Lepszy od Heńka, Stalina, Hitlera i Judasza

1 Jana 5:13 Te rzeczy napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, żebyście wiedzieli, iż macie żywot wieczny, i abyście wierzyli w imię Syna Bożego.

Mat. 12:30 Kto nie jest ze mną, przeciwko mnie jest, a kto nie zbiera ze mną, rozprasza

Czy jesteś niewierzący, czy jesteś niechrześcijaninem? Czasami może to być trudne pytanie. Często optymistyczni ludzie chcieliby myśleć o sobie jak o chrześcijanach – może utożsamiają chrześcijan z moralnością?

Ludzie często lubią się klasyfikować jako moralni, a przynajmniej bardziej moralni niż inny gość. Ale teologia „Jestem bardziej moralny niż inny gość” nigdy nie działa. Możesz myśleć, że jesteś bardziej moralny niż Heniek z sąsiedztwa, ale Heniek z sąsiedztwa może być tajnym seryjnym zabójcą, który uważa, że jest bardziej moralny niż Stalin. I Stalin może myśleć, że był bardziej moralny niż Hitler. I Hitler mógłby pomyśleć, że jest bardziej moralny niż Judasz. Oto otrzymujesz taki obraz.


Wszyscy grzeszą

Rzym. 2:1-3 1. Dlatego jesteś bez wymówki, człowieku, kimkolwiek jesteś, który osądzasz. W czym bowiem osądzasz drugiego, osądzasz samego siebie, ponieważ ty, który osądzasz drugiego, robisz to samo. 2. Lecz wiemy, że sąd Boży jest według prawdy przeciwko tym, którzy robią takie rzeczy. 3. Czy myślisz, człowieku, który osądzasz tych, którzy robią takie rzeczy, a sam je robisz, że ty unikniesz sądu Bożego?

Przysłów 21:2 Wszelka droga człowieka jest słuszna w jego oczach, ale PAN waży serca.

Chociaż ludzie nie są moralni w sposób przepisany przez Boga, to jednak, na pewnym poziomie, myślą, że są. Uważam, że przynajmniej większość ludzi by w to uwierzyła. Pewnie, że są okazjonalni ateiści i agnostycy, którzy nienawidzą Jezusa Chrystusa i po prostu używają takich systemów filozoficznych, aby ukryć swój grzech, ale w większości przypadków ludzie chcieliby myśleć o sobie jako o zasadniczo dobrych.

Ale nie zapytałem cię, czy uważasz, że jesteś zasadniczo dobry, a raczej doprowadziłem cię do bezpośredniego spotkania z Jezusem Chrystusem.
.


Jesteś chrześcijaninem?

1 Jana 3:10 Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła: Każdy, kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata.

Teraz przypuszczam, że tutaj ludzie mają różne pomysły na temat tego, kim może być „chrześcijanin”. Ale nie prosiłem cię o różnego rodzaju opinie. Kiedy pytam, czy jesteś chrześcijaninem, pytam o to w świetle nauk samego Jezusa Chrystusa. Możesz powiedzieć: „Cóż, nie jestem pewien nauk Jezusa Chrystusa”. Więc odpowiedziałeś na moje pytanie! Lekceważenie, kim jest Jezus Chrystus i czego nauczał, oznacza z pewnością przeciwstawianie się wszystkim, czym On jest i wszystkim, czego nauczał. Bycie niechrześcijaninem oznacza, że ​​albo jesteś obojętny na rzeczy Jezusa Chrystusa, albo jesteś mu przeciwny.

Tutaj nie ma szarej strefy. W rzeczywistości Jezus Chrystus powiedział, że każdy, kto jest Mu obojętny lub jest Mu przeciwny, zasadniczo płynie tą samą łodzią. Oni są zagubieni. Są zagubieni w świecie grzechu, w którym wierzą, że mają się dobrze.
.


Jaki jest sens życia? Co my tu robimy?

