Definicja

Psalm 34:18 Bliski jest PAN skruszonym w sercu i wybawia złamanych na duchu.

Słowo skrucha rzadko słyszy się w kosciele a jeszcze rzadziej poza kościołem. Istnieją dwa rodzaje skruchy

  1. Akty skruchy podczas życia
  2. Posiadanie stale skruszonego serca

Mówiąc biblijnie, skrucha jest odczuwanym w sercu żalem i wyrzutem sumienia za grzechy. To szczera pokora, złamanie i zdrowa bojaźń przed Bogiem i Jego Słowem.

Czasami nie można tego w pełni wyrazić słowami, tylko łzami i pokornym usposobieniem.


Biblijny argument

A) Biblia mówi o posiadaniu skruszonego serca i złamanego serca

Izaj. 66:2 Bo to wszystko moja ręka uczyniła i dzięki niej powstało to wszystko, mówi PAN. Lecz ja patrzę na tego, który jest ubogi i skruszony w duchu i który drży na moje słowo.
.
Psalm 51:17 Ofiary dla Boga to duch skruszony; sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, o Boże!

B) Skrucha zawiera prawdziwy smutek

Mat. 5:4 Błogosławieni, którzy się smucą, ponieważ oni będą pocieszeni.

C) Skrucha zawiera szczery smutek, który może dać tylko Bóg

2 Kor. 7:10 Bo smutek, który jest według Boga, przynosi upamiętanie ku zbawieniu, czego nikt nie żałuje; lecz smutek według świata przynosi śmierć.

D) Skrucha poważnie traktuje to, co Chrystus uczynił na krzyżu za grzechy swoich wybranych dzieci

Izaj. 53:4-6 4. Zaprawdę on wziął na siebie nasze cierpienia i nosił naszą boleść. A my uważaliśmy, że jest zraniony, uderzony przez Boga i utrapiony. 5. Lecz on był zraniony za nasze występki, starty za nasze nieprawości. Kara dla naszego pokoju była na nim, a jego ranami zostaliśmy uzdrowieni. 6. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas zboczył na swą drogę, a PAN włożył na niego nieprawość nas wszystkich.
.
2 Kor. 5:21 On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.


Przykłady

W Księdze Izajasza czytamy, co Bóg mówi o sobie

Izaj. 57:15 Tak bowiem mówi Wysoki i Wyniosły, który zamieszkuje wieczność, którego imię to Święty: Ja, który mieszkam na wysokościach, na miejscu świętym, mieszkam i z tym, który jest skruszony i uniżony w duchu, aby ożywić ducha pokornych i ożywić serce skruszonych.

Jednym z przykładów takiej skruchy w Piśmie jest to, że Dawid wyznał swój grzech cudzołóstwa i morderstwa w Psalmie 51.

Psalm 51:2-4 2. Obmyj mnie zupełnie z mojej nieprawości i oczyść mnie z mego grzechu. 3. Uznaję bowiem moje występki, a mój grzech zawsze jest przede mną. 4. Przeciw tobie, tobie samemu, zgrzeszyłem i zło uczyniłem na twoich oczach, abyś okazał się sprawiedliwy w swoich słowach i czysty w swoim sądzie.

Skruchę widzimy to ponownie w Ewangelii Łukasza w przypowieści Jezusa o faryzeuszu i celniku

Łuk. 18:9-14 9. Powiedział też do tych, którzy ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innych mieli za nic, taką przypowieść: 10. Dwóch ludzi weszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. 11 Faryzeusz stanął i tak się w sobie modlił: Dziękuję ci, Boże, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy albo jak i ten celnik. 12. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co mam. 13. A celnik, stojąc z daleka, nie chciał nawet oczu podnieść ku niebu, ale bił się w piersi, mówiąc: Boże, bądź miłosierny mnie grzesznemu. 14. Mówię wam, że raczej ten odszedł do swego domu usprawiedliwiony, a nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.


Praktyczna aplikacja

Będziesz wiedział, kiedy doświadczyłeś żalu od Boga. Poczujesz przytłaczające uwolnienie od ciężaru grzechu. Jego waga zostanie usunięta. Twoja radość będzie głębsza i prawie nie do opanowania — „radość niewysłowiona i pełna chwały”

1 Piotra 1:8 A choć go nie widzieliście, miłujecie; i w niego, choć teraz go nie widzicie, wierzycie; i cieszycie się radością niewysłowioną i pełną chwały
.
Efez. 3:19 I poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali napełnieni całą pełnią Boga.

I chociaż nadal będziesz grzeszyć, będziesz stale żył ze skruszonym sercem, które podoba się Bogu. Skrucha to cudowne, dane od Boga błogosławieństwo.

Chwała Bogu za jego niewypowiedziany dar.

Na podstawie źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email