6 Który wydał samego siebie na okup za wszystkich, na świadectwo we właściwym czasie.

1 Tym. 2:4 mówi o wszystkich rodzajach ludzi. Mówi o tych z autorytetem, o królach i tych, którzy mają władzę nad wami, nie o każdej pojedynczej osobie.  W rzeczywistości, kiedy mówisz “normalna osoba czytająca to” to normalna osoba czytająca to nie była Amerykaninem. Normalna osoba, która usłyszała na przykład Jana Chrzciciela, mówiącego: “Oto Baranek, który gładzi grzech świata” (Jan 1:29), nie pomyślałaby tak, jak współcześni Arminianie dzisiaj, że oznacza to każdego człowieka. Zrozumiałaby to w kontekście, w jakim zostało wypowiedziane. „Grzechy świata” oznacza Żydów i pogan.

Tak jak w Pieśni Baranka w Objawieniu 5 jest napisane co? “Wykupiłeś swoją krwią”, kogo? Ludzi z ” każdego plemienia, języka, ludu i narodu.  I uczyniłeś nas dla naszego Boga królami i kapłanami, i będziemy królować na ziemi.“. Takie jest naturalne znaczenie słów, które myślę, że mogę argumentować, i to całkiem skutecznie w tym kontekście.

Obj. 5:9-10 9 I śpiewali nową pieśń: Godzien jesteś wziąć księgę i otworzyć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś nas dla Boga przez swoją krew z każdego plemienia, języka, ludu i narodu. 10 I uczyniłeś nas dla naszego Boga królami i kapłanami, i będziemy królować na ziemi.

DH: Tak. Wiesz, że twoja argumentacja mnie przerasta, spójrzmy na to 1 Tym. 2. Mówisz, że mówa tam o różnych ludziach. Werset 4, po rozmowie o różnych ludziach, mówi: “ Który chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.”. A teraz, jakim cudem, James, widzisz tam wybranych?

JW: Dobrze spojrzeć na kontekst, wers 1Zachęcam więc przede wszystkim, aby zanoszone były prośby, modlitwy, wstawiennictwa i dziękczynienia za wszystkich ludzi“. Jak to będzie zrozumiane? Czy to oznacza, że Apostoł nakazuje Tymoteuszowi w Efezie wyciągnąć książkę telefoniczną z Efezu i zacząć od A i modlić się za każdą pojedynczą osobę, czy to jest to, co myślisz, że oznacza?

DH: Nie

JW: Więc jest mowa tu o ogólnym stwierdzeniu

DH: Nie musisz znać adresu każdej osoby lub mężczyzny

JW: Zgadzam się całkowicie. Za królów i wszystkich, którzy sprawują władzę. Kim są królowie i sprawujący władzę? Czy to są rodzaje ludzi? Czy to klasy ludzi?

DH: Nie wiem, James. Rozumiem, że chodzi o rodzaje ludzi tak? Módlcie się za królów za tych, którzy mają władzę

JW: Czy to klasy ludzi?

DH: Nie wiem czemu nazywasz ich klasami.

JW: Czy różnią się od niewolników? Czy różnią się od żeglarzy? Są inni niż żołnierze?

DH: On już odmawiał modlitwę za wszystkich ludzi, teraz mówi szczególnie modlić się za tych, którzy mają władzę. Mamy szczególne powody, aby modlić się za nich, abyśmy mogli wieść spokojne i pobożne życie.

JW: Dokładnie, dokładnie. I dlatego właśnie mówi, bo pamiętaj, że jest mowa o prześladowanym Kościele, ogromna większość chrześcijan nie jest Królami, a ci, którzy mają autorytet to królowie i ci u włądzy którzy prześladują ich

DH: Nie rozumiem

JW: Zaraz to wyjaśnię. “3 Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Boga, naszego Zbawiciela;4 Który chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. 5 Jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus“. Tak więc twoja idea jest taka, że ​​werset 4 oznacza, że ​​wszyscy ludzie oznaczają, że Bóg pragnie zbawienia każdej indywidualnej osoby, która kiedykolwiek żyła lub kiedykolwiek będzie żyła, ale naturalne czytanie w tym kontekście jest takie, że Bóg pragnie zbawienia wszelkiego rodzaju ludzi, czy są królami, rządcami, czy władcami, niewolnikami lub kimkolwiek innym i myślę, że jest to wyraźnie tu pokazane. A to jest pytanie, które chciałbym ci zadać, jeśli powiesz, że tak nie jest to werset 5, mówi: “bo jest jeden Bóg i jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi”. Teraz, jeśli chcesz powiedzieć że „ludzie” wersecie 4, oznacza to każdą osobę, to utkniesz w przekonaniu, że Jezus jest pośrednikiem między Bogiem a każdym człowiekiem. I wiesz, Dave, co pośrednictwo obejmuje to, co obejmuje to wstawiennictwo. Jest to język ofiarny i sprawia, że ​​Jezus jest pośrednikiem dla każdego, kto trafia do piekła i każdego kto nigdy nie zostanie zbawiony, co zmusiłoby cię do uwierzenia, że ​​pośrednictwo Jezusa kończy się porażką.


Zobacz w temacie

 

 

Print Friendly, PDF & Email