Etymologia

Nowa Biblia Króla Jakuba używa słowa niebo 532 razy w 502 różnych wersetach. Hebrajskie słowo zwykle tłumaczone jako „niebo”, שָׁמַיִם shamayim, jest formą rzeczownika liczby mnogiej, która dosłownie oznacza „wysokości”. Greckie słowo przetłumaczone jako „niebo” to οὐρανός ouranos (jest tym samym słowem, które było inspiracją dla nazwy planety Uran). Odnosi się do tego, co jest podniesione lub wzniosłe.


Sposób użycia

Zarówno shamayim, jak i ouranos są w Piśmie Świętym używane w różny sposób w odniesieniu do trzech różnych miejsc. (To wyjaśnia, dlaczego w 2 Kor. 12:2 Paweł mówi, że został pochwycony do „trzeciego nieba”).

2 Kor. 12:2  Znam człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty – czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie – został porwany aż do trzeciego nieba.

Pierwsze niebo

Przede wszystkim istnieje niebo atmosferyczne. Będzie to niebo, czyli troposfera – obszar (część) oddychającej atmosfery, która pokrywa ziemię. Na przykład Księga Rodzaju mówi:

1 Mojż. 7:11-12
.
11. W sześćsetnym roku życia Noego, w drugim miesiącu, siedemnastego dnia tego miesiąca, w tym właśnie dniu, przerwały się wszystkie źródła wielkiej głębi i otworzyły się okna nieba.

12. I deszcz padał na ziemię czterdzieści dni i czterdzieści nocytworzyły się okna niebios, a deszcz padał na ziemię czterdzieści dni i czterdzieści nocy”.

Słowo „niebo” odnosi się tu do warstwy atmosfery okrywającej cały świat, w której występuje cykl hydrologiczny. Psalm 147: 8 mówi, że Bóg „okrywa niebiosa chmurami”. To jest pierwsze niebo.
.

Drugie niebo

Niebo planetarne, drugie niebo, jest tam, gdzie są gwiazdy, księżyc i planety. Pismo Święte używa tego samego słowa dla nieba, aby opisać jego obszar. Na przykład, piersza Genesis mówi

1 Mojż. 1:14-17
.
14.Potem Bóg powiedział: Niech się staną światła na firmamencie nieba, by oddzielały dzień od nocy, i niech stanowią znaki, pory roku, dni i lata.

15. I niech będą światłami na firmamencie nieba, aby świeciły nad ziemią. I tak się stało.

16.I Bóg uczynił dwa wielkie światła: światło większe, aby rządziło dniem, i światło mniejsze, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy.

17.I Bóg umieścił je na firmamencie nieba, aby świeciły nad ziemią;

Trzecie niebo

2 Kron. 6:18 Czyż naprawdę jednak Bóg zamieszka z człowiekiem na ziemi? Oto niebiosa i niebiosa niebios nie mogą cię ogarnąć;

Trzecim niebem, o którym mówi Paweł w 2 Liście do Koryntian 12, jest niebo, w którym mieszka Bóg ze swoimi świętymi aniołami i świętymi, którzy umarli. Pozostałe dwa niebiosa przeminą  – to niebo jest wieczne.

2 Piotra 3:10  A jak złodziej w nocy przyjdzie dzień Pana, w którym niebiosa z wielkim hukiem przeminą, żywioły rozpalone ogniem stopią się, a ziemia i dzieła, które są na niej, spłoną.

Źródło

Print Friendly, PDF & Email