Sens zbawienia

Wybrani przez Ojca ludzie przeznaczeni do zbawienia są darem Ojca dla Syna. Zbawienie ludzkości nigdy nie było celem samym w sobie. Nasze zbawienie jest niejako produktem ubocznym. Celem głównym zbawienia było okazanie Boskiej chwały oraz zapewnienie przez Ojca wiecznej chwały i uwielbienia Synowi.

To dlatego Chrystus nosi miano πρωτότοκος prototokos– najznamienitszy, niepodzielny suweren wszelkiego stworzenia.

Człowiek wierzący powinien zrozumieć, że to nie ludzkość jest najważniejsza na świecie ale Bóg i Jego chwała. Naszym życiem powinniśmy zawsze oddawać Bogu chwałę.

Relacje Bóg – człowiek

Jesteśmy darem, który ma zachowywać słowa Jezusa

Jan 17:6 Objawiłem twoje imię ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i dałeś mi ich, a oni zachowali twoje słowa.

 

Należymy do Ojca i jesteśmy darem Ojca dla Syna

Jan 17:9 Ja proszę za nimi. Nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, bo są twoi.

.

Jedność i bezbpieczeństwo

Ponieważ jesteśmy darem Ojca dla Syna mamy przypisaną duchową pozycjonalną jedność; jesteśmy bezpieczni gdyż Ojciec zachowa wszystkich darowanych.

Jan 17:11 A nie jestem już na świecie, ale oni są na świecie, a ja idę do ciebie. Ojcze święty, zachowaj w twoim imieniu tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak i my.

,

Syn dba doskonale o dar od Ojca tak, że nikogo nie utraci

Jan 17:12 Gdy byłem z nimi na świecie, ja zachowywałem ich w twoim imieniu. Strzegłem tych, których mi dałeś, i żaden z nich nie zginął prócz syna zatracenia, żeby się wypełniło Pismo.
.
Mat. 18:14 Tak też nie jest wolą waszego Ojca, który jest w niebie, aby zginął jeden z tych małych.
.
Jan 6:39 A to jest wola Ojca, który mnie posłał, abym nie stracił nic z tego wszystkiego, co mi dał, ale abym to wskrzesił w dniu ostatecznym.

.

Dar Ojca dla Syna ma podziwiać chwałę Syna na wieki

Jan 17:24 Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby oglądali moją chwałę, którą mi dałeś, ponieważ umiłowałeś mnie przed założeniem świata.

.

Syn potwierdza, że nie utracił nikogo z daru od Ojca

To daje nam pewność zbawienia.

Jan 18:9 Stało się tak, aby się wypełniły słowa, które powiedział: Nie straciłem żadnego z tych, których mi dałeś.

.

Celem zbawienia jest okazanie bogactwa Bożej chwały

Rzym. 9:22-24 22 A cóż, jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i dać poznać swoją moc, znosił w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przygotowane na zniszczenie; 23 I żeby dać poznać bogactwo swojej chwały na naczyniach miłosierdzia, które wcześniej przygotował ku chwale; 24 To znaczy nas, których powołał, nie tylko z Żydów, ale i z pogan?

.

Syn odbiera chwałę

Jako πρωτότοκος prototokos  – pierworodny, najznamienitszy, niepodzielny suweren wszelkiego stworzenia odbiera chwałę od daru Ojca, czyli wierzących

Rzym. 8:29 Tych bowiem, których on przedtem znał, tych też przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu jego Syna, żeby on był pierworodny między wieloma braćmi.

.

Chwałą zbawionych nie jest zbawienie

Efez. 2:8-9 8 Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga. 9 Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił.

Naszą chwałą nie jest zbawienie, ponieważ twórcą i dokończycielem zbawienia jest sam Bóg Chrystus; celem zbawienia jest radość Syna.

Hebr. 12:2 Patrząc na Jezusa, twórcę i dokończyciela wiary, który z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga.

.

Chwałą zbawionych jest mądrośc Boża

1 Kor. 2:7 Lecz głosimy mądrość Boga w tajemnicy, zakrytą mądrość, którą przed wiekami Bóg przeznaczył ku naszej chwale;

 

Print Friendly, PDF & Email