W świetle współczesnej antychrześcijańskiej praktyki rozmaitych grup należących do zielonoświątkowych odszczepień, gdzie heretycy zwalczają prawowiernych chrześcijan w myśl zasady “cel uświęca środki” warto rozważyć co Biblia mówi w kwestii moralności uczniów Chrystusa. Poniższy artykuł ukaże jak przez Boga postrzegany jest podstęp i oszustwo.

Definicja

Podstęp to umyślne wprowadzanie w błąd innego. To nie mówić prawdy, całej prawdy i tylko prawdy. Często definiuje się go za pomocą wielu innych słów, takich jak

  • przebranie
  • błąd
  • fałsz
  • przebiegłość
  • obłuda
  • krzywoprzysięstwo

Widzimy to w społeczeństwie począwszy od osób, które kłamią o swoich podatkach aż do korporacji, które stosują zwodnicze schematy i praktyki marketingowe i zatajają prawdę przed własnymi pracownikami. Podczas gdy prawda jest sługą sprawiedliwości, ilekroć pojawi się oszustwo lub błędne przedstawienie prawdy, porządek moralny społeczeństwa zostaje zachwiany. Oszustwo jest grzechem.


Biblijne przykłady

Oto kilka przykładów biblijnych, które zawierały podstęp:

Oszustwo w raju

Szatan oszukał Ewę

1 Mojż. 3: 1-7 1 A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta polne, które PAN Bóg uczynił. Powiedział on do kobiety: Czy Bóg rzeczywiście powiedział: Nie wolno wam jeść ze wszystkich drzew tego ogrodu? 4 I wąż powiedział do kobiety: Na pewno nie umrzecie;

Półprawda małżeńska

Abraham i Sara oraz Izaak i Rebaka powiedzieli pół-kłamstwo (pół-prawdę – co nie jest prawdą) dotyczące ich związków

1 Mojż. 12:10-20, 20:12, (Abraham i Sara) 12:13 Mów, proszę, że jesteś moją siostrą, aby mi się dobrze wiodło ze względu na ciebie i abym dzięki tobie pozostał przy życiu… 20:12 Zresztą ona naprawdę jest moją siostrą, córką mego ojca, choć nie córką mojej matki. I została moją żoną.
.
1 Mojż. 26:6-11 (Izaak i Rebeka) 7 A gdy mężczyźni tego miejsca pytali o jego żonę, odpowiedział: To moja siostra. Bał się bowiem mówić: To moja żona, by mężczyźni tego miejsca nie zabili go z powodu Rebeki, bo była bardzo piękna.

Sprawa dziedzictwa

Jakub oszukał swego ojca za pomocą przebrania, aby ukraść pierworództwo Ezawa

1 Mojż. 27:1-46 1 Izaak się zestarzał i jego oczy osłabły, tak że nie mógł widzieć,… 15 Rebeka wzięła szaty swego starszego syna Ezawa, najcenniejsze, jakie miała u siebie w domu, i ubrała w nie swego młodszego syna Jakuba. 16 A skórkami koźląt owinęła mu ręce i gładką szyję... 18 Jakub odpowiedział swemu ojcu: Ja jestem Ezaw, twój pierworodny…. 21 Potem Izaak powiedział do Jakuba: Zbliż się, proszę, abym cię dotknął, mój synu, czy ty jesteś moim synem Ezawem, czy nie. 22 Jakub podszedł więc do swego ojca Izaaka, który dotknął go i powiedział: Głos jest głosem Jakuba, ale ręce są rękami Ezawa. 23 I nie rozpoznał go, bo jego ręce były owłosione jak ręce jego brata Ezawa. I błogosławił mu. 24 I zapytał: Czy ty jesteś moim synem Ezawem? A on odpowiedział: Jestem… 27 Podszedł więc i pocałował go. Gdy poczuł zapach jego szat, błogosławił mu, mówiąc: Oto zapach mego syna jak zapach pola, które PAN błogosławił.

Sprawa potomstwa

Tamar udawała, że jest prostytutką, by oszukać Judę

1 Mojż. 38:1-30 11 Wtedy Juda powiedział do swojej synowej Tamar: Mieszkaj w domu twego ojca jako wdowa, aż dorośnie mój syn Szela… 14 Zdjęła więc z siebie wdowie szaty, okryła się welonem i tak zasłonięta usiadła na rozstaju drogi, która prowadziła do Timny. Widziała bowiem, że Szela dorósł, a ona nie została mu dana za żonę. 15 A gdy Juda zobaczył ją, pomyślał, że to nierządnica, bo zakryła swoją twarz. 16 Zszedł więc do niej z drogi i powiedział: Proszę, pozwól mi obcować z tobą. Nie wiedział bowiem, że to była jego synowa.