Jan 3:18  Kto wierzy w niego, nie będzie potępiony, ale kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego

Ludzie zadają takie pytania już od dłuższego czasu. Ale jaka jest odpowiedź?

Czy odpowiedzią na sens życia jest zarobienie dużej ilości pieniędzy? Spójrzcie na Robina Williamsa, albo Elvisa, albo Michaela Jacksona, albo mnóstwo innych bogatych, ale przygnębionych ludzi, którzy zmarli w depresji przez narkotyki.

Czy odpowiedzią na to jest małżeństwo i posiadanie rodziny? Spójrzcie na obecny współczynnik rozwodów.

Czy jest to odpowiedź na sukces w karierze? Spójrz, ile osób jest bezrobotnych, albo pracuje w swojej pracy jak uzależniony.

Czy to jest po to, by zdobywać miłe rzeczy? Życie może być wypełnione tymi wszystkimi rzeczami, nawet bycie bogatym jak Abraham, Hiob czy Salomon.

Ale czy to wszystko jest ostatecznym powodem naszego istnienia? A nawet nie jesteś blisko.
.


Soli Deo Gloria!

Rzym. 15:6 Abyście jednomyślnie, jednymi ustami wysławiali Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Głównym celem człowieka jest uwielbienie Boga i cieszenie się nim na wieki. Właśnie dlatego zostaliśmy stworzeni – aby wychwalać Boga. Ale jest problem – ludzie nie chcą wychwalać Boga, ponieważ kochają siebie bardziej niż Boga. Są zaangażowani w miłość własną, nie interesują się Jezusem Chrystusem.

Rzym 3:23 Bo wszyscy zgrzeszyli i są pozbawiani chwały Bożej
.
2 Tym. 3:3-4 3. Bez naturalnej miłości, niedotrzymujący słowa, oszczercy, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący dobrych; 4. Zdrajcy, porywczy, nadęci, miłujący bardziej rozkosze niż Boga;

Gniew Boży jest rozniecony przeciwko wszystkim tym, którzy nie oddają mu chwały będąc ich sądzić za to że są grzesznikiami.


Jedyny ratunek

Psalm 5:5 Głupcy nie ostoją się przed twymi oczyma. Nienawidzisz wszystkich czyniących nieprawość.

Jeśli niechrześcijanie są grzesznikami, których gniew Boga wzniecił się przeciwko nim, to jak mają być zbawieni od Jego gniewu – jak mogą uwolnić się od osądzenia i skazania na piekło za ich niegodziwe usposobienie?

Jan 5:24 Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: Kto słucha mojego słowa i wierzy Temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, ale przeszedł ze śmierci do życia.

Tylko przez Jezusa Chrystusa człowiek może chwalić Boga i uciec od gniewu Bożego.

1 Tes. 1:10 I oczekiwać Syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas wyrywa od nadchodzącego gniewu.
.
Dzieje 4:12 I nie ma w nikim innym zbawienia, bowiem nie ma innego imienia pod niebem, danego ludziom, w którym moglibyśmy zostać zbawieni.

Czas ucieka. Każdy kolejny dzień przybliża cię o krok do sądu Bożego. Nasz następny oddech może być już w siedzibie sądu Bożego! Czy to coś przerażającego? Tak. To naprawdę jest przerażające. Czy bycie ocenianym za wszystko, co kiedykolwiek myślałeś, powiedziałeś, zrobiłeś coś strasznego, haniebnego i strasznego? Powinno być.


Co ty, jako niewierzący, zrobisz?

Jeśli wierzysz, że potrzebujesz Chrystusa i pragniesz usłyszeć Ewangelię, kliknij tu

Jeśli nie wierzysz w Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego i Mesjasza, lub jesteś obojętny na naukę Chrystusa, który w Jego oczach jest tym samym jak nienawidzić go, to kliknij tutaj.

źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email