Sprawa małżeństwa

Laban oszukał Jakuba z zastępczą oblubienicą

1 Mojż. 29:21-25 21 Potem Jakub powiedział do Labana: Daj mi moją żonę, bo wypełniły się moje dni, abym z nią obcował. 22 Wtedy Laban zebrał wszystkich mężczyzn tego miejsca i wyprawił ucztę. 23 A gdy nastał wieczór, wziął swoją córkę Leę i wprowadził ją do Jakuba, a on obcował z nią. 24 Laban dał też swoją służącą Zilpę swej córce Lei za służącą. 25 Rano okazało się, że to była Lea. Powiedział więc do Labana: Cóż mi zrobiłeś? Czy nie za Rachelę ci służyłem? Dlaczego mnie oszukałeś?

Podstęp ku zemście

Córka Jakuba, Dina, została zgwałcona przez mężczyzn z Sychem, a jej bracia później wprowadzili w błąd tych mężczyzn, aby zostali obrzezani i zabili ich podczas ich powrotu do zdrowia

1 Mojż. 34:1-34  13 Wtedy synowie Jakuba odpowiedzieli Sychemowi i jego ojcu Chamorowi, mówiąc podstępnie, bo zhańbił ich siostrę Dinę. 14 I powiedzieli im: Nie możemy dać naszej siostry nieobrzezanemu mężczyźnie, gdyż byłaby to dla nas hańba. 15 Zgodzimy się z wami tylko w ten sposób, jeśli zechcecie być do nas podobni i każdy z waszych mężczyzn będzie obrzezany… 25 A trzeciego dnia, gdy najbardziej cierpieli, dwaj synowie Jakuba, Symeon i Lewi, bracia Diny, wzięli swoje miecze i śmiało weszli do miasta, i pomordowali wszystkich mężczyzn.

Zazdrość rodzinna

Brat Józefa okłamał Jakuba

1 Mojż. 37:12-36 18 Gdy (bracia Józefa) ujrzeli go z daleka, zanim do nich przyszedł, naradzali się, aby go zabić…. 31  Wtedy wzięli szatę Józefa, zabili kozła i umoczyli szatę we krwi. 32 I posłali tę wielobarwną szatę, aby ją zaniesiono do jego ojca, i powiedzieli: Znaleźliśmy to. Zobacz, czy to szata twego syna, czy nie. 33 A on rozpoznał ją i powiedział: To jest szata mego syna, pożarł go zły zwierz. Józef na pewno został rozszarpany.

Kwestia przetrwania

Gibeonici przebrali się za podróżnych z bardzo odległego kraju w celu zawarcia pokoju z Izraelem

Joz. 9:1-27 3 Lecz mieszkańcy Gibeonu, gdy usłyszeli o tym, co Jozue uczynił z Jerychem i Aj; 4 Użyli podstępu i wyruszyli, udając posłów, i wzięli stare wory na swoje osły i stare, popękane i połatane bukłaki na wino; 5 I stare, i połatane obuwie na nogi, stare szaty na siebie, a cały chleb, który ze sobą zabrali w drogę, był suchy i spleśniały. (6) Wtedy przybyli do Jozuego, do obozu w Gilgal, i powiedzieli do niego i do mężczyzn Izraela: Przyszliśmy z dalekiego kraju. Zawrzyjcie więc teraz przymierze z nami.

Zachowanie twarzy

Król Saul użył przebrania, gdy skonsultował się z czarownicą z Endor

1 Sam 28:8 Wtedy Saul przebrał się, wkładając inne szaty, poszedł wraz z dwoma mężczyznami i przyszli do tej kobiety w nocy. I powiedział: Proszę cię, powróż mi przez ducha wieszczego, a wywołaj mi tego, kogo ci wymienię.

Asekuracja

Zarówno Achab, jak i Joziasz używali przebrania i zostali zabici podczas ostatnich bitew. Obaj uczynili to jako próba asekuracji wobec woli Bożej przeciwnej ich działaniom

2 Kron. 18:28-33 29  I król Izraela powiedział do Jehoszafata: Przebiorę się i pójdę na bitwę, ty zaś ubierz się w swoje szaty. Następnie król Izraela przebrał się i poszli na bitwę.
.
2 Kron. 35:20-27 2
2 Ale Jozjasz nie odwrócił się od niego, lecz zmienił swoje szaty, aby z nim walczyć, i nie posłuchał słów Necho, które pochodziły z ust Boga. Tak więc wyruszył, aby walczyć na równinie Megiddo.

Zwabienie ku grzechowi

Amnon, syn Dawida, udawał, że jest chory jako podstęp, aby zgwałcić swoją siostrę Tamar

2 Sam. 13:1-14 6 Amnon położył się więc i udawał chorego. A gdy król przyszedł go odwiedzić, Amnon powiedział do króla: Pozwól, proszę, aby moja siostra Tamar przyszła i przygotowała na moich oczach dwa placki, abym jadł z jej ręki… 10 Wtedy Amnon powiedział do Tamar: Przynieś jedzenie do sypialni, abym jadł z twojej ręki. Tamar wzięła więc placki, które przyrządziła, i przyniosła je swemu bratu Amnonowi do sypialni. 11 A gdy podawała mu je do jedzenia, pochwycił ją i powiedział do niej: Chodź, połóż się ze mną, moja siostro.

Zdrada Judasza

Judasz, zdrajca, był oszustem

Marek 14:44 A ten, który go zdradził, ustalił z nimi znak, mówiąc: Ten, którego pocałuję, to on, schwytajcie go i prowadźcie ostrożnie.
.
Łuk. 22:48 Lecz Jezus mu powiedział: Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego?

Zaparcie Piotra

Piotr skłamał, gdy stwierdził trzy razy, że nie znał Chrystusa

Mat. 26:69-75 70 Lecz on wyparł się wobec wszystkich, mówiąc: Nie wiem, o czym mówisz… 72 I znowu wyparł się pod przysięgą: Nie znam tego człowieka… 74 Wtedy zaczął się zaklinać i przysięgać: Nie znam tego człowieka. I zaraz zapiał kogut.

Zmowa przeciw Bogu

Ananiasz wraz ze swoją żoną Safirą okłamali Ducha Świętego i umarli

Dzieje 5:1-112 I za wiedzą swojej żony odłożył sobie część pieniędzy 3 Lecz Piotr powiedział: Ananiaszu, dlaczego szatan tak napełnił twoje serce, abyś okłamał Ducha Świętego i odłożył sobie część pieniędzy za ziemię? 4 Nie okłamałeś ludzi, lecz Boga… 7 A po około trzech godzinach weszła także jego żona, nie wiedząc, co się stało. 8 I zapytał ją Piotr: Powiedz mi, czy za tyle sprzedaliście ziemię? A ona odpowiedziała: Tak, za tyle. 9 Wtedy Piotr powiedział do niej: Dlaczego się ze sobą zmówiliście, aby wystawić na próbę Ducha Pańskiego? Oto są przed drzwiami ci, którzy pogrzebali twego męża, i ciebie wyniosą.

.


Wartość moralna

Kłamstwo zostało również użyte w pozytywny sposób, aby usiłować ratować życie:

  • Hebrajskie położne okłamały faraona w sprawie Mojżesza
  • Rachab kłamała, aby ratować szpiegów;
  • Michal wspomagała Dawida, by pomóc mu uciec przed katami Saula;
  • Mędrcy wrócili do domu inną drogą (zwodząc króla Heroda).

Jednak podstęp i oszustwo jest głównie źle postrzegane.

Biblia mówi negatywnie o kłamliwym języku

Psalm 36:3 Słowa jego ust to niegodziwość i fałsz, porzucił mądrość i czynienie dobra.
.
Psalm 50:19 Pozwalasz swym ustom źle mówić, a twój język knuje podstępy
.
Psalm 109:2 Bo otworzyły się przeciwko mnie usta niegodziwego i usta podstępnego; mówili przeciwko mnie językiem kłamliwym;
.
Psalm 120:2 Ocal, PANIE, moją duszę od warg kłamliwych i od zdradliwego języka.

i robotnikach oszustwa

Hiob 15:35 Poczęli krzywdę i urodzili nieprawość, a ich łono przygotowuje oszustwo.
.
Psalm 52:2 Twój język knuje przewrotność, ostry jak brzytwa, działający podstępnie.
.
Jer. 9:6  Twoje mieszkanie jest pośród ludu podstępnego; z powodu podstępu nie chcą mnie poznać, mówi PAN.
.
Amos 8:5 Mówiąc: Kiedy przeminie nów księżyca, abyśmy mogli sprzedać zboże? Kiedy minie szabat, abyśmy mogli otworzyć spichlerze, abyśmy mogli umniejszać efę, podwyższać sykl i wagi podstępnie fałszować

Psalmista pisze:

Psam 101:7 Nie zamieszka w moim domu oszust, kłamca nie ostoi się przed mymi oczyma.” 

Oszustwo kala człowieka

Marek 7:20-23 20 I powiedział: Co wychodzi z człowieka, to kala człowieka. 21 Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, cudzołóstwa, nierząd, zabójstwa; 22 Kradzieże, chciwość, niegodziwość, podstęp, wyuzdanie, oko złe, bluźnierstwo, pycha, głupota. 23 Całe to zło pochodzi z wnętrza i kala człowieka.

Pismo mówi o zwodniczych duchach

1 Tym. 4:1 A Duch otwarcie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, dając posłuch zwodniczym duchom i naukom demonów;

prorokach

Jer. 23:26  Jak długo to będzie w sercu tych proroków, którzy prorokują kłamstwa? Są przecież prorokami złudy własnego serca

i doktrynach

Kol. 2:8  Uważajcie, żeby was ktoś nie obrócił na własną korzyść przez filozofię i próżne oszustwo, oparte na ludzkiej tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie.

o bestii zwodzącej

Obj 13:14  I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, które jej pozwolono czynić przed bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, aby sporządzili wizerunek bestii, która miała ranę od miecza, ale ożyła.
.
Daniel 8:25 A dzięki jego pomyślności poszczęści mu się podstęp w jego ręku, będzie się wynosił w swoim sercu i w czasie pokoju zniszczy wielu. Ponadto powstanie przeciw Księciu książąt, lecz bez udziału ręki ludzkiej zostanie skruszony.

Nikczemnicy są pełni oszustwa

Izaj. 57:4 Z kogo się naigrawacie? Na kogo rozdziawiacie usta i wywieszacie język? Czy nie jesteście synami nierządu, potomstwem fałszu
.
Rzym 1:29 Będąc napełnieni wszelką nieprawością, nierządem, przewrotnością, chciwością, złośliwością; pełni zazdrości, morderstwa, sporu, podstępu, złych obyczajów;
.
Dzieje 13:10 I powiedział: O, synu diabła, pełny wszelkiego podstępu i przewrotności, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości! Czy nie przestaniesz wykrzywiać prostych dróg Pana?

Wszyscy jesteśmy tym dotknięci

Jer. 17:9 Najzdradliwsze ponad wszystko jest serce i najbardziej przewrotne. Któż zdoła je poznać?

Bóg nienawidzi oszustwa  i oszustów / zwodzicieli

Przysłów 6:16-19 16 Jest sześć rzeczy, których nienawidzi PAN, siedem budzi w nim odrazę: 17 Wyniosłe oczy, kłamliwy język i ręce, które przelewają krew niewinną; 18 Serce, które knuje złe myśli; nogi, które spiesznie biegną do zła; 19 Fałszywy świadek, który mówi kłamstwa, i ten, który sieje niezgodę między braćmi. 
.
Przysłów 12:22 Wargi kłamliwe budzą odrazę w PANU, a ci, którzy postępują w prawdzie, podobają mu się.


Ratunek

Tylko jeden może uwolnić kogokolwiek od tego grzechu oszustwa. Nazywa się Jezus. Nie ma w nim podstępu

Izaj. 53:9 I wyznaczono mu grób z niegodziwcami, a z bogaczami była jego śmierć, choć nieprawości nie uczynił ani nie znaleziono fałszu w jego ustach
.
1 Piotra 2:22 Który grzechu nie popełnił, a w jego ustach nie znaleziono podstępu

Istotnie, osoby wyzwolone przez Chrystusa będą nadal modlić się o to, aby być chronionymi przed takim grzechem i starać się od niego odstąpić

Psalm 120:2 Ocal, PANIE, moją duszę od warg kłamliwych i od zdradliwego języka
.
Psalm 34:13 Strzeż swego języka od zła, a swoich warg od podstępnej mowy
.
Przysłów 31:30 Wdzięk jest zwodniczy i piękność próżna, lecz kobieta, która się boi PANA, jest godna pochwały.
.
1 Piotra 2:1 Odrzucając więc wszelką złośliwość, wszelki podstęp i obłudę, zazdrość i wszelkie obmowy;
.
1 Piotra 3:10 Kto bowiem chce miłować życie i oglądać dni dobre, niech powstrzyma język od zła, a usta od podstępnej mowy.

Będą się uczyć, aby okazać się zatwierdzonymi Bogu (2 Tm 2:15). Nie pozostaną zwykłymi niemowlętami i nie będą miotani tam i z powrotem przez fale, ani nie będą popychani tu i tam każdym powiewem nauki czy przez przebiegłość i chytrość ludzi w ich podstępnych knowaniach

Efez. 4:14 Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi każdym powiewem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na manowce błędu.

Tłumaczył Robert Jarosz, źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email